Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Geel 1

Professioneel Beoordelen

Het lectoraat Professioneel Beoordelen doet praktijkgericht onderzoek dat gericht is op kennisontwikkeling over toetsen en beoordelen in het hoger beroepsonderwijs. Missie van het lectoraat is hbo-opleidingen vanuit hun specifieke context te leren zelf regie te voeren over de kwaliteit van beoordelen. Het lectoraat, dat is gestart in mei 2012, bestaat uit een aantal interne en externe leden en werkt nauw samen met de lectoraten Professionalisering van het Onderwijs van dr. Marcel van der Klink, Opleiden in de School van dr. Paul Hennissen en Technologie-ondersteund leren van dr. Hendrik Drachsler en andere relevante partners zoals de Universiteit Maastricht. In mei 2016 is de eerste lectoraatsperiode afgerond. De tweede lectoraatsperiode loopt tot 2020.

Belang van beoordelen
Het hbo draagt verantwoordelijkheid gewilde professionals in vele domeinen op te leiden. Om vast te stellen of studenten klaar zijn zelfstandig de arbeidsmarkt te betreden is een sterk en samenhangend programma van beoordelen nodig. De kwaliteit van beoordelen wordt echter onvoldoende gewaarborgd als beoordelen alleen gericht is op de instrumentatie van beoordelen (het ‘wat’ en ‘hoe’) en onvoldoende de professionaliteit van studenten en opleiders erkent als dé kernvoorwaarde voor kwaliteit. Het lectoraat neemt dan ook het thema professionaliteit in relatie tot beoordelen onder de loep: hoe kunnen we ook in de wijze van beoordelen een impuls geven aan het ontwikkelen van een duurzame professionele beroepshouding, waarin blijvend leren centraal staat.

Kennisontwikkeling en professionalisering
In de tweede lectoraatsperiode (2016-2020) staat enerzijds kennisontwikkeling over het ontwerpen van beoordelingsprogramma’s in het hbo centraal met vragen als: Wat vraagt het van teams aan expertise deze te ontwerpen? Wat helpt hen daarbij? Hoe kunnen studenten door de wijze van beoordelen worden gemotiveerd tot verder leren? Welke rol speelt kwaliteit van feedback daarbij? Naast kennisontwikkeling zet het lectoraat zich samen met de collega-onderwijslectoraten zich in de onderwijskundige expertise van hbo-professionals te versterken door een community in te richten waarin praktijkgericht onderzoek, professionalisering en implementatie worden verweven. Het evidence-informed denken en werken is daarbij uitgangspunt.


Lees meer

Open pdf

Contact

Lectoraat Professioneel Beoordelen
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen

Secretariaat: Sandra Bösch
T +31 (0)45 400 68 20
E sandra.bosch@zuyd.nl