Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
rood 1

Dr. Marcel van der Klink

is sinds augustus 2011 de lector van dit lectoraat. Zijn werk omvat voornamelijk het initiëren en begeleiden van onderzoek naar curriculumontwikkeling bij de opleidingen van Zuyd.

Daarnaast is hij als adviseur en programmamanager betrokken bij Zuyd-brede initiatieven, zoals de Educatieve Agenda Limburg, het innovatieprogramma Zuyd Innoveert en het Programma Succesvol Studeren dat zich richt op het ondersteunen van opleidingen bij het verbeteren van de studeerbaarheid van opleidingen. Het werk van Marcel en van het lectoraat concentreert zich binnen Zuyd, maar ook daarbuiten is Marcel en het lectoraat actief, bijvoorbeeld in de  samenwerking met de UM en het roc Leeuwenborgh.

Marcel studeerde andragogiek, differentiatie volwasseneneducatie, aan de Radboud Universiteit. In 1999 promoveerde hij op een studie naar opleiden op de werkplek aan de Universiteit Twente. Tot medio 2015 combineerde hij zijn lectorschap met een aanstelling aan de Open Universiteit waar hij onder meer universitair hoofddocent was bij het Centre for Learning Sciences and Technology. Een overzicht van zijn publicaties is te vinden op scholar google.

Contact
E marcel.vanderklink@zuyd.nl
T +31 (0)45 400 65 25