Social Work
Social Work

Social Work

Soms loopt het in het leven niet zoals mensen willen. Ze ervaren problemen door bijvoorbeeld schulden, ziekte, verslaving, werkloosheid of onveilige situaties. Als social worker help jij mensen om hun woon-, werk- of gezinssituatie te verbeteren. Andere mensen hebben langdurig ondersteuning nodig, zoals mensen met een verstandelijke beperking of jongeren met gedragsproblemen. Of misschien zie jij het als jouw missie om een hele buurt socialer, gezonder of veiliger te maken? Bij veel gemeenten zoeken ze social workers die deze taak op zich willen nemen.

Wat leer je?
Je maakt kennis met alle vakgebieden van social work. Je werkt met kinderen, volwassenen en ouderen. Je begeleidt deze mensen, verbetert hun leefsituatie en zorgt ervoor dat ze de regie over hun eigen leven kunnen nemen. In de laatste twee jaar specialiseer je je in één van de volgende richtingen:

 • Jeugdzorg
 • Geestelijke Gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Maatschappelijk werk
 • Locatie Sittard
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Taal Nederlands

De opleiding in beeld

Over de opleiding

Over de opleiding

Wat leer je?

Als social worker kom je op voor kwetsbare mensen. Je leert hoe je coacht en begeleidt met als doel dat zij weer volop meedoen én meetellen in de samenleving. Je leert ook hoe je samenwerkt met andere hulpverleners, zoals huisarts en wijkverpleegkundige, maar ook met buurtbewoners, wijk en gemeente. Je voert opdrachten uit in kleine groepen, leert in de praktijk door de wijk in te gaan en daar onderzoek te doen. Je verdiept je in organisaties en doelgroepen en leert welke maatregelen bijdragen aan een veiligere en sociale leefomgeving.

Specialisaties

De eerste twee jaar maak je kennis met alle vakgebieden van social work. Halverwege het tweede jaar kies jij een richting waarin je je wilt specialiseren. Je kunt kiezen uit:

 • Jeugdzorg

  Jeugdzorg richt zich op kinderen en jongeren tot 23 jaar. Je ondersteunt bijvoorbeeld ouders bij het opvoeden, je houdt de veiligheid van kinderen in de gaten of bent verantwoordelijk voor de voogdij. Ook begeleid je kwetsbare jongeren in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld in het zoeken naar passend werk of met geldzaken.

 • Gehandicaptenzorg

  Je leert hoe je mensen met een lichamelijke handicap of een verstandelijke beperking begeleidt. Je helpt hen om zo sociaal en zelfstandig mogelijk te functioneren en mee te doen in de samenleving. Jij zorgt er bijvoorbeeld voor dat iemand met een verstandelijke beperking zelfstandig kan wonen en passend werk heeft.

 • Geestelijke gezondheidszorg

  In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) richt jij je op het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met psychische problemen, zoals verslavingen, depressies, angststoornissen en schizofrenie. Iedereen kan met de GGZ te maken krijgen. Van jong tot oud, voor een korte of een langere periode.

 • Maatschappelijk werk

  Met deze specialisatie richt jij je op de samenleving en het welzijn van mensen in hun eigen omgeving. Jij versterkt sociale contacten in een wijk, je bedenkt activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of je houdt je bezig met het organiseren van projecten voor jongeren. Maatschappelijk werkers vind je bij gemeenten en stichtingen, maar ook bij ziekenhuizen, scholen en grote bedrijven.

Kleine groepen

Je werkt veel in groepen. Alle trainingen en bijeenkomsten doe je met je onderwijsgroep die bestaat uit 12 studenten. De praktijkopdrachten voer je uit in een subgroep van 6 studenten. Samenwerken moet je dus wel liggen.

Persoonlijke begeleiding

Er is veel aandacht voor jou als persoon en voor jouw ontwikkeling. Jij neemt daar zelf de leiding in; je moet continu reflecteren op je eigen werk en je handelen zodat jij jezelf goed leert kennen. Een studieloopbaanbegeleider begeleidt en ondersteunt jouw leerproces gedurende de hele studie.

Van mbo naar hbo?

Twijfel jij als MBO’er of de HBO-opleiding Social Work de juiste opleiding is voor jou? Doe dan mee met het doorstroomproject en ervaar hoe het werkt op het HBO.

Het project
Je volgt vanaf september 2020 ca. 12 weken onderwijs, samen met andere geïnteresseerde studenten van het MBO. Elke week op vrijdag van 13.00 tot 17.00u bij Social Work, Ligne Sittard. Je gaat naar hoorcolleges, maakt een theorietoets en werkt samen met anderen aan een praktijkopdracht. Ook krijg je studieloopbaanbegeleiding.

Interesse? Je bent van harte welkom!

Contact
Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met Esther Konings (esther.konings@zuyd.nl) – coördinator en docent Social Work en/of maak je interesse alvast kenbaar binnen het MBO.

Ik begon aan deze opleiding met 100% motivatie, maar ook spookte de gedachte door mijn hoofd: ‘Kan ik dit wel aan, is het niet te hoog gegrepen voor mij?’. Als mbo-student was ik erg onzeker. Maar, OMG, wat heeft de werkweek mij veel kennis en een echte band met mijn studiegroep opgeleverd.

Nathalie
Eerstejaarsstudent
 • Collegegeld en overige kosten

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding.  

  Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor boeken en ander studiemateriaal.

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld.

  • Bekijk de actuele OER
 • Studie in cijfers

  Wil je weten hoe huidige studenten deze opleiding beoordelen? En wat je kansen zijn op een baan? Bekijk dan de objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen op Studiekeuze123. Hier kun je onze opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde. Bekijk de informatie over Social Work

   

studieopbouw

Studieopbouw

 • Jaar 1

  De eerste twee leerjaren zijn opgebouwd uit 4 blokken van 10 weken. Elk blok werk je aan: 

  • Kennis
   Je krijgt les in vakken als psychologie, pedagogiek, sociologie, filosofie, antropologie, recht en organisatiekunde. De theorie wordt uitgelegd tijdens hoorcolleges. Deze duren anderhalf uur en je zit met 120 studenten in de zaal. In elk blok krijg je na 5 weken een theorietoets van ongeveer 80 meerkeuzevragen.
  • Vaardigheden
   Je leert tijdens vaardigheidstrainingen hoe je verschillende gesprekken voert en je werkt aan je sociale en communicatieve vaardigheden. Je leert hoe je jouw houding en taalgebruik afstemt op een cliënt.
  • Onderzoek
   In een groep van 12 studenten doe je onderzoek voor instellingen en organisaties in de regio. Je leert o.a. observeren, interviewen en verslagleggen. Je onderzoekt bijvoorbeeld welke projecten een gemeente heeft lopen om armoede tegen te gaan en wat de effecten zijn. Goed om te weten, we doen alleen kwalitatief onderzoek, dus er komt geen rekenwerk of statistiek aan te pas.
  • Leren in de praktijk
   Je loopt elke week een paar uur stage. In het eerste jaar 4 uur in de week en in het tweede jaar 8 uur in de week. Dit kan van alles zijn; spelletjes doen in een achterstandswijk, helpen in een bejaardentehuis, samen met ex-gedetineerden vuil prikken of elke week met een autistisch kind naar de zwemles gaan. Je kiest de stage zelf.

  Daarnaast werk je elk blok aan een opdracht voor een echt bedrijf. Dit doe je in groepjes van 6. Je bedenkt bijvoorbeeld een plan om asielzoekers te betrekken in de buurt. Eén opdracht wordt tijdens een inspiratiemarkt in de hal van de hogeschool gepresenteerd aan medestudenten, docenten, maar ook aan gemeenten en zorginstellingen.

  Vakken

  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  • Psychologie
   Je leert begrijpen wat mensen denken, voelen en willen. Je leert het normale kennen, om zo het afwijkende te herkennen en ermee aan de slag te gaan.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Pedagogiek
   Je bestudeert en onderzoekt de opvoeding van kinderen.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Sociologie
   Je leert over het gedrag van mensen en hun relatie onderling.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Filosofie
   Je leert om kritische vragen te stellen, waardoor je anders naar een situatie of vraagstuk gaat kijken.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Politicologie
   Je leert over alles wat er komt kijken bij politiek voeren, zoals politieke systemen, partijen en stemgedrag.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Recht
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Organisatiekunde
   Hoe wordt een organisatie bestuurd en welke structuur en strategie heeft een organisatie?
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Antropologie
   Je bestudeert verschillende culturen en samenlevingen. Je leert mensen begrijpen vanuit hun perspectief, hun sociale en culturele achtergronden.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Gezondheidskunde
   Met welke maatregelen kun je gezondheid bewaken en ziektes voorkomen?
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Onderzoek
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Creativiteit en innovatie
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Presenteren
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
 • Jaar 2

  In de eerste helft van jaar 2 krijg je les in dezelfde vakken als in het eerste jaar. Je verdiept je in de samenleving en je leert hoe organisaties werken en wat jouw plek in een organisatie is.

  Verdieping in jouw specialisatie
  In het tweede half jaar kies je jouw afstudeerrichting en volg je vakken die horen bij jouw specialisatie:

  • Gehandicaptenzorg
  • Jeugdzorg
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Maatschappelijk werk

  Je besteedt één heel blok aan het maken van jouw eigen glossy magazine. Je bepaalt zelf het thema op basis van jouw specialisatie. Je vult de glossy met allerlei opdrachten en artikelen die je zelf schrijft, zoals een column, interviews, een boekreview of een adviesrubriek. Een verplicht onderdeel is het schrijven van een essay. Je traint je schriftelijke vaardigheden en je verdiept je in het vakgebied dat je hebt gekozen. Je voert deze opdracht zelfstandig uit.

 • Jaar 3

  Het hele derde jaar loop je vier dagen in de week stage (32 uur). Tijdens je stage kun je onderzoek doen, deelnemen aan een project of werken aan het beleid van een organisatie. Je kunt deze stage ook in het buitenland doen, bijvoorbeeld tienermoeders begeleiden in Curaçao of in de sloppenwijken helpen in Zuid-Afrika.

  Wij hebben veel contacten bij instellingen in het buitenland en helpen je graag met een leuke stage. Je wordt begeleid door een medewerker van de organisatie waar je stage loopt en door docenten van de opleiding.

 • Jaar 4

  In het vierde jaar volg je vakken in je gekozen profiel. Daarnaast kun je een keuzevak volgen waarmee je je specialiseert in een bepaald onderwerp binnen jouw afstudeerrichting of juist je kennis verbreedt met een keuzevak van een andere specialisatie of opleiding.

  Voorbeelden van keuzevakken van de opleiding Social Work:

  • Ouderschapsbegeleiding en gezinscoaching
  • Social Work in euregionaal en internationaal perspectief
  • Kind- en Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg
  • Omgaan met agressiviteit

  Je doet daarnaast een afstudeeronderzoek in een organisatie, dit kan ook in het buitenland. Je schrijft een scriptie, waarin je laat zien dat je alles wat je geleerd hebt kan toepassen in de praktijk. Voorbeelden van afstudeeronderzoeken zijn:

  • Hoe kun je de richtlijn Multiprobleemgezinnen binnen de organisatie anaCare toepassen?
  • Op welke manier kunnen de casemanagers van de gemeente Sittard beter zicht krijgen op en hulp bieden aan kwetsbare gezinnen?
  • Buitenlandse stage: vergelijkend onderzoek naar tienermoeders in Finland en Nederland.

  Afstudeertitel
  Na je afstuderen mag je de titel Bachelor of Social Work gebruiken.

   
Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Havo

  Je wordt met alle profielen toegelaten. 

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij 
 • Vwo

  Je wordt met alle profielen toegelaten.

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij 
 • Mbo

  Je wordt toegelaten met een mbo-diploma niveau 4. Speciaal voor mbo-studenten is het Aansluitproject ontwikkeld. Het neemt je onzekerheid weg en vergroot je slaagkans enorm.

 • 21+

  Ben je 21 jaar of ouder en heb je niet een van de genoemde diploma's, dan kun je een toelatingstest doen. Stuur voor meer informatie een e-mail naar esther.stok@zuyd.nl

Past deze opleiding bij jou?

