Projecten Bewegen - Motorisch Leren - Neurorevalidatie
Lectoraat Voeding Leefstijl en Bewegen

Aanpak van Complexiteit neurorevalidaTIE (ACTIE): Motorisch leren na een beroerte beter begrijpen

Mensen met een verworven neurologische aandoening (bijvoorbeeld volwassenen na een beroerte), moeten bewegingen vaak opnieuw leren en verbeteren om weer zelfstandig te kunnen functioneren. Dit proces van motorisch leren is complex en multifactorieel.

Zorgprofessionals zoals fysio- en ergotherapeuten willen graag meer inzicht hebben in deze complexiteit zodat zij interventies (nog) meer op maat kunnen aanbieden. Dit maatwerk is nodig voor het duurzaam aanleren en verbeteren van bewegingen. Het doel van dit project is om de factoren te inventariseren die het leren van bewegingen bij mensen na beroerte in de praktijk kunnen beïnvloeden. 

Meer informatie