Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Geel 1

Engineering

Afgestudeerde engineers vinden snel een baan. Je kunt er ook voor kiezen om verder te studeren.

Welke titel mag je voeren na je afstuderen?

Bachelor of Science
Na het afstuderen heb je de graad ‘Bachelor of Science’ behaald.  Je mag dan de titel 'Bsc' voeren. Op je diploma wordt vermeld dat je deze graad hebt behaald in Engineering.

Engelstalig diploma supplement
Bij je diploma ontvang je, automatisch en gratis, een Engelstalig diploma supplement. Daarmee kun je in het buitenland makkelijker de waarde van je opleiding aantonen bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Het diplomasupplement geeft inzicht geeft in het niveau, de aard en de inhoud van de afgeronde opleiding. Het bevat tevens een overzicht van de door jou behaalde studieresultaten.

 

 

Carrière

De vraag naar afgestudeerde engineers is groot. Er zijn meer vacatures dan afgestudeerden. Meestal hebben studenten al vóór de diploma-uitreiking een baan! Het ziet ernaar uit dat dit de komende jaren zo blijft. Afhankelijk van je afstudeerrichting kun je als engineer veel functies vervullen bij verschillende typen organisaties:

  • Bedrijven, consultancy- of adviesbureaus waarbij je projectmatig bezig bent met het maken van technisch uitgewerkte voorstellen voor de klant
  • Grote organisaties waar je als Engineer bij een Research & Development afdeling werkt. Dit kan in de gezondheidszorg, chemie, overheid, onderwijs, productontwikkeling en constructiebureaus
  • Je werkt als zelfstandige op gebied van advies tot en met ontwerp en de ontwikkeling van producten en diensten.

 

Wil je na de opleiding doorstuderen?

Wil je na je bacheloropleiding doorstuderen, dan kun je een masteropleiding gaan volgen. Voor ieder profiel zijn er vervolgopleidingen te vinden die goed aansluiten.

Ook volgen veel alumni na hun studie nog een éénjarige dagcursus op hbo-niveau; vooral cursussen op bedrijfskundig vlak zijn erg in trek.

Tijdens je studie aan Zuyd krijg je voorlichting over de vervolgmogelijkheden.

Alumni

De natuurlijke verbondenheid die er is tussen de oud-student en zijn/haar hogeschool is overduidelijk. Als alumnus heb je er belang bij dat de opleiding van herkomst goed aangeschreven blijft en dat je aanvullende scholings- en contactmogelijkheden ten volle kunt blijven benutten. De opleiding en faculteit hebben er baat bij om het vanzelfsprekende potentieel van de eigen alumni te gebruiken om voeling te houden met ontwikkelingen in de relevante beroepspraktijk.

Dat doen we dan ook al sinds jaren intensief. Bij werkveldcontacten rond stages en in toenemende mate ook rond studieonderdelen (thema’s) komen we elkaar vaak tegen. We maken afspraken, plannen projecten, proberen van elkaar te leren en elkaars belangen te bevorderen. En last but not least, we praten bij over de ontwikkelingen in carrière, beroep, en onderwijs. Een en ander gebeurt dan in de sfeer die stamt uit de studieperiode aan de hogeschool, een sfeer van nauwe betrokkenheid en korte lijnen, die we blijvend in ere houden.

Ook is gebleken dat de alumni zelf er behoefte aan hebben om elkaar weer terug te vinden. Om persoonlijke redenen maar zeker ook om te netwerken en ervaringen uit te wisselen.

Kijk op de LinkedIn groepen:

Wellicht heb je nog contact met oude studie-genoten. Natuurlijk stellen we het op prijs als je ook hen wilt attenderen op deze groepen.

Alumni

Iedereen die een erkend diploma of erkende graad heeft behaald (met uitzondering van de propedeuse), is alumnus (m) of alumna (v).

De Latijnse term alumnus (meervoud: alumni) wordt wereldwijd gebruikt voor een afgestudeerde van een hoger onderwijs-instelling.

Contact

Meer contactinformatie

Kennis-/Informatiecentrum

Meer contactinformatie