Fysiotherapie
Fysiotherapie

Fysiotherapie

Bij fysiotherapie denken veel mensen aan sporters met een blessure, maar als fysiotherapeut behandel je ook mensen die weinig (kunnen) bewegen zoals ouderen en chronisch zieken. 

Je leert hoe je mensen met lichamelijke klachten kunt behandelen zodat zij weer zo goed mogelijk de dingen kunnen doen die voor hen belangrijk zijn. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je de theorie en vaardigheden die je nodig hebt om je patiënt te helpen. 

Topopleiding
Zuyd Fysiotherapie betekent studeren bij een topopleiding. Onze studenten beoordelen deze opleiding als excellent (Keuzegids Hbo 2024).

 

 

 • Locatie Heerlen
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Taal Nederlands

De opleiding in beeld

Over de opleiding

Over de opleiding

Hoe ziet je week eruit?

Fysiotherapie is een intensieve opleiding. Dat moet ook wel, want als fysiotherapeut heb je veel kennis en vaardigheden nodig. Het aantal lesuren is beperkt , maar je moet veel zelfstandig studeren en oefenen. In totaal ben je 35 tot 40 uur per week met je studie bezig. Deze uren besteed je aan lessen, zelfstudie, het samen oefenen van de vaardigheden en bespreken van de theorie. Er zijn hoorcolleges, onderwijsgroep bijeenkomsten en praktijklessen. 

De studiebelasting is ongeveer hetzelfde als op de middelbare school, maar het voelt vaak meer omdat je ontzettend veel zelf doet. We hebben maar 12 uur les en rest van de uren zijn voor zelfstudie en begeleid oefenen. Ondanks dat het in het begin erg lastig is om alles zelf uit te zoeken, denk ik dat het wel een hele goede manier van leren is. Je wordt stukken zelfstandiger. Later is er ook niemand die het je voorkauwt als je iets niet weet.

Floor Steerneman
Studente

Je leert de theorie en de praktijk aan hand van een casus uit de praktijk. Bijvoorbeeld een sporter die zijn enkel heeft verzwikt. Je leert hoe de anatomie van de voet eruit ziet, hoe de verzwikte enkel herstelt en welke processen in het lichaam dit herstel bevorderen. In de vaardigheden leer je de enkel te onderzoeken en te behandelen. Je hebt soms ook een hoorcollege waarin de theorie meer onderbouwd of verdiept wordt.

In alle lessen worden de theorie en praktijk steeds met elkaar gekoppeld. In de praktijklessen is er naast onderzoek en behandeling ook veel aandacht voor communicatievaardigheden. Dit wil zeggen dat je leert hoe je een goed gesprek met de patiënt voert, hoe je verdiepende vragen stelt en hoe dat je dit vertaalt naar je praktische onderzoek.

Kleine groepen

Je werkt in kleine groepen: de onderwijsgroepen bestaan uit 14 studenten, vaardigheden train je met 28 mensen. Je hebt een eigen studieloopbaanbegeleider. Door de intensieve begeleiding vallen er gelukkig weinig studenten af.

Samenwerken

Als fysiotherapeut moet je goed kunnen samenwerken. Je werkt samen met je patiënt ergens naartoe, maar je werkt ook samen met collega’s en andere hulpverleners. Je bereidt je hierop voor via gezamenlijke opdrachten met studenten van Ergotherapie, Logopedie, Biometrie of Verpleegkunde. Je stelt bijvoorbeeld samen de problematiek van een patiënt vast en bekijkt vervolgens wat iedereen vanuit zijn achtergrond voor de patiënt kan betekenen.

Community

Naast theorie- en vaardigheidslessen maak je tijdens de opleiding fysiotherapie ook deel uit van een echte community waarin diverse activiteiten en evenementen centraal staan. Zo ondersteunt een groep van 30 fysiotherapie studenten elk jaar het Medische Team van Alpe d'HuZes, enkele ervaringen van studenten:

 • "Technisch heb ik beter leren masseren"
 • "Ik kan nu beter een vertrouwensband opbouwen"
 • "Ik heb veel ingrijpende verhalen gehoord waardoor het tonen van mijn gevoel makkelijker is geworden"
 • "Mijn contact met medestudenten en meereizende docenten is intensiever geworden"
 • "Hoe vermoeiend ook, ik wil volgend jaar weer mee"

Onderzoek

Al vanaf het begin van je studie leer je onderzoeksvaardigheden. Zo leer je  hoe je wetenschappelijk artikelen moet lezen en interpreteren, zodat je daarop een behandeling kunt baseren. Ook leer je hoe je zelf onderzoeksvragen opstelt, zodat je zelf theoretische achtergronden en de meest recente ontwikkelingen kunt vinden. De opleiding heeft een bijzonder keurmerk ontvangen voor de onderzoeksbenadering.

