Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Kennisontwikkeling Vaktherapieën

Het lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK) is in 2003 ingesteld ter vergroting van de kennis omtrent de vaktherapieën, namelijk dramatherapie, muziektherapie, beeldende therapie, danstherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie. Vaktherapieën zijn ervaringsgerichte therapieën voor mensen met psychische en psychosociale hulpvragen. Binnen deze therapieën wordt in het therapeutisch proces op een methodische wijze gebruik gemaakt van beeldende materialen, van dans, drama, muziek, spel, bewegen en lichamelijkheid.

Het lectoraat komt tegemoet aan vragen uit de praktijk door het systematiseren van ervaringskennis, het ontwikkelen van evidence based best practices, het evalueren van werkingsmechanismen en behandeleffecten, het onderzoeken van cliënttevredenheid en het delen en implementeren van kennis in onderwijs en praktijk. Hiervoor wordt intensief afgestemd met de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). KenVaK maakt deel uit van de Academie voor Vaktherapie binnen het domein Gezondheidszorg en Welzijn van Zuyd Hogeschool met een regionale focus en is tevens een landelijk coöperatief lectoraat waaraan hogescholen participeren met opleidingen gericht op een of meerdere vaktherapeutische beroepen. 

De regionale opdracht vanuit Zuyd Hogeschool is erop gericht het lectoraat door te ontwikkelen met onderzoek bij kwetsbare burgers in Limburg, waaronder kinderen/jongeren, ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. De landelijke opdracht richt zich op de ontwikkeling en uitvoering van een landelijk toonaangevend onderzoeks- en innovatieprogramma samen met collega lectoren en onderzoekers binnen de gelijknamige coöperatie. In de coöperatie, opgericht in 2016, participeren vijf hogescholen als leden, te weten Zuyd Hogeschool, Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), Hogeschool Leiden, Hogeschool Utrecht (HU) en NHL-Stenden Hogeschool. Codarts is in 2019 toegetreden als samenwerkingspartner (niet als formeel lid).

 • Over de lector

  Prof. dr. Susan van Hooren

  Prof. dr. Susan van Hooren is per 1 april 2024 benoemd als lector van het lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapie (KenVaK). Ze studeerde psychologie aan Universiteit Maastricht. Na haar promotie in 2004 ging ze aan de slag als universitair docent bij de faculteit Psychologie van de Open Universiteit, waar ze later universitair hoofddocent en in 2021 hoogleraar Klinische psychologie werd.

  Susan van Hooren was eerder werkzaam als lector KenVak bij Zuyd. In de periode van 2011 tot 2021 combineerde ze haar werkzaamheden bij de Open Universiteit met die van lector. In die tijd werd ze de eerste hoogleraar Vaktherapie van Nederland. Ook was ze in deze periode enkele jaren werkzaam als hoofdopleider van de toenmalige Master of Arts Therapies bij Zuyd. In 2021 werd ze hoogleraar Klinische psychologie bij de Open Universiteit, om na 3 jaar weer deels terug te komen naar Zuyd. Sinds 1 april 2024 combineert ze dit hoogleraarschap met de functie lector KenVaK bij Zuyd.

  Susan van Hooren vervult diverse bestuursfuncties, waaronder lid van de Raad van Toezicht van zorgorganisatie Bergweide en bestuurslid van RINO Zuid. Naast haar loopbaan heeft zij een tweede master titel cum laude gehaald in de seksuologie te Leuven.

  Impact kunnen realiseren voor de praktijk en het onderwijs, mensen en thema’s verbinden, kansen zien voor innovaties en uiteraard kennis verder ontwikkelen zijn voor haar wezenlijke drijfveren.

 • Over de leden

  De volgende medewerkers zijn verbonden aan het lectoraat.

  • Dieuwertje Abeling-Boselie
  • Marij Berghs
  • dr. Lieke Brauers
  • Astrid Delhaas
  • Sam Janssen
  • dr. Anna-Eva Prick
  • drs. Manon Verdonschot
  • Marcella Winkelmolen-Hodiamont

  Meer informatie over de leden vindt u hieronder.

  Dieuwertje Abeling-BoselieDieuwertje Abeling-Boselie
  Achtergrond als beeldend therapeut en gedragswetenschapper, nu als docent en coördinator werkzaam bij de opleiding vaktherapie. Aan het lectoraat verbonden voor het project MOOV-on. Een mooie verbinding tussen onderzoek en onderwijs.

  Contact: dieuwertje.boselie@zuyd.nl | T +31 (0)45 400 6362


   

  Marij BerghsMarij Berghs
  Sinds 2013 ben ik werkzaam als docent Dramatherapie bij Zuyd Hogeschool. Daarnaast werk ik als dramatherapeute met kinderen en jongeren die psychosociale problemen ervaren die voortkomen uit een taalontwikkelingsstoornis. En geef ik les aan de Master Vaktherapie. 
  Als onderzoeker ben ik betrokken geweest bij deel een van het onderzoek Beleef in de Wijk. Waar op een kwalitatieve wijze onderzocht is hoe vaktherapeuten meer structureel kunnen samenwerken met ambulante (GGZ) behandelteams. Mijn interesse gaat specifiek uit naar onderzoek specifiek naar vaktherapie drama. Dit resulteerde in een promotieonderzoek: ‘Met TOS de vloer op: Dramatherapie en psychodrama bij psychosociale problemen en beperkte communicatieve redzaamheid.’

  Ik zie onderzoek als een manier om het dagelijkse werk in de praktijk in kaart te brengen, te toetsen en te verfijnen. Waarbij de stem van de cliënt en (toekomstige) collega’s vaktherapeuten onmisbaar zijn. Dit komt goed van pas in mijn rol als coördinator van de bachelor opleiding waar ik samen met het werkveld en studenten vaktherapie afstudeeronderzoek afstem binnen het onderzoeksprogramma van KenVaK.

  Lieke BrauersLieke Brauers
  Ik ben per 1 september 2021 in dienst als docent-onderzoeker bij de bacheloropleiding Vaktherapie. Hierbij werk ik in nauwe samenwerking tussen de opleiding vaktherapie van Zuyd en het lectoraat KenVak. Binnen het onderwijs houd ik me hoofdzakelijk bezig met de leerlijnen rondom onderzoekend vermogen. Binnen KenVak ben ik betrokken bij een aantal verschillende onderzoeken zoals het MOOV-ON onderzoek en het (Be)leef in de wijk onderzoek. Ik heb mijn Bachelor en Master Human Movement Sciences behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna ben ik aan de slag gegaan als junior onderzoeker in Adelante Revalidatie Centrum. Na een gezamenlijk promotietraject met Universiteit Maastricht en Universiteit Hasselt ben ik op 21 oktober 2021 bij beide universiteiten gepromoveerd.  

   

  Astrid DelhaasAstrid Delhaas 
  Sinds 7 maart 2022 opgenomen in het team Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK) als management assistent. Afgestudeerd Social Work (SPH) in 2004 aan de Hogeschool Utrecht en gewerkt in de ateliers dagbesteding met volwassen mensen met een verstandelijke beperking bij Abrona in Soesterberg. Daarna mijn organisatorische kwaliteiten verder ontwikkeld in het bedrijfsleven en me toegelegd op projectmanagement.

  Na een aantal jaren in Duitsland en China thuis de zorg voor een gezin gemanaged te hebben, toe aan een nieuwe uitdaging. Als management assistent voor het lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën ondersteun ik de lector Anna-Eva Prick en het team onderzoekers en neem een stuk procesbewaking onder mijn hoede.

  Contact: astrid.delhaas@zuyd.nl  | T +31 (0)45 400 6484 | +31(0)6 5316 8640

  Sam JanssenSam Janssen
  In 2020 heb ik mijn master of Fine art and Design behaald aan de Maastricht Institute of Arts. Voordat ik de stap zette om daar mijn master te volgen, studeerde ik af als communicatiedeskundige en media vormgever aan de Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg. Maar er was een urgentie naar meer discussie, debat, het benoemen van de juiste vragen en de antwoorden daarop te delen. Het contrast tussen mijn achtergrond als communicatiedeskundige en mijn artistieke praktijk heeft mij geleerd om inventief, creatief te zijn en een breed perspectief gegeven hoe ik mij binnen en buiten het (creatieve) werkveld kan bewegen. Wat mij vooral interesseert, is de vertaling van tekst naar beeld en het spelen met verschillende vormen- en interpretaties van communicatie. Sinds april 2021 ben ik werkzaam als Medewerker onderwijs en onderzoek bij de opleiding Vaktherapie Zuyd. Binnen het lectoraat KenVaK ondersteun ik de PR en communicatie, waaronder de website, LinkedIn en de nieuwsbrief.

  Anna-Eva PrickAnna-Eva Prick
  is psycholoog en journalist. Ze promoveerde in 2017 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op de effectiviteit van een ondersteuningsprogramma voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zij werkte als psycholoog in verschillende zorgorganisaties waaronder de Vivium Zorggroep, het Slingeland Ziekenhuis en de King Arthur Groep. Daarnaast werkte ze als onderzoeker en universitair docent bij de Vrije Universiteit, het Erasmus MC, Zuyd Hogeschool, Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Open Universiteit. In haar werk en onderzoek staat het welzijn van de kwetsbare cliënt centraal.

  Manon VerdonschotManon Verdonschot
  Sinds 2013 werk ik bij Zuyd Hogeschool als onderzoeker bij het lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën met als aandachtsgebied subsidies aanvragen voor vragen uit de praktijk en coördinatie van projecten.

  Naast mijn werkzaamheden bij het lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën ben ik tot en met 2021 betrokken geweest bij het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg. Hier ben ik betrokken geweest bij de projecten samenwerkingsverband technologie in de verstandelijk gehandicaptenzorg en VR bij mensen dementie en mensen met een ernstig meervoudige beperking.

  Ik ben afgestudeerd als gezondheidswetenschapper aan Maastricht University. Vanaf 2002 was ik werkzaam bij het iRv, het kenniscentrum voor revalidatie den handicap. Na de fusie van het iRv tot Vilans in 2007 ben ik onder andere projectleider geweest van diverse projecten gericht op technologie in de zorg en de inclusie van mensen met verstandelijke beperkingen.

  Mijn missie binnen het lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën is om het onderzoek naar vaktherapie te blijven initiëren. Het is mooi om te zien hoe we met onze praktijkgerichte onderzoeken samen met docenten, onderzoekers, studenten, professionals en andere stakeholders het vak verder kunnen ontwikkelen. En de meerwaarde van vaktherapie steeds meer aangetoond en erkend wordt.

  Lees meer Lees minder
 • Projecten

  Op de website van Kenvak kunt u meer lezen over de projecten waarin het lectoraat participeert. Onderstaand vindt u een selectie van enkele projecten.

  • De juiste snaar met muziek 
   Muziektherapie om probleemgedrag te verminderen bij mensen met dementie in het verpleeghuis.
   Lees meer
  • Muziektherapie bij mensen met dementie thuis van Alzheimer Nederland 
   Individuele muziektherapie gecombineerd met een op maat digitaal ondersteuningsprogramma via een tablet voor thuiswonende mensen met dementie. 
   Lees meer
  • (Be)leef in de wijk
   Onderzoek naar de mogelijkheden om het aanbod van vaktherapeutische interventies te versterken in de leefomgeving van mensen met een licht verstandelijke beperking. 
   Lees meer
  • Safe & Sound
   Toepassing van muziektherapie bij jonge statushouders in het basis- en middelbaar onderwijs om veerkracht te versterken en eventuele psychosociale klachten te verminderen. 
   Lees meer
  • Creative minds
   Onderzoek naar de inzet van psychofysiologische metingen (hartslag, EEG, beweging) om de effectiviteit van vaktherapeutische interventies aan te tonen.
   Lees meer
  • Met Tos de vloer op
   Dramatherapie en psychodrama bij psychosociale problemen en beperkte communicatieve redzaamheid bij kinderen.
   Lees meer

Eigen website
KenVaK heeft een eigen website waar u meer kunt lezen over overig onderzoek, leden en publicaties.

 

Ga naar website KenVaK

Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen