Nieuws

Aantal topopleidingen bij Zuyd Hogeschool verdubbeld

Het aantal opleidingen bij Zuyd Hogeschool dat een kwaliteitszegel heeft ontvangen met de kwalificatie ‘excellent’ en daarmee een topopleiding is, is verdubbeld van zes naar twaalf. Dit blijkt uit de Keuzegids hbo 2020 die woensdag 30 oktober 2019 is verschenen.

‘Excellente’ opleidingen

De zes topopleidingen die net als vorig jaar de kwalificatie ‘excellent’ ontvangen hebben, zijn de opleidingen Docent Muziek, Hotel Management, Verloskunde, Fysiotherapie, Ergotherapie en Logopedie. Nieuw op de lijst met topopleidingen zijn Built Environment, Muziek, Docent Theater, Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, Vaktherapie en Associate degree Facility Management.

Bevestiging

“Uiteraard zijn we blij met dit resultaat”, aldus prof. dr. Saskia Brand-Gruwel, lid van het College van Bestuur van Zuyd en verantwoordelijk voor, onder meer, de portefeuille onderwijs en onderzoek. “Het is goed om bevestigd te zien dat het harde werken en de inzet die we hebben gedaan om studenten succesvol te laten studeren, zijn vruchten afwerpt. Dat dit zichtbaar wordt in het feit dat een groot deel van onze opleidingen een heel hoog kwaliteitsniveau behaalt, daar mogen we allemaal trots op zijn.”

Toename

In totaal zijn 36 bachelor en Associate degree-opleidingen van Zuyd beoordeeld tegen 32 opleidingen vorig jaar. Daarmee is een derde deel van deze opleidingen een topopleiding. Zes opleidingen staan op de eerste plaats in hun categorie. Het gaat om de opleidingen Logopedie, Associate degree Facility Management, Built Environment, Docent Muziek, Ergotherapie en Verloskunde. Met 61 punten heeft Zuyd dezelfde overall-score gehaald als vorig jaar. Daarmee heeft Zuyd de vijfde plek in de categorie middelgrote hogescholen in Nederland.

Over de Keuzegids Hbo

De Keuzegids wordt uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.). De Keuzegids hbo 2020 is gebaseerd op geactualiseerde data over toelating, studiekosten en baankansen, de NSE 2018 en nieuwe rendementscijfers en expertoordelen. Meer informatie is te vinden op de website www.keuzegids.nl.