Built Environment
Built Environment

Built Environment

Built Environment is de door de mens gebouwde omgeving. Gebouwen en parken in steden, dorpen en akkers op het platteland, maar ook de infrastructuur, zoals wegen, watervoorziening of energienetwerken.

Wat leer je?
Vind je de indeling van een gebouw wel eens onlogisch? Vraag jij je soms af waarom een fietspad niet 100 meter verderop ligt? Of waarom een sportveld midden in een woonwijk ligt? Zou jij een andere oplossing bedenken? In de opleiding Built Environment leer je om de gebouwde omgeving zo in te richten dat mensen er optimaal gebruik van kunnen maken. 

Wat kun je worden?
Je kunt denken aan banen als bouwtechnisch of civieltechnisch tekenaar, constructeur of bouwplaatsmanager, maar ook aan gebiedsontwikkelaar, planner of ambtenaar. Je kunt bij veel verschillende werkgevers terechtkomen, zoals aannemers, projectontwikkelaars of architectenbureaus, maar ook bij de NS of de overheid.


 

 • Locatie Heerlen
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Afstudeertitel Bachelor of Science
 • Eerstejaars studenten 123
 • Taal Nederlands
 • Studenttevredenheid 8,2

Built Environment

Over de opleiding

Over de opleiding

Wat ga je leren?

In het eerste jaar krijg je allerlei verschillende vakken, zodat je later goed met collega’s uit andere vakgebieden kunt samenwerken. In de volgende jaren blijf je steeds in projecten werken aan reële vraagstukken.

Multidisciplinair samenwerken
Je leert samenwerken met mensen uit verschillende vakgebieden. Niet alleen mensen uit een technisch vakgebied, maar ook met mensen uit de economische wereld of van overheidsinstellingen. 

Duurzaam
Ook leer je om materialen efficiënt en duurzaam in te zetten, want grondstoffen en ruimte worden steeds schaarser en duurder. Jij leert naar de toekomst te kijken en in te spelen op  de nieuwste ontwikkelingen.

Studiebelasting
Naast de uren die je op school bent, besteed je gemiddeld nog twee à drie uur per week thuis aan je studie. Bekijk het voorbeeld lesrooster jaar 1 (pdf).

Gezamenlijk project | Mobiliteit en sociale aspecten

Studenten Built Environment Marvin Smeets en Rodney Theunissen“Bij de (her)inrichting van een wijk moet rekening worden gehouden met de leefbaarheid èn de bereikbaarheid” zegt Rodney Theunissen, vierdejaars student Built Environment. “Wij willen de winkelstraat in Kerkrade-West weer levendig en aantrekkelijk maken. Dat willen we onder andere doen door de straat autovrij te maken, maar de mensen moeten natuurlijk wel ergens kunnen parkeren en de winkelstraat kunnen bereiken. Daarom hebben we een transferium ontworpen met een groene loper waarover de mensen makkelijk en prettig naar de Akerstraat kunnen lopen.”

Slimme oplossingen bedenken
Rodney heeft gekozen voor de civieltechnische richting. Civiel ingenieurs zijn de mensen die nadenken over de infrastructuur, over weg- en waterbouwconstructies. Zij maken de omgeving veilig, leefbaar en bereikbaar met slimme oplossingen. “Het leuke van deze richting vind ik dat je bij het ontwerpen moet nadenken over technische en verkeerskundige elementen. Zo moet je bijvoorbeeld goed nadenken over de weghiërarchie en een gefundeerde keuze maken voor een brug of juist een tunnel. Ook moet je rekening houden met het landschap, de bebouwing en vooral ook de sociale aspecten”.

Waterkringloop
Ook Marvin Smeets, vierdejaars student Built Environment, heeft gekozen voor de civieltechnische richting. Hij is juist meer geïnteresseerd in de waterbouwkundige kant. “Mijn groep is in Kerkrade West bezig met het ombouwen van een bestaande wijk naar energie-nul-wijk. We hebben onder meer een zelfvoorzienend watersysteem bedacht, waarbij schoon drinkwater in huis is opgeslagen en vuil water elders." Net als de groep van Rodney wil de groep van Marvin de wijk autoluw maken en het groen terugbrengen in de wijk. “Dat is erg belangrijk voor de leefbaarheid van een wijk”.

Samenwerken en afstemmen
“Civiele techniek is overal om je heen” zegt Eric Hamers, docent bij de opleiding Built Environment. “Maar het is geen doel op zich. Ruimtelijke ontwikkeling en civiele techniek zijn van elkaar afhankelijk. Daarom is dit vierdejaars project ook zo belangrijk. De studenten van de diverse richtingen leren samen te werken en met elkaar af te stemmen in alle fasen van de ontwerp- en planprocessen”.

Lees meer Lees minder

Je studie sneller afronden?

Als mbo’er of vwo’er kun je de opleiding in drie jaar doen in plaats van vier jaar. Je volgt een compacter programma, krijgt enkele vrijstellingen en doet meer zelfstudie. Je eerste jaar en je oriëntatiestage uit het tweede jaar zijn beide ingekort tot een half jaar. 

Studenten aan het woord

Sanne Hanssen en Laura Lonissen zijn tweedejaars studenten. Zij kozen voor Built Environment omdat de opleiding zo breed is. “In het eerste jaar komen verschillende kanten van de gebouwde omgeving aan bod.”

Lees de ervaringen van deze studenten door op de namen te klikken.

 • Sanne Hanssen

  Foto Sanne HanssenDe overgang van havo naar hbo vond ik makkelijk omdat natuurkunde op de havo lijkt op het mechanica en constructie-gedeelte van de opleiding. Ik verwacht dat studenten zonder wiskunde of natuurkunde op de middelbare school, deze manier van lesgeven fijn vinden. Voor mij ging het een beetje langzaam.

  Dat geldt niet voor het vak Duurzaamheid waarin het duurzaam bouwen wordt benadrukt. Nadenken over hoe de school, de omgeving en jijzelf duurzamer kunnen leven, is even wennen. Ik houd alles goed bij en heb voldoende tijd over voor mijn hobby’s en bijbaan. Als Ambassadrice van de Techniek vertel ik bijvoorbeeld op middelbare scholen waarom leerlingen voor een opleiding in de techniek kunnen kiezen.

  Built Environment wil de opleiding zo goed mogelijk maken voor studenten. Daarom vragen ze ons na elk blok om anonieme feedback. Met de mentor bespreken we wat wij denken dat de opleiding met de feedback kan doen. Dat vind ik erg waardevol.

  De sfeer is echt super en er is ruimte voor een grapje. Onze klas motiveert elkaar en de omgang met docenten is makkelijk. Tijdens de pauzes komen sommige docenten ook bij je aan tafel zitten om te babbelen, echt gezellig!

 • Laura Lonissen

  Foto Laura LonissenOp de havo maakte ik me een beetje zorgen over de overgang naar het hbo. Ik dacht dat ik geen tijd meer zou hebben om te sporten en vriendinnen te zien. Dat is heel erg meegevallen. Op de middelbare school heb je bijvoorbeeld een proefwerkweek en tussendoor nog meer toetsen. Nu hebben we projecten en opdrachten die meetellen voor een punt, maar echte toetsen hebben we alleen tijdens de tentamenweken.

  Ik vind het prettig dat we les krijgen in klassen en niet met honderden studenten in een collegezaal. Je kunt makkelijker vragen stellen en leert je klasgenoten beter kennen. Daarnaast vind ik het leuk dat we niet alleen theoretisch bezig zijn en dikke boeken moeten doorspitten, maar ook praktisch: rapporten schrijven, onderzoek doen, projecten uitvoeren. Het samenwerken in groepjes gaat een stuk beter dan op de havo. Ik denk dat het komt doordat je nu samen zit met studenten met vergelijkbare interesses. Je hebt allemaal voor deze opleiding gekozen.

  De meeste studenten en docenten kennen elkaar. De sfeer is daardoor heel goed. Je kunt ook buiten de lessen een docent iets vragen over verslagen of tekeningen en projecten.

  Ik weet nog niet wat mijn droombaan is en dat vind ik niet erg. Ik ben blij met de opleiding en heel benieuwd wat de gekozen afstudeerrichting mij gaat brengen. Die droombaan komt uiteindelijk wel.

 • Collegegeld en overige kosten

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding.  

  Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor boeken en ander studiemateriaal.

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld. 

  • Bekijk de actuele OER (pdf). 
 • Studie in cijfers

  Wil je weten hoe huidige studenten deze opleiding beoordelen? En wat je kansen zijn op een baan? Bekijk dan de objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen (zie Studiekeuze123). Hiermee kun je onze opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde. Bekijk de informatie over Built Environment.

studieopbouw

Studieopbouw

 • Jaar 1

  In het eerste jaar doe je basiskennis en vaardigheden op in de drie onderstaande vakgebieden. Zo weet je wat elk vakgebied inhoudt. 

  Gebouw
  Bij het ontwerpen of herontwerpen van gebouwen moet nagedacht worden over de functies van het gebouw of de ruimtes in het gebouw. Daarnaast moet je nadenken over een prettig binnenklimaat, het gebruik van duurzame en herbruikbare materialen, maar ook over onderhoud en sloop.

  Infrastructuur
  Infrastructuur zijn alle voorzieningen in een wijk of gebied, waardoor het gebied goed kan functioneren. Bijvoorbeeld bruggen, wegen, spoorlijnen, maar ook onder de grond zoals riolen en elektriciteit. Om onze leefomgeving goed te laten functioneren en ook rekening te houden met natuur en milieu zijn slimme oplossingen nodig.

  Gebied
  Voor de optimale inrichting van een gebied of wijk is het nodig (lange termijn) plannen te maken. Hierbij houd je rekening met functies van het gebied (wonen, werken of recreatie), maar ook met leefbaarheid en veiligheid van toekomstige bewoners, mobiliteit en de duurzaamheid van energiebronnen.

 • Jaar 2 en 3

  Naast theorievakken ga je in jaar 2 en 3 ook werken aan real life projecten voor echte opdrachtgevers. Loop je vast, dan krijg je begeleiding en word je weer op het juiste spoor gezet. Zo leer je zelfstandig te werken.

  Een van deze projecten is bijvoorbeeld Superlocal, waarbij studenten van de richting bouwkunde nul-energie woningen ontwerpen, gemaakt van het hergebruikt materiaal van een bestaande hoogbouwflat. Dit heet circulair bouwen. Studenten van de richting Bouwtechnische bedrijfskunde maken hiervoor een business-model. Een ander voorbeeld is De Drijvende Stad waarbij studenten van de richting civiele techniek veiligheidsvoorzieningen ontwerpen voor een te hoge waterstand, zoals dijken met daarop een weg. 

  Stage 
  In het derde jaar loop je twintig weken stage bij een bedrijf. Tijdens de stage leer je hoe het er in het bedrijfsleven aan toe gaat. Je ervaart hoe een organisatie in elkaar zit en hoe jij hierin functioneert. Je zult merken dat communicatieve en sociale vaardigheden naast je vakkennis van groot belang zijn. Tijdens de stageperiode word je begeleid door een stagebegeleider en een bedrijfsbegeleider.  Je kunt ook in het buitenland op stage gaan.

 • Jaar 4

  Project wijktransformatie
  Het eerste half jaar ga je aan de slag in een groot project, samen met studenten van de andere richtingen en zelfs andere opleidingen. Ieder werkt vanuit zijn eigen specialisatie. Met dit project ervaar je hoe het in de beroepspraktijk werkt. Daar moet je ook in en met verschillende teams samenwerken.  Natuurlijk krijg je hierbij een goede begeleiding vanuit school.

  Je kent ze wel, wijken die niet meer zo leefbaar zijn. Deze wijken zijn ‘versleten’ met leegstaande panden en sociale problemen. Zomaar afbreken en nieuw bouwen is geen optie, daarom moeten deze wijken opgeknapt worden. En daar ga jij en je medestudenten aan werken. Momenteel werken studenten aan de wijk Kerkrade West.  De woningen moeten gemoderniseerd en aangepast worden aan de doelgroep, gebouwen moeten een herbestemming krijgen, maar ook over de infrastructuur en de hele wijkplanning moet worden nagedacht om de wijk weer leefbaar te maken.

  Het gaat bij dit vierdejaars-project om een wijktransformatie in een echte wijk met echte mensen. Het doel is om de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk te verbeteren.  Voordat jullie plannen gaan maken hoe dit te bereiken gaan jullie overleggen met de gemeente, bewoners, woningstichting en lokale ondernemers.

  Afstudeeropdracht
  In de laatste dertig weken van het vierde studiejaar doe je een afstudeeronderzoek bij een bedrijf of een (overheids-)instelling. Je specialiseert je in jouw richting. Je laat zien dat je alle theorie en vaardigheden beheerst, dat je projectmatig werkt en professioneel kunt handelen. Door het analyseren van een probleem en onderzoek te verrichten probeer je tot een oplossing te komen. Dit kan een adviesrapport of een ontwerpvoorstel zijn. Je kunt tijdens de uitvoering van de afstudeeropdracht rekenen op de steun van een bedrijfsbegeleider en een docentbegeleider. De afstudeeropdracht is de kroon op je studiecarrière, waarin je laat zien wie je bent en wat je je waard bent.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Havo

  Met de volgende havo-profielen ben je toelaatbaar: 

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij
 • Vwo

  Met de volgende vwo-profielen ben je toelaatbaar: 

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij met wiskunde A of wiskunde B

  Versneld studietraject
  Als vwo'er kun je ook een versneld studietraject van 3 jaar volgen. Er zijn geen aanvullende toelatingseisen hiervoor.

 • Mbo

  Je bent toelaatbaar met een mbo-4 diploma.

  Versneld studietraject
  Als mbo'er kun je ook een versneld studietraject van 3 jaar volgen. Dan moet je wel het STER-programma hebben gevolgd in het laatste jaar van een aanverwante mbo-opleiding. Bekijk de factsheet (pdf).

 • 21+

  Voldoe je niet aan de beschreven toelatingseisen én ben je 21 jaar of ouder, dan voer je een toelatingsgesprek over je motivatie, houding en kennis. Om een afspraak voor een toelatingsgesprek te maken, kun je contact opnemen met het secretariaat van de opleiding.

Iets voor jou?

Je moet natuurlijk belangstelling hebben voor gebouwde omgeving en techniek. Dat spreekt voor zich. Voor de afstudeerrichtingen Bouwkunde en Civiele Techniek moet je goed zijn in de exacte vakken. Voor Bouwtechnische Bedrijfskunde is plannen, organiseren adviseren en managen juist weer belangrijker.

 • Ruimtelijk inzicht
  Je bent in staat om een technische tekening te begrijpen en te verbeelden hoe het in werkelijkheid uit komt te zien.
 • Nauwkeurig
  Een gebouw of een brug moet 'staan als een huis'. Je mag dus echt geen enkel foutje maken in het ontwerp of de constructie. Maar ook bij kostenberekening of planning moet je nauwkeurig kunnen werken.
 • Overzicht houden
  Je moet ook systematisch en gestructureerd kunnen denken, omdat het ontwikkelproces verschillende fasen doorloopt, die allemaal even belangrijk zijn voor het eindresultaat. Vaak lopen die fasen door elkaar. Het is aan jou om het overzicht te bewaren.
 • Inventief
  Het komt regelmatig voor dat jij 'iets nieuws' moet bedenken omdat de gebruikelijke oplossingen niet voldoen.
 • Werken in teamverband
  Je werkt in de gebouwde omgeving altijd samen met andere specialisten. In teamverband werken ligt je dus wel.
 • Zelfstandig
  Naast je tijd op school zul je ook thuis nog tijd aan je studie moeten besteden, je moet jezelf dus kunnen aanzetten tot werken. Ook later moet je zelfstandig kunnen werken en een pro-actieve houding hebben.
 • Inlevingsvermogen
  Je kunnen inleven is belangrijk. Hoe kom je er anders achter wat een klant nu eigenlijk bedoelt als hij je vertelt dat hij 'een moderne en ruime woning' wil hebben?


Schrijf je in voor de opleiding

Vragen? Chat met één van onze studenten

Heb je vragen over de opleiding Built Environment? Wil je weten hoe het is om de opleiding te volgen? Ga via de chat in gesprek met onze studenten. Deze studenten hebben zich aangemeld omdat ze studiekiezers zoals jij willen helpen met hun ervaringen.

Beroep

Beroep

Het werkveld is breed en afwisselend. Je kunt bij allerlei werkgevers in verschillende branches terecht komen. Zo kun je later gaan werken bij aannemers, projectontwikkelaars of architectenbureaus, maar ook bij TNO, de NS, woningbouwcorporaties of vastgoedbeheerders. Ook werken afgestudeerden vaak bij overheidsinstellingen zoals gemeentes , provincies, waterschappen of bij de centrale overheid (bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat).

Ik heb op school veel geleerd en nu leer ik heel snel nog veel meer. Ik gebruik mijn bouwkundige achtergrond en moet me werktuigbouwkundige kennis eigen maken. Mijn dag is afwisselend: ik bekijk tekeningen en pas ze aan, ik overleg met architecten en vergader met collega’s.

Lotte Pijls
Junior Designer bij Scheldebouw BV

Functies waarin je na deze studie aan de slag kunt, zijn bijvoorbeeld: 

 • Bouwkundig tekenaar

  Als bouwkundig tekenaar maak je van de visie en tekeningen van een architect een werkbare tekening met alle details. Zo maak je van een creatief idee een project dat in de praktijk uit te voeren is. En kunnen aannemers en ingenieurs aan de slag met bouwen. Tijdens het project blijft er sprake van terugkoppeling om eventuele problemen met de bouw direct op te lossen.

 • Aannemer

  Een aannemer neemt de verantwoordelijkheid op zich om bouwactiviteiten te realiseren en te coördineren. Een aannemer verzorgt, voor een in het contract bepaalde prijs en binnen een overeengekomen termijn, de levering van een volledig voltooid bouwwerk. 

 • Vastgoedbeheerder

  Als vastgoedbeheerder draag je de verantwoordelijkheid over het (technisch) onderhoud en beheer van bedrijfspanden, woningen en bijvoorbeeld commerciële ruimtes of parkeergarages. Je schrijft mee aan het beleid en stelt plannen op voor het vastgoedbeheer de komende jaren. Daarnaast stel je prijzen van woonruimtes of andere panden vast en regel je de verhuur en het onderhoud ervan. Je onderhandelt met betrokken partijen over de huurprijs, het onderhoud en het beheer van het pand en je sluit contracten af met de betrokken partijen.

 • Civieltechnisch tekenaar

  Als civieltechnisch tekenaar ben je betrokken bij het ontwerp en de realisatie van projecten door middel van het maken van tekeningen en plattegronden die worden gebruikt in bouwkundige projecten. Zoals snelwegen, bruggen, pijpleidingen, waterkeringen en water- en rioolsystemen.

 • Consultant waterbeheer

  Een consultant waterbeheer stelt plannen op die te maken hebben met het waterbeheer van een stedelijk of landelijk gebied. Voorbeelden van werkzaamheden: zet een onderzoek op en onderzoekt vraagstukken over water (bijvoorbeeld het waterzuiveringsbeleid, de stijgende zeespiegel en de bestemming van gebieden), maakt berekeningen, schrijft onderzoeksverslagen, adviseert gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties.

 • Constructeur

  Een architect ontwerpt een bouwwerk. De constructeur wordt vervolgens ingeschakeld om de draagconstructie, bestaande uit kolommen, balken, vloeren en wanden, te ontwerpen en door te rekenen. Vervolgens zal hij voldoende sterke materialen kiezen die hij voor de draagconstructie wil gebruiken. Bekende materialen zijn beton, staal, hout en metselwerk. 

 • CAD-tekenaar

  Een CAD-tekenaar (ook wel technisch tekenaar of 3D-tekenaar) is iemand die met behulp van specialistische computerprogramma's technische tekeningen maakt.

 • Hoofduitvoerder wegenbouw

  De hoofduitvoerder is de operationeel projectleider bij een wegenbouwproject. Hij is eigenlijk de baas, opzichter en planner van de dagelijkse gang van zaken op het terrein. Dit houdt in dat hij de leiding heeft over alle uitvoerders van een project, die allemaal zo efficiënt mogelijk ingezet moeten worden om binnen een gestelde termijn hoge kwaliteit te leveren. Hij is ook goed in staat om om precies in te schatten hoeveel mensen en materialen er bij elke klus nodig zijn.

 • Gebiedsontwikkelaar
 • Bouwplaatsmanager
 • Beleidsmedewerker infrastructuur
 • Calculator / planner

Secretariaat
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen

>