Engineering
Engineering

Engineering

Engineers zorgen voor vooruitgang. Met technische oplossingen maak jij het leven aangenamer, gemakkelijker en duurzamer. Je bedenkt, maakt en verbetert producten, zoals elektrische auto’s, windmolens, smartphones en draadloze koptelefoons. Je bedenkt slimme oplossingen om machines en het onderhoud daarvan te verbeteren. Of je verbetert het productieproces waardoor een bedrijf meer of betere producten kan maken.

 • Locatie Heerlen
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Taal Nederlands

De opleiding in beeld

Over de opleiding

Over de opleiding

Wat ga je leren?

In het eerste jaar maak je kennis met alle vakgebieden van engineering. Zo ontdek je waar jouw talenten en interesses liggen. Je leert bijvoorbeeld:

 • je omgeving duurzamer maken met Energietechniek
 • slimme gadgets bedenken met Elektrotechniek
 • producten en machines ontwerpen of verbeteren met Werktuigbouwkunde

Je bouwt in dit eerste jaar veel en brede kennis op. Je ontdekt waar jouw talenten en interesses liggen en kunt verder kijken dan je eigen afstudeerrichting. Dat maakt jou na je afstuderen een aantrekkelijke werknemer.

Afstudeerrichtingen

Je kunt kiezen uit drie afstudeerrichtingen. Aan het einde van het eerste jaar maak je jouw keuze uit:

 • Werktuigbouwkunde

  Je denkt creatief na over nieuwe producten of hoe je bestaande producten kunt verbeteren. Dit kan heel klein of heel groot zijn; van onderdelen voor auto’s en elektrische fietsen tot windmolens en achtbanen. Je ontwerpt en produceert de machines die deze producten maken. Je denkt na over het onderhouden van machines en systemen. En je analyseert processen om deze te verbeteren. Een werktuigbouwkundige werkt nauw samen met de klant. Het is daarom belangrijk dat jij weet hoe je de wensen van de klant kunt vertalen naar een werkend product.

  Je leert:

  • ontwerpen met 3D-tekenprogramma’s
  • apparaten en machines construeren
  • sterkteberekeningen uitvoeren
  • de juiste materialen gebruiken
  • de beste productietechnieken toepassen
 • Elektrotechniek

  Smartphones, drones en elektrische auto´s zijn afhankelijk van goed functionerende elektrotechniek. Jij leert deze systemen, zowel analoog als digitaal, te ontwerpen. Met creatieve oplossingen maak je je omgeving slimmer, aangenamer en duurzamer. Je leert bijvoorbeeld een fabrieksinstallatie te programmeren en specifieke features van een softwarepakket te ontwerpen. Je denkt hierbij altijd na over de veiligheid en duurzaamheid van je oplossing.

  Je leert:

  • elektrotechnische installaties ontwerpen
  • productiesystemen automatiseren en besturen
  • elektronica met software integreren
  • besturingstechniek toepassen
  • elektronische componenten dimensioneren en toepassen
 • Energietechniek

  Nu gebruiken we nog veel fossiele brandstoffen zoals gas en bruinkool om energie op te wekken. Omdat deze op raken, moeten we op de korte termijn iets doen. Daar houd jij je mee bezig. Je leert hoe je je omgeving met duurzame technieken van energie kunt (blijven) voorzien. Je bedenkt manieren om van fossiele brandstoffen af te komen en zoekt naar alternatieven. Je bedenkt hoe we energie (elektriciteit, gas, warmte) duurzaam opwekken en effectief gebruiken, ook in de toekomst.

  Je leert over:

  • energietechnieken
  • energie opwekken
  • transporteren van energie
  • veiligheid en milieu
  • het gebruik van zonnepanelen, accu’s en warmtepompen

Hoe ziet je week eruit?

Je volgt gemiddeld 12 uur per week colleges (theorie), 12 uur besteed je aan workshops (theorie toepassen in de praktijk) en nog eens 12 uur per week besteed je aan het werken aan projecten en praktijkopdrachten. Elke 10 weken staat een project centraal. Het project is de kapstok waaraan alle lessen en workshops worden opgehangen.

Je krijgt heel afwisselend les. De ene dag heb je een hoorcollege en workshops, de dag erna werk je in een klein groepje aan een project en weer een andere dag heb je een bedrijfspresentatie. Daarnaast is er studiebegeleiding en zijn er gastcolleges of excursies naar bedrijven.

Gezamenlijk project | Een geavanceerde Dr. Bibber

“We maken een simulator waarmee een chirurg een kijkoperatie in een knie kan oefenen. Het is een soort geavanceerde Dr. Bibber”, lacht Menno Wetzels, tweedejaarsstudent Engineering. Jeroen Bakker, ook tweedejaarsstudent Engineering vult aan: “Het spel moet feedback bevatten, zodat de arts weet wat hij goed of fout doet.”

 

En daar komt meer bij kijken dan het bouwen van een prototype. Jeroen: “We moeten ook marktonderzoek doen, de kosten bekijken en materialen kopen met Zuydcoins. We moeten in een groep van acht studenten met elkaar bespreken wie wat gaat doen en daarbij rekening houden met ieders afstudeerrichting.”  

Prototype
Tijdens een zogeheten hackaton bedenken de studenten creatieve ideeën en werken deze uit. Deze ideeën worden aan een jury gepresenteerd. In de weken na de hackaton gaan de studenten aan de slag om hun prototype daadwerkelijk te bouwen. “Ik houd ervan een probleem te onderzoeken en op te lossen” vertelt Jeroen enthousiast. “En ik ontwerp graag.” Natuurlijk krijgen de studenten ook theorielessen en workshops om hun kennis over dit onderwerp te vergroten. “We krijgen bijvoorbeeld lessen over software en hardware” legt Menno uit.

Serious Gaming
Spellen zoals deze, worden gebruikt om vaardigheden aan te leren: Serious Gaming heet dat. “Door het gebruik van game elementen wordt op een uitdagende manier iets overgebracht of geoefend” legt Raoul Bück, docent Engineering uit. “Een serious game kan een bord- of kaartspel zijn, maar is tegenwoordig vaak een videogame. De studenten leren zo’n game te bedenken, bouwen en testen. Studenten van alle afstudeerrichtingen van Engineering werken samen aan een werkend prototype.”

Als je bij ons de opleiding Engineering volgt, kun je in het tweede jaar zelf aan de slag met Serious Gaming.

 

Lees meer Lees minder

De opleiding ervaren?

Een proefstudeerdag is daarvoor de ideale gelegenheid. Bekijk het programma en meld je aan.

Meer info
 • Collegegeld en overige kosten

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding.  

  Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor boeken en ander studiemateriaal.

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld. 

  • Bekijk de actuele OER
 • Studie in cijfers

  Wil je weten hoe huidige studenten deze opleiding beoordelen? En wat je kansen zijn op een baan? Bekijk dan de objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen op Studiekeuze123. Hier kun je onze opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde. Bekijk de informatie over Engineering

   

studieopbouw

Studieopbouw

Elk studiejaar is opgebouwd uit vier blokken van tien weken. Je kijkt breder dan de techniek. Met engineering kun je echt iets veranderen in de maatschappij en binnen het bedrijfsleven.

 • Jaar 1

  In het eerste jaar maak je kennis met alle vakgebieden van engineering en aan het einde van dat jaar kies je een afstudeerrichting. Je werkt aan verschillende projecten:

  The Professional Engineer
  In het vak The Professional Engineer werk je aan persoonlijke en professionele vaardigheden, zoals rapportagetechnieken, onderzoekstechnieken, feedback geven, managen, adviseren, samenwerken en projectmanagement. Dit vak komt elk jaar terug.

  Blok 1 en 2: Project Smart Mobility
  Je bedenkt en maakt een rijdend voertuig met een specifiek doel, bijvoorbeeld een golfballen-ophaal-karretje of een knuffel voor een kind met autisme. Je ontwerpt het maakproces, maakt het promotiemateriaal en je stelt een businessplan op.

  Om het voertuig te maken, krijg je een Engineering Box met basisonderdelen, toegang tot apparaten zoals een 3D-printer of een waterstraalsnijder en de mogelijkheid om de rest van de materialen te kopen of te huren.

  De theorie die je hierbij nodig hebt, leer je tijdens colleges en pas je toe in workshops. Ook ontwikkel je vaardigheden zoals samenwerken, presenteren en vergaderen.

  Blok 3 en 4: Robotica
  In blok 3 en 4 leer je hoe bedrijven door de inzet van robotica meer kunnen automatiseren of hoe robots de zorg kunnen verbeteren.

  Aan het einde van het eerste jaar kies je een afstudeerrichting: Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek of Energietechniek. 

 • Jaar 2

  In blok 1 en 2 krijg je les in jouw gekozen afstudeerrichting en samen met studenten uit de andere richtingen werk je aan een gemeenschappelijk project. Dit zijn opdrachten voor echte bedrijven. Je doet onderzoek, geeft advies of levert een werkend product op voor een bedrijf.

  In het eerste half jaar kies je uit drie gemeenschappelijke projecten:

  • Kunststoftechniek
   Je leert hoe je met kunststof producten ontwerpt en maakt. Je werkt in dit project onder andere met een 3D-printer.
  • Serious gaming
   Je bedenkt en ontwikkelt een game met een specifiek doel voor het onderwijs, de zorg of het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan een simulator waarmee chirurgen een specifieke operatie kunnen oefenen.
  • Duurzaam gebouwde omgeving
   Je bedenkt hoe je huizen, kantoren en andere gebouwen milieuvriendelijker maakt, bijvoorbeeld met zonnepanelen of energiezuinige verlichting.

  Ook in het tweede half jaar (blok 3 en 4) kies je uit drie projecten:

  • Continu verbeteren
   Je gaat een werkproces verbeteren in een organisatie die je zelf kiest. Je gebruikt hierbij de Lean Six Sigma methode. Je kunt bijvoorbeeld onderzoeken en adviseren hoe Mini, gebouwd bij VDL Nedcar, voldoet aan de kwaliteitseisen van BMW. Na het succesvol afronden van dit project ontvang je het Yellow Belt certificaat op en dat is waardevol voor je cv.
  • Aerodynamica, onderzoek en ontwikkeling
   In de topsport wordt steeds vaker een windtunnel gebruikt om bijvoorbeeld wielrenfietsen en racewagens met zo min mogelijk weerstand te ontwikkelen. In dit thema ga jij aan de slag met deze aerodynamica. Het eerste blok staat in het teken van de theorie achter de windtunnel en het ontwerpen ervan. In het tweede blok realiseer en valideer je een open circuit windtunnel. Zo kun je, met een sportobject dat je zelf kiest, metingen verrichtingen in deze tunnel.
  • Duurzaam produceren
   In dit project leer je een productieproces fysiek en bedrijfskundig te besturen. Met een eigen softwarepakket wordt een productie-omgeving gesimuleerd. In het eerste blok leer je over de mogelijkheden van deze softwarepakketten. Ook leer je verschillende elementen uit deze pakken gebruiken, om in het tweede blok de groepsopdracht te realiseren. Aan het eind van het tweede blok lever je een werkend productieproces op.
 • Jaar 3

  De eerste helft van jaar 3 ga je op stage. Door in het bedrijf mee te werken, ontwikkel je je werkhouding en leer je hoe het er in het bedrijfsleven aan toe gaat. Daarnaast doe je een opdracht. Je adviseert een bedrijf bijvoorbeeld over het verduurzamen van het productieproces of het gebouw. Of je helpt een bedrijf te voldoen aan verschillende eisen van de overheid. Je kiest deze stageplek zelf en wordt begeleid door een docent van de opleiding en een stagebegeleider van het bedrijf. Studenten lopen stage in de chemie, procestechniek, maakindustrie of zorg. Met deze stage bereid je je voor op je afstuderen.

  In de tweede helft van het jaar voer je in kleine groepjes een praktijkopdracht uit op school. Dit kan een vervolgopdracht vanuit de stage zijn of het opzetten van een eigen onderneming. Ook volg je lessen in je afstudeerrichting.

 • Jaar 4

  In de eerste helft van het jaar volg je keuzevakken. Je kunt kiezen uit keuzevakken binnen de opleiding Engineering, zoals:

  • Energietransitie in de gebouwde omgeving
  • Applied Engineering
  • Smart automation
  • Construction and production

  Je mag ook een vak kiezen van een andere opleiding of een andere hogeschool.

  Je sluit dit jaar af met een afstudeerstage van twintig weken. Je mag zelf kiezen bij welk bedrijf je wil afstuderen. Vaak doe je onderzoek naar een technisch probleem of naar de toepassing van een technische oplossing in de samenleving. Als eindresultaat lever je een productontwerp of een advies- of verbeterrapport aan het bedrijf op.

  Afstudeertitel
  Na je afstuderen mag je de titel Bachelor of Science gebruiken.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Havo

  Je wordt toegelaten tot de opleiding met het profiel:

  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid
  • Economie en Maatschappij
 • Vwo

  Je wordt toegelaten tot de opleiding met het profiel:

  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid
  • Economie en Maatschappij
 • Mbo

  Je wordt toegelaten met een mbo-diploma op niveau 4. 

 • 21+

  Voldoe je niet aan de beschreven toelatingseisen én ben je 21 jaar of ouder, dan voer je een toelatingsgesprek over je motivatie, houding en kennis. Neem hierover contact op met het secretariaat via engineering@zuyd.nl

Past de opleiding bij jou?

 • Ben jij goed in het bedenken van creatieve en handige oplossingen?
 • Heb je gevoel voor techniek?
 • Werk je graag samen en voel je je verantwoordelijk?
 • Ben je kritisch en praktisch ingesteld?
 • Wil je een bijdrage leveren aan een gezonde en duurzame leefomgeving?
 • Zie jij snel een verband tussen oorzaak en gevolg?

Schrijf je in voor deze opleiding

Beroep

Beroep

Als engineer bedenk en ontwerp je (meestal technische) oplossingen. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, vernieuwen en verbeteren van een product, dienst of proces. Het beroep van een engineer verandert zo snel, dat je toekomstige functie nu misschien nog niet bestaat. Je moet dus altijd inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de technologie en in de maatschappij.

De vraag naar engineers is groot. Er zijn meer vacatures dan afgestudeerden. Meestal hebben studenten al vóór de diploma-uitreiking een baan. Het ziet ernaar uit dat dit de komende jaren zo blijft. Jouw afstudeerrichting bepaalt voor een groot gedeelte in welke functie je gaat werken. Een paar voorbeelden:

 • Mechanical engineer

  De taken van een mechanical engineer zijn afhankelijk van de industrie waarin je werkgever actief is. Je werkzaamheden zijn onder andere het maken, beoordelen en ontwerpen van producten of machines en installaties. Hiervoor maak je schetsen en ontwerpen in 3D en/of AutoCAD. Bij het ontwerpen en ontwikkelen werk je vaak samen met andere engineers of technische vakmensen.

  Je kunt ook een bijdrage leveren aan een project, bijvoorbeeld door de voortgang en de kosten ervan te bewaken. Of je kunt het hele project managen. Communicatie is dan heel belangrijk. Je moet met leveranciers, klanten en het management overleggen om het project te realiseren.

  Voorbeelden van beroepen zijn constructeur, werktuigbouwkunde in de machinebouw, manufacturing engineer, productontwerper.

 • Electrical engineer

  Een electrical engineer (ook wel elektrotechnisch ingenieur) ontwerpt, programmeert en test elektrotechnische installaties. Je stelt begrotingen, calculaties en specificaties op en zorgt voor de werkvoorbereiding. Ook voer je elektrotechnische inspecties en break-down-analyses uit. Je werkt veel samen met collega’s uit andere vakgebieden zoals CAD-tekenaars, projectleiders, werkvoorbereiders, en monteurs.

  Je kunt aan de slag in verschillende takken van de technologie, zoals energievoorziening, (industriële) processen, dataopslag en Internet of Things. Voorbeelden van beroepen zijn automatiseerder of projectcoördinator e-techniek.

 • Energy engineer

  Je vindt een energy engineer (ingenieur energietechniek) in alle sectoren van de techniek. Energy engineers spelen een belangrijke rol in het verwerken van energie uit allerlei bronnen, zoals zonne-, wind- en waterenergie, kernenergie, olie, gas en biobrandstoffen. Je houdt je bezig met de winning, productie, omzetting, transmissie en distributie van energie.

  Andere engineers maken of ontwerpen producten of processen. De energy engineer heeft vooral een adviesrol bij het verwerken van energie. Je adviseert (andere engineers) over het op een efficiënte manier, duurzaam en slim gebruiken van energie.

  Je onderzoekt nieuwe methoden en technieken om energie te halen uit de schaarse natuurlijke reserves. Ook zorg je voor de verbetering van de efficiëntie van bestaande methoden. Je werkt aan het verminderen van verspilling en helpt schonere vormen van energie te ontwikkelen.

  Voorbeelden van beroepen zijn engineer hoogspanning, ontwikkelaar van installatietechniek  of adviseur duurzame energie.

 • Maintenance engineer

  Als maintenance engineer inspecteer, onderhoud en verbeter je apparatuur, machines en systemen die in de industrie gebruikt worden. Je verhelpt storingen en zorgt dat de apparatuur en installaties klaar zijn voor gebruik. Er is veel vraag naar maintenance engineers in de scheepvaart, luchtvaart,  energiecentrales en de procesindustrie.

 • Software engineer

  Een software engineer automatiseert processen. Je maakt bijvoorbeeld de besturingssoftware voor processen in de industrie. Zo bepaal jij het gedrag van de fabriek. Je bepaalt in welke volgorde handelingen uitgevoerd worden in de productielijn of in welke hoeveelheden grondstoffen toegevoegd en gemengd worden.

Doorstuderen

Na je bacheloropleiding kun je een masteropleiding aan de universiteit volgen. Voor iedere afstudeerrichting zijn er vervolgopleidingen die goed aansluiten. Tijdens de opleiding wordt voorlichting gegeven over doorstuderen en je bespreekt dit samen met je studiebegeleider.

Studenten die doorstuderen gaan vaak naar de Technische Universiteit van Eindhoven, Delft of Twente om bijvoorbeeld Mechanical Engineering of Electrical Engineering te studeren.

Secretariaat
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen