Logopedie
Opleiding Logopedie

Logopedie

Vind je taal en communicatie interessant en wil je graag mensen helpen om beter te communiceren? Op de opleiding Logopedie leer je hoe je mensen kunt behandelen met een spraakprobleem zoals stotteren, articuleren of heesheid. Wat veel mensen niet weten is dat de logopedist ook mensen helpt die problemen hebben met kauwen, slikken of met hun gehoor.

Als logopedist werk je met kinderen en volwassenen. Met mensen met spraak- en taalproblemen door autisme of een verstandelijke beperking, met doven of slechthorenden, mensen met slikproblemen of communicatieproblemen na een herseninfarct. Of je coacht mensen die voor hun werk veel moeten praten en leert hun hoe zij het best gebruik maken van hun stem, spraak en ademhaling.

HBO keuzegids 2021 Topopleiding
Beste opleiding van Nederland
Wist je dat Logopedie van Zuyd in de Keuzegids Hbo al twee jaar op rij vermeld staat als beste opleiding van Nederland?

 • Locatie Heerlen
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Afstudeertitel Bachelor of Science
 • Eerstejaars studenten 60
 • Taal Nederlands
 • Studenttevredenheid 7,8
Je kunt bij ons je hbo- en je masterdiploma in vier jaar halen! 

De opleiding in beeld

Over de opleiding

Over de opleiding

Hoe ziet je week eruit?

Je bent ongeveer 32 uur per week bezig met je studie. In het eerste jaar volg je per week twee hoorcolleges, drie werkcolleges en drie vaardigheidstrainingen. Daar ben je ongeveer vijftien uur mee bezig. De overige uren besteed je aan zelfstudie en samenwerken met andere studenten. Dat laatste doe je in kleine groepjes van twee tot vier studenten. Je bent in het eerste en in het tweede jaar drie vaste dagen op school.

Het leerbedrijf
In het leerbedrijf van de opleiding leer je onder leiding van ouderejaars heel praktische dingen die te maken hebben met je beroep. Bijvoorbeeld hoe je samenwerkt met andere zorgverleners zoals de huisarts of hoe je contacten onderhoudt met zorgverzekeraars. 

"Je merkt dat de begeleiders heel enthousiast zijn, en dat slaat over op ons, als studenten."

Je werkt in het leerbedrijf ook mee aan projecten buiten school: je helpt bijvoorbeeld een logopediepraktijk bij het maken van een website of je biedt logopedische ondersteuning bij een gemeentelijk taalproject voor vluchtelingen.

Samenwerken
Als logopedist werk je samen met je cliënt, maar ook met collega’s en andere hulpverleners. Je bereidt je voor op interprofessioneel samenwerken via gezamenlijke opdrachten met studenten van Ergotherapie, Fysiotherapie, Vaktherapie en Verpleegkunde. Je stelt bijvoorbeeld samen de problematiek van een patiënt vast en bekijkt vervolgens wat iedereen vanuit zijn achtergrond voor de patiënt kan betekenen. In je latere beroep is dit samenwerken met andere professionals belangrijk en het komt daarom uitgebreid aan bod in de opleiding. Wij hebben daarvoor een landelijk kwaliteitslabel gekregen (‘bijzonder kenmerk IPOS’).

Informele sfeer
Logopedie is een kleine opleiding: er zijn ongeveer zestig eerstejaars studenten. De sfeer is informeel en persoonlijk. Docenten en studenten noemen elkaar bij de voornaam en werken en studeren in gezamenlijke ruimtes. Je leert ook gemakkelijk ouderejaarsstudenten kennen. Tweedejaars assisteren bij het onderwijs aan de eerstejaarsstudenten. Je krijgt individuele begeleiding om te werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

 

Speciale trajecten

Met een vwo-diploma (secundair onderwijs in België; Abitur/Hochschulreife in Duitsland) kom je in aanmerking voor een verkorte trajecten. Je hebt deze mogelijkheden:

Opleiding in drie jaar 
Je rondt je opleiding in drie jaar af doordat je eerder met je keuzevakken en het afstudeerproject begint. 

Hbo- en masterdiploma in vier jaar 
Je haalt in vier jaar je hbo-diploma van Zuyd én je masterdiploma van Maastricht University. In de eerste twee jaren volg je - naast het reguliere programma – extra vakken: Methodologie en Statistiek.  Dit betekent een verzwaring van 12 tot 15 uur bovenop de normale 40 uur per week.  In het laatste jaar combineer je de stage en afstudeerscriptie. Mocht het programma te zwaar blijken dan kun je zonder vertraging weer naar het reguliere vierjarige programma overschakelen.  Lees de factsheet voor meer informatie. 

