Projecten Technologiegebruik
Lectoraat Voeding Leefstijl en Bewegen

De patiënt weer in zijn kracht: Revalidatie op maat door zelf-monitoring van herstel bij een orthopedische aandoening

Welke kennis en vaardigheden hebben zorgprofessionals en patiënten na een voorste kruisband reconstructie nodig om een zelf-monitoringsysteem slim toe te kunnen passen in de zorgpraktijk?

Bij veel (sport)blessures en orthopedische aandoeningen, zoals voorste kruisband (VKB-) rupturen, enkelfracturen en artrose, moeten patiënten na een operatieve ingreep een lang revalidatietraject ondergaan. Zorgprofessionals constateren dat patiënten ondanks goede begeleiding veelal hun fysieke niveau van voor de blessure niet meer bereiken. 

Om betere zorg te kunnen bieden, willen zorgprofessionals meer inzicht krijgen in het individuele herstel van hun cliënten. Middels de platform VKB Monitor wordt een combinatie van lichamelijke en psychologische parameters intensief gemonitord om de therapie eerder op maat aan te kunnen passen op (on)gewenste veranderingen in het beloop van herstel. 

Meer informatie