Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Kennisontwikkeling Vaktherapieën

Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK) is een lectoraat voor vaktherapieën onder leiding van lector dr. Susan van Hooren. Het is een samenwerkingsverband tussen Zuyd Hogeschool, Hogeschool Utrecht, ArtEZ Hogeschool en Stenden Hogeschool. KenVaK heeft als doel om door middel van onderzoek de 'body of knowledge' van de vaktherapieën te ontwikkelen. De resultaten van het onderzoek worden opgenomen in het curriculum van de bacheloropleidingen en de masteropleiding.

Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK) is een lectoraat voor vaktherapieën onder leiding van lector dr. Susan van Hooren. Het is een samenwerkingsverband tussen Zuyd Hogeschool, Hogeschool Utrecht, ArtEZ Hogeschool en Stenden Hogeschool. KenVaK heeft als doel om door middel van onderzoek de 'body of knowledge' van de vaktherapieën te ontwikkelen. De resultaten van het onderzoek worden opgenomen in het curriculum van de bacheloropleidingen en de masteropleiding.

Het lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK) is ingesteld ter vergroting van de kennis omtrent de vaktherapieën. Vaktherapieën zijn therapieën die een kunstzinnig medium (dramatherapie, muziektherapie, beeldende therapie, danstherapie) of sport- en bewegingsactiviteiten (psychomotorische therapie) gebruiken in de behandeling van psychische en psychosociale problemen. Het lectoraat komt tegemoet aan de toenemende vraag uit de praktijk naar het systematiseren van ervaringskennis, het ontwikkelen van best practices en het evalueren van behandelingseffecten. 

Onderzoekszwaartepunten 
KenVaK kent enkele onderzoekszwaartepunten, namelijk vaktherapie bij ouderen (dementie), psychische problemen die ten grondslag liggen aan delinquent gedrag bij jongeren, autisme en de analogie tussen gedrag in het medium (drama, muziek, beeldend, dans) en het psychisch functioneren. 
Onderzoek van KenVaK is praktijkgericht en maakt daarbij gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Naast ontwerpgericht en actiegericht onderzoek, vinden onder andere RCT’s en procesevaluaties plaats. Meerdere onderzoeken verlopen in de vorm van promotietrajecten en middels RAAK-subsidies.

Kenmerkend aan het onderzoek is dat elk onderzoeksproject is verankerd bij instellingen uit het werkveld en de vraagstelling in co-creatie wordt ontwikkeld. Elk onderzoek kent tevens een wetenschappelijke begeleidingscommissie met onafhankelijke en gerenommeerde inhoudsdeskundigen en onderzoekers. 

Eigen website
KenVak heeft een eigen website waar u meer kunt lezen over overig onderzoek, leden en publicaties.

Ga naar website Kenvak

Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen