Verpleegkunde | Operatieassistent of Anesthesiemedewerker
Operatieassistent of Anesthesiemedewerker

Verpleegkunde | Operatieassistent of Anesthesiemedewerker

Wil jij gaan werken op een operatieafdeling als operatieassistent of anesthesiemedewerker, kies dan voor een aanvullend programma naast je opleiding tot verpleegkundige. Je volgt lessen chirurgie of anesthesie en een groot deel van de opleiding ben je aan het werk op de operatiekamer. Een pittig programma, want je studeert voor twee beroepen tegelijk. Voor doorzetters dus!

Dit programma noemen we ook Technische Leerroute. 

Heb je al een hbo-v of mbo-v diploma, dan kun je een verkort programma volgen van twee jaar of drie jaar.

 • Locatie Heerlen
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Taal Nederlands

Opleiding in beeld

 • Over de opleiding

  Over de opleiding

  Wat ga je leren?
  Deze opleiding bereidt jou voor op het beroep van operatieassistent of anesthesiemedewerker. Bij je aanmelding maak je meteen je keuze. In beide beroepen ben je verantwoordelijk voor de zorg voor een patiënt bij een operatie. Je ondersteunt de specialist en zorgt voor een vlot en veilig verloop van de operatie.

  Wat doet een operatieassistent?
  Als operatieassistent bereid je de operatie voor. Je zorgt ervoor dat de operatiekamer met alle instrumenten en apparatuur klaar is. Tijdens de operatie assisteer je de chirurg en geef je instrumenten en andere materialen aan. Je bewaakt de steriliteit van materialen en bedient apparatuur. Je begeleidt de patiënt en doet de administratie.

  Wat doet een anesthesiemedewerker?
  Als anesthesiemedewerker controleer je voor de operatie alle benodigde materialen en apparatuur en assisteer je de anesthesioloog bij het onder narcose brengen van de patiënt of bij het aanbrengen van plaatselijke verdoving. Ook bewaak en begeleid je de patiënt voor, tijdens en na de operatie. 

  Hoe ziet je week eruit?

  Omdat je deze opleiding naast het programma van Verpleegkunde volgt, heb je twee roosters en ben je meer tijd met je studie bezig. Je moet daarom goed kunnen plannen. Reken in het eerste en tweede jaar op een totale studiebelasting van ongeveer 50 uur per week. Daarvan besteed je 8 tot 10 uur aan OK-thema’s zoals chirurgie, operatieve zorg en technieken en anesthesiologische zorg en technieken.

  Je volgt: 

  • Hoorcolleges: les waarin je luistert naar een docent.
  • Werkcolleges: les waarin je onder begeleiding aan opdrachten werkt.
  • Instructiecolleges: les waarin je uitleg krijgt over een onderwerp.
  • Praktijklessen: praktische opdrachten die je helpen om bepaalde lesstof beter te begrijpen, vaak met simulatiepatiënten.
  • Trainingen: je oefent een bepaalde vaardigheid.
  • Onderwijsgroepen: je werkt met een groep studenten aan een opdracht onder begeleiding van een docent.

  Bekijk hier twee voorbeelden van een weekrooster (pdf)

  Samenwerken in een onderwijsgroep
  Een belangrijke en steeds terugkerende werkvorm is de onderwijsbijeenkomst waar je met 8 tot 12 studenten aan de hand van een stappenplan ingaat op een bepaald onderwerp. Een docent begeleidt jullie daarbij. Je volgt geen vakken, maar bestudeert heel gericht stof die terugkomt in de taken van je latere beroep.

  Leren op de ok
  Je moet voor de start van de opleiding solliciteren op een opleidingsplaats in een ziekenhuis. Je leert het vak van anesthesiemedewerker of operatieassistent namelijk voor een groot deel in de praktijk, op de operatiekamer dus. De laatste twee jaar van de opleiding werk je al vier dagen per week op de operatiekamer. In de eerste twee jaar krijg je daarbij veel begeleiding. In het derde en vierde jaar werk je steeds meer zelfstandig in het team en nemen je verantwoordelijkheden toe. Voor dit beroep is het belangrijk dat je je eigen grenzen goed bewaakt, daaraan besteden wij in de opleiding dan ook veel aandacht. Je wordt opgeleid tot een allrounder. Dat betekent dat je het beroep leert in diverse medische disciplines, bijvoorbeeld orthopedie, chirurgie of plastische chirurgie. 

  Verkorte trajecten

  De duur van de opleiding is afhankelijk van je vooropleiding.

  • Vier jaar, voor schoolverlaters

   Je combineert de opleiding verpleegkunde met de opleiding operatieassistent of anesthesiemedewerker. Je loopt in de eerste twee jaar stage op diverse zorgafdelingen en de operatieafdeling. In het derde en vierde jaar word je grotendeels op de OK-afdeling opgeleid. Aan het eind krijg je twee diploma’s: het Hbo-v diploma en het diploma Operatieassistent of Anesthesiemedewerker

  • Drie jaar, voor mbo-v'ers

   In het eerste jaar word je bijgeschoold op hbo-niveau. De verdere jaren word je grotendeels op de OK-afdeling opgeleid. Vanaf de start ben je in dienst van een ziekenhuis. In deze variant leer je vanaf de start gemiddeld vier dagen in de praktijk en heb je één terugkomdag bij de opleiding. Aan het eind krijg je twee diploma’s: het Hbo-v diploma en het diploma Operatieassistent of Anesthesiemedewerker.

  • Twee jaar, voor hbo-v'ers

   Heb je al een hbo-v diploma, dan kun je in twee jaar je diploma Operatieassistent of Anesthesiemedewerker halen. Vanaf de start werk je gemiddeld vier dagen in een ziekenhuis en heb je één terugkomdag bij de opleiding.

  Gezondheidszorg en techniek combineren om anderen te helpen. Dat leek me altijd al supergaaf. Bij de Technische Leerroute van de opleiding Verpleegkunde kan dat allemaal. In mijn laatste jaar van de havo heb ik een opleidingsplek geregeld bij de operatiekamers van het Maastricht UMC+. Ik kwam door de selectie en volg nu de Technische Leerroute waarmee ik straks een tweede diploma kan halen: operatieassistent of anesthesiemedewerker.

  Bruni Erkens
  • Collegegeld en overige kosten

   Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding. 

   Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor boeken en ander studiemateriaal. Nadat je bij een ziekenhuis bent aangenomen, maak je met de instelling afspraken over een tegemoetkoming voor de studiekosten.

  • Onderwijs- en examenregeling

   In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld. 

   • Bekijk de actuele OER

  Kom proefstuderen

  Wil je écht ervaren hoe het is om deze studie te volgen? Kom dan Proefstuderen! 

  studieopbouw

  Studieopbouw

  De OK-vakken volg je bovenop het onderwijsprogramma van verpleegkunde. Dit betekent dat je per week 8 tot 10 uur aanvullend onderwijs volgt in thema's als chirurgie, operatieve zorg en technieken en anesthesiologische zorg en technieken. 

  • Jaar 1

   Het jaar is verdeeld in vier blokken van elk tien weken. In elk blok bestudeer je een ander onderwerp en leer je de theorie en vaardigheden die daarbij horen. Je werkt aan de volgende onderwerpen:

   Blok 1: Wat is gezondheid? 
   In dit blok staan de volgende vragen centraal:

   • Wat is gezondheid?
   • Welk gedrag hoort hierbij?
   • Heb je invloed op je gezondheid?
   • Welke normen en waarden spelen een rol bij het begrip gezondheid?
   • Wat is jouw rol als verpleegkundige?

   Aanvullend Technische leerroute:

   • Wat is de rol van de anesthesiemedewerker en operatieassistent?
   • Wat houdt het vakgebied Anesthesiologie in?
   • Wat houdt het vakgebied Chirurgie in?
   • Welke patiënten kom je tegen op een operatieafdeling? 


   Blok 2: Gemeenschapszorg
   Je kijkt naar vormen van zorg en ondersteuning in de woonwijk. Stel iemand gaat na een operatie thuis herstellen en heeft nog zorg nodig. In zo'n geval kunnen partner of familie, buren of de fysiotherapeut in de wijk hulp bieden. Als verpleegkundige moet je weten hoe je dat in kaart brengt en regelt. Een halve dag per week doe je vrijwilligerswerk in je eigen buurt, bijvoorbeeld bij het buurtcentrum, op een zorgboerderij of bij een asielzoekerscentrum. Zo maak je kennis met mensen met verschillende achtergronden en problemen.

   Aanvullend Technische leerroute:

   • Hoe waarborg je de veiligheid van de patiënt in het zorgproces?
   • Wat houdt een screening vooraf in?
   • Hoe ziet een operatieafdeling eruit?
   • Op welke manier positioneer je patiënten veilig op een operatie-bed?
   • Hoe houd je rekening met diversiteit van patiënten in de zorg?
   • Wat is een zorgplan?
   • Hoe ziet het zorgplan en de operatie eruit bij galblaasoperaties?  


   Blok 3: Laagcomplexe tot complexe zorg
   Je bestudeert ziekten en psychische klachten zoals angst en de zorg die jij als verpleegkundige daarbij geeft. Het gaat vooral om ziekten waarbij vooraf vrij voorspelbaar is hoe de ziekte verloopt en welke zorg er nodig is, bijvoorbeeld diabetes (suikerziekte) of COPD (longziekte). Je leert hoe je gegevens verzamelt via gesprekken of onderzoeken, hoe je een diagnose stelt, welke zorg je moet geven en hoe je een rapportage schrijft. Je oefent eenvoudige verpleegkundige handelingen zoals wondzorg.

   Aanvullend Technische leerroute:

   • Hoe pas je plaatselijke verdoving veilig toe?
   • Wat houdt mechanische beademing in?
   • Hoe ziet chirurgie eruit bij patiënten met complicaties van suikerziekte?
   • Op welke manier verleen je wondzorg in de chirurgie?
   • Hoe communiceer je met chronisch zieke patiënten?
   • Oefenen met het veilig positioneren van patiënten op een operatie-bed.
     

   Blok 4: Hoogcomplexe zorg
   Je gaat aan de slag met complexere situaties. Het gaat nu om ziektes die minder voorspelbaar zijn waardoor de risico’s groter zijn en de behandeling complex is. Bijvoorbeeld blaasontsteking waarbij de patiënt zo ziek kan worden dat hij ernstig verward raakt. Je breidt je verpleegkundige vaardigheden uit, je leert bijvoorbeeld hoe je een blaaskatheter inbrengt. Je kijkt niet alleen naar de zorg die nodig is maar ook naar wie die kan geven. Kan de familie ondersteunen of schakel je andere hulpverleners in? Jij bent de spil tussen patiënt, familie, artsen en andere zorgverleners. Je oefent daarom communicatieve vaardigheden: luisteren, de juiste vragen stellen, informatie geven, verslagen schrijven, presenteren. 

   Aanvullend Technische leerroute:

   • Hoe ziet het zorgplan en de operaties eruit bij borstkanker?
   • Op welke manieren pas je pijnbestrijding toe?
   • Leren herkennen van de verschillende urinewegkatheters en speciale katheters die tijdens de anesthesie en chirurgie worden gebruikt
   • Behandeling van chronische neurologische aandoeningen in de neurochirurgie 

   Stages
   Je loopt meerdere korte stages in verschillende organisaties, bijvoorbeeld in de ouderenzorg, de thuiszorg of in een ziekenhuis. Je loopt met iemand mee en leert door te kijken en mee te helpen. Je ziet hoe wat je op school hebt geleerd, wordt toegepast in de praktijk. Houd er rekening mee dat je voor je stage moet reizen en vaak heel vroeg of juist heel laat onderweg bent. 

   Aanvullend Technische leerroute:
   Tijdens de herfstvakantie loop je stage op de operatieafdeling van het ziekenhuis dat je heeft aangenomen. In de eerste helft van het jaar loop je stage in organisaties buiten het eigen ziekenhuis en tijdens de tweede helft van het jaar loop je weer stage op de operatieafdeling.

   Toetsen
   Vier keer per jaar is er toetsweek, maar ook tussendoor word je beoordeeld, bijvoorbeeld op je deelname in de lessen. Je moet de toetsen van het eerste jaar halen om door te kunnen naar jaar 2.

   Aanvullend Technische leerroute:
   Er worden extra toetsmomenten gepland. Ook hier geldt dat je alle toetsen van het eerste jaar moet halen om te mogen starten met het tweede leerjaar.

  • Jaar 2

   Je bestudeert dezelfde onderwerpen, maar de stof wordt steeds complexer. Er wordt steeds meer zelfstandigheid van je verwacht. Je volgt hoor- en werkcolleges, vaardigheidstrainingen en werkt in groepen aan opdrachten. Ook werk je samen met studenten van andere zorgopleidingen, zoals ergotherapie of fysiotherapie. Jullie bespreken bijvoorbeeld de problemen van een bepaalde cliënt en bekijken wat iedereen vanuit zijn achtergrond voor die patiënt betekenen kan. 

   Aanvullend Technische leerroute:
   Je gaat verder in op de onderwerpen uit het eerste jaar. Daarnaast komen ook nieuwe onderwerpen aan bod, zoals diverse complicaties tijdens anesthesie en chirurgie en hoe de anesthesiemedewerker en operatieassistent moet handelen en traumatologie. Een belangrijk thema is het ook het veilig toepassen van de medische technologie tijdens anesthesie en chirurgie.

   Stage
   Je gaat twee keer 6 weken en een keer 12 weken op stage in twee verschillende zorginstellingen. Je loopt mee en past de geleerde vaardigheden toe op patiënten. Je krijgt opdrachten die je op je stageplek uitwerkt. Je maakt bijvoorbeeld een verpleegplan voor een patiënt: je verzamelt gegevens over een patiënt, stelt de verpleegkundige diagnoses, formuleert verwachte resultaten en beschrijft de verpleegkundige behandeling.

   Aanvullend Technische leerroute:
   In de tweede helft van het studiejaar loop je 12 weken stage in de instelling waar je bent aangenomen. Zes weken op een verpleegafdeling waar operatiepatiënten worden verzorgd en daarna zes weken op de operatieafdeling. in de eerste helft van het jaar loop je stage in een andere zorginstelling.

    

  • Jaar 3 en 4

   Vanaf het derde jaar werk je het grootste deel van de week op de operatieafdeling en verpleegafdeling in de instelling waar je bent aangenomen. Een dag in de week volg je onderwijs bij Zuyd: onderwijsgroepen, colleges, vaardigheidstrainingen, simulatietrainingen. De meeste lessen volg je met je medestudenten die dezelfde richting hebben gekozen. Lessen in communicatie en samenwerking volg je samen. In de laatste twee jaar van de opleiding ga je je steeds meer verdiepen in de anesthesiologische en operatieve zorg.

   Afstuderen
   Het laatste jaar staat in het teken van je afstuderen. In het laatste half jaar laat je zien dat je de praktische vaardigheden en verantwoordelijkheden van een hbo-verpleegkundige, c.q. anesthesiemedewerker of operatieassistent hebt. Daarnaast schrijf je een adviesrapport, bijvoorbeeld over de verbetering van de zorg binnen de anesthesie of chirurgie door toepassing van technologie. Nadat je het afstudeerprogramma succesvol hebt doorlopen, ontvang je twee diploma’s: Bachelor diploma Verpleegkunde en het diploma Anesthesiemedewerker of Operatieassistent.

  Toelatingseisen

  Toelatingseisen

  • Havo

   Je wordt toegelaten met alle profielen, een profiel NG/NT heeft de voorkeur. Daarnaast moet je voor de start van de opleiding zijn aangenomen door een ziekenhuis. Lees hieronder meer over solliciteren op een opleidingsplaats.

  • Vwo

   Je wordt toegelaten met alle profielen, een profiel NG/NT heeft de voorkeur. Daarnaast moet je voor de start van de opleiding zijn aangenomen door een ziekenhuis. Lees hieronder meer over solliciteren op een opleidingsplaats.

  • Mbo

   Als je al een diploma mbo-v niveau 4 hebt en een BIG registratie kun je driejarige opleiding volgen. Daarnaast moet je voor de start van de opleiding zijn aangenomen door een ziekenhuis. Lees hieronder meer over solliciteren op een opleidingsplaats.

   Als je een ander mbo diploma hebt, kun je eerst twee jaar hbo-v studeren, en daarna solliciteren op een opleidingsplaats in het driejarige traject. Je doet dan vijf jaar over je studie.

  • Hbo-v

   Als je al een hbo-v diploma hebt, dan kun je de tweejarige opleiding volgen. Daarnaast moet je voor de start van de opleiding zijn aangenomen door een ziekenhuis. Lees hieronder meer over solliciteren op een opleidingsplaats.

  • Buitenlands

   Als buitenlandse en anderstalige student kun je worden toegelaten als je een gelijkwaardig diploma bezit en de Nederlandse taal voldoende beheerst. Dit laat je zien met het behalen van het staatsexamen Nt2-II, de cursus Nederlands voor anderstaligen of met een vergelijkbaar certificaat. Je moet dit examen behaald hebben vóór aanmelding bij de opleiding. Neem hiervoor contact met onze studentendecanen:

   marjo.dullens@zuyd.nl, T +31 (0)6 380 732 84
   monique.smeets@zuyd.nl, T +31(0)6 418 290 16 

   Meer info over het staatsexamen vind je hier.

   Daarnaast moet je voor de start van de opleiding zijn aangenomen door een ziekenhuis. Lees hieronder meer over solliciteren op een opleidingsplaats.

  Solliciteren op een opleidingsplaats

  Je moet een opleidingsplaats in een ziekenhuis hebben om te kunnen starten met de opleiding. Je stuurt een sollicitatiebrief en CV naar een of meerdere ziekenhuizen waarmee Zuyd samenwerkt. Aan de hand van je brief word je al dan niet uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en intake-assessment. Het intake-assessment bestaat uit een aantal testen (capaciteiten; competenties, persoonlijkheidskenmerken en studiestijl /-motivatie). Op basis van deze informatie bepaalt het ziekenhuis of je een opleidingsplaats krijgt.

  Hieronder vind je meer informatie over solliciteren bij de ziekenhuizen.

  Solliciteren bij het ziekenhuis
  De sollicitatieprocedures starten meestal na de open dag van november/december en zijn eind februari afgerond. Eerder solliciteren mag ook. Gelijktijdig kun je je alvast voor de opleiding aanmelden via Studielink (lees daarover meer onder Aanmelden). Je stuurt je sollicitatie (motivatiebrief plus CV) aan een of meerdere instellingen.
   

  • MUMC+
   Solliciteer via de website van het MUMC+. 
   Voor inhoudelijke informatie kun je telefonisch contact opnemen met de praktijkcoördinatoren van de centrale operatie afdeling Maud Smeets of Edith Habets, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht, T +31 (0) 43 387 77 21, pco.coa@mumc.nl 
  • Zuyderland medisch centrum (locatie Sittard-Geleen, locatie Heerlen) 
   Solliciteer via de website van Zuyderland
   Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met de opleidingsfunctionarissen OK, opleidingsfunctionarissen-OK@zuyderland.nl
  • Laurentius Ziekenhuis Roermond 
   Solliciteer via de website LZR
   Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Emma Sanders, praktijkcoördinator anaesthesie-assistent, emma.sanders@lzr.nl of met Aggie Uffens, praktijkcoördinator Operatieassistente Chirurgie, aggie.guffens@lzr.nl
  • St. Jans Gasthuis Weert
   Solliciteer via de website van het SJG Weert
   Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met praktijkopleiders Hilde Deuss (anesthesiemedewerker) en Sarah de Werk (operatieassistent) via pboc@sjgweert.nl 
  • VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg
   Vacatures vind je op de site van Viecuri
   Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Bianca van Looij-Raassens (anesthesiemedewerkers), braassens@viecuri.nl, en Ilona Lebens-Schmetz (operatieassistentes), ischmetz@viecuri.nl
  • Via de reguliere vacaturesites (bij Zorgnet Limburg) worden duale opleidingsplaatsen van zorgorganisatie in Limburg aangeboden. Natuurlijk kun je ook vacatures vinden op de websites van de gezondheidszorginstellingen in de regio.
  Lees meer Lees minder

  Is deze opleiding iets voor jou?

  Het is belangrijk dat je je herkent in de volgende eigenschappen:

  • Je kunt goed samenwerken. Opereren is teamwork. Je bent lid van het chirurgisch en anesthesiologisch team. Een goede samenwerking is van essentieel belang voor het succesvol uitvoeren van operaties.
  • Je bent geduldig en vriendelijk; sommige patiënten zijn angstig voor een operatie.
  • Je kunt werken onder tijdsdruk en blijft rustig in stressvolle situaties.
  • Je werkt zorgvuldig en netjes.
  • Je kunt snel schakelen.

  Aanmelden

  Er zijn verschillende aanmeldprocedures voor de twee-, drie- en vierjarige opleiding.

  • Vierjarige opleiding (voor schoolverlaters)
   • Je solliciteert bij een of meer instellingen, en
   • Je meldt je aan in Studielink voor 'Verpleegkunde > Voltijd > HBO-V honoursprogramma Technische Leerroute; operatieassistent of anesthesiemedewerker'.
   • Als je geselecteerd wordt, dan moet je nog een intake assessment doen.
   • Word je niet geselecteerd, dan kun je je aanmelding eventueel wijzigen naar 'Voltijd HBOV regulier'.
  • Driejarige opleiding (voor mbo-v'ers)
   • Je solliciteert bij een of meer instellingen, en
   • Je meldt je aan in Studielink voor 'Verpleegkunde > Duaal > Verkort traject HBO-V Technische Leerroute (operatieassistent of anesthesiemedewerker)'.
   • Als je geselecteerd wordt, dan moet je nog een intake assessment doen.

   Word je niet geselecteerd, dan kun je je aanmelding eventueel wijzigen naar 'Voltijd Verkort V-HBO-V'.

  • Tweejarige opleiding (voor hbo-v'ers)
   • Je solliciteert bij een of meer instellingen
   • Als je geselecteerd wordt, moet je eventueel nog een intake assessment doen.

   Je hoeft je niet aan te melden bij Studielink of bij Zuyd. Je krijgt automatisch bericht van ons.

  Beroep

  Beroep

  Als je kiest voor een carrière als anesthesiemedewerker of operatieassistent, dan kies je voor een boeiende baan met veel dynamiek waarin routinewerkzaamheden en complexe of acute situaties elkaar afwisselen. Een verantwoordelijke baan waarin zelfstandigheid en samenwerken belangrijk zijn. Onderstaand vind je een beschrijving van wat beide beroepen inhouden.

  • Anesthesiemedewerker

   Als anesthesiemedewerker assisteer je de anesthesioloog, de arts die gespecialiseerd is in het onder narcose brengen van de patiënt. Je controleert voor de operatie de materialen en apparatuur en zet deze klaar. Je haalt de patiënt op en legt uit wat er gaat gebeuren. Vervolgens help je de anesthesioloog bij het toedienen van de narcose of verdoving. De anesthesioloog blijft niet tijdens de operatie, dus let jij op de patiënt en bewaak je o.a. hartslag, bloeddruk en ademhaling. Indien nodig corrigeer je deze waarden met medicijnen en informeer je de anesthesioloog. Na de operatie zorg je er samen met de anesthesioloog voor dat de patiënt ontwaakt uit de narcose. Jullie brengen hem naar de uitslaapkamer waar je helpt met het aansluiten op bewakingsapparatuur.

  • Operatieassistent

   Tijdens een operatie zijn er meestal drie operatieassistenten aanwezig, een instrumenterende-, een assisterende- en een omloop operatieassistent. Samen zorgen zij ervoor dat de operatie veilig en soepel verloopt. Je wisselt gedurende de dag van taak. 

   Instrumenteren
   Je ondersteunt de chirurg tijdens de operatie door alle noodzakelijke instrumenten en materialen beschikbaar te stellen.  Voorafgaand aan de operatie desinfecteer je het operatiegebied en dekt het af met steriele doeken.

   Assisteren
   Jij bent de rechterhand van de chirurg. Je dept en zuigt bloed weg, assisteert bij hechten of verwijderen van klemmen. Voorafgaand aan de operatie desinfecteer je het operatiegebied en dekt het af met steriele doeken.

   Omlopen
   Jij bent de schakel tussen het steriele team en de niet-steriele omgeving. Je zorgt dat de patiënt op tijd op de operatiekamer is en haalt instrumenten en materialen uit de (onsteriele) verpakking en reikt deze zonder aan te raken aan de (steriele) instrumenterende assistent. Je stelt de patiënt gerust. Ook bedien je de apparatuur en verzorg je de administratie.

  Baankans

  Momenteel is er een landelijk tekort aan zowel anesthesiemedewerkers als operatieassistenten. Het moet dus geen probleem zijn een baan te vinden.

  Doorstuderen

  Na het behalen van je diploma kun je kiezen voor een vakspecifieke vervolgopleiding tot bijvoorbeeld sedatiespecialist, pijnconsulent verpleegkundige of preoperatieve screening verpleegkundige. Je kunt ook verder studeren voor een master, zoals Advanced Nursing Practice. Of je start een verpleegkundige vervolgopleiding. Daarbij krijg je meestal vrijstellingen.

  Secretariaat Verpleegkunde
  Nieuw Eyckholt 300
  6419 DJ Heerlen