Fysiotherapie
Fysiotherapie

Fysiotherapie

Bij fysiotherapie denken veel mensen aan sporters met een blessure, maar als fysiotherapeut behandel je ook mensen die weinig (kunnen) bewegen zoals ouderen en chronisch zieken. 

Je leert hoe je mensen met lichamelijke klachten kunt behandelen zodat zij weer zo goed mogelijk de dingen kunnen doen die voor hen belangrijk zijn. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je de theorie en vaardigheden die je nodig hebt om je patiënt te helpen. Denk aan:

 • Anatomie
 • Fysiologie
 • Pathologie
 • Bewegings- en trainingsleer
 • Onderzoek en behandeltechnieken
 • Communicatievaardigheden
   


Topopleiding Keuzegids Hbo 2020
De opleiding Fysiotherapie van Zuyd is door de Keuzegids Hbo 2020 onderscheiden met het predicaat Topopleiding.
Lees meer in de Keuzegids

 

 

 • Locatie Heerlen
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Afstudeertitel Bachelor of Science
 • Eerstejaars studenten 282
 • Taal Nederlands
 • Studenttevredenheid 7,8

De opleiding in beeld

Over de opleiding

Over de opleiding

Intensief

Fysiotherapie is een intensieve opleiding. Dat moet ook wel, want als fysiotherapeut heb je veel kennis en vaardigheden nodig. Het aantal lesuren is beperkt , maar je moet veel zelfstandig studeren en oefenen.

De studiebelasting is ongeveer hetzelfde als op de middelbare school, maar het voelt vaak meer omdat je ontzettend veel zelf doet. We hebben maar 12 uur les en rest van de uren zijn voor zelfstudie en begeleid oefenen. Ondanks dat het in het begin erg lastig is om alles zelf uit te zoeken, denk ik dat het wel een hele goede manier van leren is. Je wordt stukken zelfstandiger. Later is er ook niemand die het je voorkauwt als je iets niet weet.

Floor Steerneman
Studente

Kleine groepen

Je werkt in kleine groepen: de onderwijsgroepen bestaan uit 14 studenten, vaardigheden train je met 28 mensen. Je hebt een eigen studieloopbaanbegeleider. Door de intensieve begeleiding vallen er gelukkig weinig studenten af.

Internationaal

De opleiding bereidt je voor op een mogelijke carrière in het buitenland. Zo bevat elke onderwijsmodule internationale aspecten; bestaat het team ook uit buitenlandse docenten en krijg je ruimschoots mogelijkheden om in het buitenland stage te lopen.

Onderzoek

Al vanaf het begin van je studie leer je onderzoeksvaardigheden. Zo leer je  hoe je wetenschappelijk artikelen moet lezen en interpreteren, zodat je daarop een behandeling kunt baseren. Ook leer je hoe je zelf onderzoeksvragen opstelt, zodat je zelf theoretische achtergronden en de meest recente ontwikkelingen kunt vinden. De opleiding heeft een bijzonder keurmerk ontvangen voor de onderzoeksbenadering.

Kom meelopen

Als je eindexamenkandidaat bent, kun je je aanmelden voor een meeloopdag. Wij brengen je in contact met een student. Jullie maken dan onderling zelf een afspraak voor de meeloopdag, die plaatsvindt op een normale lesdag. 

Meer informatie en aanmelden

Topsportregeling 

Bewegen zit in ons DNA en veel studenten van onze opleiding zijn (top)sporter. Daarom houden we naast de normale topsportregeling extra rekening met jou als je topsporter bent. Bijvoorbeeld doordat we bij groepsindelingen rekening houden met je trainingsschema, je incidenteel vanwege toernooien of trainingsweken afwezig mag zijn, en in overleg je stages parttime kan doen.

Lees de factsheet voor meer informatie.

Versneld traject voor vwo'ers

Met een vwo-diploma kom je in aanmerking voor een versneld traject waarbij je in vier jaar je hbo-diploma van Zuyd én je masterdiploma van Maastricht University haalt.  In de eerste twee jaren volg je - naast het reguliere programma – extra vakken: Methodologie en Statistiek.  Dit betekent een verzwaring van 12 tot 15 uur bovenop de normale 40 uur per week.  In het laatste jaar combineer je de stage en afstudeerscriptie. Mocht het programma te zwaar blijken dan kun je zonder vertraging weer naar het reguliere vierjarige programma overschakelen.  Lees de factsheet voor meer informatie. 

 • Collegegeld en overige kosten

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding.  

  Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor boeken en ander studiemateriaal.

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld. 

