Projecten Technologiegebruik
Lectoraat Voeding Leefstijl en Bewegen

PAtient Centered Telerehabilitation (PACT)

Ongeveer zeventig procent van alle patienten die een amputatie hebben ondergaan, krijgt te maken met fantoompijn. Fysiotherapeuten hebben in de praktijk vaak weinig behandelopties. Spiegeltherapie lijkt een veelbelovende interventie om fantoompijn te bestrijden, maar er is nog weinig bekend over de praktische toepassing van de therapie in de dagelijkse zorgpraktijk.

In het PAtient Centered Telerehabilitation (PACT) project werd een klinisch raamwerk voor spiegeltherapie en een digitaal platform voor mensen met fantoompijn na een beenamputatie ontwikkeld en geëvalueerd.

Op 25 juni 2019 promoveerde Andreas Rothgangel op zijn proefschrift (pdf) 'Treating phantom limb pain following amputation: The potential role of a traditional and teletreatment approach to mirror therapy.'  Het onderzoek is uitgevoerd binnen de lectoraten Voeding, Leefstijl en Bewegen (Dr. Susy Braun) en het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken (Prof. Sandra Beurskens) van Zuyd Hogeschool en de vakgroep revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit Maastricht (Prof. Rob Smeets).

Meer informatie