Internationaal

De opleiding bereidt je voor op een mogelijke carrière in het buitenland. Zo bevat elke onderwijsmodule internationale aspecten; bestaat het team ook uit buitenlandse docenten en krijg je ruimschoots mogelijkheden om in het buitenland stage te lopen. Hieronder staan enkele uitspraken van studenten die een buitenlandstage hebben gevolgd. 

 • "Je leert veel nieuwe mensen kennen"
 • "Ik zou het zo weer doen, ondanks de studievertraging"
 • "Je leert een nieuwe cultuur kennen"
 • "Een goede blik op fysiotherapie in een ander land"
 • "Je maakt vrienden over de hele wereld"

Topsportregeling 

Bewegen zit in ons DNA en veel studenten van onze opleiding zijn (top)sporter. Daarom houden we naast de normale topsportregeling extra rekening met jou als topsporter. Bijvoorbeeld doordat we bij groepsindelingen rekening houden met je trainingsschema, je incidenteel vanwege toernooien of trainingsweken afwezig mag zijn, en in overleg je stages parttime kan doen. Neem via studentservices@zuyd.nl contact op met onze studentendecanen om de topsportstatus te bespreken en je wensen en mogelijkheden af te stemmen. Vermeld in het onderwerp 'Topsporter Fysiotherapie'. 

Traject voor vwo'ers

Met een vwo-diploma kun je in vier jaar je hbo-diploma van Zuyd én je masterdiploma van Maastricht University halen. In de eerste twee jaren volg je - naast het reguliere programma – extra vakken: Methodologie en Statistiek.  Dit betekent een verzwaring van 12 tot 15 uur bovenop de normale 40 uur per week. In het laatste jaar combineer je de stage en afstudeerscriptie. Mocht het programma te zwaar blijken dan kun je zonder vertraging weer naar het reguliere vierjarige programma overschakelen. Lees de factsheet voor meer informatie. 

 • Collegegeld en overige kosten

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding.  

  Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor boeken en ander studiemateriaal.

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld. 

  • Bekijk de actuele OER
 • Studie in cijfers

  Wil je weten hoe huidige studenten deze opleiding beoordelen? En wat je kansen zijn op een baan? Bekijk dan de objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen op Studiekeuze123. Hier kun je onze opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde. Bekijk de informatie over Fysiotherapie

   

Kom meelopen

Wil je écht ervaren hoe het is om deze studie te volgen? Loop dan een dagje (online) mee met de opleiding! Bekijk het programma en meld je aan.

Meer informatie over meelopen
studieopbouw

Studieopbouw

Onderwijsgroepen zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding. Je analyseert samen met je medestudenten onder begeleiding van je docent een situatie en beredeneert  welke kennis je nodig hebt om met deze patiënt aan de slag te  gaan. Je besteedt veel tijd aan het oefenen van vaardigheden. Ondersteunende colleges, projecten en presentaties van patiënten en bezoek aan verschillende instellingen en snijzaal maken de opleiding afwisselend. Veel colleges worden ook online gezet, zodat je ze terug kan kijken wanneer jij wil. 

 • Jaar 1

  Jaar 1 bestaat uit 4 periodes van 10 weken. In deze weken werk je aan de volgende onderwerpen.

  Blok 1: rollen van de fysiotherapeut
  Het eerste blok staat in het teken van alle verschillende rollen die je als fysiotherapeut hebt zodat je een goed beeld krijgt van je toekomstige beroep. Je bent behandelaar, onderzoeker en coach. Je maakt aan de hand van situaties uit de praktijk kennis met de verschillende ziektebeelden die je als fysiotherapeut tegenkomt. Je leert hoe je ziektebeelden kunt onderzoeken en behandelen, wat het voor iemand betekent om ziek of geblesseerd te zijn en hoe je met patiënten communiceert.

  Blok 2: onderzoeken en diagnose stellen
  Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je hoe je een patiënt onderzoekt om de juiste diagnose te kunnen stellen. Denk daarbij aan chronische aandoeningen zoals diabetes of COPD, maar ook sportblessures of acute aandoeningen zoals een herseninfarct.

  Blok 3: coachen en behandelen
  Je leert hoe je een behandelplan opstelt en hoe je de patiënt coacht in zijn eigen verantwoordelijkheid om beter te worden. Het voorkomen van blessures en aandoeningen is een belangrijke taak van de fysiotherapeut. Je leert dan ook hoe je patiënten kunt beïnvloeden en zelf regie kunt geven over hun eigen herstelproces. Je bestudeert de rol die de fysiotherapeut heeft als hulpverlener in de gezondheidszorg en leert samenwerken met andere zorgverleners. 

