Business Studies
Business Studies

Business Studies

Jij ziet wat er beter kan in een bedrijf. En realiseert dat ook. Of je nu kiest voor bedrijfskunde of voor human resource management: je bent altijd bezig met veranderingen. En het moeilijkste aan veranderen is het meekrijgen van mensen. Daarom leiden we jou op tot een adviseur met oog voor het bedrijf en de mens.

 • Locatie Sittard
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Taal Nederlands
Over de opleiding

Over de opleiding

Afstudeerrichtingen

In deze brede managementopleiding maak je kennis met alle onderdelen van een bedrijf. Je bent vanaf het eerste blok veel met de praktijk bezig. Na 1,5 jaar kies je een afstudeerrichting: 

 • Human Resource Management (HRM)

  Hoe krijg je de juiste mensen op de juiste plek? En nog belangrijker, hoe houd je hen tevreden? Met Human Resource Management (HRM) geef jij antwoord op deze vragen. Jij weet hoe mensen zich gedragen in een organisatie. En adviseert het management om verbeteringen door te voeren. Je bent dus constant in gesprek. Omdat jij ook kennis hebt van de bedrijfskundige kant van organisaties, ben je een volwaardig gesprekspartner voor het management. Je leert bijvoorbeeld over:

  • Werving en selectie van medewerkers
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Ziekteverzuim
  • Talentontwikkeling


   

 • Bedrijfskunde

  Je onderzoekt hoe organisaties functioneren en adviseert hoe het beter kan. Altijd met oog voor de mensen in het bedrijf. Daar heb je kennis voor nodig. Over de organisatie, de teams en de concurrenten. Met jouw analyses en ideeën blijf je hen een stap voor. Dat kun je niet alleen. Op de juiste momenten schakel je experts of het management in om verbeteringen voor elkaar te krijgen. Je leert bijvoorbeeld:

  • hoe je een project moet leiden
  • hoe je ontwikkelingen in de maatschappij kunt vertalen naar duurzame vernieuwing en verbetering
  • hoe je data en informatie gebruikt en inzet om bedrijven beter te laten functioneren
  • hoe je bedrijven helpt groeien en ontwikkelen

Wat ga je leren?

Jij zorgt voor verandering. Gooit de supermarkt elke zondag veel pakken yoghurt weg? Dan moet er minder besteld worden. Sta je met 6 mensen duimen te draaien op maandag dan moet de personeelsplanning anders. Alle vakken die je krijgt, helpen je hier bij. Je krijgt bijvoorbeeld:

 • Recht: want er zijn wetten en regels. De eigenaar wil misschien dat je 16 uur per dag werkt, maar dat mag niet.
 • Economie: wat kost een verandering en belangrijker, wat levert het op?
 • Data: je kunt niets verbeteren zonder te weten wat er gebeurt. Hoeveel broden gooien we gemiddeld weg aan het eind van de dag? Hoeveel mensen nemen we aan in een jaar? Daar heb je data voor nodig.
 • Collegegeld en overige kosten

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding. 

  Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor boeken en ander studiemateriaal.

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld. 

  • Bekijk de actuele OER
 • Studie in cijfers

  Wil je weten hoe huidige studenten deze opleiding beoordelen? En wat je kansen zijn op een baan? Bekijk dan de objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen op Studiekeuze123. Hier kun je onze opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde. Bekijk de informatie over Business Studies

studieopbouw

Studieopbouw

Het eerste 1,5 jaar is een brede basis en vanaf de tweede helft van leerjaar 2 kies je voor je afstudeerrichting Bedrijfskunde of Human Resource Management (HRM). Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken.

 • Jaar 1

  Je krijgt elke periode:

  • Een project waarin je samenwerkt met maximaal 6 studenten. De projecten variëren van het opzetten van een organisatie tot het verbeteren van een organisatie. Je werkt aan praktijkgerichte projecten uit het werkveld.
  • Een training waarin je werkt aan je vaardigheden met maximaal 12 studenten. Voorbeelden zijn: gespreksvaardigheden, Excel en zakelijk schrijven.
  • Hoor- en werkcolleges voor vakken zoals Organisatiekunde, HRM, Gedrag in Organisaties, Marketing, Recht, Business Process Management en Bedrijfseconomie.  
  • Persoonlijk Leiderschap: deze leerlijn volg je tijdens je eerste 1,5 jaar. Tijdens de opleiding Business Studies besteed je veel tijd aan je persoonlijke ontwikkeling en kom je erachter waar jouw interesses liggen, wat je niet leuk vindt en wat jouw sterke punten zijn. Dit ontdek je samen met je coach.

  Daarnaast loop je twee weken stage ter voorbereiding op het maken van jouw keuze voor de afstudeerrichting Bedrijfskunde of Human Resource Management.
   

 • Jaar 2

  In de eerste helft van leerjaar 2 krijg je gezamenlijke vakken. In de tweede helft van het tweede jaar krijg je vakken in de afstudeerrichting van jouw keuze: 

  • Human Resource Management: Human Resource Management (o.a. beloningsstrategie en het opstellen van een personeelsplan) en Human Resource Accounting (wat is mijn personeel ‘waard’?). Je werkt aan praktijkopdrachten en traint je vaardigheden op het gebied van adviseren en gesprekstechnieken, zoals slechtnieuwsgesprekken.
  • Bedrijfskunde: kwaliteit, business intelligence (Data) en Lean Six Sigma (procesoptimalisatie), commerciële economie, HRM en recht. Je traint je juridische vaardigheden (o.a. het vormen van een dossier, en de rechten en plichten bij het aangaan van een contract).
 • Jaar 3

  Blok 1 en 2
  Je krijgt les in de vakken die horen bij je afstudeerrichting.

  • Human Resource Management: arbeidsmarktbeleid en employability (werven, behouden en optimaal inzetten van personeel). Je werkt aan een praktijkcase voor een bedrijf, waarbij je bijvoorbeeld een wervingscampagne opzet om nieuw personeel aan te trekken of een nieuw beoordelingssysteem ontwikkelt.
  • Bedrijfskunde: financiële planning, recht, economie en investeren en financiën. Je leert hoe je een kostprijsberekening maakt en werkt aan een praktijkcase voor een bedrijf. 

  In blok twee speel je een Management Game met studenten van beide afstudeerrichtingen. Jullie worden verdeeld in verschillende teams en runnen een bedrijf. Je krijgt opdrachten van bedrijven en leert zo om te gaan met de waan van de dag. 

  Blok 3 en 4
  Je gaat zes maanden stagelopen. Je voert een opdracht uit voor het stagebedrijf en werkt aan je eigen vaardigheden. Je mag de stageplek zelf zoeken of je kunt gebruik maken van ons stagebureau. Wij hebben ook diverse contacten bij bedrijven in het buitenland bijvoorbeeld in Amerika, Zuid-Afrika en Australië. Op Instagram verzamelen we de ervaringen van onze studenten die stagelopen in het buitenland. 

 • Jaar 4

  Blok 1
  Je krijgt les in de vakken die horen bij je afstudeerrichting: 

  • Human Resource Management: arbeidsrecht (o.a. ontslag, overeenkomsten opstellen) en sociale zekerheid (o.a. arbeidsongeschiktheid, re-integratie). Je werkt aan je analytische vaardigheden en werkt aan een strategische praktijkopdracht voor een bedrijf. 
  • Bedrijfskunde: je krijgt les in de vakken internationale economie en internationaal recht. Je voert een opdracht uit voor een bedrijf met internationale ambities. Je onderzoekt bijvoorbeeld mogelijkheden van uitbreiding naar het buitenland en stelt een adviesrapport op.

  Blok 2
  In blok 2 volg je keuzevakken, waarmee je je kunt specialiseren in een onderwerp of een nieuwe vaardigheid ontwikkelt, zoals Persoonlijk Leiderschap of Innovatief Ondernemen. Je kunt ook kiezen voor een keuzevak van een andere opleiding of bij een andere hogeschool. 

  Wil je doorstuderen na je hbo-opleiding? Kies dan voor een doorstroomminor. Deze is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Maastricht en biedt direct toegang tot de masteropleidingen International Business en Management of Learning bij de Universiteit Maastricht. 

  Blok 3 en 4
  In een afstudeerstage van een half jaar laat jij zien dat je alles wat je hebt geleerd tijdens de opleiding kunt toepassen in de praktijk. Je voert een strategische opdracht uit voor jouw stagebedrijf en schrijft hier een scriptie over. Vaak is het een verandertraject: het bedrijf loopt tegen een probleem aan en jij kijkt hoe je dat kan oplossen of verbeteren. 

  Voorbeelden van stageopdrachten Human Resource Management: 

  • Een organisatie uit de Randstad opent een nieuwe vestiging in Limburg. Hoe kunnen zij zich profileren als een aantrekkelijke werkgever en zo de juiste medewerkers aantrekken?
  • Een bedrijf wil de gezondheid en de motivatie van een groep medewerkers stimuleren, zodat ze zich minder vaak ziekmelden. Hoe krijg je dat voor elkaar?

  Voorbeelden van stageopdrachten Bedrijfskunde: 

  • Elke maand gaan er bij een farmaceutisch bedrijf 10.000 pillen verloren tijdens het inpakproces. Hoe verminder je verspilling?
  • Bedrijven moeten aan allerlei eisen voldoen om producten te mogen maken. Hiervoor bestaan certificeringen, zoals de ISO 9001 norm. Een bedrijf voldoet niet aan de eisen. Wat moet er veranderen om wel aan de juiste certificeringen te voldoen?
  • Een Nederlandse onderneming wil haar producten ook verkopen in West-Europa. Aan jou de taak om te onderzoeken of er markt is voor de producten en een exportplan te schrijven.

  Afstudeertitel
  Na je afstuderen mag je de titel Bachelor of Arts gebruiken.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Havo

  Je wordt met elk profiel toegelaten: 

  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
 • Vwo

  Je wordt met elk profiel toegelaten: 

  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
 • Mbo

  Je wordt toegelaten met een mbo-diploma niveau 4. 

 • 21+

  Ben je ouder dan 21 jaar en voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan kun je deelnemen aan een schriftelijk 21+ toelatingsonderzoek, dat je met een positief resultaat dient af te sluiten. Voor meer informatie kun je een mail sturen naar business-studies@zuyd.nl.

Schrijf je in voor de opleiding

Excellence! programma voor getalenteerde studenten
Excellence! geeft bovengemiddeld gemotiveerde en getalenteerde studenten de kans het maximale uit zichzelf te halen. In dit programma werken teams van studenten uit verschillende disciplines samen aan real-life-cases uit het Limburgse bedrijfsleven. 

Beroep

Beroep

Jij bent een professional met brede kennis van de menselijke en zakelijke kant van de organisatie. Dat maakt jou aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. De meeste afgestudeerden komen terecht bij een bedrijf in de regio. Je kunt denken aan functies zoals:

 • HR-adviseur

  Je adviseert over alles dat met personeel te maken heeft. Vaak heeft een HR-adviseur een focus op een gebied, zoals werving en selectie. Je informeert medewerkers bijvoorbeeld over doorgroeimogelijkheden en houdt functioneringsgesprekken. Je bemiddelt bij conflicten binnen een afdeling en onderhoudt het contact met uitzendbureaus.

 • Verandermanager

  Jij adviseert over het reilen en zeilen van een organisatie. Werken de teams goed samen? Kan de productie efficiënter? Kunnen we de omzet verhogen? Je begeleidt veranderingen en voert daarom veel gesprekken met medewerkers en managementteams.

 • Recruiter

  Een recruiter maakt de juiste match tussen werkgevers en werknemers. Je zoekt functies voor werkzoekenden of werft kandidaten voor een openstaande vacature. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag bij uitzendbureaus en in de detachering. Grote bedrijven zijn altijd op zoek naar gekwalificeerde medewerkers en hebben hiervoor vaak een recruiter in dienst. Als intern recruiter zet jij campagnes op om potentiële werknemers te bereiken en voer je selectiegesprekken. Jij bent een natuurlijke netwerker en beschikt over veel mensenkennis.

 • Projectmanager

  jij weet wat je moet doen om een project succesvol te realiseren. Je stelt een projectteam samen, creëert draagvlak en zorgt voor een goede aansturing en coördinatie van het team. Je kunt in verschillende bedrijven terechtkomen.

Doorstuderen

Je kunt kiezen voor een vervolgstudie aan de universiteit of een hbo masteropleiding. Met een doorstroomminor kun je een aantal masters aan de Universiteit van Maastricht in één jaar afronden. Dat betekent dat je in vijf jaar je bachelor én je master kunt behalen.

Met een doorstroomminor word je direct toegelaten tot de masters:

 • Master International Business
 • Master Learning and Development in Organisations
 • Master Global Supply Chain Management and Change
 • Master Business Intelligence and Smart Services

De doorstroomminor is een speciaal programma dat is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Maastricht. Je volgt de doorstroomminor in plaats van twee keuzeminoren of de beroepsopleidende stage. 

Lees meer Lees minder

Secretariaat Business Studies
Ligne 1
6131 MT Sittard

Bekijk ook ons YouTube-kanaal.