Vaktherapie
Vaktherapie

Vaktherapie

Wil jij mensen helpen hun psychische problemen aan te pakken? En ben jij daarnaast kunstzinnig en creatief? Bij de opleiding Vaktherapie leer je hoe je mensen kunt helpen met muziek, dans en beweging, drama of beeldend vormen.

Mensen die niet kunnen praten over hun probleem, leer je op een andere manier met situaties en klachten om te gaan. Je helpt kinderen, volwassenen en ouderen met bijvoorbeeld depressie, trauma’s, persoonlijkheids- of gedragsstoornissen.

HBO keuzegids 2021 Topopleiding
Topopleiding Keuzegids Hbo 2021
De opleiding Vaktherapie van Zuyd is door de Keuzegids Hbo 2021 onderscheiden met het predicaat Topopleiding.

 

 

 • Locatie Heerlen
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Afstudeertitel Bachelor of Arts
 • Eerstejaars studenten 37
 • Taal Nederlands
 • Studenttevredenheid 8,2
Je kiest meteen een therapievorm: drama, muziek, beeldend vormen of dans-beweging 

De opleiding in beeld

Over de opleiding

Over de opleiding

Vier therapievormen

Er zijn vier verschillende therapievormen. Bij de start van de opleiding maak je meteen je keuze:

 • Drama

  Als dramatherapeut gebruik je rollenspel, drama dus, om iemand op een andere manier naar zijn problemen te laten kijken. Je laat je cliënt niet praten over zijn gevoelens, maar stimuleert hem deze na te spelen en zich zo te uiten. Dat lucht op en geeft inzicht. Met 'doen alsof' help je je cliënt te experimenteren met ander gedrag. Het doel is om gevoelens en gedrag zo te veranderen dat de klachten verminderen of verdwijnen of dat de cliënt deze accepteert. 

 • Muziek

  Met muziektherapie help je mensen zich uit te drukken zonder woorden. Ze hoeven niet te praten over moeilijke dingen maar uiten hun gevoelens door melodieën, ritmes of akkoorden. Muziek maken of ernaar luisteren is plezierig en ontspannend waardoor iemand even zijn problemen kan vergeten. Of je maakt contact door samen muziek te maken. Het idee is dat je cliënt zijn gedrag verandert en zo verder kan met zijn leven.

 • Beeldend vormen

  Als beeldend therapeut laat je iemand zijn verhaal vertellen met beelden. Je helpt mensen zich uit te drukken door te tekenen, schilderen, boetseren of solderen. De manier waarop iemand een werkstuk maakt, vertelt veel over diegene en zijn problemen. Samen ontdekken jullie wat diegene moeilijk vindt en hoe hij daarmee wil omgaan.

 • Dans-beweging

  In dans- en bewegingstherapie laat je mensen bewegen om ze uiting te laten geven aan hun gevoelens en in contact te komen met hun lichaam en hun omgeving. Door te bewegen voelt iemand waar zijn blokkades zitten en kan hij deze letterlijk te lijf gaan. Jij werkt als therapeut samen met de cliënt aan de oplossing of acceptatie van zijn problemen.

De gekozen therapievorm bepaalt wat je later wordt: dramatherapeut, dans- of bewegingstherapeut, muziektherapeut of beeldend therapeut. De algemene term is vaktherapeut.

Let op:
De opleiding behoudt zich het recht voor om vanuit didactische overwegingen een minimale instroom van vijf studenten voor een specifieke therapievorm te hanteren. Indien onderwijs in een bepaalde therapievorm vanwege onvoldoende instroom niet wordt aangeboden, word je vóór 1 juli 2021 daarover geïnformeerd. 

Hoe ziet je week eruit?

Gemiddeld ben je veertig uur per week met je studie bezig. Daarvan heb je ongeveer tien uur per week les. De overige uren besteed je aan zelfstudie en samenwerking met andere studenten. Je besteedt de helft van je tijd aan praktijkgerichte vakken en de andere helft aan theorie.

Lesvormen

 • Hoorcolleges: les waarin je luistert naar een docent;
 • Werkcolleges: les waarin je onder begeleiding aan opdrachten werkt;
 • Instructiecolleges: les waarin je uitleg krijgt over een onderwerp;
 • Practica: praktische opdrachten die je helpen om bepaalde lesstof beter te begrijpen;
 • Trainingen: je oefent een bepaalde vaardigheid;
 • Groepsprojecten: samen met andere studenten werk je aan een opdracht.


Samenwerken
Als vaktherapeut werk je samen met je cliënt, maar ook met collega’s en andere hulpverleners. Je bereidt je voor op interprofessioneel samenwerken via gezamenlijke opdrachten met studenten van Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie en Verpleegkunde. Je stelt bijvoorbeeld samen de problematiek van een patiënt vast en bekijkt vervolgens wat iedereen vanuit zijn achtergrond voor de patiënt kan betekenen.

Informele sfeer

Vaktherapie is een kleine opleiding daardoor kennen studenten en docenten elkaar bij naam. De lessen die met je therapievorm te maken hebben, volg je met je medestudenten die dezelfde richting hebben gekozen. Andere lessen volg je met studenten van de vier richtingen.

Begeleiding
Je wordt tijdens je studie begeleid door een mentor; een persoonlijke coach die je begeleidt bij je studie en je helpt als iets niet helemaal soepel verloopt.

Bij therapie denken mensen vaak aan praten over problemen. Bij muziektherapie hoeft dat niet, je kunt muziek gebruiken om het over je probleem te hebben. Voor iemand met ADHD die heel druk en impulsief is, kun je door samen muziek te maken rust creëren. Die rust kan hij meenemen in het dagelijks leven.

Haico
student
 • Collegegeld en overige kosten

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding.  

  Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor boeken en ander studiemateriaal.

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld.

  • Bekijk de actuele OER (pdf). 
 • Studie in cijfers

  Wil je weten hoe huidige studenten deze opleiding beoordelen? En wat je kansen zijn op een baan? Bekijk dan de objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen (zie Studiekeuze123). Hiermee kun je onze opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde. Bekijk de informatie over Vaktherapie.

Kom meelopen

Wil je écht ervaren hoe het is om Vaktherapie te studeren? Kom dan een dag meelopen! Bekijk het programma en meld je aan.

Meer informatie
studieopbouw

Studieopbouw

Je leert theorie over psychologie en hulpverlenen en werkt veel in kleine groepen onder begeleiding van docenten. Deze lessen gaan over methodes en gespreks- en hulpverleningstechnieken. Daarnaast krijg je les in de gekozen therapievorm waarin je bijvoorbeeld muziek- of danstechnieken leert. Een aantal stages zorgt ervoor dat je de beroepspraktijk goed leert kennen. 

 • Jaar 1

  Je leert basiskennis en –vaardigheden. Je krijgt les in psychologie en psychopathologie (psychische ziekten) en kijkt daarbij naar verschillende doelgroepen:

  • kinderen en jongeren; 
  • volwassenen; 
  • ouderen.

  Je werkt aan de theorie en de toepassing van jouw therapievorm en leert met verschillende technieken en materialen te werken. Je leert welke behandeling voor iemand geschikt is en waarom. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van je sociale, communicatieve en rapportagevaardigheden.

  Je krijgt een goed beeld van het beroep vaktherapeut omdat gastdocenten komen vertellen over hun werk en tijdens een stage van twee dagen. 

 • Jaar 2

  In het tweede jaar leer je hoe je voor verschillende doelgroepen een behandelplan opstelt. Je leert om te gaan met verschillende typen cliënten, traint behandeltechnieken en oefent door middel van simulaties. Je werkt aan je onderzoeksvaardigheden en leert samenwerken.

  Stage
  Je loopt zeven maanden een halve dag per week stage in het basisonderwijs. Je geeft daar geen therapie, maar verzorgt activiteiten waardoor je leert met groepen te werken en verschillende technieken toe te passen.

 • Jaar 3

  In het derde jaar ga je het hele jaar op stage in een instelling en pas je toe wat je in de eerste twee jaar hebt geleerd. Je verzorgt onder begeleiding therapiesessies en stelt een behandeling op en voert deze uit met een cliënt of cliëntengroep. Je wordt daarbij begeleid door een stagebegeleider van de instelling en door een docent.

 • Jaar 4

  In het laatste jaar kun je je verder specialiseren met keuzevakken en doe je je afstudeerproject. Daarin gebruik je alle kennis en vaardigheden uit de drie voorafgaande leerjaren. Eerst verken je een probleem via literatuurstudie en gesprekken met therapeuten. Op basis hiervan maak je een onderzoeksvoorstel en voer je het onderzoek uit. Je sluit je afstudeerproject af met een rapportage, je scriptie en een presentatie. Voorbeelden van opdrachten:

  • Hoe kan creatieve therapie ingezet worden bij personen met kanker? 
  • Hoe draagt creatieve therapie bij aan de behandeling van kinderen met autisme? 


   

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Havo

  Je wordt met elk profiel toegelaten. 