Studenten kiezen voor de opleiding Social Work, omdat ze ‘iets met mensen’ willen doen. Je hoeft nog niet precies te weten wat je wilt worden, want met deze opleiding kun je in veel verschillende beroepen terecht komen. Gedurende de opleiding ontdek je welk vakgebied het beste bij jou past en wat je het leukste vindt. Het is belangrijk dat jij:

 • Veel mensenkennis hebt.
 • Begaan bent met mensen.
 • Het leuk vindt om samen te werken.
 • Een neus hebt voor onrecht.
 • Voor mensen opkomt.
 • Goed kunt luisteren.
 • Graag helpt bij het oplossen van problemen.

Schrijf je in voor deze opleiding

 

Beroep

Beroep

Social workers werken overal waar mensen wonen, leven en werken: in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, crisisopvang, maar ook bij gemeenten, in wijkteams, bij scholen, ziekenhuizen en stichtingen.

Baankans

78% van de afgestudeerden Social Work vindt binnen 3 maanden een baan. De helft daarvan start meteen met een baan op hbo-niveau, de anderen beginnen met een functie op mbo-niveau.

Registratie

Om als jeugdzorgwerker, maatschappelijk werker, gehandicaptenzorgwerker of ggz-agoog te kunnen werken heb je, naast je diploma, een erkende registratie nodig. Met de opleiding Social Work kun je je met elke afstudeerrichting registreren. Je kunt in veel verschillende beroepen en omgevingen aan de slag. Enkele voorbeelden: 

 • Jongerenwerker

  Je bouwt een relatie met jongeren op en begeleidt hen in hun ontwikkeling. Je helpt hen met problemen in relaties, met geldzaken of met hun carrière. Je organiseert activiteiten, zoals een workshop boksen en informatieavonden over drugs en alcohol of een cursus solliciteren. Het is belangrijk dat je goed kunt luisteren en grenzen en regels consequent bewaakt.

 • Buurtopbouwwerker

  Zorgen hangjongeren en een slechte straatverlichting voor een onveilig gevoel? Als buurtopbouwwerker maak jij de buurt veiliger en socialer. Je leert de wijkbewoners kennen, biedt individuele ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben en organiseert activiteiten zoals een kerstmarkt, een opruimdag of een computercursus.

 • Penitentiair inrichtingswerker

  Als penitentiair inrichtingswerker, ook wel gevangeniswerker genoemd, houd jij je bezig met het begeleiden van gevangenen. Je observeert gedrag, controleert taken die gevangenen uitvoeren en je treedt op in gevaarlijke situaties. Ook kun je gevangenen begeleiden met het re-integreren in de maatschappij. Je moet goed kunnen omgaan met onverwachte situaties en stressbestendig zijn. Vaak heb je onregelmatige werktijden.

 • WMO-consulent

  Elke gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn van haar burgers. Als WMO-consulent kijk jij welke mensen hulp of ondersteuning nodig hebben door met hen thuis te praten. Je beoordeelt aanvragen voor bijvoorbeeld een huishoudelijke hulp, een traplift of taxivervoer en weet daarbij precies wat wel en niet mag volgens de wetgeving. Je bent analytisch, probleemoplossend en je hebt goede communicatieve vaardigheden.

 • GGZ-agoog

  Je werkt met mensen met een psychische aandoening. Door bijvoorbeeld verslaving, depressie of een angststoornis zijn ze de grip op hun leven kwijt. Jij begeleidt en adviseert hen en je zorgt ervoor dat zij de draad weer oppakken. Je kunt in een psychiatrische instelling werken of bij mensen thuis. 

Doorstuderen

Je kunt met je bachelordiploma nog twee jaar doorstuderen voor een masterdiploma. Er zijn een aantal masters die goed aansluiten op de hbo-opleiding Social Work:

 • (Ortho)pedagogiek
 • Criminologie
 • Psychologie
 • Sociologie
 • Onderwijskunde
 • Antropologie

Weet je het al of twijfel je nog?

Is Social Work de opleiding voor jou of weet je het nog niet zeker? Wil je wel iets in de zorg? Bij Zuyd kun je kiezen uit 8 verschillende opleidingen op het gebied van Gezondheidszorg en Welzijn. We hebben ze hier nog een keer voor je op een rij gezet.

Bekijk alle zorgopleidingen

Secretariaat Social Work
Ligne 1
6131 MT Sittard