Hulp bij studiekeuze
Selectieopleidingen

Selectie-opleidingen

Sommige hbo-opleidingen mogen aanvullende toelatingseisen stellen. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het beroep dat je gaat uitoefenen. Je moet bijvoorbeeld auditie of een toelatingstest doen. Soms hebben deze opleidingen andere aanmelddeadlines of -procedures.

Het gaat bij Zuyd om de volgende opleidingen. Bij de toelatingseisen staat vermeld wat de selectie bij de opleiding inhoudt. 

Bachelor:

Master:

Extra vooropleidingseisen
Bij de opleiding Leraar Basisonderwijs (De Nieuwste Pabo) gelden extra vooropleidingseisen. Voor deze opleiding moet je een toelatingstoets doen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.