Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
rood 1

Presentaties

 

2017

 • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2017, August). Leadership for innovative teacher teams in higher education. Paper presented at the EARLI Conference, Tampere, Finland.
 • Bijker, Monique & Kockelkoren, Chris (2017). The evaluation of the impact of a new, broad IT bachelor curriculum amongst freshmen and sophomores. Paper presentatie ECER, 24 augustus te Kopenhagen
 • Simon, Frits (2017). Constructive dissenting voices: a case of consent about dissent. Paper presentatie ECER, 23 augustus  te Kopenhagen.
 • Slots, Yvonne (2017), Study success in the first year of the faculty Commercial and Financial Management. Paper presentatie ECER, 23 augustus te Kopenhagen.
 • Baarends EM, Duijsens M, Bijker M, Van der Klink, M  (2017).  “Op weg naar een “good practice” van HBO onderwijs in creatief denken” Ronde tafel gesprek op de Onderwijs Research Dagen, 29 juni te Antwerpen.  
 • Slots, Y.H.J.M. (2017). Studiesucces faculteit Commercieel en Financieel ManagementPosterpresentatie op de Onderwijs Research Dagen, 28-30 juni te Antwerpen  
 • Lambriex-Schmitz, P.M.M., Van der Klink, M.R., Beausaert, S.A.J., & Segers, M. S. R. (2017, May). Innovative Behavior for sustainable innovation. Poster presented at the EAWOP Conference, Dublin, Ireland.

 • Van der Klink, M. (2017). Groeien en bloeien: De bijdrage van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders aan Opleiden in de School. Lezing gehouden op het Congres Steunpunt Opleidingsscholen. Vianen, 31 mei. Bekijk het interview hierover.

 • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2017, April). Lead to learn: effects of vertical and shared leadership on learning in university teacher teams. Paper presented at the AERA Conference, San Antonio, USA.

 • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2017, May). How teams lead to learn: effects of vertical and shared leadership on learning in university teacher teams. Paper presented at the EAWOP Conference, Dublin, Ireland.

2016

 • Hoefnagels, A., Schoenmakers, S. (2016). Intercultural competence for 21st century learners. Case presented at EAPRIL conference, Porto (PT), 24 November 2016.
 • Van der Klink, M. (2016). Leren om te professionaliseren? Keynote op 11 november gehouden op Velon Studiedag. Nijmegen: HAN.
 • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Hoven, M., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2016, July). When leadership powers team learning: a meta-analysis. Paper presented at the INGRoup Conference, Helsinki, Finland.
 • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Hoven, M., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2016, July). When leadership powers team learning: a meta-analysis. Paper presented at the INGRoup Conference, Helsinki, Finland.
 • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Hoven, M., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2016, August). When leadership powers team learning: a meta-analysis. Paper presented at the Earli Sig 14 Conference, Regensburg, Germany.
 • Lambriex-Schmitz, P.; Klink,van der M. and Segers, M. (2016). Measuring Innovative Work Behavior in Vocational Education: Scale Development and Validation. Presentation at the EARLI SIG 14, 24-26 August, Regensburg, Germany.
 • Lambriex-Schmitz, P.; Klink,van der M. and Segers, M. (2016). Measuring Innovative Work Behavior in Vocational Education: Scale Development and Validation, an extended view on innovative work behavior. Presentation at the Educational Research Days, 14-16 September, Neerglabbeek, Belgium.
 • Simon, F. (2016). How to catch a shadow. Presentation at CMC, 11 juni 2016, Hertfordshire (UK).

  2015

 • Koeslag-Kreunen, M. & Vangrieken, K. (2015, september). Samen werken of Samenwerken? Praktische succesfactoren. Workshop gehouden op studiedag HAS Hogeschool-Toegepaste Biologie, Den Bosch.
 • Van der Klink, M. (2015). Werkplekleren: Perspectieven en balans. Presentatie op 9 maart op studiedag bij de HAN van projectleden betrokken bij innovatieproject Lectoraat van Loek Nieuwenhuis, te Nijmegen.

 • Koeslag-Kreunen, M., & Vangrieken, K. (2015 september). Samen werken of Samenwerken? Praktische succesfactoren. Workshop gehouden op studiedag HAS Hogeschool-Toegepaste Biologie, Den Bosch.

 • Van der Klink, M. (2015). Het Co-creatie wiel, een innovatief instrument bij professionalisering van docenten! Workshop gehouden op seminar Co-creatie. Investeren met en in sociaal kapitaal. Amsterdam: UvA, 3 November 2015. 

 • Lambriex-Schmitz, P.M.M., Van der Klink, M., Gerken, M., & Segers, M. (2015, February). Innovative Work Behaviour of teachers in Higher Education: An extended view; A first exploration. Paper presented at the International Scientific Nursing and Midwifery Congress Care4, Antwerp (Belgium)

 • Schoenmakers, S., Wilms, J. (2015). Students’ perception of what they learn during workplacement at the start of their education. Poster presented at EAPRIL conference, Luxemburg, 11 November 2015.

2014

 • Baarends E, Domhof E, Schmitz S. (2014) Educational design research concerning evidence based decision making in undergraduate occupational therapy students. Proceedings of the 20th annual meeting of the European Network of Occupational Therapy in Higher Education, 23-25 oktober 2014, HAN university of Applied Sciences, Nijmegen.
 • Baarends EM. (2014) Een ontwerpgericht onderzoek naar de ontwikkeling van onderwijs over evidence based besluitvorming in de beroepsuitoefening van ergotherapeuten. Presentatie op de Onderwijs Research Dagen, 11-13 juni te Groningen, Rijksuniversiteit Groningen.
 • Baarends, E.M. (2014). EBP in het curriculum van gezondheidszorgonderwijs; Masterclass voor docenten van de opleiding verpleegkunde en vroedkunde van de Katholieke Hogeschool Limburg Associatie K.U.Leuven. Heerlen, 2 juni 2014.
 • Baarends, E.M.(2014). Een ontwerpgericht onderzoek naar de ontwikkeling van onderwijs over evidence-based besluitvorming in de beroepsuitoefening van ergotherapeuten. Presentatie op de Onderwijs Research Dagen, 11-13 juni te Groningen.
 • Baarends E & Van der Klink M. (2014) Promising education in evidence-based decision making in undergraduate occupational therapy students, EAPRIL, november 2014, Cyprus.
 • Van der Klink, M. (2014). Onderzoek in het hbo? Een verkenning van de kenmerken van hbo-onderzoek. Prestentatie op 21 november voor de redactie en adviesraad van Gedrag en Organisatie, te Utrecht.
 • Van der Klink, M. (2014). Innoveren kun je leren. Gastcollege op 20 november voor de master Personal Leadership in Change (PLIC) te Sittard.
 • Van der Klink, M. (2014). Professionaliseren vanuit loopbaanperspectief. Een reflectie bij het afscheid van Blanca Smit. Presentatie op 25 september bij de huisartsenopleiding te Utrecht.
 • Van der Klink, M. (2014). Informeel leren. Gastcollege op 7 mei voor studenten master onderwijskunde, Universiteit Antwerpen.

 • Koeslag-Kreunen, M. (2014, januari). How can teacher teams in higher education successfully create innovative solutions? Presentatie gehouden voor onderzoekers op Horaire Labo, Institut de pédagogie universitaire (UCL), Louvain-la-Neuve, België.

2013

 • Baarends EM. Uitgangspunten EBP in het onderwijs (Zuyd for Practice); presentatie voor docenten van de opleiding Caesar therapie van Hogeschool Utrecht (Jeroen Mol; Cindy Bastiaansen; Margriet van Dijk; Meta Wildenbeest; Nienke Smorenburg). 25 april 2013.
 • Koeslag-Kreunen, M. (2013). Leergedrag in docententeams. Presentatie bij Masterclass OU Professionele ontwikkeling van docenten in het beroepsonderwijs. 10 september 2013 te Heerlen: Open Universiteit Nederland.
 • Koeslag-Kreunen, M., Van der Klink, M., Van den Bossche, P., Segers, M., Gijselaers, W. (2013). Why teacher teams fail. Mini paper presented at the conference of the European Association for Practitioner Research on Improving Learning in education and professional practice. November 2013, Biel/Bienne, Switzerland.
 • Mennen, J., & Van der Klink, M. (2013). Laid-back of up-tempo? De voorspellende kwaliteit van het eerste jaar voor de studievoortgang in een conservatorium. Paper gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen, 29-31 mei 2013 te Brussel, Vrije Universiteit Brussel.
 • Schoenmakers, S., Wilms, J., Van Seggelen, H., Van der Klink, M. (2013). Students’ perception of what they learn in Teaching Hotel Château Bethlehem. Paperpresentatie EuroCHRIE conferentie (Cooperative Education and Research for Hospitality & Tourism Educators), Freiburg (D) 16-19 oktober 2013.

2012

 • Baarends EM (2012). Presentatie: Best Practices in EBP education of the interdisciplinary project Group EBP Zuyd. Symposium: Evidence Based Practice- emergent issues in education and health practitioner practice. 29 november 2012 Kennis in Bedrijf. Zuyd Hogeschool.
 • Baarends, EM (2012).  Workshop: Evidence Based ontwerpeisen aan evidence based werkplekleren, Faculteit der bewegingswetenschappen, maart 2012, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Beurskens, S & Baarends, EM (2012). Presentatie: Het gebruik van onderzoek in de gezondheidszorg. Studiedag 11 december 2012. Praktijkgericht onderzoek in het HBO. FACTA bv. 
 • Koeslag-Kreunen, M. (2012). Succesvolle docententeams: waarom en hoe? Workshop gehouden bij de Lectorale rede Marcel van der Klink. Heerlen, Zuyd, 15 juni 2012
 • Koeslag-Kreunen, M., Van der Klink, M., Van den Bossche, P., Segers, M., Gijselaers, W. (2012). Stimuleren van leergedrag in docententeams door teamleiderschap. Ronde-tafel-sessie op Onderwijs Research Dagen, 20-22 juni 2012, Wageningen: Universiteit Wageningen.
 • Van der Klink, M. (2012). Professionalisering van het onderwijs. Bekwaam innoveren voor een toekomstbestendig hoger beroepsonderwijs. Rede uitgesproken op 15 juni 2012 bij de installatie als lector bij Zuyd Hogeschool.
 • Van der Klink, M., Kools, Q., Avissar, G., White, S. & Sakata, T. (2012). Professional Development of Teacher Educators: What do they do? Findings from an explorative international study among teacher educators. Paper gepresenteerd op de ATEE Winter Conference 2-4 april 2012 te Coimbra (portugal), University of Coimbra.
 • Lambriex-Schmitz, P.M.M, Van der Klink, M. & De Grave, W. (2012). Zin in professionalisering? Intenties van hbo- docenten Gezondheidszorg om deel te nemen aan professionaliseringsactiviteiten. Paper gepresenteerd op de OnderwijsResearchDagen, 20-22 juni 2012 te Wageningen, Universiteit Wageningen.
 • Lambriex-Schmitz, P.M.M. (2012). Zin in professionalisering: wat stimuleert en belemmert docenten? Workshop gehouden bij Lectorale rede Marcel van der Klink. Heerlen, Zuyd, 15 juni 2012.

 

 

 

 

 

Contact

Lectoraat Professionalisering van het Onderwijs
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen

Secretariaat:
Sandra Bösch-Kroll
M +31 (0)45 400 65 20
M +31 (0)6 30 38 69 99
E sandra.bosch@zuyd.nl