  • Bekijk de actuele OER (pdf). 
 • Studie in cijfers

  Wil je weten hoe huidige studenten deze opleiding beoordelen? En wat je kansen zijn op een baan? Bekijk dan de objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen (zie Studiekeuze123). Hiermee kun je onze opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde. Bekijk de informatie over Fysiotherapie

   

studieopbouw

Studieopbouw

Onderwijsgroepen zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding. Je analyseert samen met je medestudenten onder begeleiding van je docent een situatie en beredeneert  welke kennis je nodig hebt om met deze patiënt aan de slag te  gaan. Je besteedt veel tijd aan het oefenen van vaardigheden. Ondersteunende colleges, projecten en presentaties van patiënten en bezoek aan verschillende instellingen en snijzaal maken de opleiding afwisselend. Veel colleges worden ook online gezet, zodat je ze terug kan kijken wanneer jij wil.

 • Jaar 1

  Blok 1: rollen van de fysiotherapeut
  Het eerste blok staat in het teken van alle verschillende rollen die je als fysiotherapeut hebt zodat je een goed beeld krijgt van je toekomstige beroep. Je bent behandelaar, onderzoeker en coach. Je maakt aan de hand van situaties uit de praktijk kennis met de verschillende ziektebeelden die je als fysiotherapeut tegenkomt. Je leert hoe je ziektebeelden kunt onderzoeken en behandelen, wat het voor iemand betekent om ziek of geblesseerd te zijn en hoe je met patiënten communiceert.

  Blok 2: onderzoeken en diagnose stellen
  Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je hoe je een patiënt onderzoekt om de juiste diagnose te kunnen stellen. Denk daarbij aan chronische aandoeningen zoals diabetes of COPD, maar ook sportblessures of acute aandoeningen zoals een herseninfarct.

  Blok 3: coachen en behandelen
  Je leert hoe je een behandelplan opstelt en hoe je de patiënt coacht in zijn eigen verantwoordelijkheid om beter te worden. Het voorkomen van blessures en aandoeningen is een belangrijke taak van de fysiotherapeut. Je leert dan ook hoe je patiënten kunt beïnvloeden en zelf regie kunt geven over hun eigen herstelproces. Je bestudeert de rol die de fysiotherapeut heeft als hulpverlener in de gezondheidszorg en leert samenwerken met andere zorgverleners. 

  Blok 4: beslissen
  Je leert te beoordelen of jij als fysiotherapeut de patiënt kunt behandelen of dat (ook) andere zorg nodig is. Daarvoor vergroot je je kennis van allerlei ziektebeelden. Ook leer je te vast te stellen of er een verhoogd risico is op blessures of een bepaalde aandoening.

 • Jaar 2

  Je gaat dieper in op de stof uit het eerste jaar. Het acute enkelletsel uit jaar 1 wordt bijvoorbeeld verdiept naar chronische enkelletsel. Je kijkt met name naar complexe aandoeningen waarbij communicatie en samenwerken met artsen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers noodzakelijk wordt. Dit interprofessioneel samenwerken is een belangrijk onderdeel van je opleiding.

  Andere onderwerpen zijn:

  • hersenbloeding
  • hart-longproblematiek
  • ontwikkeling van het kind
  • normale verouderingsprocessen 
  • kwetsbare ouderen


  In het tweede jaar kun je eigen accenten aanbrengen in je persoonlijke ontwikkeling door zelf activiteiten te kiezen. Denk daarbij aan: maatjestraject, presentatievaardigheden of begeleiden tijdens sporttrainingen. Je studiebegeleider helpt je daarbij.

 • Jaar 3

  In het derde jaar krijg je de ruimte om door keuzeonderwijs eigen accenten te leggen, zoals wervelkolom of energetische therapie. Je kunt ook een keuzevak doen buiten de opleiding, zoals 'Arbeid en Preventie'. Dat kan binnen, maar ook buiten Zuyd.

  Stage of keuzevakken
  In het derde en vierde blok kun je 16 weken op stage gaan of een deel van de periode extra keuzevakken doen. Je kunt stage lopen bij verschillende instellingen en werkvelden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een particuliere praktijk, een verpleeghuis of een ziekenhuis. Je kunt stage lopen in Nederland, Europa of in het verre buitenland, zoals India of Australië.

 • Jaar 4

  Afstudeeropdracht
  Je afstudeeropdracht start je al aan het einde van het derde jaar en loopt tot aan het einde van het vierde jaar. Met je afstudeeropdracht toon je aan dat je een onderzoek, van vraag naar conclusie, kan uitvoeren. De opdracht bestaat uit drie delen: 

  • literatuuronderzoek: bijvoorbeeld naar effecten van bepaalde behandeling
  • toegepast wetenschappelijk onderzoek: verzamelen van (meet)gegevens bij patiënten
  • een project: je maakt bijvoorbeeld een protocol of voorlichtingsfolder

  Je werkt in een groepje van 2 à 3 studenten 12 maanden aan je afstudeerscriptie. Je wordt begeleid en beoordeeld door een afstudeerbegeleider.  De opdrachtgever (intern of extern) is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht, maar beoordeelt het product niet.

  Stages
  In het vierde jaar loop je twee stages van elk 15 of 16 weken. Je wordt begeleid door praktijkbegeleider van je stageplek en je stagedocent. Je houdt zelf een stage portfolio bij. Tweewekelijks heb je een terugkombijeenkomst op de opleiding.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Havo

  Met een havo-diploma word je toegelaten. Er zijn geen aanvullende eisen, maar we adviseren het profiel Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek.

  Biologie is een belangrijk vak in de opleiding. Heb je geen biologie gehad dan kun je een kort inhaalprogramma volgen in het eerste studiejaar.

 • Vwo

  Met een vwo-diploma word je toegelaten. Er zijn geen aanvullende eisen, maar we adviseren het profiel Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek.

  Biologie is een belangrijk vak in de opleiding. Heb je geen biologie gehad dan kun je een kort inhaalprogramma volgen in het eerste studiejaar.

  Versneld traject voor vwo'ers
  Omdat dit studieprogramma zwaarder is, stellen we als extra toelatingseis dat je op het vwo goed hebt gepresteerd. Je hebt bv. een cijferlijst met een gemiddelde van een 7. Daarnaast is het belangrijk om bij jezelf na te gaan of je extra studiebelasting aankan en gemotiveerd bent.

  Je kunt bij je aanmelding in Studielink bij de vervolgvragen aangeven dat je in aanmerking wil komen voor het versnelde traject.

 • Mbo

  Met een mbo-4-diploma word je toegelaten. Er zijn geen aanvullende eisen.

  Biologie is een belangrijk vak in de opleiding. Heb je geen biologie gehad dan kun je een kort inhaalprogramma volgen in het eerste studiejaar.

 • Topsporters

  Voor topsporters is er een speciale regeling. Met een pas van Topsport Limburg of NOC*NSF kom je hiervoor in aanmerking. Neem via studentservices@zuyd.nl contact op met onze studentendecanen om de topsportstatus te bespreken en je wensen en mogelijkheden af te stemmen. Vermeld in het onderwerp 'Topsporter Fysiotherapie'. 

 • 21+

  Ben je ouder dan 21 jaar en voldoe je niet aan de toelatingseisen? Via een geschiktheidsonderzoek kun je mogelijk toch beginnen met de opleiding. Dit bestaat uit een schriftelijke toets en een motivatiegesprek. 

Is fysiotherapie iets voor jou?

Het is belangrijk dat je je herkent in de volgende eigenschappen:

 • Je bent geïnteresseerd in het menselijk lichaam
 • Je kunt je goed inleven in anderen
 • Je vindt fysiek contact geen probleem
 • Je ben sociaal vaardig en kunt goed communiceren
 • Je kunt goed samenwerken
 • Je bent oplossingsgericht

Schrijf je in voor deze opleiding

In de vaardigheidstraining onderzoeken we een gewricht en voeren we een aantal testen uit. Je kunt pas goed testen als je voldoende weet van de anatomie en de biomechanica van een gewricht, dus je moet je goed voorbereiden.

Marnix Buquet
student en topsporter
Beroep

Beroep

Na de opleiding Fysiotherapie heb je alle kennis en vaardigheden in huis om kinderen, jongeren en ouderen zorgvuldig, kundig en professioneel te behandelen.
Je kunt bijvoorbeeld aan de slag in:

 • in een eigen praktijk of groepspraktijk
 • ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een handicap
 • fitnesscentra, sportclubs

Baankans
Je kansen op de arbeidsmarkt zijn zonder meer goed te noemen. Na het afstuderen heeft negen van de tien studenten een passende baan, 95% heeft werk op niveau.

Startsalaris
Het startsalaris hangt af van het soort bedrijf of organisatie waarin je terechtkomt en bedraagt ongeveer € 2.400.

 

Verder studeren

In Nederland zijn diverse masteropleidingen die je na je studie kunt volgen Je kunt kiezen uit een hbo-master of universitaire master.

Specialisatie via een hbo-master
Je kunt je specialiseren via een hbo-masteropleiding. Voorbeelden zijn:

 • manuele therapie
 • kinderfysiotherapie
 • sportfysiotherapie
 • geriatrische fysiotherapie (ouderen)
 • psychosomatische fysiotherapie
 • oncologische fysiotherapie
 • chronische ziekten/zorg
 • bekkenfysiotherapie

Universitaire master 
Je kunt ook kiezen voor een master aan de universiteit, bijvoorbeeld aan Maastricht University. Er is behoefte aan wetenschappelijk geschoolde fysiotherapeuten die bijdragen aan het aantonen en vergroten van de effectiviteit van het fysio­therapeutisch handelen. 

Secretariaat Fysiotherapie
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen