Meeloopdagen Vormgeving | Architectuur en Interieur

Tijdens een meeloopdag volg je een normale lesdag waardoor je een goede indruk van de inhoud van de studie krijgt. Studenten kunnen je vertellen over de 'ins and outs' van de opleiding. Aansluitend aan de lessen en tijdens de pauzes kun je een praatje maken met docenten.

Voor wie?
Eindexamenkandidaat havo, vwo of mbo.

Programma

09.45-10.00u Ontvangst in atelier
10.00-10.30u Introductie
10.30-11.30u Meet & greet derdejaarsstudenten
11.30-12.00u Pauze
12.00-13.00u Rondleiding verschillende werkplaatsen
13.15-14.00u Bijwonen les Computer Tekenen CAD 3A
14.00 - 15.00u Informele individuele gesprekken met een IB-coach
15.00u Afsluiting

Data
Je kunt meelopen op de volgende data:

  • dinsdag 10 maart 2020

Meld je aan