Vaktherapie
Vaktherapie

Vaktherapie

Wil jij mensen helpen hun psychische problemen aan te pakken? En ben jij daarnaast kunstzinnig en creatief? Bij de opleiding Vaktherapie leer je hoe je mensen kunt helpen met muziek, dans en beweging, drama of beeldend vormen.

Mensen die niet kunnen praten over hun probleem, leer je op een andere manier met situaties en klachten om te gaan. Je helpt kinderen, volwassenen en ouderen met bijvoorbeeld depressie, trauma’s, persoonlijkheids- of gedragsstoornissen.

 • Locatie Heerlen
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Afstudeertitel Bachelor of Arts
 • Eerstejaars studenten 27
 • Taal Nederlands
 • Studenttevredenheid 8,2
Je kiest meteen een therapievorm: drama, muziek, beeldend vormen of dans-beweging 

Studiekeuze-event

Woensdag 2 oktober 2019 | 18.30-21.30u
Maak in vogelvlucht kennis met al onze opleidingen!
 

Meer info

De opleiding in beeld

Over de opleiding

Over de opleiding

Vier therapievormen

Er zijn vier verschillende therapievormen. Bij de start van de opleiding maak je meteen je keuze:

 • Drama

  Als dramatherapeut gebruik je rollenspel, drama dus, om iemand op een andere manier naar zijn problemen te laten kijken. Je laat je cliënt niet praten over zijn gevoelens, maar stimuleert hem deze na te spelen en zich zo te uiten. Dat lucht op en geeft inzicht. Met 'doen alsof' help je je cliënt te experimenteren met ander gedrag. Het doel is om gevoelens en gedrag zo te veranderen dat de klachten verminderen of verdwijnen of dat de cliënt deze accepteert. 

 • Muziek

  Met muziektherapie help je mensen zich uit te drukken zonder woorden. Ze hoeven niet te praten over moeilijke dingen maar uiten hun gevoelens door melodieën, ritmes of akkoorden. Muziek maken of ernaar luisteren is plezierig en ontspannend waardoor iemand even zijn problemen kan vergeten. Of je maakt contact door samen muziek te maken. Het idee is dat je cliënt zijn gedrag verandert en zo verder kan met zijn leven.

 • Beeldend vormen

  Als beeldend therapeut laat je iemand zijn verhaal vertellen met beelden. Je helpt mensen zich uit te drukken door te tekenen, schilderen, boetseren of solderen. De manier waarop iemand een werkstuk maakt, vertelt veel over diegene en zijn problemen. Samen ontdekken jullie wat diegene moeilijk vindt en hoe hij daarmee wil omgaan.

 • Dans-beweging

  In dans- en bewegingstherapie laat je mensen bewegen om ze uiting te laten geven aan hun gevoelens en in contact te komen met hun lichaam en hun omgeving. Door te bewegen voelt iemand waar zijn blokkades zitten en kan hij deze letterlijk te lijf gaan. Jij werkt als therapeut samen met de cliënt aan de oplossing of acceptatie van zijn problemen.

De gekozen therapievorm bepaalt wat je later wordt: dramatherapeut, dans- of bewegingstherapeut, muziektherapeut of beeldend therapeut. De algemene term is vaktherapeut.

Hoe ziet je week eruit?

Gemiddeld ben je veertig uur per week met je studie bezig. Daarvan heb je ongeveer tien uur per week les. De overige uren besteed je aan zelfstudie en samenwerking met andere studenten. Je besteedt de helft van je tijd aan praktijkgerichte vakken en de andere helft aan theorie.

Lesvormen

 • Hoorcolleges: les waarin je luistert naar een docent;
 • Werkcolleges: les waarin je onder begeleiding aan opdrachten werkt;
 • Instructiecolleges: les waarin je uitleg krijgt over een onderwerp;
 • Practica: praktische opdrachten die je helpen om bepaalde lesstof beter te begrijpen;
 • Trainingen: je oefent een bepaalde vaardigheid;
 • Groepsprojecten: samen met andere studenten werk je aan een opdracht.

Informele sfeer

Vaktherapie is een kleine opleiding daardoor kennen studenten en docenten elkaar bij naam. De lessen die met je therapievorm te maken hebben, volg je met je medestudenten die dezelfde richting hebben gekozen. Andere lessen volg je met studenten van de vier richtingen.

Begeleiding
Je wordt tijdens je studie begeleid door een mentor; een persoonlijke coach die je begeleidt bij je studie en je helpt als iets niet helemaal soepel verloopt.

Versnelde trajecten

Heb je uitgebreide scholing en ervaring in een therapievorm (muziek, dans, drama of beeldend) of een opleiding gevolgd op het gebied van psychologie, dan kom je eventueel in aanmerking voor een versneld traject.
Stuur een mail aan beppie.vandepoll@zuyd.nl en motiveer waarom je aanmerking wilt komen voor een versneld traject. Geef daarbij aan welke therapievorm je kiest en stuur je cv mee. Wij nemen contact met je op om samen de mogelijkheden te bekijken.

NB Heb je al een opleiding in het hoger onderwijs afgerond, houd dan rekening met het veel hogere instellingscollegegeld.

Bij therapie denken mensen vaak aan praten over problemen. Bij muziektherapie hoeft dat niet, je kunt muziek gebruiken om het over je probleem te hebben. Voor iemand met ADHD die heel druk en impulsief is, kun je door samen muziek te maken rust creëren. Die rust kan hij meenemen in het dagelijks leven.

Haico
student
 • Collegegeld en overige kosten

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding.  

  Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor boeken en ander studiemateriaal.

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld.

  • Bekijk de actuele OER (pdf). 
 • Studie in cijfers

  Wil je weten hoe huidige studenten deze opleiding beoordelen? En wat je kansen zijn op een baan? Bekijk dan de objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen (zie Studiekeuze123). Hiermee kun je onze opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde. Bekijk de informatie over Vaktherapie.

studieopbouw

Studieopbouw

Je leert theorie over psychologie en hulpverlenen en werkt veel in kleine groepen onder begeleiding van docenten. Deze lessen gaan over methodes en gespreks- en hulpverleningstechnieken. Daarnaast krijg je les in de gekozen therapievorm waarin je bijvoorbeeld muziek- of danstechnieken leert. Een aantal stages zorgt ervoor dat je de beroepspraktijk goed leert kennen. 

 • Jaar 1

  Je leert basiskennis en –vaardigheden. Je krijgt les in psychologie en psychopathologie (psychische ziekten) en kijkt daarbij naar verschillende doelgroepen:

  • kinderen en jongeren; 
  • volwassenen; 
  • ouderen.

  Je werkt aan de theorie en de toepassing van jouw therapievorm en leert met verschillende technieken en materialen te werken. Je leert welke behandeling voor iemand geschikt is en waarom. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van je sociale, communicatieve en rapportagevaardigheden.

  Je krijgt een goed beeld van het beroep vaktherapeut omdat gastdocenten komen vertellen over hun werk en tijdens een stage van twee dagen. 

 • Jaar 2

  In het tweede jaar leer je hoe je voor verschillende doelgroepen een behandelplan opstelt. Je leert om te gaan met verschillende typen cliënten, traint behandeltechnieken en oefent door middel van simulaties. Je werkt aan je onderzoeksvaardigheden en leert samenwerken.

  Stage
  Je loopt zeven maanden een halve dag per week stage in het basisonderwijs. Je geeft daar geen therapie, maar verzorgt activiteiten waardoor je leert met groepen te werken en verschillende technieken toe te passen.

 • Jaar 3

  In het derde jaar ga je het hele jaar op stage in een instelling en pas je toe wat je in de eerste twee jaar hebt geleerd. Je verzorgt onder begeleiding therapiesessies en stelt een behandeling op en voert deze uit met een cliënt of cliëntengroep. Je wordt daarbij begeleid door een stagebegeleider van de instelling en door een docent.

 • Jaar 4

  In het laatste jaar kun je je verder specialiseren met keuzevakken en doe je je afstudeerproject. Daarin gebruik je alle kennis en vaardigheden uit de drie voorafgaande leerjaren. Eerst verken je een probleem via literatuurstudie en gesprekken met therapeuten. Op basis hiervan maak je een onderzoeksvoorstel en voer je het onderzoek uit. Je sluit je afstudeerproject af met een rapportage, je scriptie en een presentatie. Voorbeelden van opdrachten:

  • Hoe kan creatieve therapie ingezet worden bij personen met kanker? 
  • Hoe draagt creatieve therapie bij aan de behandeling van kinderen met autisme? 


   

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Havo

  Je wordt met elk profiel toegelaten. 

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij

  Je wordt uitgenodigd voor een aanname dag, een soort kennismakingsdag waarop we bekijken of je geschikt bent voor de opleiding. 

  Vooropleiding Kunstacademie
  Heb je daarnaast de cursus "Vooropleiding Kunstacademie" van ECI Cultuurfabriek te Roermond of van VAZOM te Kerkrade met succes afgerond, dan word je vrijgesteld van deelname aan de aanname dag en word je direct toegelaten tot de opleiding Vaktherapie beeldend.

 • Vwo

  Je wordt met elk profiel toegelaten. 

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij

  Je wordt uitgenodigd voor een aanname dag, een soort kennismakingsdag waarop we bekijken of je geschikt bent voor de opleiding.

  Vooropleiding Kunstacademie
  Heb je daarnaast  de cursus "Vooropleiding Kunstacademie" van ECI Cultuurfabriek te Roermond of van VAZOM te Kerkrade met succes afgerond, dan word je vrijgesteld van deelname aan de aanname dag en word je direct toegelaten tot de opleiding Vaktherapie beeldend.

 • Mbo

  Met een mbo-diploma op niveau 4 word je toegelaten. Je wordt uitgenodigd voor een aanname dag, een soort kennismakingsdag waarop we bekijken of je geschikt bent voor de opleiding. 

  Vooropleiding Kunstacademie
  Heb je daarnaast de cursus "Vooropleiding Kunstacademie" van ECI Cultuurfabriek te Roermond of van VAZOM te Kerkrade met succes afgerond, dan word je vrijgesteld van deelname aan de aanname dag en word je direct toegelaten tot de opleiding Vaktherapie beeldend.

 • 21+

  Als je 21 jaar of ouder bent, kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling van de vooropleidingseisen. Je moet hiervoor wel een bindende toelatingstoets afleggen, waaraan kosten verbonden zijn. Neem voor meer informatie contact op beppie.vandepoll@zuyd.nl of +31 (0)45 400 63 62.

 • Buitenlands

  Als buitenlandse student kun je worden toegelaten als je een gelijkwaardig diploma bezit en de Nederlandse taal voldoende beheerst. Dat betekent dat je voor het begin van het eerste studiejaar gestart moet zijn met je cursus Nt2 II, de cursus Nederlands voor anderstaligen die je afsluit met een staatsexamen. Je moet het staatexamen behalen voor het einde van leerjaar 1. Neem hiervoor contact met onze studentendecanen:

  E roos.franssen@zuyd.nl, T +31 (0)6 41 90 02 32
  E marjo.dullens@zuyd.nl, T +31 (0)6 38 07 32 84

Aannamedag

Wij nodigen je uit voor een aannamedag. Deze dag geeft jou een goed beeld van de opleiding en geeft ons een goed beeld van jou. Ter voorbereiding beschrijf je waarom je de opleiding wilt gaan doen. Tijdens deze dag laat je je vaardigheden en groeimogelijkheden zien. Je hoeft geen ervaren acteur, musicus, danser of kunstenaar te zijn, maar je moet wel aanleg en passie hebben. Lees hieronder wat je kunt verwachten:

 • Drama

  Je krijgt een aantal spelopdrachten waarmee je je vaardigheden laat zien.

 • Muziek

  Je laat je muzikale vaardigheden zien door stukken te spelen op je eigen instrument en legt uit waarom je voor deze stukken hebt gekozen. Je laat ook je spelniveau op de piano zien en je zingt een stuk. Vervolgens krijg je twee improvisatieopdrachten: één ritmeopdracht en één gericht op interactie, waarbij je in dialoog gaat met medekandidaten.

 • Beeldend vormen

  Je laat zien dat je beschikt over basis teken- en schildervaardigheden aan de hand van meegebracht twee- of driedimensionaal beeldend werk: tekeningen, schilderijen, drukwerk, collages of experimenten en ruimtelijk werk in hout, gips, klei, papier/karton of gemixte media. Liefst dus verschillende materialen en technieken. Tijdens de dag krijg je opdrachten waarin je je vaardigheden kunt laten zien.

 • Dans-beweging

  Je laat je vaardigheden zien aan de hand van een korte dans- of bewegingspresentatie van 2 à 3 minuten die je thuis hebt voorbereid. Daarnaast krijg je een aantal improvisatieopdrachten. Je mag hier zelf muziek voor meebrengen.

We kijken ook naar improvisatievermogen, manier van samenwerken, contact met andere kandidaten en reflectievermogen. Na afloop krijg je een advies of de opleiding bij jou past. Dit advies is niet bindend.

Data aannamedagen
De aannamedagen zijn gepland op:
- 24 januari 2019
- 21 maart 2019
- 6 juni 2019

Past deze opleiding bij jou?

Het is belangrijk dat je je herkent in de volgende eigenschappen:

 • Je hebt aanleg voor beeldend, dans-beweging, drama of muziek.
 • Je bent in staat om op verschillende manieren tegen situaties aan te kijken.
 • Je bent flexibel en kunt goed improviseren.
 • Je bent sociaal en hebt inlevingsvermogen.
 • Je hebt mensenkennis en zelfkennis.

Schrijf je in voor deze opleiding

Beroep

Beroep

Het werkveld van een vaktherapeut is heel breed. Waar je terechtkomt, is afhankelijk van de gekozen therapievorm en van je voorkeur voor een doelgroep. Je kunt gaan werken:

 • in de geestelijke gezondheidszorg
 • in de kind- en jeugdpsychiatrie
 • in de verstandelijke gehandicaptenzorg
 • in de verslavingszorg
 • op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis
 • in het speciaal onderwijs
 • in een eigen praktijk, therapeutische behandelpraktijk of bij coachingbureaus.


Baankans
De arbeidsmarkt is goed. Meer dan de helft van de afgestudeerden heeft binnen een jaar werk als vaktherapeut. 

De opleiding heeft me veel zelfvertrouwen gegeven. Toen ik mijn diploma kreeg, dacht ik: Ik ben klaar. Ik kan dit vak gaan uitoefenen.

Katie van der Klaauw
Afgestudeerd

Secretariaat Vaktherapie
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen