Nieuws
Nieuws

Onderzoek Zuyd Hogeschool wint publieksprijs én tweede plaats juryprijs RAAK-award

Zuyd Hogeschool is twee keer in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de RAAK-award 2019 in Nieuwegein. Het onderzoek ‘De kracht van het onbewuste leren 2.0’ heeft zowel de publieksprijs als de tweede plaats van de juryprijs gewonnen. Ook een ander onderzoek van Zuyd was genomineerd: ‘Moleculair design van hoogwaardige materialen voor 3D printen’ De RAAK-Award geldt als de belangrijkste prijs in Nederland voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Zuyd Hogeschool is de enige hogeschool met twee nominaties.

Erkenning

De RAAK-Award wordt beschouwd als een belangrijke erkenning voor niet alleen de kwaliteit van het onderzoek, maar ook de toepasbaarheid van het onderzoek. In beide onderzoeksprojecten wordt nauw samengewerkt tussen (docent-)onderzoekers, studenten, specialisten en bedrijven en instellingen. Ook in 2018 viel Zuyd Hogeschool in de prijzen. Het onderzoek ‘Sociale robots in de zorg’ won toen de publieksprijs en behaalde de derde plaats bij de juryprijs.

‘De kracht van het onbewuste leren 2.0’

Jaarlijks krijgen ongeveer 40.000 Nederlanders een beroerte. Om succesvol te revalideren moeten veel patiënten bewegingen, bijvoorbeeld lopen, weer opnieuw leren. Zorgprofessionals leggen daarvoor vaak in woorden uit wat de patiënten moeten doen. Veel minder vaak wordt impliciet leren gebruikt (met beeldspraak of een uitdagende leeromgeving) terwijl dit een veelbelovende manier is, vooral bij mensen met cognitieve problemen.

Het team van projectleider dr. Susy Braun, lector ‘Voeding, Leefstijl en Bewegen’, onderzoekt samen met fysiotherapeuten de toepassing van onbewuste motorische leerstrategieën en het inzetten van ondersteunende technologie om het opnieuw leren lopen bij cliënten na een beroerte te verbeteren. Het onderzoek biedt therapeuten praktische handvatten met een wetenschappelijk onderbouwing. Aan het project zijn twee promotieonderzoeken verbonden waarvan een reeds is afgerond door dr. Melanie Kleynen. Zij ontving hiervoor de WCF Proefschriftprijs 2019.

Juryoordeel

“De vraag uit de praktijk is evident in dit onderzoek,” aldus de jury. “Professionals merken dat bij revalidatie na een beroerte de standaard aanpak niet voor alle patiënten werkt en zoeken samen met de hogeschool naar een oplossing die toegespitst is op de praktijk en ook direct in de praktijk getoetst wordt. Dit geeft precies aan waar de kracht van praktijkgericht onderzoek ligt: onderzoek doen naar oplossingen in, met en voor de praktijk. Dat de onderzoekers met hun aanpak van impliciet leren in een behoefte voorzien blijkt uit het grote aantal lezingen en workshops waar de onderzoeksgroep voor gevraagd is. Niet alleen op regionaal, maar ook op nationaal en internationaal niveau is er vraag naar de kennis en tools uit dit onderzoek. Dit is het begin van het doorbreken van paradigma’s op het gebied van revalideren na een beroerte. De jury juicht het dan ook toe dat de onderzoekers het onderzoek een vervolg geven gericht op implementatie.” Volgens de jury vindt de kennis vindt zijn weg naar studenten. “Onder andere via docenten die vragen om materiaal voor hun onderwijs.” Ook hier ziet de jury veel potentie: “de hogeschool leidt immers de professionals van morgen op.”

 

‘Moleculair design van hoogwaardige materialen voor 3D-printen’

3D-printen staat vol in de aandacht omdat het de mogelijkheid biedt elke gewenste vorm te maken. Het grote nadeel op dit moment is dat de eigenschappen van de (polymere) producten vaak ondermaats zijn. Dit beperkt het toepassingsgebied. Bij ‘Moleculair design van hoogwaardige materialen voor 3D-printen’ − dat wordt uitgevoerd bij het expertisecentrum CHILL (Chemelot Innovation and Learning Labs) − staat de vraag centraal hoe polymeren qua moleculaire structuur ontworpen moeten worden, zodat de mechanische eigenschappen van de geprinte objecten verbeteren. Doel is dat deze nieuwe materialen ingezet kunnen worden bij het 3D-printen van hoogwaardige producten. Bijvoorbeeld schedelimplantaten en borstprotheses in de medische wereld, en bijvoorbeeld lichtgewicht raamkozijnen in de bouw. Dit met een acceptabele printsnelheid. Projectleider is dr. ir. Tosca van Hooy-Corstjens, senior docent-onderzoeker bij het lectoraat ‘Material Sciences’ van Zuyd Hogeschool onder leiding van dr. Gino van Strijdonck.

 

De RAAK-award

Bij praktijkgericht onderzoek van hogescholen werken lectoren aan vragen en problemen uit de praktijk. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers samen met studenten, docenten én mensen uit de praktijk. Het doel: het verbeteren en vernieuwen van de beroepspraktijk en van het onderwijs. Hogescholen zijn de schakel tussen de praktijkvragen van bijvoorbeeld mkb en nieuwe kennis. Deze verbindende rol leidt tot inspirerende onderzoeksprojecten die geworteld zijn in de praktijk.
De uitkomsten van praktijkgericht onderzoek zijn kennis en inzichten, maar ook producten en processen die direct in de praktijk te gebruiken zijn. Het betreft onderzoek met impact dat leidt tot verbetering en vernieuwing in het dagelijks leven van ons allemaal.

Regieorgaan SIA wil een bredere doelgroep kennis laten maken met het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Met de RAAK-award zet Regieorgaan SIA goed praktijkgericht onderzoek in de spotlights, verbreedt het de bekendheid van het onderzoek aan hogescholen en stimuleert het de kwaliteit van het onderzoek. Deze prijs wordt sinds 2011 jaarlijks uitgereikt op het SIA-congres aan het door de jury best beoordeelde RAAK-project.
De winnaar van de eerste prijs ontvangt € 10.000. De tweede prijs bestaat uit € 5.000,-. De derde prijs is € 2.500,- Het prijzengeld kan vrij worden besteed binnen de context van het RAAK-project.

Regieorgaan SIA

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NWO is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks ruim 650 miljoen in nieuwsgierigheid gedreven onderzoek en onderzoek rond de topsectoren en de maatschappelijke uitdagingen.

Regieorgaan SIA heeft als opdracht het versterken en vernieuwen van vraaggestuurd praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Onderzoek dat het toepassen van kennis in bedrijven, in de publieke sector en in het onderwijs van de hogescholen stimuleert.