Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Integrative Patient Centred Health Care

De missie van dit bijzonder lectoraat is het verbeteren van de kwaliteit van leven en de zorg voor fysieke en emotionele gevolgen die geassocieerd zijn met kanker en kankerbehandeling. Dit kan worden bereikt door het optimaliseren van geïntegreerde zorg (van cure en care) aan mensen met een oncologische aandoening door de hele keten van diagnose, behandeling en nazorg.

De onderzoeksplannen van het bijzonder lectoraat sluiten goed aan bij de speerpunten van de faculteit Gezondheidszorg:

  • cliënt-gecentreerde zorg,
  • evidence based practice,
  • interdisciplinair samenwerken,
  • meten in de dagelijkse praktijk en
  • technologie in de zorg.

Het bijzonder lectoraat zal een bijdrage leveren op het gebied van de implementatie van care in de dagelijkse zorgpraktijk in de opleidingen gezondheidszorg van Zuyd Hogeschool. Het opzetten van een interprofessioneel oncologisch netwerk, gericht op het aspect care, vormt een belangrijk speerpunt van het lectoraat. Het lectoraat zal dan ook bijdragen aan interprofessionele post-hbo scholingstrajecten zoals oncologie en fysiotherapie en palliatieve zorg in het bijzonder.

Organisatie
Het bijzondere lectoraat is ingesteld door het Atrium MC te Heerlen in april 2013. Organisatorisch en inhoudelijk is dit bijzondere lectoraat ondergebracht bij het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken

Over de lector

Asiong Jie
Sinds 1 april 2013 ben ik als bijzonder lector verbonden aan het lectoraat Autonomie en Participatie in het kader van het bijzonder lectoraat Integrative Patient Centered Health Care in de Oncologie.

 Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Maastricht, waar ik in 1995 promoveerde op onderzoek naar vitamine K afhankelijke eiwitten. Mijn opleiding tot internist startte ik in Maastricht en daarna specialiseerde ik me tot hematoloog in het Erasmus MC, waar ik enige jaren als staflid werkzaam was. Sedert 2003 ben ik als internist-hematoloog verbonden aan Zuyderland MC Heerlen. Daar was ik als voorzitter van de oncologiecommissie enige jaren intensief betrokken bij het vormgeven van de oncologische zorg en oncologische zorgpaden in Zuyderland MC. 

Lectorale rede

Op 4 april 2014 werd dr. Asiong Jie geïnstalleerd als bijzonder lector. In zijn inaugurele rede ging Asiong Jie in op de vraag hoe meer aandacht gegeven kan worden aan de zorg voor de mens achter de patiënt.

Bekijk de rede (pdf)

Lectoraat Autonomie en Participatie Chronisch Zieken
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen