Projecten Leefstijl en Preventie
Lectoraat Voeding Leefstijl en Bewegen

Vitale Limburgers

Vitale mensen voelen zich goed, zijn actief en hebben zin in het leven, waardoor zij positieve ervaringen en energie opdoen wat weer bijdraagt aan hun vitaliteit. Leefstijl en vitaliteit hebben veel met elkaar te maken. Een goede balans in bijvoorbeeld beweging, ontspanning en gezonde voeding kan helpen chronische aandoeningen te voorkomen. Ook kunnen mensen met een chronische aandoening die een gezonde en actieve leefstijl erop nahouden zich vitaler gaan voelen en verergering voorkomen. Helaas komen overgewicht en chronische aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten en reuma steeds vaker voor. Hoe bevorder je een gezonde, actieve leefstijl die de vitaliteit van de (Lim)burger vergroot? Het programma ‘Vitale (Lim)burgers’ van Zuyd Hogeschool is praktisch en houdt zo veel mogelijk rekening met het systeem rondom de (Lim)burger.  Wij blijven niet hangen in het benoemen van ‘de toestand’, maar onze programma’s zijn gericht op het vergroten van de participatie en vitaliteit van de burger door het wegnemen van barrières en door samen te ‘doen’. We willen mensen helpen om erachter te komen welke betere keuzes zij kunnen maken. ‘Vitale (Lim)burgers’ kiest voor een praktische benadering op twee sporen:

  1. Burgers ondersteunen in hun vitaliteit met producten, tools en praktische interventies om een gezonde, actieve leefstijl aan te nemen die vol te houden is.
  2. Praktische (opleidings-)programma’s ontwikkelen waarmee huidige en toekomstige professionals burgers kunnen ondersteunen bij het aannemen en volhouden van een vitale(re) leefstijl.

Meer informatie