Architectuur en Interieur
Architectuur en Interieur

Vormgeving | Architectuur en Interieur

Om functionele en stijlvolle interieurs te kunnen ontwerpen moet je alles weten over materialen, licht, geluid en schaal. Ook heb je talent nodig om te analyseren, organiseren en tekenen.

In deze opleiding kun je je ontwikkelen tot architectonisch ontwerper of interieurvormgever. Gedurende de studie maak je kennis met diverse beeldende vakken en algemene kunsttheorie. Daarnaast ga je aan de slag met constructieleer, materialenleer, bouwkunde en digitale tekenprogramma’s om ze vervolgens toe te passen in de verschillende ontwerpopgaves.

 • Locatie Maastricht
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Taal Nederlands

De opleiding in beeld

Over de opleiding

Over de opleiding

Wat ga je leren? 

Je leert hoe je bestaande ruimten kunt verkennen, analyseren en hoe je deze kunt veranderen. Je onderzoekt welke eisen worden gesteld aan de ruimte en welke elementen van invloed zijn op die ruimte. Je gevoel voor licht, vormgeving en kleur wordt ontwikkeld. Daarnaast vergroot je je communicatieve vaardigheden. Hiervoor werk je aan fictieve ontwerp- en praktijkopdrachten.

Internationaal en persoonlijk
Het onderwijs aan de Architectuur Academie Maastricht is internationaal georiënteerd, projectgericht, flexibel gestructureerd en afgestemd op de individuele student. Dat is het voordeel van een relatief klein instituut gelegen in een internationaal georiënteerde regio.     

Docenten met twee benen in de praktijk
Het is een opleiding voor én door architecten, waar zo’n 80 gastdocenten uit binnen- en buitenland doceren: allemaal professionals met relevante beroepservaring en met twee benen midden in de praktijk.

Faciliteiten
De werkplaatsen en ateliers bieden je de mogelijkheid om zelfstandig of onder begeleiding te werken. In het eerste jaar zul je van alle werkplaatsen, zoals de hout-, metaal-, keramiek- en grafiekwerkplaats gebruik maken. Daarna zul je vooral werken in de ateliers van de Architectuur Academie.

Uitstroomprofielen

De opleiding heeft twee uitstroomprofielen:

 • Interieurvormgever

  Foto InterieurvormgevingJe wordt voorbereid om als zelfstandig ontwerper of in dienst van een bureau te werken. Je leert praktijkgericht naar ontwerpopgaven te kijken. Je traint je vaardigheden aan de hand van ontwerpopgaven uit de praktijk, zoals een coffeebar in Maastricht, een gevel en inrichting van een exclusieve kledingzaak en een renovatie van een ‘Rietveld’ huis voor een gezin met twee kinderen. Vakken als presentatietekenen en computer aided design krijgen extra aandacht. Je loopt in het vierde jaar 100 werkdagen stage. Je eindexamen bestaat uit een complexere opgave van een praktijksituatie zoals een verbouwing van een woonhuis of het ontwerpen van een winkel- of horeca-interieur. 

 • Architectonisch ontwerper

  Foto architectonisch ontwerpJe bereidt je voor op een masteropleiding Architectuur of Interieurarchitectuur. Hiervoor is het noodzakelijk dat je leert om kritisch naar ontwerpopgaven te kijken. Dit leer je aan de hand van complexere ontwerpopgaven waarin je je onderzoekend vermogen traint. Verder krijgen technische vakken extra aandacht, zoals bouwkunde en constructieleer. Je kunt kiezen voor een stage of werken aan langere opdrachten met meer verdieping. 

Impressie van de opleidingen Architectuur
 • Collegegeld en overige kosten

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding.  

  Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor boeken en ander studiemateriaal.

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld. 

  • Bekijk de actuele OER.
 • Studie in cijfers

  Wil je weten hoe huidige studenten deze opleiding beoordelen? En wat je kansen zijn op een baan? Bekijk dan de objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen op Studiekeuze 123. Hier kun je onze opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde. Bekijk meer informatie

studieopbouw

Studieopbouw

 • Jaar 1

  In je eerste jaar staat het begrip “taal” centraal. Het gaat hierbij specifiek om de architectonische taal. Denk bijvoorbeeld aan het begrip 'bezinning'. Wat betekent dit woord en hoe vertaal je het naar de ruimte?

  Je maakt kennis met diverse vakken waarbij je leert vormgeven aan het platte vlak en betekenis te geven aan de architectonische ruimte. Je gaat op excursie, neemt deel aan workshops, volgt gastlezingen en er staat een studiereis op het programma. Zo kom je in aanraking met actuele ontwikkelingen op het gebied van kunst en vormgeving en krijg je de kans om je breed te oriënteren.

  Vakken

  • Projectonderwijs
  • Digitaal tekenen
  • Kunst/architectuurtheorie
  • Bouwkundig tekenen
  • Idee-ontwikkeling
  • Handmatig tekenen
 • Jaar 2

  In het tweede jaar staat de “mens” binnen het projectonderwijs centraal. Je krijgt bijvoorbeeld een personage toegewezen en ontwerpt in fuctie van dat personage een ruimte.  In vier onderwijsperiodes van elk tien weken ga je aan de slag met ontwerpopgaves. In deze praktijkopdrachten combineer je het interieur-/architectuurontwerp met het meubelontwerp. Om deze opdrachten te kunnen uitvoeren heb je natuurlijk theoretische vakkennis en vaardigheden nodig. Deze vakkennis- of vaardigheidsmodules zijn bijvoorbeeld:

  • Projectonderwijs (hoofdproject en meubelontwerpen)
  • Bouwkunde
  • Materialenleer
  • Constructieleer
  • Digitaal tekenen 2D en 3D
  • Architectuurtheorie
  • Uitvoeringstechniek
 • Jaar 3

  In jaar 3 staat de “tijd” centraal. Naast de verschillende architectuurstromingen wordt in dit jaar ook ingegaan op herbestemming. In vier onderwijsperiodes van elk tien weken ga je aan de slag met ontwerpopgaves. In deze praktijkopdrachten combineer je het interieur-/architectuurontwerp met het meubelontwerp. Om deze opdrachten te kunnen uitvoeren heb je natuurlijk theoretische vakkennis en vaardigheden nodig. Deze vakkennis- of vaardigheidsmodules zijn bijvoorbeeld:

  • Projectonderwijs (hoofdproject en meubelontwerpen)
  • Bouwkunde
  • Materialenleer
  • Constructieleer
  • Digitaal tekenen 2D en 3D
  • Architectuurtheorie
 • Jaar 4

  Interieurvormgever: stage
  Je loopt een stage van 100 werkdagen bij een opdrachtgever van je eigen keuze. Tijdens je stage maak je een stageverslag waarin je beschrijft wat je leerdoelen zijn, wat voor bedrijf je stageplek is, welke opdrachten en werkzaamheden je hebt uitgevoerd en welke kennis en vaardigheden je uit je studie hebt gebruikt. Per stageperiode zijn er twee terugkomdagen. Als je de stage met succes afrondt, start je met je eindexamen.

  Architectonisch ontwerper: onderzoek of stage
  Je kunt kiezen tussen stage lopen of werken aan langere opdrachten met meer verdieping.

  Je loopt een stage van 100 werkdagen bij een opdrachtgever van je eigen keuze. Tijdens je stage maak je een stageverslag waarin je beschrijft wat je leerdoelen zijn, wat voor bedrijf je stageplek is, welke opdrachten en werkzaamheden je hebt uitgevoerd en welke kennis en vaardigheden je uit je studie hebt gebruikt. Per stageperiode zijn er twee terugkomdagen. Als je de stage met succes afrondt, start je met je eindexamen. 

  Of je werkt aan een onderzoek waarin je je verdiept in een nader te bepalen thematiek. Je krijgt intensieve individuele begeleiding van docenten en mentoren, die vooral op je eigen vragen inspelen. 

  Eindexamen
  Je eindexamen bestaat uit een afstudeerscriptie en de verbouwing van een zelfgekozen gebouw. In de eerste fase ga je op zoek naar een gebouw waar je affiniteit mee hebt. Deze fase rond je af met een presentatie. In de tweede fase ga je het gebouw digitaliseren, de context en de historie analyseren. Uit dit onderzoek komen de (on)mogelijkheden naar voren. Je formuleert een globaal programma van eisen.

  In de derde fase werk je het project op alle schaalniveaus uit. In je eindpresentatie laat je elke keuze zien, uitgewerkt op alle schaalniveaus en gemotiveerd vanuit je visie op het gebouw en de nieuwe functie. Ook maak je zichtbaar welke problemen je bent tegengekomen en welke je oplossingen hebt bedacht.  

  Daarnaast schrijf je een afstudeerscriptie. Je doet onderzoek op basis van een vraagstelling, doelstelling en onderzoeksvragen. 

  Afstudeertitel
  Na je afstuderen mag je de titel Bachelor of Arts gebruiken.

   

Toelatingseisen

Toelating en selectie

 • Eisen

  Havo, vwo of mbo
  Je wordt toegelaten met een havo-, vwo- of mbo 4-diploma en een positieve uitslag van de selectie. 

  Kies een beeldend vak voor je eindexamen
  We adviseren je om binnen je eindexamenpakket te kiezen voor een beeldend vak, of deel te nemen aan een vooropleiding bij een centrum voor kunstzinnige vorming. Heb jij een vooropleiding succesvol afgerond bij één van onderstaande, door de opleiding erkende instituten, dan ben je direct toegelaten tot fase 2 van onze selectieprocedure, de toelatingsworkshop.

 • Selectie

  Via Studielink kun je je aanmelden voor de opleiding. Nadat je verzoek tot inschrijving is verwerkt, krijg je een uitnodiging voor de selectie. Aanmelden kan vanaf 10 oktober. Je aanmelding moet binnen zijn vóór 1 mei. Selectiedagen worden gepland vanaf 1 maart. 

  Selectie
  Behalve de vereiste vooropleiding is ook jouw talent van belang. Om daar zicht op te krijgen, doorloop je de selectie. De selectie bestaat uit twee fasen:

  • Fase 1: Lever je portfolio en motivatie digitaal in.
  • Fase 2: Nadat je portfolio en motivatie positief zijn beoordeeld, krijg je een uitnodiging voor het vervolgtraject. De inhoud hiervan kan verschillen per gekozen studierichting; hierover word je bij de uitnodiging geïnformeerd.

  Uitslag
  Binnen tien werkdagen na de selectiedag krijg je bericht of je bent toegelaten. De uitslag is geldig voor het aankomende studiejaar.

  Vooraf je portfolio laten beoordelen
  Op een open dag of open avond kun je je werk - je portfolio - laten beoordelen. We bekijken of je werk voldoende kwaliteit heeft voor de selectie en adviseren je over aanvullingen en wijzigingen in de samenstelling van je portfolio. 

  Vrijstelling voor fase 1
  Heb jij een vooropleiding succesvol afgerond bij één van de onderstaande partnerinstituten? Dan ben je direct toegelaten tot fase 2, de toelatingsworkshop.

 • Taal

  De opleiding wordt in het Nederlands gegeven. Het is daarom belangrijk dat je de Nederlandse taal goed beheerst. Is Nederlands niet je moedertaal en heb je een buitenlands diploma, dan moet je voor de start van de opleiding het Staatsexamen NT2 op niveau 2 halen. Hiervoor kun je een cursus Nederlands als tweede taal volgen (NT2).

  Meer info over NT2-cursus

 • 21+

  Ouder dan 21 jaar?
  Beschik je niet over één van de genoemde diploma's, haal je binnenkort ook niet één van deze diploma's en ben je 21 jaar of ouder bij de start van de studie? Dan kun je deelnemen aan de 21+ toelatingstoets. Tijdens de 21+ toets krijg je een aantal taaltoetsen en toetsen op ruimtelijk en technisch inzicht. Naar aanleiding hiervan krijg je van de toelatingscommissie een bindend advies of je met de opleiding kan starten.

Iets voor jou?

Je bent:

 • Artistiek
 • Getalenteerd
 • Ambitieus
 • Flexibel
 • Nieuwsgierig

En je hebt: 

 • Gevoel voor ruimtelijke vormgeving
 • Doorzettingsvermogen
 • Een kritische blik (op je zelf en de wereld)

Schrijf je in voor deze opleiding

Beroep

Beroep

Zodra je bent afgestudeerd mag je je interieurdesigner, binnenhuisontwerper of architectonisch ontwerper noemen. Je kunt als zelfstandige aan de slag voor diverse opdrachtgevers. Ook kun je gaan werken voor een ontwerp- of architectenbureau, als adviseur bij een bouwonderneming of verkoper in een woonwinkel.

Titelbescherming architect
Op grond van de Wet op de architectentitel mogen alleen degenen die staan ingeschreven in het Architectenregister zich architect of binnenhuis-/interieurarchitect noemen. Voor inschrijving in dit register moet je een masterdiploma in de (interieur)architectuur bezitten en twee jaar beroepservaring hebben. De mastertitel kun je ook behalen aan de Architectuur Academie Maastricht.

Verder studeren

Als je bent afgestudeerd in de richting Architectonisch ontwerper kun je daarna meteen starten met één van de twee masteropleidingen aan de Architectuur Academie Maastricht:

Maastricht Academy of Architecture
Herdenkingsplein 12
6211 PW Maastricht