HBO-Rechten
HBO-Rechten

HBO-Rechten

Regels, wetten en recht: je hebt er dagelijks mee te maken. Wat mag Facebook met jouw gegevens doen? Wat zijn je rechten bij een online aankoop? Wie is aansprakelijk bij een aanrijding? Heeft de buurman recht op een bouwvergunning voor een nieuwe garage? Nadat je de opleiding HBO-Rechten (voorheen Hogere Juridische Opleiding) hebt afgerond, weet jij het antwoord op deze vragen.

Deze studie leidt jou op tot een praktijkgerichte jurist. Je krijgt les in alle belangrijke rechtsgebieden zoals arbeidsrecht, familierecht, belastingrecht en internationaal recht.

 • Locatie Sittard
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Taal Nederlands

De opleiding in beeld

Over de opleiding

Over de opleiding

Wat leer je?

Tijdens de opleiding leer je hoe je juridische problemen kunt voorkomen en oplossen. De nadruk ligt op het toepassen van juridische kennis in de praktijk. Hoe stel je een juridisch stuk op? Hoe geef je juridische uitleg aan een cliënt in begrijpelijke taal? Hoe help je een ondernemer om zijn zaken juridisch goed te regelen? Daarnaast leer je op welke wijze je onderzoek doet. Je leert ook hoe je gesprekken voert met verschillende soorten cliënten.

Hoe ziet je week eruit?

In het eerste jaar heb je gemiddeld 14 uur per week les. Aan zelfstudie moet je rekenen op gemiddeld 26 uur per week. Gedurende de opleiding neemt het aantal lesuren af en wordt verwacht dat je zelfstandig bezig bent met de lesstof en samen met anderen aan projecten werkt. Je bent ongeveer 40 uur per week met je studie bezig. Er zijn gastcolleges van bijvoorbeeld een advocaat, een deurwaarder of een medewerker van het UWV. Je gaat regelmatig het werkveld in; op excursie naar een nieuwbouwproject, een zitting bijwonen in de rechtbank en stage lopen.

Vanaf het eerste jaar werk je aan je competenties en je professionele ontwikkeling onder begeleiding van een studieloopbaanbegeleider. Daar kun je terecht voor het maken van keuzes tijdens je studie, hulp in je studieplanning en coaching tijdens je stage.

Werkvormen

 • (Gast)colleges: De (gast)colleges worden in grote groepen gegeven. In het college krijg je informatie waarmee je beter je leerdoelen kunt behalen en kun je vragen stellen aan de (gast)docent. 
 • Practica: In groepen van 3 of 4 studenten oefen je met nieuw lesmateriaal. Je werkt aan het oplossen van praktijkcasussen, het lezen, begrijpen en analyseren van wetteksten en het schrijven van juridische producten, zoals een beroepschrift .
 • Projectgroepen: In groepjes van maximaal 15 studenten train je jouw juridische vaardigheden, zoals het oplossen van juridische conflicten, debatteren, pleiten en juridisch schrijven.
 • Onderwijsgroepen: In groepjes van ongeveer 12 studenten werk je onder begeleiding van een docent aan het oplossen van een juridisch probleem.
 • Consultatietijd: Docenten hebben wekelijks consultatietijd. Je kunt dan bij hen terecht met jouw vragen.
Lees meer Lees minder

Ik heb hiervoor de mbo-opleiding Juridisch Medewerker gedaan, met als uitstroomprofiel zakelijke dienstverlening. Deze opleiding is mij goed bevallen en ik wilde graag verder gaan met het recht. Het recht boeit mij omdat ik het interessant vind mijn rechten en plichten te kennen en te weten wat ik moet doen als er conflicten ontstaan.

Borgie Schols
Student

Stages

Er staan drie stages op het programma: in het tweede jaar een stage van 10 weken, in het derde jaar één van 20 weken en in het vierde jaar één van 25 weken. Je kiest je stageplek zelf. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen op een notariskantoor, de juridische afdeling van een bedrijf, bij de rechtbank, in de advocatuur of bij het Zuyd Legal Lab. Je kunt ook stage lopen in het buitenland, bijvoorbeeld bij een Nederlandse Ambassade.  

Zuyd Legal Lab

Zuyd Legal Lab is het leerwerkbedrijf van de opleiding. Hier komen vraagstukken binnen van bedrijven en particulieren, waar derde- en vierdejaarsstudenten onder begeleiding van professionals mee aan de slag gaan. Je gaat dus echt juridische diensten verlenen. Je leert juridische problemen op te lossen en te voorkomen door voorlichting en advies te geven.  

Verschil tussen hbo en universiteit

Een juridische opleiding is altijd theoretisch. Je moet veel leren, weten en wetboeken uitpluizen. HBO-Rechten is praktijkgerichter dan de opleiding Rechten aan de universiteit. We laten je veel kennis maken met het werkveld door middel van praktijkcasussen, het oplossen van vraagstukken voor echte bedrijven, gastcolleges en werkbezoeken.

Wat betreft beroepsmogelijkheden is er één verschil: als hbo-jurist ben je werkzaam in niet-togaberoepen. Dat betekent dat je geen advocaat, rechter of officier van justitie kunt worden. Natuurlijk kun je na je hbo-opleiding aan de universiteit je master met civiel effect behalen. Met deze master kun je wel togaberoepen uitoefenen.

Kom proefstuderen

Wil je écht ervaren hoe het is om deze studie te volgen? Kom dan Proefstuderen! Bekijk het programma en meld je aan.

Meer informatie
 • Collegegeld en overige kosten

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding.  

  Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor boeken en ander studiemateriaal.

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld. 

  • Bekijk de actuele OER
 • Studie in cijfers

  Wil je weten hoe huidige studenten deze opleiding beoordelen? En wat je kansen zijn op een baan? Bekijk dan de objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen op Studiekeuze123. Hier kun je onze opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde. Bekijk de informatie over HBO-Rechten

   

Kom online kennismaken

Het hele jaar door kun je online kennismaken met onze opleiding. In een online sessie hoor je alles wat je moet weten over de opleiding. Onze docenten en studenten zitten voor je klaar om je vragen te beantwoorden.

Bekijk snel de data en meld je aan.

studieopbouw

Studieopbouw

Elk studiejaar is opgebouwd uit vier blokken van 10 weken. Elk blok sluit je af met een tentamenweek. 

 • Jaar 1

  Het eerste jaar is voor alle studenten hetzelfde.  Het is opgebouwd rondom vier thema's:

  • Beroepsoriëntatie: maak kennis met de juridische wereld
  • Wonen
  • Familie
  • Burgerschap: leer alles over je rechten en plichten als burger en wat je mag verwachten van de overheid

  Er is veel aandacht voor de belangrijkste rechtsgebieden, zoals familierecht, vermogensrecht en bestuursrecht. Ook krijg je een college over mogelijke beroepen die je kunt uitoefenen. Je werkt aan juridische problemen die in de praktijk voorkomen. Bijvoorbeeld:

  • Een studente heeft een bijbaantje als caissière. Elk kastekort wordt ingehouden op haar salaris. Mag dat?
  • Een jongen van 14 trapt tijdens het voetballen een bal door het raam van de buurman. Wie moet de reparatie betalen; de buurman, de jongen of zijn ouders? 
  • Twee aanstaande ouders willen hun kind Storm noemen. Mag dat? Wie beslist of dit wel of niet mag?  

  De opdrachten maak je zowel in groepsverband als individueel. Je gaat ook het werkveld in, je kijkt bijvoorbeeld naar een nieuwbouwproject in de regio. Je krijgt dan alles te horen over de juridische aspecten, zoals de milieueisen en het aanbestedingstraject.

  Vakken

  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  • Publiekrecht
   Het publiekrecht gaat over regels tussen burgers en de overheid en overheden onderling.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Privaatrecht
   Privaatrecht regelt de relatie tussen burgers of bedrijven onderling.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Staatsrecht
   Het staatsrecht gaat over de organisatie, de bevoegdheden en de werking van de Staat. De grondwet is een belangrijke wet binnen het staatsrecht.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Bestuursrecht
   Het bestuursrecht omvat de regels die betrekking hebben op het nemen van een besluit door de overheid, bijvoorbeeld een bouwvergunning of uitkering.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Vermogensrecht
   Vermogensrecht heeft betrekking op alles dat met iemands vermogen te maken heeft, bijvoorbeeld een erfenis, schulden of het kopen van een huis.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Personen- en familierecht
   Het personen- en familierecht omvat familiaire zaken zoals scheiding, geboorte, afstamming en huwelijk.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Proces- en dossiermanagement
   Hoe ga je professioneel om met juridische stukken? Hoe leg je juridische dossiers aan?
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Rechtspsychologie
   Hoe bestudeer je een strafdossier? Hoe behandel je strafbare feiten?
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Rechtssociologie
   Welke invloed hebben wetten in de samenleving? Waarom en hoe houden mensen zich aan bepaalde wetten?
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
 • Jaar 2

  Je gaat dieper in op de rechtsgebieden en krijgt nieuwe vakken zoals arbeidsrecht, internationaal recht en gezondheidsrecht. De thema's Grensoverschrijdende overheid, Werken en ondernemen in de Euregio en de Levensloop komen aan de orde. Je loopt twee keer 10 weken stage. Dit is een meeloopstage waarbij je ervaart hoe het er in de juridische praktijk aan toe gaat.

  Je kunt ook als redactielid meewerken aan een juridisch tijdschrift. Je verdiept je in een bepaald rechtsgebied en schrijft artikelen, doet een wetsanalyse en voert een praktijkcasus uit, bijvoorbeeld:

  • De wet AVG en het recht op privacy: wat mag een bedrijf wel en niet doen met de gegevens van klanten?
  • Familierecht: wat komt er op juridisch gebied kijken bij een echtscheiding met kinderen? Bijvoorbeeld alimentatie en voogdij.

  Vakken

  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  • Staatsrecht en bestuursrecht
   Verdieping van de kennis uit het eerste jaar.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Stage
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Europees en internationeel recht
   Juridische kwesties rondom vrede, veiligheid, mensenrechten en ontwikkeling op Europees en internationaal niveau.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Ondernemingsrecht
   Je leert om te onderhandelen en om ondernemers in de Euregio bij te staan op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, consumentenrecht, contractenrecht en internationaal privaatrecht.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Sociaal zekerheidsrecht
   Wetten en maatregelen die ervoor zorgen dat mensen tijdens arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid een inkomen hebben.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Gezondheidsrecht
   Gezondheidsrecht gaat over wetten en regels in de gezondheidszorg.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Consumentenrecht
   Consumentenrecht gaat over wetten en regels die de consumenten beschermen bij aankoop van producten.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
 • Jaar 3

  Je hebt inmiddels al een aantal zittingen bijgewoond in de rechtbank en in dit leerjaar ga je zelf procederen tegen andere studenten. Je leert om zelfstandig een zaak van begin tot eind te behandelen: de intake met een cliënt (acteur), het onderzoek, de diagnose en de afhandeling.

  Stage
  Je loopt 20 weken stage. De ene helft van de studenten doet dat in het eerste half jaar en de andere helft in het tweede half jaar. Tijdens deze stage werk je mee als een volwaardig teamlid in een stagebedrijf dat jij zelf kiest. Je kunt er ook voor kiezen om mee te werken in Zuyd Legal Lab, het leerwerkbedrijf van de opleiding. 

  Thema's
  Daarnaast bestudeer je drie thema's : Recht en Gezondheid, Consument en Ondernemen, The European Moot Court. 

  • Recht en Gezondheid 
   Je leert over belangrijke wetten en regels in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld de donorwet, het recht op het beëindigen van je eigen leven en de aansprakelijkheid bij een medische fout.
  • Consument en Ondernemer
   Je leert de regels rondom garantie, algemene voorwaarden, misleidende reclames en timesharing. 
  • The European Moot Court 
   In groepjes werk je een juridische casus uit. Daarna volgt een pleitwedstrijd waarin studenten uit verschillende Europese landen het tegen elkaar opnemen.
  Lees meer Lees minder
 • Jaar 4

  De eerste vijf weken bereid jij je voor op je afstuderen en leer je hoe je juridisch onderzoek doet. Daarna loop je stage en volg je een blok gewijd aan het voorkomen van juridische problemen (preventive law). 

  Afstudeerstage
  Met je stageopdracht laat je zien dat je beschikt over de vereiste kennis, vaardigheden en houding. Je onderzoekt bijvoorbeeld:

  • Hoe een bedrijf de privacywetgeving kan en moet implementeren in de dagelijkse processen.
  • Hoe een gemeente moet omgaan met de herinrichting van een bepaald gebied. Is onteigening mogelijk? Met welke milieuaspecten moet zij rekening houden?
  • Hoe de alimentatie geregeld moet worden bij een huwelijk en echtscheiding, waarbij de (ex-)partner uit een ander land komt.

  Je schrijft een verslag en presenteert je onderzoek.

  Differentiatie Europa
  Je leert over het ontstaan van de Europese Unie en de rol van verschillende EU-instellingen. Je leert hoe de Europese wetgevingsprocedure verloopt, krijgt inzicht in de Europese politieke processen en leert Engelstalige juridische literatuur te begrijpen. 

  Finale
  Om je studie af te ronden houd je een presentatie met een groepje van 5 studenten met een vergelijkbare afstudeerstage. Je plaatst een thema gerelateerd aan je afstudeeronderwerp in een bredere maatschappelijke context. 

  Afstudeertitel
  Na je afstuderen mag je de titel Bachelor of Laws gebruiken.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Havo

  Je wordt met elk profiel toegelaten. 

  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij 
 • Vwo

  Je wordt met elk profiel toegelaten. 

  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij 
 • Mbo

  Je wordt met elk mbo-diploma niveau 4 toegelaten. 

 • 21+

  Als je ouder bent dan 21 en niet aan de genoemde toelatingseisen voldoet, kun je een toelatingstoets aanvragen. Neem hiervoor contact op met het secretariaat van de opleiding via e-mail: secretariaat.hbo-rechten@zuyd.nl of telefoon +31 (0)46 420 72 89.

Past deze opleiding bij jou?

Naast de juiste vooropleiding is het belangrijk dat je je herkent in het volgende:

 • Je hebt een groot gevoel voor rechtvaardigheid;
 • Je bent geïnteresseerd in de wereld om je heen;
 • Je hebt een mening over maatschappelijke en ethische kwesties, zoals de donorwetgeving of de euthanasiewet;
 • Je stelt vragen;
 • Je kunt je inleven in anderen;
 • Je hebt een goed gevoel voor taal en schrijft graag;
 • Je bent oplossingsgericht en zoekt graag kwesties tot op de bodem uit.

Schrijf je in voor deze opleiding

Beroep

Beroep

Als je de opleiding succesvol afrondt, kun je werken als juridisch medewerker bij uiteenlopende organisaties en instellingen, zoals bij de rechtbank, de gemeente, een sociale dienst of een advocaten- of notariskantoor. Ook grote bedrijven hebben vaak een eigen juridische afdeling. Mogelijke beroepen zijn:

 • Bedrijfsjurist

  Heeft de directie of een werknemer in de organisatie een juridische vraag of probleem? Als bedrijfsjurist heb jij het antwoord. Dit kan gaan over het opstellen en controleren van contracten, het beheren van verzekeringen en het afhandelen van de juridische zaken omtrent personeelszaken (bijvoorbeeld bij reorganisaties of ontslag). Jij lost juridische kwesties op of zorgt dat problemen voorkomen worden.

 • Medewerker bezwaar UWV

  UWV beslist over de mate van arbeidsongeschiktheid of de hoogte van een uitkering. Soms is een klant het hier niet mee eens en maakt bezwaar. Aan jou de taak om dit op te lossen. Je hebt direct contact met de klant, want in een gesprek kun je al veel oplossen. Het is dus erg belangrijk dat jij in heldere taal kunt uitleggen waarom een beslissing is genomen. Jij kent de sociale wet- en regelgeving en weet precies hoe je deze moet toepassen.

 • Notarieel medewerker

  Als notarieel medewerker ondersteun je de notaris met alle voorkomende werkzaamheden, zoals het opstellen van een hypotheekakte of testament, het onderhouden van contacten met accountants, makelaars en banken en het maken van afspraken. Je bent servicegericht, een goede sparringpartner voor klanten en je werkt vlot en accuraat.

 • Legal Assistent

  Als Legal Assistant ben jij de rechterhand van een of meerdere advocaten. Je ondersteunt hen bij het verzamelen en onderzoeken van informatie en het aanmaken, beheren en archiveren van documenten en dossiers. Ook ben jij verantwoordelijk voor het agendabeheer en zorg je dat alle teksten en documenten zonder spel- of typfouten de deur uit gaan.

Al tijdens mijn stages leerde ik complexe juridische vraagstukken op begrijpelijke wijze aan klanten uit te leggen en hoe je slecht nieuws over moet brengen aan een klant. Maar ook oplossingsgericht denken en innovatief zijn. Allemaal vaardigheden die ik nu dagelijks inzet bij het verbeteren van processen, om klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Want door klantgericht te werken kun je van echte meerwaarde zijn voor een bedrijf.

Srousht Waly
Afgestudeerde

Doorstuderen

Zie jij jezelf in de rechtbanken staan als rechter of advocaat? Wil jij gaan werken bij het Openbaar Ministerie en je bezig houden met het opsporen van misdrijven en de vervolging ervan? Dan moet je na je opleiding HBO-Rechten nog twee jaar doorstuderen aan de universiteit:

 • Eén schakeljaar: je gaat dieper in op de juridische kennis die je al hebt opgedaan in je hbo-opleiding en leert deze op academische wijze te benaderen.
 • Eén jaar master: met je hbo-diploma en het schakeljaar op zak kun je kiezen voor een masterprogramma met civiel effect. Civiel effect betekent dat je een master hebt gevolgd die opleidt tot togaberoepen zoals advocaat, officier van justitie en rechter.

Secretariaat HBO-Rechten
Ligne 1
6131 MT Sittard