Docent Muziek
Docent Muziek

Docent Muziek

Binnen deze opleiding ontwikkel jij jezelf tot een vakman of vakvrouw op het gebied van muziekeducatie. De opleiding bevat een praktijkgerichte leeromgeving en een hechte samenwerking tussen docenten, studenten, afgestudeerden en werkveld. Vanuit jouw passie voor muziek ga je actief aan de slag met onderwijskundige en pedagogisch/didactische principes en til je jouw muzikale kennis en vaardigheden naar een hoger niveau.

Door onderzoek, projecten, specialisatiekeuzes, vrije studieruimte en stages is er de ruimte en mogelijkheid om je educatieve, muzikale én je innovatieve talenten te ontwikkelen. Zo wordt er gewerkt aan een uitstekend arbeidsperspectief in Nederland en de EU, dit op alle onderwijsniveaus.

Topopleiding 2024Topopleiding Keuzegids Hbo 2024
Wist je dat de opleiding Docent Muziek van Zuyd in de Keuzegids Hbo 2024 is onderscheiden als Topopleiding? Niet alleen dit jaar, maar al meerdere jaren op rij.

 

 • Locatie Maastricht
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Taal Nederlands
Open dag
Za. 27 januari 2024
  Meld je aan

Website Conservatorium

Het Conservatorium Maastricht heeft een eigen website met uitgebreide informatie over deze opleiding.

Naar de website

De opleiding in beeld

Over de opleiding

Over de opleiding

Wat ga je leren?

De eerste twee jaar van de opleiding zijn gericht op een brede ontwikkeling. Je volgt onderwijsactiviteiten zoals individueel instrumentaal/vocaal onderwijs en e-learning. Je voert projecten uit en loopt stage. 

Dit programma is gebaseerd op vier onderdelen: 

 • Muzikale opvoeding en educatie
 • Theoretische kennis en vaardigheden
 • Muzikaal vakmanschap
 • Stage en projecten

Specialisaties

In het derde jaar kies je een specialisatie. Deze specialisatie is de basis van je stage, essay en afstudeerproduct.

 • Orthopedagogisch Muziekbeoefenaar (OMB)

  Je leert vaardigheden om te werken met mensen met een mentale of fysieke beperking of met leerproblemen. Je leert problemen in een groep of klas te signaleren, diagnosticeren en behandelen. Als je in het primair of voortgezet (speciaal) onderwijs gaat werken, heb je deze vaardigheden steeds vaker nodig. Zo kun jij je onderscheiden.

 • Muziek in Kunsteducatie (MIK)

  Je hebt de juiste kennis om muziekeducatie vanuit een historische of stilistische context in te zetten, zowel binnen als buiten het onderwijs. Je leert de inhoud van het vak CKV/cultuureducatie en Kunst Algemeen. Onze afstudeerden werken als muziekconsulent of muziek-educatiefmedewerker vanuit een kunstinstelling. Of als intermediair om samenwerking tot stand te brengen tussen onderwijs en het kunstaanbod in de regio. Na deze specialisatie kun je doorstromen naar de Master Kunst en Educatie.

Versneld traject

Als je in het bezit bent van een bachelor in Muziek kun je deze opleiding in twee jaar volgen: de DMi(intensief). Je kunt dit versneld traject in het Engels of in het Nederlands volgen. 

 • Collegegeld en overige kosten

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding.  

  Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor boeken en ander studiemateriaal.

 • Onderwijs- en Examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld. 

  • Bekijk de actuele OER

Franciscus Romanusweg 90
6221 AH Maastricht