Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Smart Devices

Het onderzoek binnen het lectoraat Smart Devices richt zich op de ontwerp, ontwikkeling en implementatie van (nieuwe) devices en applicaties binnen de context van healthy living en aging met specifieke aandacht voor gezond bewegen.

 •  Een smart device kan zinvolle terugkoppeling geven over de toestand van een gebruiker. Bijvoorbeeld aan een reumapatiënt waarbij voortijdig via een biomarker in het speeksel wordt gemeten dat een pijnscheut in aantocht is.
 • Een smart device kan een complete functie autonoom overnemen. Bijvoorbeeld het automatisch controleren van de bloedsuikerspiegel van een diabetespatiënt of de verontreiniging met resistente bacteriën van een medische omgeving.
 • Een smart device kan de gebruiker verleiden tot gezond gedrag. Bijvoorbeeld het spelen van een game waar je naar volgend level kunt komen als je voldoende stappen zet.
 • Doelstellingen

  E-Health, telemonitoring, wearables, serious gaming, point of care technologie, zorgrobots zijn allemaal voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen die ingezet kunnen worden in de zorg. Ontwikkeling, implementatie en valorisatie hiervan in de zorgcontext is de uitdaging. Niet alleen de businessmodellen moeten kloppen, maar de interactie tussen product en gebruiker moeten afgestemd zijn en rekening houden met de specifieke gebruiksomgeving en handelingenstroom.

  Ambitie
  De ambitie van het lectoraat Smart Devices is de ontwikkeling, implementatie en valorisatie van smart devices gericht op gezond en hygiënisch bewegen in co-creatie met eindgebruikers en studenten teneinde de kennis, expertise en netwerken op te bouwen, te onderhouden en te delen die cruciaal zijn voor de realisatie van zorginnovatie. De filosofie is om de voorgenomen ambitie te bereiken door te streven naar synergie tussen de mens in zijn gebruiksomgeving en het smart device dat precies is afgestemd op de individuele gebruiker. 

  Programmalijnen
  Het onderzoek is vormgegeven in drie programmalijnen:

  1. Slimme draagbare biosensoren die zich zal richten op het tegelijkertijd meten, analyseren en interpreteren van meerdere biosignalen die natuurkundig van aard zijn om zo een zinvolle terugkoppeling te kunnen geven aan de gebruiker tijdens de revalidatie van sportblessures of andere bewegingsbeperkingen.
  2. Antimicrobiële point of care testen die zich in eerste instantie zal richten op snelle diagnose van bacteriële verontreinigingen via de doorontwikkeling van bestaande proof-of-concepts.
  3. Mens-machine interfaces om jonge en andere kwetsbare doelgroepen op intuïtieve wijze te ondersteunen in gezond bewegen door herinrichten van de leefomgeving middels in ‘interactieve speel- en beweegoplossingen’.
 • Samenwerking

  Het lectoraat kan per definitie niet zonder samenwerking. De voorgenomen productontwikkeltrajecten bij elke van de programmalijnen zijn het vehikel om de verbinding te leggen met in- en externe partners. Het uitgangspunt is een win-winsituatie te creëren door te zoeken naar complementaire kennis en expertise. Op basis daarvan kan duurzame samenwerking worden opgebouwd.

  Een voorbeeld is de samenwerking met bedrijven op te zoeken die al hardware- en softwarecomponenten hebben ontwikkeld voor commerciële wearables die in een nieuwe projectidee kunnen worden toegepast in een wearable die multi-signalen kan meten. Door dit idee te verkennen binnen Zuyd Hogeschool en de Wearable Werkplaats worden kansen gecreëerd voor nieuwe producten voor de betreffende bedrijven, terwijl tegelijkertijd onze professionals hun kennis van state-of-the-art technologie uitbreiden.

  Het lectoraat draagt bij aan de zwaartepunten van Zuyd en de Centres of Expertise Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) en Chemelot Innovations and Learning Labs (CHILL).

 • Onderzoek en projecten

  Onderstaand vindt u een overzicht van de projecten van het lectoraat.

  • De patiënt (weer) in zijn kracht: Revalidatie op maat door zelf-monitoring van herstel bij orthopedische aandoeningen. 
   2017-2019 | Meer over dit Raak-pro project
    
  • Implementatie van Antimicrobiële Coatings in de Gezondheidszorg. Naar betere hygiëne en minder infecties door coatings. 
   2016-2018 | Meer informatie 
    
  • Point-of-Care scanning of surfaces for bacterial loads in relation to infection prevention and hygiene management 
   2017-... | Meer informatie over dit Raak-pro project 
 • Publicaties

  Onderstaand treft u de publicaties van het lectoraat aan.

 • Nieuws

  Hieronder vindt u nieuws van of relevant voor het lectoraat.

  16-03-2018
  Lectoraat zet volgende stap in internationale strijd tegen ziekenhuisinfecties

  Op 20 maart heeft in Ljubljana de workshop ‘Antimicrobial Coatings in Healthcare settings’ plaatsgevonden. Diverse partijen kwamen samen om de uitdagingen in de ontwikkeling en toepassing van antimicrobiële coatings te delen en aan te pakken. Coatingbedrijven en kennisinstellingen uit heel Europa hebben elkaar inmiddels gevonden in het AMiCI-netwerk, dat staat voor AntiMicrobial Coating Innovations. Lees meer>>

  02-02-2018
  Publicatie COST AMiCI i.v.m. Antimicrobiele Coatings

  Regelmatig publiceren medewerkers van het lectoraat in belangrijke wetenschappelijke tijdschrijften. Op de pagina Publicaties is een recente publicatie te lezen vanuit COST AMiCI i.v.m. Antimicrobiele Coatings.  

  06-12-2017
  Gastlezing Design Thinking, Entrepreneurship and Innovation
  Op vrijdag 15 december as. zal Dr. Appaji uit Bangalore en verbonden aan de Universiteit Maastricht op uitnodiging van het lectoraat Smart Devices een gastlezing verzorgen over ondernemerschap, innovaties en productontwikkeling in de zorg. Dr. Appaji is co-founder van Glucotech Inc. en bezig met het ontwikkelen van een betaalbare röntgentechnologie. 

  De lezing vindt plaats in C.0.108 en begint om 10.30 uur. Het is ook mogelijk om Dr. Appaji te spreken op donderdag 14 december, dan zal hij de hele dag aanwezig zijn bij Engineering.

  17-09-2017
  Artikel over Antibacteriële coatings in magazine Professioneel  Schoonmaken

  Francy Crijns, projectleider van het een internationaal onderzoeksproject ‘Antimicrobial coating innovations to prevent infectious diseases’, legt in een artikel in het magazine Professioneel Schoonmaken (jaargang 16-17/4) uit hoe ziekenhuisinfecties door antibacteriële coatings kunnen worden teruggedrongen.

  15-09-2017
  Meten op PAS
  Op 8 en 9 september jl. was LIME, samen met de Wearable Werkplaats, op het PASfestival in Maastricht om het publiek te vertellen over slimme en efficiënte manieren van het meten van de gezondheid. Ook het Wearable Prototyping Platform kwam aanbod.

  04-09-2017
  Project ‘Anti-Microbiele coatings' genomineerd voor RAAK-award 2017
  Het (internationale) onderzoeksproject ‘Antimicrobial coating innovations to prevent infectious diseases’ is genomineerd voor de RAAK-award 2017 en de publieksprijs. De jury, onder leiding van lector Reint Jan Renes heeft zich gebogen over de 23 aanmeldingen die Regieorgaan SIA voor de RAAK-award ontving en vervolgens 10 projecten genomineerd. 
  De bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking vindt plaats tijdens het SIA-congres op 30 november. Via de Facebookpagina 'RaakAward' kan gestemd worden voor de publieksprijs.

  24-08-2017
  Actief bewegen: de Ironman
  Healthy living en actief bewegen is de context waarbinnen het lecortraat Smart Devices werkt. Onder het credo ‘practice what you preach’ deden Ruud Bongers en Gabrielle Tuijthof, beiden van het lectoraat, mee aan de Ironman in Maastricht op 5 augustus jl.  Meedoen aan deze triathlon is een prestatie van formaat. “You are an Ironman” schalde het terecht door de luidsprekers, toen zij finishte.

  Terwijl de meeste mensen genoten van hun vakantie gingen Ruud en Gabrielle 4 km zwemmen in de Maas, 178 km fietsen door het mooie Limburgse landschap en 42 km hardlopen door Maastricht. “De Ironman zelf was natuurlijk een fysieke en mentale beproeving, maar de maanden training die er aan vooraf gingen waren dat zeker ook" vertelt Ruud. "Ik had dit niet gekund zonder de steun en hulp van een heel aantal mensen. Hieraan meedoen was  een geweldige en onbeschrijflijke ervaring”. 

  Lees hier het eigen verslag van Ruud Bongers.

  23-08-2017
  Gabrielle Tuijthof gaf lezing over wearables
  Gabrielle Tuijthof heeft op 10 juli 2017 een lezing gegeven op het symposium 'Translating Research into Practice’ bij de Universiteit van Kent over het gebruik van de beschikbare commerciële wearables voor het herstel bij ACL. De lector was uitgenodigd door docent Karen Hambly, van onderzoeksgroep 'sporttherapie, lichaamsbeweging en gezondheid'. Gabrielle  demonstreerde verschillende wearables waaronder de Myontec Wearable broek die EMG activiteit van de hamstrings en beenstrekkers registreert tijdens het uitvoeren van activiteiten.

  13-07-2017
  RAAK-PRO subsidie voor Surfscan
  Het onderzoeksproject, Surfscan (Point-of-Care scanning of surfaces for bacterial loads in relation to infection prevention and hygiene management) is op 19 juni 2017 gehonoreerd met een RAAK-PRO subsidie door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek. Aan het project is het maximale subsidiebedrag van 700.000 euro toegekend. In het project werkt Zuyd samen met externe partners.

  Binnen het onderzoeksproject Surfscan wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuw hulpmiddel voor het screenen van bacteriën op verschillende oppervlakken gedurende de dagelijkse routine van professionals in de gezondheidszorg. Om de patiëntenzorg te optimaliseren is het van vitaal belang dat infecties in de zorginstellingen worden voorkomen. Antibioticaresistente bacteriestammen bedreigen steeds meer de volksgezondheid. Infectiepreventiemedewerkers in ziekenhuizen en oudere verpleeghuizen onderstrepen de urgentie van een hulpmiddel dat op snelle, nauwkeurige en betrouwbare wijze bacteriële belastingen opspoort. Het project staat onder leiding van lector Gabrielle Tuijthof en onderzoeker Francy Crijns.

  11-07-2017
  Publicaties vanuit onderzoeken van het lectoraat
  Regelmatig publiceren medewerkers van het lectoraat in belangrijke wetenschappelijke tijdschrijften. Kijk op de pagina Publicaties voor een overzicht.

  04-07-2017
  Artikel over project Anti- microbiële coatings in Engineering.net
  Francy Crijns, projectleider van het een internationaal onderzoeksproject ‘Antimicrobial coating innovations to prevent infectious diseases’ gaf in Kopenhagen een persbriefing tijdens de European Conference for Science Journalists. Naar aanleiding daarvan verscheen er een aritkel in Engineering.net.

  30-06-2017
  Lector en studenten naar India
  Gabrielle Tuijthof bezocht half juni samen met Eric Hamers (docent Built Envrionment) en vier studenten de Indiaase stad Bangalore. Het doel van de reis was om te  bekijken op welke wijze de lectoraten Smart Devices en Smart Urban Redesign kunnen bijdrage aan Health in Slums. De stichting Health in Slums is een samenwerkingsverband van de Universiteit Maastricht en Zuyd hogeschool. Zij proberen d.m.v. onderzoeken iets te doen aan gezondheidssituatie van mensen in sloppenwijken. Lees hier meer over de reis en het project.

  28-06-2017
  Artikel Op weg naar learning society
  Ab van der Touw, CEO van Siemens, vind Zuyd hogeschool een van de best practices als het gaat om samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dit zegt hij in een interview in de Ingenieur (mei 2017). Lees hier het hele aritkel.

  26-06-2017
  Artikel over project Anti-microbiële coatings
  In juni 2017 is in de Zorg en Ziekenhuiskrant een artikel verschenen over het COST Amici project "Anti- microbiële coatings"

  22-05-2017
  Eerste Limburg Meet(ing)
  Op 15 juni 2017 organiseerde LIME de eerste Limburg Meeting  op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Kijk op de website van LIME voor meer informatie.

  19-05-2017
  Presentaties minisymposium activiteitenmeters
  Op 9 mei jl. vond een minisymposium plaats rondom activiteitenmeters in de zorg. Lector Gabrielle Tuijthof gaf ook een presentatie op dit minisymposium. Bijgaand kunt u alle presentaties bekijken. 

  10-05-2017
  Lezing Smart Diagnostics
  De lector Smart Devices heeft op 9 mei een lezing over Smart Diagnostics verzorgd tijdens de Biomedica, die dit jaar in Eindhoven plaatsvindt.

  04-04-2017
  Derde publicatie vanuit COST project AntiMicrobial Coating Innovations
  Onlangs is in het tijdschrift Bioengineered van het NCBI (National Center for Biotechnology Information) het derde artikel gepubliceerd vanuit het COST Amici project. Bekijk hier de publicatie: 'Anti-Microbial Coating Innovations to Prevent Infectious Diseases'

  25-04-2017
  Expert-bijeekomst 'De patient (weer) in zijn kracht'
  Op 2 mei vond de tweede expert-bijeenkomst van het RAAk Publiek project ‘De patiënt (weer) in zijn kracht’ plaats in Eindhoven bij fysiopraktijk B&Sis Fysiotherapie. Bekijk hier de deelnemers van de eerste bijeenkomst. 

  24-04-2017
  Online uitleendatabse wearables bij Zuyd
  Een online uitleendatabase (AuraOnline) voor wearables (en t.z.t. ook andere sensoren en apparaten) beschikbaar op Zuyd locatie Heerlen is nu operationeel. Op de home page zie je van alle wearables een foto door dubbel te klikken op de betreffende foto vind je meer info, maar je kunt ook zoeken naar specifiek product. Uitlenen gaat via Loek Simons locatie B2.209a. Alle wearables zijn voorzien van een Zuyd-barcode-sticker voor een snelle registratie bij uitleen wat gebeurt door scannen van je collegekaart.

  06-04-2017
  Medewerker lectoraat behaald BROK-certificaat
  Chantal Ramaekers, werkzaam bij het lectoraat, heeft het BROK-examen behaald. BROK staat voor Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers.

  11-03-2017
  Artikel in Elsevier over Zuyd-onderzoek naar het gebruik van anti-microbial coatings (AMC)
  Tijdschrift Elsevier besteedde in maart 2017 ruime aandacht aan het een internationaal onderzoeksproject ‘Antimicrobial coating innovations to prevent infectious diseases’,  dat wordt geleid door Zuyd. Lees alles over het project in het artikel van Elsevier.

  9-03-2017
  Lector Paul Borm vertrekt bij Zuyd, maar zijn werk gaat door
  Op 9 maart 2017 heeft lector Paul Borm afscheid genomen bij Zuyd.  Hij werkte o.a. aan de verbinding van techniek en gezondheidszorg, wat leidde tot de vorming van het lectoraat Smart Devices. Lees meer.

  Lees meer Lees minder

Lectoraat Smart Devices
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen

www.limeconnect.nl/lime-portal