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij

  Motivatiebrief en studiekeuzecheck
  Als je je op Studielink hebt aangemeld voor de opleiding, ontvang je een bericht waarin we je vragen een motivatiebrief te sturen. Verder word je uitgenodigd voor een studiekeuzecheck-gesprek. Dit gesprek vindt plaats op de meeloopdagen. Je hebt een gesprek met een docent van de gekozen therapievorm (dramatherapie, muziektherapie, beeldende therapie, dans- en bewegingstherapie). Dit studiekeuzecheck-gesprek gaat over de inhoud van je motivatiebrief. Daarnaast onderzoeken we samen of je een goed beeld hebt van de opleiding en het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Je krijgt van de opleiding een advies waarin wordt aangegeven of je matcht met deze opleiding.

  Vooropleiding Kunstacademie en Toneelacademie
  Als je naast de havo een van de de volgende cursussen met succes hebt afgerond, word je vrijgesteld van de studiekeuzecheck en word je direct toegelaten tot de opleiding Vaktherapie beeldend en drama:

  • Vooropleiding Kunstacademie van ECI Cultuurfabriek te Roermond of van VAZOM te Kerkrade 
  • Landelijke Oriëntatiecursus Theaterscholen (LOT) verbonden aan Kumulus Maastricht

  Je moet je wel inschrijven bij Studielink en een motivatiebrief sturen.

 • Vwo

  Je wordt met elk profiel toegelaten. 

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij

  Motivatiebrief en studiekeuzecheck
  Als je je op Studielink hebt aangemeld voor de opleiding, ontvang je een bericht waarin we je vragen een motivatiebrief te sturen. Verder word je uitgenodigd voor een studiekeuzecheck. Deze studiekeuzecheck vindt plaats op de meeloopdagen. Tijdens de studiekeuzecheck heb je een gesprek samen met andere toekomstige studenten en een docent van de gekozen richting. Dit gaat over de inhoud van je motivatiebrief. Daarnaast onderzoeken we samen of je een goed beeld hebt van de opleiding en het beroep waarvoor je wordt opgeleid.  

  Vooropleiding Kunstacademie en Toneelacademie
  Als je naast het vwo een van de de volgende cursussen met succes hebt afgerond, word je vrijgesteld van de studiekeuzecheck en word je direct toegelaten tot de opleiding Vaktherapie beeldend en drama:

  • Vooropleiding Kunstacademie van ECI Cultuurfabriek te Roermond of van VAZOM te Kerkrade 
  • Landelijke Oriëntatiecursus Theaterscholen (LOT) verbonden aan Kumulus Maastricht

  Je moet je wel inschrijven bij Studielink en een motivatiebrief sturen.

 • Mbo

  Met een mbo-diploma op niveau 4 word je toegelaten. 

  Motivatiebrief en studiekeuzecheck
  Als je je op Studielink hebt aangemeld voor de opleiding, ontvang je een bericht waarin we je vragen een motivatiebrief te sturen. Verder word je uitgenodigd voor een studiekeuzecheck. Deze studiekeuzecheck vindt plaats op de meeloopdagen. Tijdens de studiekeuzecheck heb je een gesprek samen met andere toekomstige studenten en een docent van de gekozen richting. Dit gaat over de inhoud van je motivatiebrief. Daarnaast onderzoeken we samen of je een goed beeld hebt van de opleiding en het beroep waarvoor je wordt opgeleid.  

  Vooropleiding Kunstacademie en Toneelacademie
  Als je naast het mbo een van de volgende cursussen met succes hebt afgerond, word je vrijgesteld van de studiekeuzecheck en word je direct toegelaten tot de opleiding Vaktherapie beeldend en drama:

  • Vooropleiding Kunstacademie van ECI Cultuurfabriek te Roermond of van VAZOM te Kerkrade 
  • Landelijke Oriëntatiecursus Theaterscholen (LOT) verbonden aan Kumulus Maastricht

  Je moet je wel inschrijven bij Studielink en een motivatiebrief sturen.

 • 21+

  Als je 21 jaar of ouder bent, kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling van de vooropleidingseisen. Je moet hiervoor wel een bindende toelatingstoets afleggen, waaraan kosten verbonden zijn. Neem voor meer informatie contact op beppie.vandepoll@zuyd.nl of +31 (0)45 400 63 62.

 • Buitenlands

  Als buitenlandse student kun je worden toegelaten als je een gelijkwaardig diploma bezit en de Nederlandse taal voldoende beheerst. Dit laat je zien met het behalen van het staatsexamen NT2II, de cursus Nederlands voor anderstaligen. Het heeft de voorkeur dat je dit examen haalt voordat je met de opleiding begint. Je moet het examen in elk geval behalen voor het eind van het eerste studiejaar. Neem hiervoor contact met onze studentendecaan:

  E marjo.dullens@zuyd.nl, T +31 (0)6 38 07 32 84

Om succesvol te kunnen studeren aan de opleiding Vaktherapie is het wenselijk dat je de volgende vaardigheden bezit:

 • Drama
  • Je kunt op andere spelers, zowel verbaal als non-verbaal reageren, afgestemd op de rol en spelsituatie.
  • Je bent in staat spontaan spel laten zien in nieuwe situaties zonder te weten wat er gaat gebeuren.
  • Je kunt rol aannemen en deze op verschillende manieren vormgeven met behulp van regieaanwijzingen.
  • Je bent in staat om je in te leven in een rol of spelsituatie en dit geloofwaardig te laten zijn voor publiek.

  Twijfel over je vaardigheden? 
  Mocht je twijfelen of je vaardigheden op het gebied van drama voldoende zijn, dan kun je je aanmelden voor een advies. Via concrete opdrachten wordt je instapniveau bekeken.

 • Muziek
  • Je beheerst muziektheorie op het niveau van het HAFABRA-examen A of meer.
  • Je kunt je muzikaliteit laten horen op een eigen instrument.
  • Je beheerst basisvaardigheden piano met tenminste onafhankelijke motoriek zowel links als rechts.
  • je kunt enkele akkoorden op gitaar spelen.
  • Je bent in staat om een melodie zuiver en op toonhoogte (mag wel geoctaveerd worden) na te zingen.

  Twijfel over je vaardigheden? 
  Mocht je twijfelen of je vaardigheden op het gebied van muziek voldoende zijn, dan kun je je aanmelden voor een advies. Via concrete opdrachten wordt je instapniveau bekeken.

 • Beeldend vormen
  • Je toont affiniteit met verschillende beeldende technieken, zowel in 2d als 3d.
  • Je toont belangstelling in het beeldend medium op technisch ambachtelijk vlak als ook vanuit zelf vormgegeven creatieve processen.
  • Je bent in staat om te experimenteren met verschillende materialen en technieken binnen het beeldend medium.
  • Je toont flexibiliteit in het hanteren van het medium .
  • Je bent in staat om met anderen samen te werken in het beeldend medium, zowel verbaal als non-verbaal.
  • Je durft jezelf te geven in het medium en spelplezier te ervaren.

  Twijfel over je vaardigheden? 
  Mocht je twijfelen of je vaardigheden op het gebied van beeldend voldoende zijn, dan kun je je aanmelden voor een advies. Via concrete opdrachten wordt je instapniveau bekeken.

 • Dans-beweging
  • Je voelt je comfortabel in je eigen lichaam en jouw bewegingsmogelijkheden.
  • Je voelt je ontspannen als mensen naar je kijken.
  • Je bent in staat om te improviseren met beweging en dans.
  • Je hoeft niet technisch geschoold te zijn in een dans- of bewegingsvorm, maar het is fijn als je al bekend bent met één, liefst twee dansvormen.
  • Je bent in staat om samen met anderen te dansen, bewegen of een spel te spelen.
  • Je vindt dansen leuk en je kijkt graag naar dans.
  • Je vindt bewegen leuk en je kunt verschillende dimensies ervaren (bv genieten, fysieke uitdaging en grenzen, mindfull).
  • Je bent in staat om betekenis te geven aan dans.

  Twijfel over je vaardigheden? 
  Mocht je twijfelen of je vaardigheden op het gebied van dans-beweging voldoende zijn, dan kun je je aanmelden voor een advies. Via concrete opdrachten wordt je instapniveau bekeken.

Past deze opleiding bij jou?

Het is belangrijk dat je je herkent in de volgende eigenschappen:

 • Je hebt aanleg voor beeldend, dans-beweging, drama of muziek.
 • Je bent in staat om op verschillende manieren tegen situaties aan te kijken.
 • Je bent flexibel en kunt goed improviseren.
 • Je bent sociaal en hebt inlevingsvermogen.
 • Je hebt mensenkennis en zelfkennis.

Schrijf je in voor deze opleiding

Beroep

Beroep

Het werkveld van een vaktherapeut is heel breed. Waar je terechtkomt, is afhankelijk van de gekozen therapievorm en van je voorkeur voor een doelgroep. Je kunt gaan werken:

 • in de geestelijke gezondheidszorg
 • in de kind- en jeugdpsychiatrie
 • in de verstandelijke gehandicaptenzorg
 • in de verslavingszorg
 • op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis
 • in het speciaal onderwijs
 • in een eigen praktijk, therapeutische behandelpraktijk of bij coachingbureaus.


Baankans
De arbeidsmarkt is goed. Meer dan de helft van de afgestudeerden heeft binnen een jaar werk als vaktherapeut. 

De opleiding heeft me veel zelfvertrouwen gegeven. Toen ik mijn diploma kreeg, dacht ik: Ik ben klaar. Ik kan dit vak gaan uitoefenen.

Katie van der Klaauw
Afgestudeerd

Secretariaat Vaktherapie
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen