Vaktherapie
Vaktherapie

Vaktherapie

Wil jij echt iets kunnen betekenen voor een ander? Soms helpt denken en praten over een probleem niet, doen en ervaren wel. In de opleiding Vaktherapie leer je hoe je iemand vooruit kunt helpen met drama, muziek, beeldend vormen of dans en beweging. 

 • Locatie Heerlen
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Taal Nederlands

De opleiding in beeld

Over de opleiding

Over de opleiding

Vaktherapie is een therapievorm waarbij je muziek, drama, dans- en beweging of beeldend vormen gebruikt om de psychische, sociale en emotionele gezondheid van mensen te verbeteren. Je behandelt niet alleen door te praten, maar door te laten ervaren. Dat is de essentie van deze opleiding. Eerst ervaar je wat behandelvormen doen voor jouw eigen ontwikkeling. Daarna leer je stap voor stap hoe je dit kunt inzetten in de therapie voor een ander.

Je leert:

 • over ziektebeelden, zoals persoonlijkheidsstoornissen
 • hoe je een behandelplan opstelt
 • hoe je een therapievorm inzet
 • evalueren: wat is het effect van je behandeling?
 • reflecteren op jezelf: Wie ben je? Wat motiveert je? Wat kun je goed? 

Vier therapievormen

Er zijn vier verschillende therapievormen. Bij de start van de opleiding maak je meteen je keuze:

Dans

In dans- en bewegingstherapie laat je mensen bewegen om ze uiting te laten geven aan hun gevoelens en in contact te komen met hun lichaam en hun omgeving. Door te bewegen voelt iemand waar zijn blokkades zitten en kan hij deze letterlijk te lijf gaan. Jij werkt als therapeut samen met de cliënt aan de oplossing of acceptatie van zijn problemen.

Beeldend Vormen

Als beeldend therapeut laat je iemand zijn verhaal vertellen met beelden. Je helpt mensen zich uit te drukken door te tekenen, schilderen, boetseren of solderen. De manier waarop iemand een werkstuk maakt, vertelt veel over diegene en zijn problemen. Samen ontdekken jullie wat diegene moeilijk vindt en hoe hij daarmee wil omgaan.

Muziek

Met muziektherapie help je mensen zich uit te drukken zonder woorden. Ze hoeven niet te praten over moeilijke dingen maar uiten hun gevoelens door melodieën, ritmes of akkoorden. Muziek maken of ernaar luisteren is plezierig en ontspannend waardoor iemand even zijn problemen kan vergeten. Of je maakt contact door samen muziek te maken. Het idee is dat je cliënt zijn gedrag verandert en zo verder kan met zijn leven.

Drama

Als dramatherapeut gebruik je rollenspel, drama dus, om iemand op een andere manier naar zijn problemen te laten kijken. Je laat je cliënt niet praten over zijn gevoelens, maar stimuleert hem deze na te spelen en zich zo te uiten. Dat lucht op en geeft inzicht. Met 'doen alsof' help je je cliënt te experimenteren met ander gedrag. Het doel is om gevoelens en gedrag zo te veranderen dat de klachten verminderen of verdwijnen of dat de cliënt deze accepteert. 

De gekozen therapievorm bepaalt wat je later wordt: dramatherapeut, dans- of bewegingstherapeut, muziektherapeut of beeldend therapeut. De algemene term is vaktherapeut.

Hoe ziet je week eruit?

Gemiddeld ben je veertig uur per week met je studie bezig. Daarvan heb je ongeveer tien uur per week les. De overige uren besteed je aan zelfstudie en samenwerking met andere studenten. Je besteedt de helft van je tijd aan praktijkgerichte vakken en de andere helft aan theorie.

Lesvormen

 • Hoorcolleges: les waarin je luistert naar een docent;
 • Werkcolleges: les waarin je onder begeleiding aan opdrachten werkt;
 • Instructiecolleges: les waarin je uitleg krijgt over een onderwerp;
 • Practica: praktische opdrachten die je helpen om bepaalde lesstof beter te begrijpen;
 • Trainingen: je oefent een bepaalde vaardigheid;
 • Groepsprojecten: samen met andere studenten werk je aan een opdracht.

Samenwerken
In het beroep vaktherapeut is samenwerken erg belangrijk. Met je cliënt, met collega’s, maar ook met andere hulpverleners. Je oefent dit tijdens de opleiding doordat je aan opdrachten werkt met studenten van andere zorgopleidingen: Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie en Verpleegkunde. Je kijkt samen naar het probleem van een cliënt en onderzoekt wat iedereen vanuit zijn achtergrond voor die persoon kan betekenen. Dit noemen we interprofessioneel samenwerken.

Bij therapie denken mensen vaak aan praten over problemen. Bij muziektherapie hoeft dat niet, je kunt muziek gebruiken om het over je probleem te hebben. Voor iemand met ADHD die heel druk en impulsief is, kun je door samen muziek te maken rust creëren. Die rust kan hij meenemen in het dagelijks leven.

Haico
student

Waarom Vaktherapie bij Zuyd?

 • Je studeert bij een kleinschalige opleiding met goede begeleiding en een fijne sfeer.
 • Je werkt samen met studenten van andere vaktherapeutische richtingen.
 • De richting dans- en bewegingstherapie kun je alleen bij Zuyd volgen.
 • Onderzoek is een belangrijk onderdeel van de opleiding: je leert je behandeling zorgvuldig te onderbouwen.
 • Studenten en docenten doen onderzoek onder leiding van lector Anna-Eva Prick.
   
 • Collegegeld en overige kosten

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding.  

  Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor boeken en ander studiemateriaal.

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld.

  • Bekijk de actuele OER
 • Studie in cijfers

  Wil je weten hoe huidige studenten deze opleiding beoordelen? En wat je kansen zijn op een baan? Bekijk dan de objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen op Studiekeuze123. Hier kun je onze opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde. Bekijk de informatie over Vaktherapie.

Kom proefstuderen

Wil je écht ervaren hoe het is om Vaktherapie te studeren? Kom dan een dag proefstuderen! Bekijk het programma en meld je aan.

Meer informatie

Vaktherapie is leren van ervaring

"Als je 100 keer iets zegt, verandert er niets. Als je iets denkt, verandert er nog niets. Als je iets doet, verandert er iets". 
Opleidingsmanager Henriëtte Bloemenkamp legt in onderstaand filmpje uit hoe dat precies werkt.

studieopbouw

Studieopbouw

Je leert theorie over psychologie en hulpverlenen en werkt veel in kleine groepen onder begeleiding van docenten. Deze lessen gaan over methodes en gespreks- en hulpverleningstechnieken. Daarnaast krijg je les in de gekozen therapievorm waarin je bijvoorbeeld muziek- of danstechnieken leert. Een aantal stages zorgt ervoor dat je de beroepspraktijk goed leert kennen. 

 • Jaar 1

  Je leert basiskennis en –vaardigheden. Je krijgt les in psychologie en psychopathologie (psychische ziekten) en kijkt daarbij naar verschillende doelgroepen:

  • kinderen en jongeren; 
  • volwassenen; 
  • ouderen.

  Je werkt aan de theorie en de toepassing van jouw therapievorm en leert met verschillende technieken en materialen te werken. Je leert welke behandeling voor iemand geschikt is en waarom. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van je sociale, communicatieve en rapportagevaardigheden.

  Je krijgt een goed beeld van het beroep vaktherapeut omdat gastdocenten komen vertellen over hun werk en tijdens een stage van twee dagen. 

 • Jaar 2

  In het tweede jaar leer je hoe je voor verschillende doelgroepen een behandelplan opstelt. Je leert om te gaan met verschillende typen cliënten, traint behandeltechnieken en oefent door middel van simulaties. Je werkt aan je onderzoeksvaardigheden en leert samenwerken.

  Stage
  Je loopt zeven maanden een halve dag per week stage in het basisonderwijs. Je geeft daar geen therapie, maar verzorgt activiteiten waardoor je leert met groepen te werken en verschillende technieken toe te passen.

 • Jaar 3

  In het derde jaar ga je het hele jaar op stage in een instelling en pas je toe wat je in de eerste twee jaar hebt geleerd. Je verzorgt onder begeleiding therapiesessies en stelt een behandeling op en voert deze uit met een cliënt of cliëntengroep. Je wordt daarbij begeleid door een stagebegeleider van de instelling en door een docent.

 • Jaar 4

  In het laatste jaar kun je je verder specialiseren met keuzevakken en doe je je afstudeerproject. Daarin gebruik je alle kennis en vaardigheden uit de drie voorafgaande leerjaren. Eerst verken je een probleem via literatuurstudie en gesprekken met therapeuten. Op basis hiervan maak je een onderzoeksvoorstel en voer je het onderzoek uit. Je sluit je afstudeerproject af met een rapportage, je scriptie en een presentatie. Voorbeelden van opdrachten:

  • Hoe kan vaktherapie ingezet worden bij personen met kanker? 
  • Hoe draagt vaktherapie bij aan de behandeling van kinderen met autisme? 

  Afstudeertitel
  Na je afstuderen mag je titel Bachelor of Arts gebruiken.


   

Toelatingseisen

Toelating

Past deze opleiding bij jou?