  Blok 4: beslissen
  Je leert te beoordelen of jij als fysiotherapeut de patiënt kunt behandelen of dat (ook) andere zorg nodig is. Daarvoor vergroot je je kennis van allerlei ziektebeelden. Ook leer je te vast te stellen of er een verhoogd risico is op blessures of een bepaalde aandoening.

  Je kunt accenten aanbrengen in je persoonlijke ontwikkeling  door zelf activiteiten te kiezen, denk aan het oefenen van presentatievaardigheden of het geven van sporttrainingen.

 • Jaar 2

  Jaar 2 bestaat uit 4 periodes van 10 weken. In deze weken werk je aan de volgende onderwerpen.

  Blok 5 : verdieping methodisch handelen
  Je herhaalt en verdiept de theoretische kennis en praktische vaardigheden uit jaar 1. Denk daarbij bijvoorbeeld aan uitgebreidere sportblessures, maar ook aan een hersenbloeding.

  Blok 6: de start van simpel naar complex
  In dit blok leer je onder andere meer over aandoeningen van het hart en vaatstelsel.  Bijvoorbeeld hoe onderzoek en behandel ik iemand na een hartinfarct of met een aandoening in de bloedvaten in de benen.

  Blok 7: van speen naar scootmobiel
  In dit blok passeert de mens van jong tot oud de revue. Je leert meer over lichamelijke en geestelijke beperkingen al dan niet aangeboren, maar ook over gedragsstoornissen, ethische aspecten en wettelijke kaders. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van het kind, ouderdom ziektes als Parkinson, MS en dementie. Je gaat daarbij ook in op valrisico en hoe je de oudere hierin kunt ondersteunen.

  Blok 8: kwartiermaker in de beweegzorg
  Je gaat al het geleerde toepassen. Je leert wat de rol van de fysiotherapeut is bij patiënten met meerdere problemen. Maar ook welke taak de fysiotherapeut heeft en welke taken de andere zorgverleners. Als voorbeeld kijk je naar een patiënt met kanker. Je leert onder andere welke onderzoeken en behandelingen je doet, welke problemen kankerpatiënten ervaren en ook met welke andere beroepen je samenwerkt. Denk hier aan ergotherapeut, social work, verpleegkundige, vaktherapeut.

  Naast het onderwijs leg je ook in dit jaar eigen accenten in je persoonlijke ontwikkeling door zelf activiteiten te kiezen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het oefenen van presentatievaardigheden of het geven van sporttrainingen.

 • Jaar 3 en 4

  Voor 2 periodes van 10 weken kies je vakken die passen bij jouw ambities en talenten. Bijvoorbeeld:

  • Je kunt je verdiepen in de wervelkolom of het brein
  • Je kunt je kennis verbreden in leefstijlen of ouderenzorg


  Stage
  Je loopt 4 stages van 10 weken. Je kunt stage lopen bij verschillende instellingen en werkvelden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een revalidatiekliniek, een praktijk of het ziekenhuis. Je kunt stage lopen in Nederland of in het buitenland, zoals Australië, Zuid-Afrika, Portugal, Zweden of Italië. Op je stageplek breng je al het geleerde in de praktijk en leer je omgaan met de patiënt. 

  Afstuderen
  Gedurende je stage start je met je afstudeeropdracht. Dit is de afsluiting van je studie. Je voert samen met twee medestudenten een onderzoek uit.. Met je afstudeeropdracht laat je zien dat je in staat bent het vak fysiotherapie verder te ontwikkelen, je projectmatig kunt werken en kunt samenwerken.

  Afstudeertitel
  Na je afstuderen mag je de titel Bachelor of Science gebruiken.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Havo

  Met een havo-diploma word je toegelaten. Er zijn geen aanvullende eisen, maar we adviseren het profiel Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek.

  Biologie is een belangrijk vak in de opleiding. Heb je geen biologie gehad dan kun je een kort inhaalprogramma volgen in het eerste studiejaar.

 • Vwo

  Met een vwo-diploma word je toegelaten. Er zijn geen aanvullende eisen, maar we adviseren het profiel Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek.

  Biologie is een belangrijk vak in de opleiding. Heb je geen biologie gehad dan kun je een kort inhaalprogramma volgen in het eerste studiejaar.

  Verkort traject voor vwo'ers
  Voor het traject waarbij je in vier jaar je hbo-diploma van Zuyd én je masterdiploma van Maastricht University behaalt, stellen we een extra toelatingseis. Omdat dit studieprogramma zwaarder is, moet je op het vwo goed hebben gepresteerd. Je hebt bv. een cijferlijst met een gemiddelde van een 7. Daarnaast is het belangrijk om bij jezelf na te gaan of je extra studiebelasting aankan en gemotiveerd bent.

