Hotel Management
Hotel Management

Hotel Management

De Hotel Management School Maastricht is businessgericht, maar dat is zeker niet het enige. Gastvrijheid, daar draait het om. Dat merk je in de lessen en je voelt het in de onderlinge contacten op school.

Wat kun je worden?
Na de opleiding kun je als manager terecht in de horeca en andere werelden zoals het bankwezen, catering, de gezondheidszorg, evenementen en toerisme.

  • Locatie Maastricht
  • Duur 4 jaar, start in sept. en feb.
  • Afstudeertitel Bachelor of Arts
  • Eerstejaars studenten 350
  • Taal Keuze: Nederlands of Engels
  • Studenttevredenheid 8,4
Uniek is het Teaching Hotel, gerund door studenten en gevestigd in een middeleeuws kasteel in een park bij de school. Daar kun je als eerstejaars veel praktische ervaring opdoen.  

Open Dagen

Meer informatie over de Open Dagen van deze opleiding is te vinden op de website van de Hotel Management School Maastricht.

Bezoek de website

De opleiding in beeld

Over de opleiding

Over de opleiding

Internationaal

Vanaf het begin van de opleiding werk je in teams met studenten uit verschillende landen, vaak met heel verschillende culturele achtergronden. Je wordt aangemoedigd die verschillen te bestuderen en erover te lezen.

Nederlands of Engels

Omdat je wordt voorbereid op een internationale carrière kun je ervoor kiezen om alle lessen in het Engels te volgen. Je kunt ook de eerste twee jaar in het Nederlands doen. In het derde jaar schakel je gaandeweg over op het Engels.

Wonen op de campus

Op het schoolterrein ligt de studentencampus waar je als eerstejaars woont. Dat is heel gezellig wonen en je werkt er aan je sociale en praktische vaardigheden. Je hebt op de campus een eigen kamer die is ingericht als een kleine hotelkamer. De sanitaire voorzieningen zijn gemeenschappelijk en er is een restaurant. Doordat je samenleeft met je medestudenten, sluit je hier vriendschappen voor het leven.

Collegegeld en overige kosten

Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding. Voor deze opleiding is het collegegeld hoger dan gebruikelijk vanwege het kleinschalige en intensieve onderwijs. 

De Hotel Management School Maastricht heeft een eigen website:

Ga naar de website

Hotel Management School Maastricht
Bethlehemweg 2
6222 BM Maastricht