Applied Science
Applied Science

Applied Science

De coating van je mobieltje, de vitamines in je drankje, de biobrandstof in de stadsbus, pilletjes tegen de hoofdpijn... Dit alles wordt ontwikkeld in een laboratorium en uiteindelijk op grote schaal geproduceerd. Bij Applied Science leer je hoe je materialen, producten of processen ontwikkelt of verbetert.

Als je bent afgestudeerd kun je over de hele wereld gaan werken in bijvoorbeeld de geneesmiddelen-, de chemische of voedingsmiddelenindustrie, maar ook bij waterschappen, ziekenhuizen, universiteiten en overheidsinstellingen. 

 • Locatie Heerlen & Brightlands Chemelot Campus Geleen
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Afstudeertitel Bachelor of Science
 • Eerstejaars studenten 115
 • Taal Nederlands
 • Studenttevredenheid 7,3
Alle praktijklessen volg je in de moderne laboratoria van Brightlands Chemelot Campus in Geleen. 

De opleiding in beeld

Over de opleiding

Over de opleiding

Vier afstudeerrichtingen

Er zijn vier afstudeerrichtingen. In het eerste jaar krijg je theorie en praktijk van alle richtingen. Zo kun je ontdekken waar je goed in bent en wat je echt leuk vindt. Pas aan het eind van het eerste jaar maak je je keuze.

 • Biomedical Science

  Je leert alles over onderzoek naar menselijk materiaal, bedoeld voor de diagnose en behandeling van ziekten. Denk aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen of de ontwikkeling van een onderzoekstechniek voor vroege diagnostiek bij kanker.

 • Material Science

  Je leert hoe je nieuwe materialen ontwikkelt. Bijvoorbeeld een kunststof botimplantaat gemaakt met een 3D-printer of een betere coating voor telefoons. Je leert efficiënt gebruik te maken van grondstoffen en bij de productie en recycling rekening te houden met het milieu.

 • Chemistry

  Je leert de eigenschappen van verschillende stoffen te onderzoeken en experimenteert met de verandering van die eigenschappen. Je ontwikkelt bijvoorbeeld analysemethodes waarmee de aanwezigheid van bepaalde stoffen kan worden aangetoond. Of je maakt in een zuurkast nieuwe verbindingen. Je doet onderzoek naar nieuwe materialen en naar duurzaam produceren.

 • Chemical Engineering

  Het chemisch productieproces staat centraal. Je leert hoe een laboratoriumexperiment wordt omgezet naar een grootschalig industrieel productieproces. Veiligheid en duurzaamheid staan daarbij voorop. Je probeert met zo min mogelijk grondstoffen een zo hoog mogelijke productie te bereiken en beperkt de hoeveelheid afvalstoffen tot een minimum.

Hoe ziet je week eruit?

Gemiddeld heb je 18 uur per week les. De overige uren besteed je aan zelfstudie of werk je samen met andere studenten aan opdrachten. Je bent ongeveer 38 uur per week met je studie bezig.

We gebruiken verschillende werkvormen:

 • Hoorcolleges: les waarin een docent de theorie uitlegt en toelicht met voorbeelden.
 • Werkcolleges: les waarin je onder begeleiding aan opdrachten werkt.
 • Instructiecollege: combinatie van hoor- en werkcollege.
 • Practicum: je oefent verschillende laboratoriumvaardigheden zoals het uitvoeren van een reactie volgens een bepaalde handleiding.
 • Projecten: je lost met een groepje studenten een probleem op. Je leert zo samenwerken, plannen, presenteren en rapporteren.
 • Bezoeken aan bedrijven.

Twee locaties

Vanaf schooljaar 2019-2020 krijg je les op twee locaties: Zuyd Hogeschool in Heerlen en Bightlands Chemelot Campus in Geleen. Dat betekent dat je het eerste en het tweede jaar alle theorielessen volgt in Heerlen en alle praktijklessen in Geleen. Op de Brightlands Chemelot Campus werk je in moderne laboratoria met 'state of the art' apparatuur en midden in het werkveld. Een deel van het derde en vierde jaar loop je stage. Alle lessen volg je dan bij CHILL op de Brightland Chemelot Campus in Geleen. 

Natuurlijk zorgen we ervoor dat je lessen elke dag op één locatie zijn. Je hoeft dus niet heen en weer te reizen. 

Begeleiding

De sfeer is informeel, je maakt gemakkelijk contact met medestudenten en docenten. Een paar keer per jaar heb je met je studieloopbaanbegeleider een gesprek over je studievoortgang. Je praat over hoe het gaat met je studie, over samenwerking en beroepsmogelijkheden.

Cursus wiskunde of natuurkunde
Wil je Applied Science studeren maar is het al een tijd geleden dat je wiskunde of natuurkunde hebt gehad? Met onze cursus kun je je kennis opfrissen en details aanvullen.  

Wiskunde of natuurkunde bijspijkeren

Onderzoek

Onderzoek en samenwerken zijn belangrijke onderdelen van de opleiding. Vanaf het derde jaar werk je in teamverband op de Brightlands Chemelot Campus en doen jullie onderzoek in opdracht van een bedrijf.

Traject voor mbo'ers

Met een mbo-diploma van een verwante opleiding kun je je opleiding sneller afronden. Je haalt in kortere tijd je bachelordiploma door een compacter programma en (gedeeltelijke) zelfstudie. Voor meer informatie kun je via het secretariaat een afspraak inplannen met onze studieadviseur.

Studievereniging

SV-X is de studievereniging van Applied Science. SV-X organiseert activiteiten die te maken hebben met je opleiding en je latere beroep, maar ook gezellige avondjes en uitstapjes. Een studievereniging is een vereniging voor iedereen die dezelfde studie doet als jij. Het is gezellig en informatief, er zijn geen verplichtingen en geen ontgroeningen. Meer info vind je op de website of Facebook pagina.

Kom proefstuderen

Wil je écht ervaren hoe het is om een bepaalde studie te volgen? Kom dan Proefstuderen! Tijdens het proefstuderen volg je samen met andere studiekiezers een lesprogramma voor een dag of dagdeel. Je verdiept je in de opleiding, kunt studiemateriaal inzien en ontmoet docenten en studenten. 

Data
Je bent van harte welkom op:

 • donderdag 23 april 2020
Bekijk het programma en meld je aan
 • Collegegeld en overige kosten

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding.  

  Overige kosten
  In het eerste jaar ben je naast collegegeld ongeveer € 1.000,- kwijt aan de aanschaf van boeken en andere lesmaterialen zoals een eigen labjas, veiligheidsbril en molecuulbouwdoos. De kosten in de volgende studiejaren zijn lager omdat een aantal (dure) boeken en andere lesmaterialen uit het eerste leerjaar de hele studie gebruikt worden. Ook wordt er van je verwacht dat je bij de start van je studie een notebook en software hebt. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 600,-.

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld.

  • Bekijk de actuele OER (pdf). 
 • Studie in cijfers

  Wil je weten hoe huidige studenten deze opleiding beoordelen? En wat je kansen zijn op een baan? Bekijk dan de objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen (zie Studiekeuze123). Hiermee kun je onze opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde. Bekijk de informatie over Applied Science.

studieopbouw

Studieopbouw

In het eerste jaar volg je theorie en praktijk van alle afstudeerrichtingen. Zo kun je de juiste afstudeerrichting kiezen. In het tweede jaar heb je binnen de gekozen richting nog veel keuzemogelijkheden. In het derde jaar ga je op stage en in het vierde jaar doe je je afstudeeronderzoek. Houd er rekening mee dat een deel van het onderwijs in het Engels is, zeker in de laatste twee jaar.

Theorie is niet altijd even makkelijk om te leren. Het is fijn dat de theorie aan de praktijk is gekoppeld. Praktijk en theorie sluiten goed op elkaar aan. Als je een praktijkvoorbeeld hebt, begrijp je de theorie beter. Maar tijdens een project zie je de verbanden tussen de verschillende vakken pas echt.

Sindijan Ratnam
Eerstejaarsstudent
 • Jaar 1

  In de eerste helft van het jaar wisselen theorie en practica elkaar af. Daarna ga je aan de slag met projecten rondom de thema’s:

  • gezondheid 
  • voeding
  • fabriek
  • materialen

  Op deze manier krijg je een goed beeld van de verschillende richtingen en pas je het geleerde toe in de praktijk . Bij het thema voeding ga je bijvoorbeeld in het laboratorium aan de slag met geur- en smaakstoffen. Je maakt dan perensmaak voor in snoep of kaneelgeur voor geurkaarsen.

 • Jaar 2

  Je volgt lessen in de door jou gekozen afstudeerrichting. Daarnaast kies je wat je wilt leren. Je kunt je verder specialiseren in je eigen richting of volgt juist vakken van een andere afstudeerrichting, bijvoorbeeld:

  • Biomedical Sciences: eiwitzuivering, biochemie en praktijk DNA
  • Chemistry: organische chemie, atoomspectometrie en anorganische chemie
  • Material Sciences:  materiaalkunde, procestechnologie en organische chemie
  • Chemical Engineering: reactorkunde, procestechnologie en thermodynamica

  Ook krijg je de vakken Communicatieve vaardigheden en Engels. Omdat Applied Science een internationaal vakgebied is, zal je later regelmatig Engelstalige vakliteratuur moeten lezen of met buitenlandse collega’s moeten overleggen . Daar bereiden we je tijdens de opleiding al op voor.

  Projecten
  Je werkt met medestudenten van verschillende afstudeerrichtingen aan een project. Bijvoorbeeld:

  • Ontwikkeling van materialen voor botimplantaten. Studenten van de richting Material Science ontwikkelen het materiaal; studenten van Biomedical Science onderzoeken het effect van dat materiaal op het lichaam.
  • Ontwikkeling van lichtgevoelige materialen voor zonnecellen. Studenten van Chemistry experimenteren met de eigenschappen van bestaande stoffen om zo te komen tot een nieuwe, lichtgevoelige stof. Studenten van Material Science zoeken uit hoe deze nieuwe stoffen verwerkt kunnen worden in materialen voor zonnecellen. 
 • Jaar 3

  Stage
  Je loopt twintig weken stage en doet een onderzoek bij een bedrijf, universiteit of instituut in het binnen- of buitenland. Je onderzoekt bijvoorbeeld stoffen uit planten die je kunt gebruiken in een gezichtscrème. Of je onderzoekt het effect van die crème op de huidcellen.

  Doel van de stage:

  • Leren onderzoeken, experimenteren en ontwikkelen
  • Vergroten van vakkennis
  • Vergroten van communicatieve en sociale vaardigheden
  • Ervaren hoe een organisatie in elkaar zit en hoe jij hierin functioneert

  Je wordt begeleid door een stagebegeleider van de opleiding en een begeleider van het stagebedrijf.

  Samenwerken op Chemelot
  Na je stage ga je aan de slag op de Brightlands Chemelot Campus in een team van mbo-, hbo- en wo-studenten, docenten en professionals. In opdracht van een bedrijf doen jullie onderzoek naar bijvoorbeeld een nieuwe techniek, product of toepassing. Binnen dit team heeft ieder zijn eigen specialisme en inbreng. Je breidt zo je vakkennis uit, leert samenwerken en over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken. 

 • Jaar 4

  In het begin van het vierde jaar kies je vakken om je te verdiepen in je eigen richting of je kennis te verbreden. Je kunt dit ook doen bij een andere opleiding; je volgt bijvoorbeeld een managementcursus bij International Business.

  Afstuderen
  Daarna ga je afstuderen bij een bedrijf, ziekenhuis, universiteit of onderzoeksinstituut in binnen- of buitenland. Met je afstudeeronderzoek laat je zien dat je alle geleerde theorie en vaardigheden kunt toepassen. Je analyseert een probleem, bestudeert literatuur, doet onderzoek en probeert zo tot een oplossing te komen. Je wordt begeleid door een bedrijfs- en een docentbegeleider. Je rondt af met een afstudeerverslag en een presentatie.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Havo

  Je wordt toegelaten met de volgende profielen:

  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid

  Goede kennis van wiskunde en scheikunde is belangrijk. Wij bieden een opfriscursus Wiskunde aan waarmee je je kennis kunt ophalen of aanvullen. 

 • Vwo

  Je wordt toegelaten met de volgende profielen:

  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid

  Goede kennis van wiskunde en scheikunde is belangrijk. Wij bieden een opfriscursus Wiskunde aan waarmee je je kennis kunt ophalen of aanvullen. 

 • Mbo

  Met een mbo-diploma op niveau 4 word je toegelaten tot de opleiding.

  Goede kennis van wiskunde en scheikunde is belangrijk. Wij bieden een opfriscursus Wiskunde aan waarmee je je kennis kunt ophalen of aanvullen. 

 • 21+

  Voldoe je niet aan de toelatingseisen én ben je 21 jaar of ouder, dan kun je je aanmelden voor een toelatingstoets. Deze toets bestaat onder andere uit een wiskunde- en scheikundetoets. Je kunt je zelfstandig op deze toetsen voorbereiden. Voor inlichtingen of aanmelding voor de 21+ toelatingstoets kun je contact opnemen met het secretariaat van de opleiding, +31 (0)45 400 64 98 of appliedscience@zuyd.nl.

Past deze opleiding bij jou?

Je kans op succes in deze opleiding is het grootst als je je herkent in de volgende eigenschappen:

 • Je bent nieuwsgierig en experimenteert graag.
 • Je vindt het leuk om zaken uit te pluizen en problemen op te lossen.
 • Je kunt kritisch en logisch nadenken.
 • Je kunt goed samenwerken en bent zelfstandig en verantwoordelijk.
 • Je bent goed in exacte vakken zoals wiskunde en scheikunde.

Studiekeuze-app Prapp!

Zuyd biedt de opleiding Applied Science. Maar in Nederland zijn er, binnen het domein Applied Sciences, verschillende opleidingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan Biotechnologie of Milieukunde. Wil jij weten welke opleiding het beste bij jou past? Download dan Prapp! Dit is een nieuwe landelijke studiekeuze-app waarmee je met behulp van verschillende interactieve games ontdekt welke opleiding het beste bij jou past.
 

Schrijf je in voor de opleiding

Beroep

Beroep

Het werkveld is breed en afwisselend. Je komt bijvoorbeeld terecht in de geneesmiddelenindustrie, chemische industrie of voedingsmiddelenindustrie. Maar ook bij waterschappen, ziekenhuizen, universiteiten en overheidsinstellingen. Je kunt gaan werken op afdelingen als Research and Development, Quality control, Production and Manufacturing of Marketing and Sales.

Baankans
In deze sector is veel werkgelegenheid. Naast de hoge baankansen biedt de sector interessante en innovatieve banen. Het startsalaris is ongeveer €2.200,-. 

Verder studeren

Je kunt na je afstuderen kiezen voor verschillende masteropleidingen, bijvoorbeeld bij de Universiteit Maastricht, de RWTH Aachen of de TU Eindhoven. Voor sommige masteropleidingen is een schakeljaar nodig.

Onderwijslocatie 1:
Zuyd Hogeschool
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen

Onderwijslocatie 2:
Brightlands Chemelot Campus
Urmonderbaan 22
6167 RD Geleen