  Je kunt bij je aanmelding in Studielink bij de vervolgvragen aangeven dat je in aanmerking wil komen voor het verkorte traject.

 • Mbo

  Met een mbo-4-diploma word je toegelaten. Er zijn geen aanvullende eisen.

  Biologie is een belangrijk vak in de opleiding. Heb je geen biologie gehad dan kun je een kort inhaalprogramma volgen in het eerste studiejaar.

 • 21+

  Ben je ouder dan 21 jaar en voldoe je niet aan de toelatingseisen? Via een geschiktheidsonderzoek kun je mogelijk toch beginnen met de opleiding. Dit bestaat uit een schriftelijke toets en een motivatiegesprek. 

 • Buitenlands

  Als buitenlandse en anderstalige student kun je worden toegelaten als je een gelijkwaardig diploma bezit en de Nederlandse taal voldoende beheerst. Dit laat je zien met het behalen van het staatsexamen Nt2-II, de cursus Nederlands voor anderstaligen of met een vergelijkbaar certificaat. Je moet dit examen behaald hebben vóór aanmelding bij de opleiding. 

  Neem hiervoor contact met onze studentendecanen:

  marjo.dullens@zuyd.nl, T +31 (0)6 380 732 84
  monique.smeets@zuyd.nl, T +31(0)6 418 290 16 

  Meer info over het staatsexamen vind je hier

Is fysiotherapie iets voor jou?

Het is belangrijk dat je je herkent in de volgende eigenschappen:

 • Je bent geïnteresseerd in het menselijk lichaam
 • Je kunt je goed inleven in anderen
 • Je vindt fysiek contact geen probleem
 • Je ben sociaal vaardig en kunt goed communiceren
 • Je kunt goed samenwerken
 • Je bent oplossingsgericht

Schrijf je in voor deze opleiding

Studiekeuzecheck

De opleiding vindt het belangrijk dat jij de juiste studiekeuze maakt. Wij helpen je daarbij door een studiekeuzecheckgesprek na je aanmelding. Je voert een gesprek met een docent over de reden waarom je fysiotherapeut wilt worden, over de studiebelasting en over je sterke en zwakkere eigenschappen. Samen onderzoek je in dit gesprek of het vak en de opleiding bij jou passen. Je kijkt samen of er nog aandachtspunten zijn waaraan je nog moet werken zodat jouw start van de opleiding vloeiender verloopt. De gesprekken vinden momenteel online plaats.

Nog niet ingeschreven?  Schrijf je nu in op je eigen Osirisomgeving.

In de vaardigheidstraining onderzoeken we een gewricht en voeren we een aantal testen uit. Je kunt pas goed testen als je voldoende weet van de anatomie en de biomechanica van een gewricht, dus je moet je goed voorbereiden.

Marnix Buquet
student en topsporter
Beroep

Beroep

Na de opleiding Fysiotherapie heb je alle kennis en vaardigheden in huis om kinderen, jongeren en ouderen zorgvuldig, kundig en professioneel te behandelen.
Je kunt bijvoorbeeld aan de slag in:

 • in een eigen praktijk of groepspraktijk
 • ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een handicap
 • fitnesscentra, sportclubs

Baankans
Je kansen op de arbeidsmarkt zijn zonder meer goed te noemen. Na het afstuderen heeft negen van de tien studenten een passende baan, 95% heeft werk op niveau.

Startsalaris
Het startsalaris hangt af van het soort bedrijf of organisatie waarin je terechtkomt en bedraagt ongeveer € 2.400.

Verder studeren

In Nederland zijn diverse masteropleidingen die je na je studie kunt volgen Je kunt kiezen uit een hbo-master of universitaire master.

Specialisatie via een hbo-master
Je kunt je specialiseren via een hbo-masteropleiding. Voorbeelden zijn:

 • manuele therapie
 • kinderfysiotherapie
 • sportfysiotherapie
 • geriatrische fysiotherapie (ouderen)
 • psychosomatische fysiotherapie
 • oncologische fysiotherapie
 • chronische ziekten/zorg
 • bekkenfysiotherapie

Universitaire master 
Je kunt ook kiezen voor een master aan de universiteit, bijvoorbeeld aan Maastricht University. Er is behoefte aan wetenschappelijk geschoolde fysiotherapeuten die bijdragen aan het aantonen en vergroten van de effectiviteit van het fysio­therapeutisch handelen. 

Secretariaat Fysiotherapie
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen