Cross-over projecten
Voeding Leefstijl en Bewegen

Interactieve kunst in de ouderenzorg

Kunst en cultuur maken essentieel deel uit van een mensleven. Dat mag niet wegvallen wanneer je naar een verpleeghuis verhuist. Bij klassieke kunst kan een kijker enkel vanaf een afstand observeren en interpreteren. Interactieve kunst mag worden aangeraakt. Je kan experimenteren en uitproberen. De betekenis wordt gevormd tijdens de interactie. Dit werkt drempelverlagend en opent mogelijkheden voor ouderen met dementie. Het project ‘interactieve kunst in de ouderenzorg’ onderzoekt hoe je samen met ouderen die aan dementie lijden een interactieve kunstinstallatie ontwikkelt, en evalueert hoe de ouderen op de installaties reageren.

Doel

  1. Betekenisvolle ervaringen, in de vorm van interactieve kunstinstallaties, ontwikkelen met en voor verpleeghuisbewoners. 
  2. De reacties van bewoners in het algemeen en in relatie tot de aangeboden prikkels in kaart te brengen. 

Methode 
Het initiële concept, geïnformeerd door gesprekken en observaties, wordt door de ontwerper gepresenteerd en door een panel van vertegenwoordigers gemuteerd en scherp gesteld. In de prototype fase worden simulaties (wizard of Oz) gehanteerd in combinatie met live en/of video observatie om de installatie iteratief te verbeteren. Deze fase eindigt als de interface vlot door bewoners kan worden bediend. Voor het onderzoek naar de reacties van bewoners en verschillen in relatie tot de aangeboden prikkels worden video observaties gebruikt. De reacties worden gecodeerd, als mens-mens en mens-kunstwerk gecategoriseerd en vervolgens in fysieke, verbale en emotioneel/mentale responses ingedeeld.

Voorbeelden interactieve kunst installaties

  • De installatie Morgendauw is een heel groot blad van een eikenboom, rustend op verstelbare poten. Het oppervlak is glooiend, en aanraakgevoelig. Op het blad stromen druppels die van kleur en richting veranderen naar gelang het weer. Je kan de stroom verstoren met je handen, of door er stenen in te leggen. Samen met een begeleidende soundtrack zorgt die voor een multisensorische ervaring waarvan verpleeghuisbewoners kunnen genieten zonder te begrijpen. Snoezelen, met de esthetiek van kunst. Bekijk video.
  • VENSTER is een interactieve installatie die betekenisvolle ervaringen biedt voor verpleeghuisbewoners . VENSTER biedt de bewoners een blik op de buitenwereld. Zij kijken naar interactieve kalmerende of juist activerende beelden inclusief geluid of muziek. Bekijk video

Onderwijs
In de minor interfacing tomorrow stimuleren we mensen met een beperking om meer te bewegen door ze te verleiden met speelse installaties. Bekijk de video.