Deze opleiding past bij jou als je echt met mensen aan hun problemen wilt werken. Je wordt immers opgeleid tot therapeut. Daarnaast heb je passie voor beeldend, dans-beweging, drama of muziek. 

 • Je bent sociaal en hebt inlevingsvermogen.
 • Je hebt mensenkennis en zelfkennis.
 • Je durft grensverleggend te zijn.
 • Je kunt verantwoordelijkheid nemen.
 • Je bent emotioneel stabiel.
 • Je durft naar jezelf te kijken en je mindere kanten te ontdekken.

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar met de volgende diploma’s. Daarnaast gelden aanvullende eisen. Om samen met jou te ontdekken of je voldoet aan deze eisen, doe je mee aan een verplichte matching.

 • Havo

  Je wordt met elk profiel toegelaten. 

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij
 • Vwo

  Je wordt met elk profiel toegelaten. 

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij
 • Mbo

  Met een mbo-diploma op niveau 4 word je toegelaten. 

 • 21+

  Als je 21 jaar of ouder bent, kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling van de vooropleidingseisen. Je moet hiervoor wel een bindende toelatingstoets afleggen, waaraan kosten verbonden zijn. Neem voor meer informatie contact op academievaktherapie@zuyd.nl of +31 (0)45 400 63 62.

 • Buitenlands diploma

  Als buitenlandse en anderstalige student kun je worden toegelaten als je een gelijkwaardig diploma bezit en de Nederlandse taal voldoende beheerst. Dit laat je zien met het behalen van het staatsexamen Nt2-II, de cursus Nederlands voor anderstaligen of met een vergelijkbaar certificaat. Je moet dit examen behaald hebben vóór aanmelding bij de opleiding. Neem hiervoor contact met onze studentendecaan:

  E marjo.dullens@zuyd.nl, T +31 (0)6 38 07 32 84

  Meer info over het staatsexamen vind je hier

Wat houdt de verplichte matchingsdag in?

 • De matchingsdag verschilt per therapievorm. 
 • Het kan zijn dat je van ons een opdracht krijgt die je thuis voorbereidt en tijdens de matchingsbijeenkomst presenteert of uitvoert.
 • Je komt naar Zuyd om verschillende (groeps)opdrachten uit te voeren. Er zijn vijf aanvullende eisen die je hieronder terugvindt. Selectie vindt plaats op de eerste eis, je vaardigheid. Als je hieraan voldoet, ben je toelaatbaar. Je krijgt feedback op het gedrag dat jij laat zien ten aanzien van de andere vier aanvullende eisen. 
 • Je ontvangt binnen twee weken schriftelijk de uitslag.

Wat zijn de aanvullende eisen?

 • Vaardigheid: je zet doelgericht en gevarieerd jouw therapievorm in.
 • Contact leggen: je kunt contact leggen met anderen via jouw therapievorm, verbaal en non-verbaal.
 • Reflecteren: je kunt over je ervaringen in de therapievorm van gedachten wisselen.
 • Actief meedoen: je neemt initiatief door actief mee te doen aan activiteiten.
 • Samenwerken: je kunt bij het uitvoeren van een activiteit met anderen overleggen, taken verdelen en afstemmen.

Vaardigheidseisen
Om succesvol bij ons te kunnen studeren moet je, voor je aan de opleiding begint, vaardigheden hebben binnen de gekozen therapievorm. Lees per therapievorm wat de vaardigheidseis inhoudt:

 • Drama
  • Je kunt op andere spelers, zowel verbaal als non-verbaal reageren, afgestemd op de rol en spelsituatie.
  • Je bent in staat spontaan spel laten zien in nieuwe situaties zonder te weten wat er gaat gebeuren.
  • Je kunt een rol aannemen en deze op verschillende manieren vormgeven met behulp van regieaanwijzingen.
  • Je bent in staat om je in te leven in een rol of spelsituatie en dit geloofwaardig te laten zijn voor publiek.
 • Muziek
  • Je beheerst muziektheorie op het niveau van het HAFABRA-examen A of meer.
  • Je kunt je muzikaliteit laten horen op een eigen instrument.
  • Je beheerst basisvaardigheden piano met tenminste onafhankelijke motoriek zowel links als rechts.
  • Je bent in staat om een melodie zuiver en op toonhoogte (mag wel geoctaveerd worden) te zingen.
 • Beeldend vormen
  • Je kunt verschillende beeldende technieken laten zien, zowel in 2D als 3D.
  • Je hebt belangstelling in beeldend vormen, niet alleen technisch ambachtelijk maar ook voor het creatieve proces.
  • Je bent in staat om te experimenteren met verschillende materialen en technieken en er flexibel in te zijn.
  • Je durft jezelf te geven in het beeldend vormen en spelplezier te ervaren.
 • Dans-beweging
  • Je vindt dansen en bewegen leuk en je kunt verschillende dimensies ervaren (bv genieten, fysieke uitdaging en grenzen, mindfull).
  • Je hoeft niet technisch geschoold te zijn in een dans- of bewegingsvorm, maar het is fijn als je al bekend bent met één, liefst twee dansvormen.
  • Je voelt je comfortabel in je eigen lichaam en jouw bewegingsmogelijkheden.
  • Je voelt je ontspannen als mensen naar je kijken.
  • Je bent in staat om te improviseren met beweging en dans.
  • Je bent in staat om samen met anderen te dansen, bewegen of een spel te spelen.
  • Je bent in staat om betekenis te geven aan dans.

Aanmelden voor verplichte matching

 • Meld je aan voor de opleiding via Studielink. Je schrijft je in voor een therapievorm.
 • Je ontvangt automatisch een uitnodiging voor de eerstvolgende matchingsdag en een beschrijving van de opdrachten die je thuis moet voorbereiden.

 • Twijfel je tussen de verschillende therapievormen? Het is mogelijk om aan twee verschillende matchingsdagen deel te nemen. De matchingsdagen zijn op:

  • donderdag 20 april 2023

  • donderdag 29 juni 2023

  • donderdag 24 augustus 2023

 

Schrijf je in voor deze opleiding

Beroep

Beroep

Het werkveld van een vaktherapeut is heel breed. Waar je terechtkomt, is afhankelijk van de gekozen therapievorm en van je voorkeur voor een doelgroep. Je kunt gaan werken:

 • in de geestelijke gezondheidszorg
 • in de kind- en jeugdpsychiatrie
 • in de verstandelijke gehandicaptenzorg
 • in de verslavingszorg
 • op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis
 • in het speciaal onderwijs
 • in een eigen praktijk, therapeutische behandelpraktijk of bij coachingbureaus.


Baankans
De arbeidsmarkt is goed. Meer dan de helft van de afgestudeerden heeft binnen een jaar werk als vaktherapeut. 

De opleiding heeft me veel zelfvertrouwen gegeven. Toen ik mijn diploma kreeg, dacht ik: Ik ben klaar. Ik kan dit vak gaan uitoefenen.

Katie van der Klaauw
Afgestudeerd

De droom van Katie

Katie van der Klaauw is een paar jaar geleden afgestudeerd en haar droom is uitgekomen: ze werkt met criminele, overlastgevende jongeren. ‘De krenten uit de pap’, noemt ze dat: “Jongeren uit bendes, waar niemand iets mee kan, waar de gemeente genoeg van heeft.” Een gemeente is verplicht nazorg te geven aan jongeren die uit detentie komen. Bovendien krijgen ze vaak een uitkering, dus als Katie ze aan werk kan helpen, scheelt dat de gemeenschap geld. Dat van die droom wil Katie best uitleggen.

“Veel van die jongeren hebben ergens in hun jeugd een verkeerde afslag genomen. Het zijn bijvoorbeeld jongens uit een gezin waar de vader ontbrak. Ze moesten voor brood op de plank zorgen, kozen in een soort panieksituatie voor de snelle manier om geld te verdienen – het criminele pad. Ze hebben in hun jeugd iemand gemist die hen stimuleerde, die zei: dit doe je goed, dat doe je niet goed. Door intensieve begeleiding te geven, vormen wij nu die stimulans.” Want die jongeren hebben nog een heel leven voor zich, dus als ze nu geholpen worden, is het effect groot. Voor henzelf en voor de gemeenschap. Vandaar die droom van Katie.

Lees meer Lees minder

Inspiratie voor de zorg

Stel: je bent net 18 jaar en staat midden in het leven. Dan word je uit het niets getroffen door een hersenstaminfarct. Tijdens de uren die verstrijken krijgen vitale delen van je hersenen geen zuurstof. Je raakt ‘locked in’. Dat wil zeggen dat je hele lichaam verlamd is en je alleen nog maar met je ogen kunt knipperen. Een nachtmerrie! Dit komt echt heel zelden voor bij jongeren. Toch overkwam het Isa. Haar bijzondere verhaal werd de rode draad van een documentaire in opdracht van Zuyd Hogeschool die laat zien hoe betekenisvol werken in de zorg is. 

Weet je het al of twijfel je nog?

Is Vaktherapie de opleiding voor jou of weet je het nog niet zeker? Wil je wel iets in de zorg? Bij Zuyd kun je kiezen uit 8 verschillende opleidingen op het gebied van Gezondheidszorg en Welzijn. We hebben ze hier nog een keer voor je op een rij gezet.

Bekijk alle zorgopleidingen

Secretariaat Vaktherapie
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen