Professionalisering van het Onderwijs
Afgerond onderzoek en projecten

Afgerond onderzoek en afgeronde projecten

Op deze pagina vindt u een selectie van afgeronde projecten.

 • Leren en leiderschap in docenten teams voor onderwijsvernieuwing 
  Mieke Koeslag | 2019
 • Reconstructie van CHILL. Hoe is CHILL ontstaan? 
  Frits Simon, Miriam Stuijts en Joyce Vreuls | 2019
 • ROC Leeuwenborgh: Professionaliseren in onderzoek van onderwijskundige leiders
  Erica Baarends, Frits Simon, Miriam Goes, Monique Bijker en Marcel van der Klink | 2016-2018
 • Studiesucces. Voorstudie ten behoeve van promotietraject
  Yvonne Slots | 2016-2017
 • Managers en demotie. Hoe managers hun demotie ervaren
  Frits Simon | 2015-2016
 • Praktijkgerichtonderzoek. Vergelijking van verschillende opvattingen over praktijkgericht onderzoek  
  Frits Simon en Erica Baarends | 2015-2017    
 • Creativiteit. Ontwikkelen en beproeven van een cursus creativiteit. Samenwerkingsproject met de UM en RUG. 
  Marije Duijsens en Erica Baarends | 2017
 • Employability curricula. Exploratief onderzoek: koppelen van de data van de NSE en HBO-monitor
  Omar Habets, Jol Stoffels, Paul Reijns en Marcel van der Klink | 2015-2017
 • Exploratie literatuur curriculumontwikkeling. Verkenning literatuur naar aanpakken en modellen voor curriculum-ontwikkeling in hoger onderwijs 
  Sylvia Schoenmakers, Frits Simon en Joyce Vreuls | 2015-2017
 • Leren van curriculumontwikkeling. Panel van experts die bij curriculumontwikkelingstrajecten binnen Zuyd hun licht laten schijnen op ambities, realisatie en obstakels
  Sylvia Schoenmakers, Marije Duijsens, Marianne Pauwels en Marcel van der Klink | 2015-2017
 • Curriculumontwikkeling Zuyd Professional. Onderzoek en adviseren bij tweetal ontwikkelingstrajecten binnen Zuyd Professional
  Miriam Goes, Chris Kockelkoren en Erica Baarends | 2016     
 • Ontwikkeling van het beroepsbeeld van eerstejaars studenten. Onderzoek bij eerstejaars studenten ergotherapie
  Ellen Domhof en Frits Simon | 2015-2017 
 • Informeel leren docenten. Onderzoek naar hoe en wat docenten bij twee opleidingen informeel leren
  Myriam Lamerichs | 2016
 • Besluitvorming EBP. Ontwikkelen en beproeven onderwijs in EBP bij opleiding Ergotherapie
  Erica Baarends  | 2015-2016
 • Voorwaarden voor BSA. Onderzoek naar onder welke voorwaarden BSA legitiem is bij Conservatorium
  Josien Mennen    
 • Evaluatie ICT-bachelor. Evaluatie nieuwe curriculum brede bachelor
  Chris Kockelkoren en Monique Bijker | 2015 
 • Leren in Teaching Hotel. Onderzoek naar leerervaringen eerstejaarsstudenten
  Sylvia Schoenmakers, Jogien Willems | 2015-2016
 • Community for Communities. Ontwikkelen van kennis over de ontwikkeling van communities
  Sylvia Schoenmakers, Marcel van der Klink, Paul Hennissen, Wilmy  Jenniskens en Judith van Hooijdonk | 2015-2016   
 • Werkplekleren 3.0. Extern project gericht op evaluatie pilots werkplekleren in gezondheidszorg
  Sylvia Schoenmakers en Marcel van der Klink | 2015-2016