Master Architectuur
Master Architectuur

Master Architectuur

De Master Architectuur van Zuyd verschilt van de opleiding aan een technische universiteit, omdat de academische vorming en de beroepservaringsperiode niet na elkaar plaatsvinden, maar tegelijk. Je werkt tijdens je studie 20 tot 32 uur per week bij een architectenbureau of een vergelijkbare werkgever. Studeren in combinatie met werken biedt je ervarings- en leermomenten die wezenlijk zijn voor je professionele vorming.

Voor wie?
De Master Architectuur is een vervolgopleiding voor afgestudeerde bachelors, met name van de opleidingen Vormgeving | Architectuur en Interieur en Built Environment van Zuyd, met als afstudeerrichting Bouwkunde. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om in te stromen vanuit vergelijkbare opleidingen elders in het land en buitenland. 

Lestijden
De lessen vinden plaats op donderdagmiddag, donderdagavond en op vrijdag overdag. 

 • Locatie Maastricht
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Afstudeertitel Master of Science
 • Taal Nederlands

De opleiding in beeld

Over de opleiding

Over de opleiding

Impressie van de verschillende opleidingen Architectuur

Ontwerpprojecten
De basis voor de leerstof is steeds het ontwerpproject. Ontwerpprojecten vinden plaats in het ontwerpatelier. Ondersteunend aan de ontwerpopgave zijn langere analyseoefeningen en kortere workshops, die inzoomen op specifieke deelaspecten van het ontwerpproject.

Ontwerpthema's
Een team van (gast)docenten zet ontwerpprojecten op en geeft inhoud aan de ontwerpthema's. De ontwerpthema’s zijn onderdeel van het actualiteitenprogramma dat bestaat uit acht lezingen en workshops voor alle studenten. Naast de analyseoefeningen en workshops bestaat het onderwijs uit vaardigheidsoefeningen, theorie en werkcolleges die de ontwerpopgaves relateren aan de canon van de architectuur.

Docenten
Je docenten hebben allemaal een baan als architect, stedenbouwer of landschapsarchitect. Je wordt begeleid door mensen, die weten wat het betekent om het beroep daadwerkelijk uit te oefenen en die ook de risico’s en idealen kennen van het vrije ondernemerschap. Omdat je zelf in de praktijk werkt, kun je je docenten heel gericht bevragen. Veel docenten vinden het stimulerend om les te geven en ervaringen met de nieuwe generatie te delen.

Studeren en werken
Er zijn zaken die je in de collegebanken eigenlijk nauwelijks kunt leren, zoals de professionele uitwerking en realisering van ontwerpen, de confrontatie van het ontwerp met de regelgeving, financieringsmogelijkheden, het samenspel van de vele partijen en disciplines die bij het bouwproces betrokken zijn en de vaardigheid om een ontwerp geaccepteerd en uitgevoerd te krijgen. Verder verruimt de combinatie van studie en werk je inzicht in zowel het vak als in je eigen ontwikkeling. Je stelt steeds de vraag: 'Wat heb ik in mijn beroepspraktijk aan mijn studie en wat heb ik in mijn studie aan mijn beroepspraktijk?.' Deze reflectie leidt tot een verdieping van je professionele vorming. 

Lees meer Lees minder

Afstudeerprojecten

Het afstudeerjaar is letterlijk als een meesterproef ingericht. Het onderwerp breng je mee uit het derde jaar. In deze video's vertellen afgestudeerden over hun projecten. 

Noud ontwierp een nieuw gemeentehuis voor Beekdaelen:

Luca maakte een ontwerp voor een moskee in de multiculturele wijk Droixhe in Luik:

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld.

  • Bekijk de actuele OER 
 • Collegegeld en overige kosten

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding. De Master Architectuur is een deeltijdopleiding waarvoor landelijk het wettelijk voltijdse collegegeldtarief wordt gehanteerd. Via onze website kan je de hoogte van het collegegeld berekenen.

  Extra kosten
  Naast het collegegeld moet je rekening houden met gemiddeld € 1.250 per collegejaar aan materiaalkosten/studiereiskosten.

studieopbouw

Studieopbouw

Deze duale masteropleiding duurt vier jaar.  

Lestijden
De lessen vinden plaats op donderdagmiddag, donderdagavond en op vrijdag overdag. 

Tijdens de opleiding stond ons leven volledig in het teken van bouwen. Naast de colleges woonden we lezingen bij, bezochten tentoonstellingen en sparden met studiegenoten. Vol idealen vormden we zo ideeën over wat hedendaagse en vernieuwende architectuur zou moeten zijn.

Lotte de Moor en Dennis Vullings
oud-studenten
 • Jaar 1

  Contextuele ontwerpopgaves
  De context van het landschap van de Euregio (de natuur en het agrarische productielandschap) én van de stad (de bouwcultuur van Aken, Hasselt, Luik, Maastricht en Parkstad) vormen het uitgangspunt bij de ontwerpopgaves. De focus ligt op het verbouwen van locaties, waarbij je ook de impact van een relatief kleine verandering op het groter geheel bestudeert, beargumenteert en presenteert.

  Afstemming op vooropleiding
  In het eerste semester is je studieprogramma afgestemd op je vooropleiding:

  • Heb je een vormgevingsopleiding, dan wordt je technische kennis aangevuld.
  • Heb je een bouwtechnische opleiding, dan wordt je ruimtelijk en beeldend voorstellingsvermogen bijgespijkerd.

  Dit deel van het studieprogramma volg je op donderdagmiddag. Op vrijdagen werk je individueel of samen aan projecten.

 • Jaar 2

  In het tweede jaar komt in de ontwerpopgaves het hele proces van acquisitie tot en met uitvoering aan bod. Aan de hand van totaal verschillende economische perspectieven doe je ontwerpend onderzoek. Een voorbeeld hiervan is het verschil tussen de omstandigheden in een stad met krimp, zoals Parkstad en een stad als Keulen waar het verhogen van de dichtheid binnen de bestaande bouwvoorraad aan de orde is.

  Om hierop zo adequaat mogelijk antwoorden te vinden, in de vorm van een ontwerp, onderzoek je welke concrete impulsen tot bijzondere verfijning, intensivering, en veredeling van de architectonische productie kunnen inspireren. Daarbij doe je ook kennis op van de lokale maakpraktijk van staalbewerking, houtbewerking, baksteen, natuursteen, leem, glas, geglazuurde tegels, inbouwproducten, snij- en printtechnieken, etc. 

 • Jaar 3

  In het derde jaar schrijf je - onder deskundige begeleiding - een thesis, over het onderwerp dat in het vierde jaar je afstudeeropdracht bepaalt. Je wordt gestimuleerd om autobiografische inzichten te gebruiken. Je eigen ervaring zet je op die manier als drijfveer in voor je ontwerpend onderzoek, dat uiteindelijk tot je afstudeeronderwerp leidt. 

  Tijdens het laatste deel van dit jaar druk je de beeldende thema’s van je thesis uit in materiaal en vorm. 

 • Jaar 4

  Het afstudeerjaar is letterlijk als een meesterproef ingericht. Het onderwerp breng je mee uit het derde jaar. In deze meesterproef toon je aan dat je:

  • een uitgesproken ruimtelijk inzicht hebt;
  • in staat bent om materialen op zinvolle en tegelijkertijd kunstzinnige wijze toe te passen;
  • begrip en gevoel hebt voor architectuur als taal;
  • in staat bent rekening te houden met de sociaal-culturele dimensie van een plek bij je ontwerpafwegingen.

  De manier van het ontwerpen die je in deze masteropleiding krijgt aangeleerd, komt overal ter wereld van pas. Het is een persoonlijke, culturele, kunstzinnig-ambachtelijke ervaring.

  Afstudeertitel
  Na je afstuderen mag je de titel Master of Science gebruiken.

 • Tijdens de opleiding stond ons leven volledig in het teken van bouwen. Naast de colleges woonden we lezingen bij, bezochten tentoonstellingen en sparden met studiegenoten. Vol idealen vormden we zo ideeën over wat hedendaagse en vernieuwende architectuur zou moeten zijn.

  Lotte de Moor en Dennis Vullings
  oud-studenten
Toelatingseisen

Toelatingseisen

Vooropleiding
Je kunt worden toegelaten tot de Master Architectuur als je een diploma op hbo-niveau hebt van:

 • Vormgeving | Architectuur en Interieur bij Zuyd Hogeschool
 • Built Environment, richting Bouwkunde bij Zuyd Hogeschool
 • Een vergelijkbare bachelor in binnen- of buitenland, richting architectuur of bouwkunde 

Je doorloopt een verplichte toelatingsprocedure. Als je deze met een positief resultaat afrondt, word je toegelaten. Mogelijk krijg je het advies om voorafgaand aan je studie een premaster te volgen.

Werk
Daarnaast werk je 20 tot 32 uur per week bij een architectenbureau of een vergelijkbare werkgever. Je werkervaring wordt gemonitord en begeleid door een mentor van het architectenbureau en de beroepspraktijkcoördinator van de opleiding.

Toelatingsprocedure
Voor deze master doorloop je een toelatingsprocedure:

 • Schijf je in via Studielink. Daarna ontvang je een uitnodiging om te starten met de toelatingsprocedure.
 • Voor Fase 1 van deze toelatingsprocedure vragen wij je een portfolio en een motivatiebrief te sturen.
 • Na ontvangst en beoordeling van deze documenten nodigen wij je bij een positieve beoordeling uit voor Fase 2.
 • Fase 2 is een interview op de academie, om je portfolio en motivatie verder te bespreken. Mogelijk vragen wij je een extra opdracht te doen, thuis, of op de academie.

Schrijf je in voor deze opleiding

beroep

Beroep

Als je je diploma hebt gehaald mag je de titel Master of Science gebruiken en kun je je laten registreren in het Nederlandse Architectenregister. Het Nederlandse register is Europees erkend. Je kunt het vak van architect dus in heel Europa uitoefenen. Bovendien wordt de Nederlandse mastertitel internationaal gewaardeerd. Je diploma geeft op veel plaatsen in de wereld toegang tot werk.

Je kunt je eigen architectenbureau beginnen of als architect bij een bureau gaan werken.

Tijdens de studie genoot ik van het opzoeken van de grenzen binnen de opgaves die me gegeven zijn en de kansen die ik kreeg om mijzelf te ontwikkelen als ontwerper. De werkzaamheden binnen het architectenbureau hielden mij met beide benen op de grond en leerde mij over de technische kanten van het vak. Deze uitdagende combinatie heeft me klaargestoomd voor mijn toekomst als architect.

Chrissy
oud-studente

Maastricht Academy of Architecture
Herdenkingsplein 12
6211 PW Maastricht