Nieuws
Nieuws

Dennis Huurdeman benoemd tot directeur regionale transitie en innovatie

Het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool heeft Dennis Huurdeman benoemd tot directeur regionale transitie en innovatie. Huurdeman is per 1 januari 2020 verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van en invulling geven aan de bijdrage van Zuyd Hogeschool aan vier belangrijke thema’s voor de regio. Deze thema’s raken aan de gezondheid van Limburg en Limburgers, de digitalisering van economische en administratieve beroepen, de leefbaarheid van een vergrijzende en krimpende regio, en de verduurzaming van de regio waaronder bij de Chemelot site.

Samenwerking

Om een bijdrage aan deze thema’s te kunnen leveren, zal binnen de hogeschool worden samengewerkt met collega-directeuren, lectoren, docenten en studenten. Bovendien zullen bestaande samenwerkingen met externe partijen als bedrijfsleven, overheden en andere kennisinstellingen worden uitgebouwd. Relevant hierbij is onder andere de (door)ontwikkeling van specifieke centers of expertise – kenniscentra waarin onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samenwerken – en de uitbreiding van de multidisciplinaire samenwerking bij projecten, die nodig is om de complexiteit van de vier thema’s te kunnen oppakken.

Dennis Huurdeman (Heerlen, 1973) is momenteel concernstrateeg bij de gemeente Heerlen en als zodanig de afgelopen jaren direct betrokken geweest bij de oprichting, inrichting en uitvoering van diverse strategische projecten waar juist de verbinding tussen verschillende belangen en perspectieven een grote rol hebben gespeeld. Voorbeelden hiervan zijn de recent afgesloten Regio Deal Parkstad, het Maankwartier, maar ook IBA Parkstad. “Ik vind het belangrijk dat mijn werk een concreet en vooral betekenisvolle maatschappelijke impact heeft, waar alle betrokkenen trots op zijn”, aldus Huurdeman. Dennis Huurdeman is bestuurskundige en afgestudeerd aan de Universiteit Twente. Hij woont in Heerlen samen met zijn Noorse vriendin en hun twee zonen Alexander en Erik van 8 en 6 jaar.

“Ik heb mij de afgelopen jaren vanuit de overheid samen met maatschappelijke partners ingezet voor dezelfde thema’s die ook door Zuyd Hogeschool worden onderschreven. Ik kijk ernaar uit om dat nu vanuit het perspectief van het onderwijs en onderzoek van Zuyd Hogeschool te doen.” Volgens Luc Verburgh, voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool, brengt Huurdeman belangrijke kennis en een waardevol netwerk met zich mee. “Dennis is zeer goed ingevoerd in de overkoepelende onderwerpen waarop wij ons als Zuyd Hogeschool willen richten. Met zijn aanstelling wil Zuyd haar commitment om een bijdrage te leveren aan een aantal voor de regio belangrijke thema’s, benadrukken.”
 

Dennis Huurdeman wordt directeur regionale transitie en innovatie