Professionalisering van het Onderwijs
Raad van Advies

Raad van Advies

De leden van de Raad van Advies ondersteunen het lectoraat vanuit hun verschillende achtergronden en expertise. De raad komt tenminste een maal per jaar bijeen. De raad bestaat uit de volgende leden.

Quinta Kools

Dr.ir. Quinta Kools is werkzaam als lector “Wendbare Onderwijsprofessionals’ bij de Fontys Lerarenopleiding Tilburg. In haar werk richt ze zich op professionalisering van leraren en lerarenopleiders, met het doen van praktijkonderzoek als professionaliseringsstrategie. In haar lectoraat ligt de focus op het opleiden van leraren die voorbereid zijn op hun toekomst als onderwijsprofessional en op het vormgeven van onderwijs van/voor de toekomst.

Jeanette Oostijen

Jeanette Oostijen is sinds september 2019 werkzaam als lid College van Bestuur van VISTA College. Ze richt zich met name op de portefeuilles onderwijs en onderwijsinnovatie, practoraten/onderzoek in het MBO, personeel/organisatie, kwaliteitszorg, examencommissies, en internationalisering. Daarnaast heeft zij specifieke aandacht voor de onderwijsteams van de opleidingen van VISTA in het cluster Business Logistiek en Veiligheid, en het cluster Zorg en Welzijn. Jeanette is tevens lid van het Bestuur Stichting ‘Ieder mbo een Practoraat’ en lid van de Kerngroep Onderwijsonderzoek MBO Raad. 

Marc Vermeulen

Prof.dr. Marc Vermeulen is hoogleraar (onderwijs-)sociologie bij TIAS School for Business and Society, Tilburg University.