Docent Muziek
Docent Muziek

Docent Muziek

Jouw passie voor muziek op anderen overbrengen? De opleiding Docent Muziek aan het Conservatorium Maastricht leidt je op tot vakbekwaam docent of muziek(ped)agoog. Je betrekt kinderen, jongeren en volwassenen op een inspirerende wijze bij muziek en cultuur. Je stimuleert en leert hun zelf musiceren.

Wat leer je?
De opleiding Docent Muziek is een praktijkgerichte opleiding waarbinnen je volop mogelijkheden krijgt je te ontwikkelen op muzikaal, (ortho)pedagogisch en didactisch gebied. Je krijgt met uiteenlopende werkvormen te maken zoals projectonderwijs, individueel instrumentaal/vocaal onderwijs, stages en e-learning. Vanaf het derde jaar kies je een specialisatie:

- Muziek in Kunsteducatie
- Orthopedagogische Muziekbeoefening

Deze specialisaties geven je meer bekwaamheid in het uitoefenen van je toekomstig beroep. Je profileert je door een specifieke vakkenkeuze en keuzestages. Hiernaast krijg je een verdere verdieping op vocaal-instrumentaal niveau.

  • Locatie Maastricht
  • Duur 4 jaar, start in september
  • Afstudeertitel Bachelor of Education
  • Eerstejaars studenten 11
  • Taal Nederlands
  • Studenttevredenheid 9,2
Beste opleiding van Nederland volgens de HBO Keuzegids 

Website Conservatorium

Het Conservatorium Maastricht heeft een eigen website met uitgebreide informatie over deze opleiding.

Naar de website

De opleiding in beeld

Franciscus Romanusweg 90
6221 AH Maastricht