Lees meer Lees minder

Kom proefstuderen

Wil je écht ervaren hoe het is om deze studie te volgen? Kom dan Proefstuderen! Bekijk het programma en meld je aan.

Meer informatie
 • Collegegeld en overige kosten

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding.  

  Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor boeken en ander studiemateriaal.

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld. 

  • Bekijk de actuele OER 
    
 • Studie in cijfers

  Wil je weten hoe huidige studenten deze opleiding beoordelen? En wat je kansen zijn op een baan? Bekijk dan de objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen (zie Studiekeuze123). Hiermee kun je onze opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde. Bekijk de informatie over Logopedie

   

Chat met een student

Heb je vragen over de opleiding Logopedie? Wil je weten hoe het is om de opleiding te volgen? Ga via de chat in gesprek met onze studenten. Deze studenten hebben zich aangemeld omdat ze studiekiezers zoals jij willen helpen met hun ervaringen. 

studieopbouw

Studieopbouw

In de eerste twee jaar leer je veel theorie. Daarnaast train je vaardigheden en behandeltechnieken. Je loopt korte tijd mee in een praktijk om te zien wat het beroep van een logopedist inhoudt. In jaar 3 en 4 kun je de inhoud van je opleiding mee bepalen. Je denkt met een begeleider na over welke kant je op wilt en kiest de vakken en een stage- en afstudeeropdracht die daarbij passen. 

 • Jaar 1

  Jaar 1 bestaat uit vier blokken van tien weken. Je werkt aan de volgende onderwerpen:

  • Blok 1: Normale spraak- en taalontwikkeling
   Je bestudeert hoe deze ontwikkeling verloopt, bij het leren van één taal en bij een meertalige opvoeding. Daarnaast leer je spraak en taal te onderzoeken.
  • Blok 2: Spraak- en taalstoornissen
   Je leert hoe je een kind kunt behandelen met een spraak- en/of taalprobleem. Je leert een behandeling op te stellen en uit te voeren op het gebied van articulatie en taal. Ook leer je hoe je lees- en schrijfproblemen behandelt die samenhangen met het taalprobleem. 
  • Blok 3: Stem en oriënterende stage
   Je gaat voor het eerst op stage; je draait drie weken mee in een praktijk. In de volgende zeven weken leer je alles over de stem en hoe je mensen met stemproblemen kunt behandelen.
  • Blok 4: Gehoor en stotteren
   Je leert alles over de bouw en werking van het oor. Je bestudeert welke problemen kunnen optreden bij gehoorverlies en wat het effect daarvan is op de communicatie. Je leert welke rol jij als logopedist daarin speelt en wat jij voor de cliënt kan betekenen. Ook leer je wat stotteren is en hoe je dat kunt behandelen.  

  Vaardigheden trainen
  Daarnaast train je vaardigheden en behandeltechnieken en leert deze toe te passen bij volwassenen en kinderen. Je werkt aan je eigen stem en spraak en ontwikkelt presentatietechnieken. Je krijgt training op het gebied van onderzoeksvaardigheden. 

 • Jaar 2

  Jaar 2 bestaat uit vier blokken van tien weken. Je werkt aan de volgende onderwerpen:

  • Blok 5 Complexe hulpvragen bij kinderen en jeugdigen
   Communicatieproblemen door psychische problemen of een verstandelijke beperking
  • Blok 6 Neurogene communicatiestoornissen en dysfagie I
   Communicatie- en slikstoornissen door aandoeningen aan de hersenen
  • Blok 7 Neurogene communicatiestoornissen en dysfagie II
   Communicatie- en slikstoornissen door aandoeningen aan de hersenen
  • Blok 8 Diversiteit
   Communicatieproblemen bij meertalige kinderen
 • Jaar 3 en 4

  Je kiest vakken die passen bij jouw ambities en talenten. Bijvoorbeeld:

  • Je verdiept je in communicatie bij jonge kinderen in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
  • Je specialiseert je in taalstoornissen door hersen- of zenuwbeschadiging.
  • Je leert hoe je als logopedist training kunt geven in gespreks- en presentatietechnieken.

  Daarnaast volg je ook niet-logopedische vakken zoals ondernemen of psychiatrie.

  Stage
  Je loopt twee keer stage. Je kiest zelf je stageplaats en gaat werken met de doelgroep van jouw keuze. Bijvoorbeeld in een praktijk, een ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis, kinderdagverblijf of in het (speciaal) onderwijs. Je kunt ook stage lopen in het buitenland. Logopediestudenten waren al in India, Zuid-Afrika, maar ook in Zwitserland of Scandinavië. Je wordt begeleid door je praktijkbegeleider ter plekke, maar ook door je stagedocent van de opleiding.

  Afstuderen
  Je sluit je studie af met een afstudeeronderzoek dat je alleen of samen met één of twee medestudenten uitvoert. Het onderwerp mag je zelf kiezen. Je doet onderzoek naar methoden, technieken en richtlijnen of past uitkomsten van onderzoek toe. Daarmee laat je zien dat je in staat bent om het vak logopedie verder te ontwikkelen, dat je projectmatig kunt werken en dat je kunt samenwerken. 
   

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Havo

  Je wordt met elk profiel toegelaten.

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij

  Biologie in je pakket is aan te raden, maar niet verplicht.

 • Vwo

  Je wordt met elk profiel toegelaten.

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij

  Biologie in je pakket is aan te raden, maar is niet verplicht. 

  Verkort traject voor vwo'ers
  Voor het traject waarbij je in vier jaar je hbo-diploma van Zuyd én je masterdiploma van Maastricht University behaalt, stellen we een extra toelatingseis. Omdat dit studieprogramma zwaarder is, moet je op het vwo goed hebben gepresteerd. Je hebt bv. een cijferlijst met een gemiddelde van een 7.

 • Mbo

  Met een mbo-diploma op niveau 4 word je toegelaten. Biologie in je pakket is aan te raden, maar is niet verplicht.

 • 21+

  Als je 21 jaar of ouder bent en niet het vereiste diploma bezit, kun je ook toegelaten worden tot de opleiding als de uitslag van het toelatingsonderzoek positief is. Dit toelatingsonderzoek bestaat uit een persoonlijkheidsonderzoek, capaciteiten- en interessetest. Aan dit onderzoek zijn kosten verbonden.

  Verdere informatie over dit onderzoek kun je krijgen bij de studentendecaan, marjo.dullens@zuyd.nl,  +31 (0)6 380 732 84. 

 • Buitenlands

  Als buitenlandse student kun je worden toegelaten als je een gelijkwaardig diploma bezit (bv. algemeen secundair onderwijs in België of Algemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife in Duitsland) en de Nederlandse taal voldoende beheerst. Dit laat je zien met het behalen van het staatsexamen NT2II, de cursus Nederlands voor anderstaligen. Het heeft de voorkeur dat je dit examen haalt voordat je met de opleiding begint. Je moet het examen in elk geval behalen voor het eind van het eerste studiejaar.
  Neem hiervoor contact met onze studentendecaan, marjo.dullens@zuyd.nl,  +31 (0)6 380 732 84.

Past deze opleiding bij jou?

Het is belangrijk dat je je herkent in de volgende eigenschappen:

 • Je vindt communiceren belangrijk en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • Je bent sociaal en inlevend en kunt goed luisteren.
 • Je bent flexibel en creatief: er is geen standaardbehandeling want elke patiënt is anders.
 • Je kunt goed samenwerken.

Schrijf je in voor deze opleiding

Beroep

Beroep

Als je klaar bent met de opleiding ben je geregistreerd logopedist. Het werkterrein is heel breed. Je kunt gaan werken:

 • in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, verpleegklinieken, revalidatiecentra of bij instellingen voor personen met een verstandelijke beperking;
 • in het speciaal onderwijs of in een doveninstituut;
 • in je eigen praktijk;
 • in het bedrijfsleven: je traint medewerkers zodat zij goed verstaanbaar zijn tijdens presentaties, vergaderingen of telefoongesprekken;
 • bij radio of tv.

Baankans
Er is een tekort aan logopedisten dus de kansen op de arbeidsmarkt, zowel in Nederland als Duitsland, zijn goed en onze afgestudeerden vinden over het algemeen snel een baan op niveau.  

Doorstuderen

Je kunt na het behalen van je bachelordiploma Logopedie ook verder studeren. Mogelijke vervolgstudies zijn:

 

Secretariaat Logopedie
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen