Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Integrative Patient Centred Health Care

De missie van dit bijzonder lectoraat is het verbeteren van de kwaliteit van leven en de zorg voor fysieke en emotionele gevolgen die geassocieerd zijn met kanker en kankerbehandeling. Het streven is te zorgen voor het optimaliseren van geïntegreerde zorg (van cure en care) voor mensen met een oncologische aandoening door de hele keten van diagnose, behandeling en nazorg.

Het bijzonder lectoraat levert een bijdrage op het gebied van de implementatie van care in de dagelijkse zorgpraktijk en diverse opleidingen van Zuyd Hogeschool. Vanuit het bijzonder lectoraat is de Academische Werkplaats Patiëntenparticipatie Zuyderland (AWPZ) opgericht, een samenwerkingsverband tussen Zuyderland, Zuyd Hogeschool, UM en Burgerkracht Limburg. Vanuit AWPZ worden activiteiten geïnitieerd op het gebied van onderzoek, onderwijs en praktijk, met als doel zoveel mogelijk patiënten uit de dagelijkse praktijk actief te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek en het verbeteren van de dagelijkse zorgpraktijk. Naast patiëntenparticipatie, vormt het ondersteunen van patiënten in het proces van Samen Beslissen een belangrijk thema in het bijzonder lectoraat.

Organisatie
Het bijzondere lectoraat is ingesteld door het Atrium MC te Heerlen in april 2013. Organisatorisch en inhoudelijk is dit bijzondere lectoraat ondergebracht bij het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken

Onderzoeksprojecten

Onderstaand vindt u een beschrijving en de factsheets van de projecten van het lectoraat.

Experience-based co-design

Het bijzonder lectoraat heeft veel ervaring met de methodiek van Experience-Based Co-Design (EBCD): op basis van daadwerkelijke ervaringen van patiënten en mantelzorgers, de zorg actief verbeteren samen met zorgverleners. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van bestaande oncologische zorgpaden, en daarmee de kwaliteit van zorg, met behulp van de ervaring en beleving van de oudere kankerpatiënt, de mantelzorg en zorgverleners.

Bekijk de toolkit EBCD of de handleiding mantelzorg van oudere patiënt.
Of bekijk de film over patiëntervaringen.

Bekijk factsheet

Patiënt en mantelzorgervaringen als startpunt om bestaande zorg te verbeteren middels Experience-Based Co-Design (EBCD) bij Cancer Associated Thrombosis (CAT)

Het doel is de dagelijkse zorg voor kankerpatiënten met trombose verbeteren, door patiënten, mantelzorg en zorgprofessionals als gelijkwaardige partners te betrekken in een kwaliteits-verbeterproject. De zorg voor kankerpatiënten met trombose efficiënter en meer patiëntgericht maken.

Bekijk de factsheet

Het optimaliseren van de nazorg bij patiënten met kanker

Promotieonderzoek Jolanda Friesen
Het Atrium Medisch Centrum, de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool willen in een onderzoek nagaan welke nazorgmogelijkheden er (in de regio) zijn, welke behoeften patiënten hebben en hoe professionals dit in de (na)zorg kunnen implementeren, met nadruk op het meenemen van de individuele patiënt in de beslissing (gedeelde besluitvorming).

Bekijk de factsheet

Over de lector

Asiong Jie
Sinds 1 april 2013 ben ik lector van bijzonder lectoraat Integrative Patient Centered Health Care in de oncologie. Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Maastricht, waar ik in 1995 promoveerde op onderzoek naar vitamine K afhankelijke eiwitten.  Ik ben sinds 2013 werkzaam als internist-hematoloog in Zuyderland MC. Op locatie Heerlen ben ik enige jaren intensief betrokken geweest bij het vormgeven van de oncologische zorg en oncologische zorgpaden. In de loop der jaren kreeg ik de behoefte om de dagelijkse zorgpraktijk te verbeteren vanuit een ander perspectief, buiten de bestaande ziekenhuismuren, met actieve participatie van patiënten. Het bijzonder lectoraat biedt mij deze mogelijkheid: door mijn dagelijkse oncologische werkzaamheden in Zuyderland te combineren met praktijkgerichte kennis, onderzoek en onderwijs op Zuyd Hogeschool, kan ik een brug te bouwen tussen de wereld van de dagelijkse ziekenhuiszorg, praktijkgericht onderzoek en onderwijs. Leren van patiëntervaringen en patiënten actief betrekken bij zorgverbetertrajecten staat centraal hierbij centraal. 

Contact: asiong.jie@zuyd.nl
Meer info over Asiong Jie op PubMed of LinkedIn

Lectorale rede

Op 4 april 2014 werd dr. Asiong Jie geïnstalleerd als bijzonder lector. In zijn inaugurele rede ging Asiong Jie in op de vraag hoe meer aandacht gegeven kan worden aan de zorg voor de mens achter de patiënt.

Bekijk de rede (pdf)

Lectoraat Integrative Patient Centred Health Care
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen