Logopedie
Opleiding Logopedie

Logopedie

Communiceren doe je elke dag. Kletsen met een vriend, facetimen met je oma, een presentatie geven of meedoen aan een discussie. Als dat niet goed lukt, heeft dat een grote impact op je leven. Als logopedist help jij kinderen en volwassenen die problemen hebben met stem, gehoor, spraak, taal of slikken.

In deze opleiding leer je hoe je deze problemen herkent, behandelt en voorkomt. Alles wat je moet weten om straks aan de slag te gaan als deskundig en erkend logopedist. Een mooi beroep waarin je veel voor iemand kunt betekenen want jij helpt mensen om gehoord worden.
 

Topopleiding HBO Keuzegids 2023Beste opleiding van Nederland
Kies je voor Logopedie bij Zuyd, dan studeer je bij de beste opleiding van Nederland. Al vier jaar op rij de beste in de Keuzegids Hbo.

 

 • Locatie Heerlen
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Taal Nederlands
Over de opleiding

Over de opleiding

Kies je voor logopedie, dan kies je voor afwisseling! Je wordt opgeleid tot allround logopedist en leert alles over stem-, gehoor-, spraak-, taal- en zelfs slikproblemen. Je gaat werken met peuters met een taalachterstand, kinderen die stotteren, mensen die niet goed kunnen eten of slikken, ouderen met spraakproblemen door een hersenbloeding, of beroepssprekers, zoals acteurs en presentatoren.

Er staat een team van enthousiaste docenten voor je klaar. Zij leggen de stof goed aan je uit. Vaak werken zij niet alleen als docent, maar ook als logopedist waardoor zij voorbeelden uit de praktijk kunnen inbrengen. De lessen zijn zo ingericht dat je de geleerde theorie vrijwel meteen kunt toepassen. Je krijgt bijvoorbeeld een college over gehoorproblemen en voert de dag erna gehoormetingen uit in onze geluidsdichte ruimte. Je oefent in simulaties met medestudenten of simulatie patiënten en later doe je ervaring op in stages. Een mooie mix tussen leren en doen dus.

Hoe ziet je week eruit?

Je bent 35 tot 40 uur per week bezig met je studie. In het eerste jaar volg je per week twee hoorcolleges, drie werkcolleges en drie vaardigheidstrainingen. Daar ben je ongeveer vijftien uur mee bezig. De overige uren besteed je aan zelfstudie en samenwerken met andere studenten. Dat laatste doe je in kleine groepjes van twee tot vier studenten. Je bent in het eerste en in het tweede jaar drie vaste dagen op school.

Het leerbedrijf

Om later succesvol te zijn in de praktijk heb je niet alleen vakkennis nodig, maar ook allerlei praktische vaardigheden. Die oefen je in ons leerbedrijf. Onder leiding van ouderejaars ga je aan de slag met praktische opdrachten. Je leert zo allerlei zaken die je later in je beroep nodig hebt, denk aan samenwerken met andere zorgverleners zoals de huisarts of het onderhouden van contacten met zorgverzekeraars. Daarnaast werk je ook mee aan projecten buiten school: je helpt bijvoorbeeld een logopediepraktijk bij het maken van een website of je biedt logopedische ondersteuning bij een gemeentelijk taalproject voor vluchtelingen.

“In het leerbedrijf is het echt ván en mét elkaar leren”

Het leerbedrijf was voor mij vooraf iets abstracts. In de eerste les maakten we een moodboard over onszelf. Dat was leuk én leerzaam omdat we zo elkaar beter leerden kennen. In de lessen die daarop volgden hebben we ons vooral gefocust op zelfreflectie, de eigen ontwikkeling, ondernemendheid en junior-projecten.

Samenwerken
Als logopedist werk je samen met je cliënt, maar ook met collega’s en andere hulpverleners. Je bereidt je voor op interprofessioneel samenwerken via gezamenlijke opdrachten met studenten van Ergotherapie, Fysiotherapie, Vaktherapie en Verpleegkunde. Je stelt bijvoorbeeld samen de problematiek van een patiënt vast en bekijkt vervolgens wat iedereen vanuit zijn achtergrond voor de patiënt kan betekenen. In je latere beroep is dit samenwerken met andere professionals belangrijk en het komt daarom uitgebreid aan bod in de opleiding. Wij hebben daarvoor een landelijk kwaliteitslabel gekregen (‘bijzonder kenmerk IPOS’).

Informele sfeer
Logopedie is een kleine opleiding waar iedereen elkaar kent. Studenten en docenten studeren en werken samen in dezelfde ruimte. Er is een gezellige en open sfeer waar je je waarschijnlijk snel op je gemak voelt en je om hulp kunt vragen als je ergens mee zit. Studenten hebben het bij ons naar hun zin, dat blijkt ook uit het feit dat wij al een aantal jaar op rij als beste uit de bus komen in de Keuzegids Hbo.

 

Sneller je diploma

Met een vwo-diploma of een Belgisch diploma algemeen secundair onderwijs kun je kiezen voor een verkort traject waarin je je diploma in drie jaar kunt halen in plaats van vier. Of je kan twee diploma’s halen - bachelor én master - in vier jaar. Hoe werkt dat dan precies? Dat lees je hier.
 

 • Collegegeld en overige kosten

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding.  

  Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor boeken en ander studiemateriaal.

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld. 

  • Bekijk de actuele OER 
    
 • Studie in cijfers

  Wil je weten hoe huidige studenten deze opleiding beoordelen? En wat je kansen zijn op een baan? Bekijk dan de objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen op Studiekeuze123. Hier kun je onze opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde. Bekijk de informatie over Logopedie

   

Kom een dag meelopen

Wil je écht ervaren hoe het is om deze studie te volgen? Kom dan een dagje meelopen met een student Logopedie! Bekijk het programma en meld je aan.

Meer informatie
studieopbouw

Studieopbouw

In de eerste twee jaar leer je veel theorie. Daarnaast train je vaardigheden en behandeltechnieken. Je loopt korte tijd mee in een praktijk om te zien wat het beroep van een logopedist inhoudt. In jaar 3 en 4 kun je de inhoud van je opleiding mee bepalen. Je denkt met een begeleider na over welke kant je op wilt en kiest de vakken en een stage- en afstudeeropdracht die daarbij passen. 

 • Jaar 1

  In het eerste jaar leg je een belangrijke basis qua kennis en vaardigheden. Het jaar bestaat uit vier blokken van tien weken waarin je een bepaald onderwerp bestudeert. Daarnaast werk je aan je eigen stem en spraak en ontwikkel je presentatietechnieken. Ook train je onderzoeksvaardigheden. 
   

  • Blok 1: Normale spraak- en taalontwikkeling
   Je bestudeert hoe deze ontwikkeling verloopt, bij het leren van één taal en bij een meertalige opvoeding. Daarnaast leer je spraak en taal te onderzoeken.
  • Blok 2: Spraak- en taalstoornissen
   Je leert hoe je een kind kunt behandelen met een spraak- en/of taalprobleem. Je leert een behandeling op te stellen en uit te voeren op het gebied van articulatie en taal. Ook leer je hoe je lees- en schrijfproblemen behandelt die samenhangen met het taalprobleem. 
  • Blok 3: Stem en oriënterende stage
   Je gaat voor het eerst op stage; je draait drie weken mee in een praktijk. In de volgende zeven weken leer je alles over de stem en hoe je mensen met stemproblemen kunt behandelen.
  • Blok 4: Gehoor en stotteren
   Je leert alles over de bouw en werking van het oor. Je bestudeert welke problemen kunnen optreden bij gehoorverlies en wat het effect daarvan is op de communicatie. Je leert welke rol jij als logopedist daarin speelt en wat jij voor de cliënt kan betekenen. Ook leer je wat stotteren is en hoe je dat kunt behandelen.  
 • Jaar 2

  Je bestudeert communicatieproblemen bij kinderen met psychiatrische problemen als ADHD of autisme of een verstandelijke beperking. Je verdiept je in stoornissen die te maken hebben met een letsel in de hersenen, bijvoorbeeld door een ongeluk of een tumor. Je leert over taalontwikkelingsstoornissen bij meertalige kinderen en dyslexie. De onderwerpen worden complexer en dit vraagt meer van jouw rol en houding als professional. Je leert hoe je een probleem definieert, uitlegt aan de cliënt, hoe je een onderzoek afneemt, een behandelplan opstelt, uitvoert en evalueert. Ook het gebruik van strategieën, technieken en van technische hulpmiddelen komt aan bod.

 • Jaar 3 en 4

  Je kiest vakken die passen bij jouw ambities en talenten. Bijvoorbeeld:

  • communicatie bij jonge kinderen in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
  • taalstoornissen door hersen- of zenuwbeschadiging
  • training geven in gespreks- en presentatietechnieken

  Daarnaast volg je ook niet-logopedische vakken zoals ondernemen of psychiatrie.

  Stage
  Je krijgt volop de kans om kennis toe te passen en ervaring op te doen gedurende twee stageperiodes. Je kiest zelf je stageplaats en gaat werken met de doelgroep van jouw keuze. Bijvoorbeeld in een praktijk, een ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis, kinderdagverblijf of in het (speciaal) onderwijs. Je kunt ook stage lopen in het buitenland. Logopediestudenten waren al in India, Zuid-Afrika, maar ook in Zwitserland of Scandinavië. Je wordt begeleid door je praktijkbegeleider ter plekke, maar ook door je stagedocent van de opleiding.

  Afstudeeronderzoek
  Je afstudeeronderzoek voer je alleen of samen met één of twee medestudenten uit. Het onderwerp mag je zelf kiezen. Je voert een project uit of doet onderzoek naar methoden, technieken en richtlijnen of past uitkomsten van onderzoek toe. Daarmee laat je zien dat je in staat bent om het vak logopedie verder te ontwikkelen, dat je projectmatig kunt werken en dat je kunt samenwerken. 

  Afstudeertitel
  Na je afstuderen mag je de titel Bachelor of Science gebruiken.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Havo

  Je wordt met elk profiel toegelaten.

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij

  Biologie in je pakket is aan te raden, maar niet verplicht.

 • Vwo

  Je wordt met elk profiel toegelaten.

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij

  Biologie in je pakket is aan te raden, maar is niet verplicht. 

  Verkort traject voor vwo'ers
  Voor het traject waarbij je in vier jaar je hbo-diploma van Zuyd én je masterdiploma van Maastricht University behaalt, stellen we een extra toelatingseis. Omdat dit studieprogramma zwaarder is, moet je op het vwo goed hebben gepresteerd. Je hebt bv. een cijferlijst met een gemiddelde van een 7.

 • Mbo

  Met een mbo-diploma op niveau 4 word je toegelaten. Biologie in je pakket is aan te raden, maar is niet verplicht.

 • 21+

  Als je 21 jaar of ouder bent en niet het vereiste diploma bezit, kun je ook toegelaten worden tot de opleiding als de uitslag van het toelatingsonderzoek positief is. Dit toelatingsonderzoek bestaat uit een persoonlijkheidsonderzoek, capaciteiten- en interessetest. Aan dit onderzoek zijn kosten verbonden.

  Verdere informatie over dit onderzoek kun je krijgen bij de studentendecaan, marjo.dullens@zuyd.nl,  +31 (0)6 380 732 84. 

 • Buitenlands

  Als buitenlandse en anderstalige student kun je worden toegelaten als je een gelijkwaardig diploma bezit en de Nederlandse taal voldoende beheerst. Dit laat je zien met het behalen van het staatsexamen Nt2-II, de cursus Nederlands voor anderstaligen of met een vergelijkbaar certificaat. Je moet dit examen behaald hebben vóór aanmelding bij de opleiding. Neem hiervoor contact met onze studentendecaan, marjo.dullens@zuyd.nl, +31 (0)6 380 732 84.

  Meer info over het staatsexamen vind je hier

Past deze opleiding bij jou?

Het is belangrijk dat je je herkent in de volgende eigenschappen:

 • Ben je communicatief vaardig?
 • Ben je sociaal en werk je graag met mensen?
 • Kun je goed luisteren en heb je een onderzoekende houding?
 • Kun je goed samenwerken?
 • Kun je in oplossingen denken?

Als je al deze vragen met ‘ja’ beantwoordt, dan past Logopedie vast bij jou!

Schrijf je in voor deze opleiding

Beroep

Na je studie

Aan het werk

Als je bent afgestudeerd, ben je klaar om aan de slag te gaan als logopedist. Een prachtig beroep waarin je iets kunt betekenen voor een ander. Want jij zorgt ervoor dat mensen hun leven kunnen leiden zonder dat ze last hebben van communicatieproblemen. Je kunt gaan werken in het onderwijs, de gezondheidszorg of in het bedrijfsleven. Of misschien droom jij wel van een eigen praktijk. Je wordt opgeleid als allround logopedist. Afhankelijk van je werkplek werk je met volwassenen of met kinderen of met zowel jong als oud.

 • Logopedist in de gezondheidszorg

  Je werkt in een ziekenhuis, verpleegkliniek, revalidatiecentrum of bij een instelling voor personen met een verstandelijke beperking.

 • Logopedist in het (speciaal) onderwijs

  Je werkt met kinderen met leer-, gedrags- of gehoorproblemen. Je kunt ook gaan werken in een doveninstituut.

 • Je eigen praktijk

  Je werkt met volwassenen en kinderen met diverse problemen.

 • Werken in het bedrijfsleven

  Je traint mensen zodat zij goed verstaanbaar zijn tijdens presentaties, vergaderingen of telefoongesprekken. Je geeft tips en adviezen hoe zij hun stem op de juiste manier gebruiken en niet overbelasten, denk bijvoorbeeld ook aan mensen die bij de radio of tv werken.

Verder studeren

Wil je nog niet meteen aan het werk? Je kunt na deze opleiding een masteropleiding gaan doen, bijvoorbeeld:

 • Spraak- en Taalpathologie 
 • Special Educational Needs 
 • Teaching and Research Logopedics 
 • Epidemiologie
 • Neurolinguistiek
 • Neurorevalidatie
 • Logopediewetenschappen

Baankans

De kans op een baan is een groot, er is een grote behoefte aan logopedisten in zowel Nederland als Duitsland. Maar liefst 97% van de afgestudeerden vindt binnen 1.5 jaar een passende baan.

Secretariaat Logopedie
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen