Verpleegkunde
Verpleegkunde

Verpleegkunde

Verpleegkunde is veel meer dan iemand verzorgen. Van een hbo-verpleegkundige wordt veel meer verwacht. Jij bent ervoor verantwoordelijk dat de patiënt de juiste zorg krijgt. Je bekijkt wat de patiënt nodig heeft en hoe je dit kunt regelen. In de opleiding leer je daarom niet alleen hoe je zorg geeft, maar ook hoe je zorg plant, organiseert en coördineert.

Wat leer je?
Je krijgt geen les in vakken, maar volgt colleges en werkt in groepjes opdrachten uit. Daarvoor bestudeer je bijvoorbeeld:

 • Anatomie en fysiologie: bouw en werking van het lichaam.
 • Pathologie: veranderingen in het lichaam door ziekte.
 • Verpleegkundig rekenen: berekening van bijvoorbeeld de druppelsnelheid van een infuus of een dosis medicatie.
 • Communicatieve vaardigheden: met simulatiepatiënten oefen je gesprekstechnieken.
 • Vaardigheden: wondverzorging of het geven van injecties.
 • Locatie Heerlen
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Taal Nederlands
Er zijn verschillende versnelde studietrajecten mogelijk, afhankelijk van je vooropleiding 

De opleiding in beeld

Over de opleiding

Over de opleiding

Hoe ziet je week eruit?

Je bent ongeveer 40 uur per week bezig met je studie. Daarvan heb je ongeveer 15 uur les. De overige tijd besteed je aan zelfstudie of aan opdrachten in kleine groepen. Ook heb je een persoonlijke coach met wie je bespreekt hoe het gaat met je studie, waar je tegenaan loopt en of je je thuis voelt. 

 • Hoorcolleges: les waarin je luistert naar een docent.
 • Werkcolleges: les waarin je onder begeleiding aan opdrachten werkt.
 • Instructiecolleges: les waarin je uitleg krijgt over een onderwerp.
 • Praktijklessen: praktische opdrachten die je helpen om bepaalde lesstof beter te begrijpen, vaak met simulatiepatiënten.
 • Trainingen: je oefent een bepaalde vaardigheid.
 • Onderwijsgroepen: je werkt met een groep studenten aan een opdracht onder begeleiding van een docent.

Bekijk hier een voorbeeld van een weekrooster van jaar 1  (pdf).

Vaak besteed ik wel drie uur per dag aan zelfstudie thuis. Er wordt veel zelfstandigheid gevraagd. Dat was wennen, maar nu vind ik het heel normaal dat docenten ons vooral coachen en bijsturen.

Bruni Erkens
studeert Verpleegkunde en Technische Leerroute

Samenwerken in een onderwijsgroep

In een onderwijsgroep van 12 studenten werk je deels zelfstandig aan een opdracht. Je zoekt bijvoorbeeld uit wat een bepaalde ziekte is en hoe je deze behandelt. Je bepaalt met je groep hoe jullie dat aanpakken en wie wat doet. Een docent begeleidt jullie daarbij.

Daarnaast werk je vanaf het eerste jaar ook aan samen met studenten van Ergotherapie, Fysiotherapie, Vaktherapie en Logopedie. Je stelt bijvoorbeeld samen de problematiek van een patiënt vast en bekijkt vervolgens wat iedereen vanuit zijn achtergrond voor de patiënt kan betekenen. Zo bereid je je voor op interprofessioneel samenwerken, het samenwerken met andere zorgprofessionals. In je latere beroep is dit belangrijk en het komt daarom uitgebreid aan bod in de opleiding. Wij hebben daarvoor een landelijk kwaliteitslabel gekregen (‘bijzonder kenmerk IPOS’).

Speciale trajecten

Met een vwo- of mbo-v diploma kun je je opleiding in drie jaar afronden.

Deeltijd studeren
Heb je twee jaar werkervaring, dan kun je werken en leren combineren in de deeltijd opleiding. Lees meer daarover op de website van Zuyd Professional. 
In deze factsheet vind je meer informatie over deze trajecten. 

Duaal studeren voor mbo'ers 
In het verkorte traject voor mbo’ers kun je vanaf het tweede leerjaar overstappen naar de duaal variant van de opleiding, dit is een combinatie van werken en leren. Er zijn twee varianten:

 • Klinische zorg
 • Ouderenzorg (lees hieronder meer)

NB In het verkorte vwo traject kun je niet duaal studeren.

Werken en leren in de ouderenzorg

Wil jij je specialiseren in ouderenzorg? Als je de eerste twee jaar van je opleiding Verpleegkunde hebt afgerond kun je ervoor kiezen om duaal te gaan studeren in de ouderenzorg. Duaal betekent dat je werken en leren combineert.

Wat houdt dat in?
Wij bieden jou een duale opleidingsplaats in de ouderenzorg aan voor de resterende twee jaar van jouw opleiding. Je bent deze twee jaar in dienst bij de organisatie van jouw keuze als verpleegkundige in opleiding. Het mooie is: je opleidingskosten worden volledig vergoed (collegegeld, boeken en andere directe opleidingskosten) en je ontvangt een leerling salaris. Je krijgt een leer- en arbeidsovereenkomst voor de duur van twee jaar.

Waar doe je dat?
Je volgt een uitdagend en innovatief programma met begeleiding op maat en bijdragen van experts uit het zorg- en onderzoeksveld. De deelnemende partners zijn: Sevagram, Envida, de Zorggroep, Cicero Zorggroep, Mondriaan, Vivantes, Zuyderland Care, Zuyderland thuiszorg, MeanderGroep, Land van Horne en Proteïon. Deze organisaties zijn aangesloten bij het netwerk van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL).

Wat ga je leren?
De volgende thema’s komen aan bod:

 • zorgdomeinen vanuit het perspectief ouderenzorg
 • verpleegkundig leiderschap in de ouderzorg
 • kwaliteit en veiligheid bij de ouderen in de keten
 • onbegrepen gedrag bij ouderen

Het onderwijs vindt plaats bij Zuyd en op je werkplek, naast de reguliere praktijkdagen. Tijdens het onderwijs in de praktijk werken docenten van Zuyd en praktijkbegeleiders uit de zorginstelling samen.

Interesse?
Heb je interesse of vragen neem dan contact op met het secretariaat Verpleegkunde: secretariaat.verpleegkunde@zuyd.nl. Of met de coördinatoren van het duaal ouderenzorg traject: marielle.meijers@zuyd.nl  en simone.arkesteyn@zuyd.nl.

 

Lees meer Lees minder

Opleiding operatieassistent of anesthesiemedewerker

Wil jij operatieassistent of anesthesiemedewerker worden, dan volg je een programma na of naast je opleiding tot verpleegkundige. Je bent tijdens de opleiding in dienst van een ziekenhuis. Afhankelijk van je vooropleiding duurt de opleiding twee, drie of vier jaar. Lees meer...

Studeren in het buitenland

Je kunt een deel van je studie in het buitenland doen. Zo kun je meedoen aan een uitwisselingsprogramma en een deel van je opleiding volgen bij een andere verpleegkunde opleiding in Europa. Je kunt stage lopen in o.a. Zuid-Afrika, India en Zambia. Er zijn ook mogelijkheden dichter bij huis: in het tweede jaar kun je projecten doen met studenten van de opleidingen uit Luik, Hasselt, Aken en Eupen.

Kom proefstuderen

Wil je écht ervaren hoe het is om deze studie te volgen? Kom dan Proefstuderen! Vanwege de coronamaatregelen doet we dit online. 

Meer informatie
 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld. 

  • Bekijk de actuele OER.
 • Collegegeld en overige kosten

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding. 

  Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor boeken en ander studiemateriaal.

 • Studie in cijfers

  Wil weten hoe huidige studenten deze opleiding beoordelen? En wat je kansen zijn op een baan? Bekijk dan de objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen op Studiekeuze123. Hier kun je onze opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde. Bekijk de informatie over Verpleegkunde.

Chat met een student

Heb je vragen over de opleiding Verpleegkunde? Wil je weten hoe het is om de opleiding te volgen? Ga via de chat in gesprek met onze studenten. Deze studenten hebben zich aangemeld omdat ze studiekiezers zoals jij willen helpen met hun ervaringen. 

studieopbouw

Studieopbouw

 • Jaar 1

  Het jaar is verdeeld in vier blokken van elk tien weken. In elk blok bestudeer je een ander onderwerp en leer je de theorie en vaardigheden die daarbij horen. Je werkt aan de volgende onderwerpen:

  Blok 1: Wat is gezondheid? 
  In dit blok staan de volgende vragen centraal:

  • Wat is gezondheid?
  • Welk gedrag hoort hierbij?
  • Heb je invloed op je gezondheid?
  • Welke normen en waarden spelen een rol bij het begrip gezondheid?
  • Wat is jouw rol als verpleegkundige?

  Blok 2: Gemeenschapszorg
  Je kijkt naar vormen van zorg en ondersteuning in de woonwijk. Stel iemand gaat na een operatie thuis herstellen en heeft nog zorg nodig. In zo'n geval kunnen partner of familie, buren of de fysiotherapeut in de wijk hulp bieden. Als verpleegkundige moet je weten hoe je dat in kaart brengt en regelt.

  Een halve dag per week doe je vrijwillligerswerk in je eigen buurt, bijvoorbeeld bij het buurtcentrum, op een zorgboerderij of bij een asielzoekerscentrum. Zo maak je kennis met mensen met verschillende achtergronden en problemen.

  Blok 3: Laagcomplexe tot complexe zorg
  Je bestudeert ziekten en psychische klachten zoals angst en de zorg die jij als verpleegkundige daarbij geeft. Het gaat vooral om ziekten waarbij vooraf vrij voorspelbaar is hoe de ziekte verloopt en welke zorg er nodig is, bijvoorbeeld diabetes (suikerziekte) of COPD (longziekte).

  Je leert hoe je gegevens verzamelt via gesprekken of onderzoeken, hoe je een diagnose stelt, welke zorg je moet geven en hoe je een rapportage schrijft. Je oefent eenvoudige verpleegkundige handelingen zoals wondzorg.

  Blok 4: Hoogcomplexe zorg
  Je gaat aan de slag met complexere situaties. Het gaat nu om ziektes die minder voorspelbaar zijn waardoor de risico’s groter zijn en de behandeling complex is. Bijvoorbeeld blaasontsteking waarbij de patiënt zo ziek kan worden dat hij ernstig verward raakt. Je breidt je verpleegkundige vaardigheden uit, je leert bijvoorbeeld hoe je een blaascatheter inbrengt.

  Je kijkt niet alleen naar de zorg die nodig is maar ook naar wie die kan geven. Kan de familie ondersteunen of schakel je andere hulpverleners in? Jij bent de spil tussen patiënt, familie, artsen en andere zorgverleners. Je oefent daarom communicatieve vaardigheden: luisteren, de juiste vragen stellen, informatie geven, verslagen schrijven, presenteren. 

  Stages
  Je loopt meerdere korte stages in verschillende organisaties, bijvoorbeeld in de ouderenzorg, de thuiszorg of in een ziekenhuis. Je loopt met iemand mee en leert door te kijken en mee te helpen. Je ziet hoe wat je op school hebt geleerd, wordt toegepast in de praktijk. Houd er rekening mee dat je voor je stage moet reizen en vaak heel vroeg of juist heel laat onderweg bent. 

  Toetsen
  Vier keer per jaar is er toetsweek, maar ook tussendoor ontvang je feedback, bijvoorbeeld op je deelname in de lessen. 

 • Jaar 2 en eerste helft jaar 3

  Je bestudeert dezelfde onderwerpen, maar de stof wordt steeds complexer. Er wordt steeds meer zelfstandigheid van je verwacht. Je volgt hoor- en werkcolleges, vaardigheidstrainingen en werkt in groepen aan opdrachten. Ook werk je samen met studenten van andere zorgopleidingen, zoals ergotherapie of fysiotherapie. 

  Stage
  Je gaat twee keer 8 weken en een keer 12 weken op stage in drie verschillende zorginstellingen. Je loopt mee en past de geleerde vaardigheden toe op patiënten. Je krijgt opdrachten die je op je stageplek uitwerkt. Je maakt bijvoorbeeld een verpleegplan voor een patiënt: je verzamelt gegevens over een patiënt, stelt de verpleegkundige diagnoses, formuleert verwachte resultaten en beschrijft de verpleegkundige behandeling.

 • Tweede helft jaar 3 en jaar 4

  Het laatste 1,5 jaar staat in het teken van je afstuderen. Je volgt een half jaar keuze-onderwijs waarbij je lessen volgt binnen of buiten Zuyd over onderwerpen die passen bij jouw ambities en talenten. In deze periode is het ook mogelijk om een periode naar het buitenland te gaan. Ook loop je twee keer een half jaar stage. Het ene half jaar laat je zien dat je de praktische vaardigheden en verantwoordelijkheden van een hbo-verpleegkundige hebt. Het andere half jaar schrijf je een adviesrapport, bijvoorbeeld over de verbetering van de zorg door toepassing van technologie. Je kunt zelf beslissen in welke volgorde je deze onderdelen afrondt. 

  Afstudeertitel
  Na je afstuderen mag je de titel Bachelor of Science gebruiken.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Havo

  Je wordt met elk profiel toegelaten.

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij
 • Vwo

  Je wordt met elk profiel toegelaten.

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij
 • Mbo

  Met een mbo-diploma op niveau 4 word je toegelaten. Heb je mbo-v gedaan dan kom je in aanmerking voor een versneld traject.

 • 21+

  Ben je ouder dan 21 jaar en voldoe je niet aan de toelatingseisen? Via een toelatingsassessment kun je mogelijk toch beginnen met de opleiding. Een toelatingsassessment bestaat uit een schriftelijke toets en een motivatiegesprek.

 • Buitenlandse studenten

  Als buitenlandse en anderstalige student kun je worden toegelaten als je een gelijkwaardig diploma bezit en de Nederlandse taal voldoende beheerst. Dit laat je zien met het behalen van het staatsexamen Nt2-II, de cursus Nederlands voor anderstaligen of met een vergelijkbaar certificaat. Je moet dit examen behaald hebben vóór aanmelding bij de opleiding. Neem hiervoor contact met onze studentendecanen:

  marjo.dullens@zuyd.nl, T +31 (0)6 380 732 84
  monique.smeets@zuyd.nl, T +31(0)6 418 290 16 

  Meer info over het staatsexamen vind je hier.

Past deze opleiding bij jou?

Het is belangrijk dat je je herkent in de volgende eigenschappen:

 • Je bent leergierig en een doorzetter.
 • Je bent zorgzaam en sociaal.
 • Je bent zelfstandig, maar ook een teamplayer.
 • Je kunt werken vanuit je gevoel én je verstand.

Bijkomende kosten

Houd rekening met bijkomende kosten voor leermiddelen.

Schrijf je in voor deze opleiding

Beroep

Beroep

Als je bent afgestudeerd ben je hbo-verpleegkundige. Je diploma staat garant voor een boeiende en afwisselende baan in de zorg. Je kunt er heel veel kanten mee op. Je kunt je tijdens je studie in een bepaalde richting specialiseren, maar dat hoeft niet. Je kunt na je studie als verpleegkundige gaan werken:

 • in een ziekenhuis of verpleegkliniek
 • in een psychiatrisch centrum, het RIAGG, de verslavingszorg of met verstandelijk gehandicapten
 • in de thuiszorg, een verpleeghuis, de jeugdgezondheidszorg of in een huisartsenpraktijk.

Baankans

De vraag naar hbo-verpleegkundigen is groot. Door de vergrijzing van de bevolking zijn er steeds meer ouderen en chronisch zieken waardoor er steeds meer zorg nodig is. Deze mensen blijven langer zelfstandig wonen waardoor meer hbo-verpleegkundigen in de wijk nodig zijn. Ook is er steeds meer werk in de preventieve zorg om mensen zolang mogelijk gezond te houden. Je kunt met je diploma ook aan de slag in andere landen in Europa.

Het werk in de thuiszorg is supertof. Iedere professional weet me inmiddels ook te vinden en door de veranderingen in de zorg hebben we een nog breder takenpakket gekregen. We stellen nu ook indicaties vast. Dat wil zeggen dat we bepalen hoeveel en welke zorg iemand nodig heeft. Daardoor kunnen we het allemaal slimmer inrichten.

Iris Rutten
Alumna

Verder studeren

Je kunt na het behalen van je diploma ook verder studeren. Je kunt kiezen uit een groot aantal masters of post-hbo-opleidingen. Een aantal voorbeelden:

 • Sociaal-psychiatrische verpleegkundige
 • Oncologieverpleegkundige
 • Ambulanceverpleegkundige
 • Intensive Care Verpleegkundige
 • Master Advanced Nursing Practice

Weet je het al of twijfel je nog?

Is Verpleegkunde de opleiding voor jou of weet je het nog niet zeker? Wil je wel iets in de zorg? Bij Zuyd kun je kiezen uit 8 verschillende opleidingen op het gebied van Gezondheidszorg en Welzijn. We hebben ze hier nog een keer voor je op een rij gezet.
 

Bekijk alle zorgopleidingen

Secretariaat Verpleegkunde
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen