Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Satijnwit

Start training Ondernemerschap voor vluchtelingen

10-11-2017

Op 19 februari 2018 start Zuyd Hogeschool in Maastricht met een 14-weekse training om ondernemerschap onder statushouders te stimuleren. Het is een project in samenwerking met ROC Leeuwenborgh, Qredits, Stichting Jong Ondernemen en Vluchtelingenwerk Nederland.

Inhoud van de training
De training start met een intensieve bootcamp waarin de deelnemers hun ondernemerschapsidee verder ontwikkelen. Daarbij krijgen ze de steun van professionals. Een aantal ideeën zullen gepresenteerd worden aan een jury van ondernemers en andere belangstellenden. Daarna start het 14-weekse online – offline trainingsprogramma met individuele coaching. Onderdeel van dit programma vormt de zogenaamde student company. Na afloop van de training start het vervolgtraject van 20 weken waarin de deelnemer kan kiezen voor een stage bij een organisatie of zelf een bedrijf opstarten.

 

 

Voor wie?
De training is bedoeld voor statushouders die:

  • ondernemer waren, zijn of willen worden en al een concreet idee hebben van een start-up;
  • gestimuleerd kunnen en willen worden in het zoeken van (betaald) werk;
  • in Zuid-Limburg wonen;
  • bij voorkeur minimaal Nederlands niveau A2/B1 beheersen beschikbaar zijn;
  • toestemming en steun krijgen van de gemeente.

 

Aanmelden
Geïnteresseerde statushouders kunnen zich vóór 8 januari 2018 aanmelden. Na aanmelding selecteert Zuyd samen met Vluchtelingenwerk Nederland en in overleg met gemeentes 10 deelnemers voor de eerste groep. In september 2018 start een tweede groep van 10 deelnemers.

 

Informatiesessie op 17 november 2017
Geïnteresseerden zijn op vrijdag 17 november 2017 van harte welkom op de informatiesessie van 10.30 tot 12 uur op de Brusselseweg 150 in Maastricht. Vooraf aanmelden is niet nodig.

 

Betrokkenheid van andere partijen
Naast de genoemde samenwerkingspartners en de betrokken gemeenten wil Zuyd Hogeschool in de uitvoering van het project optimaal gebruik maken van bestaande voorzieningen, infrastructuur en het netwerk in de regio. Denk aan: coaches, starterscentrum Limburg, (mkb)-bedrijven die een stageplek kunnen aanbieden, ondernemers die – op deelgebieden - willen samenwerken met ondernemende statushouders en Business Angels.

 

Contact
Meer weten over de training Ondernemerschap voor Vluchtelingen? Neem dan contact op met de contactpersoon Martine Prins.
T: +31 (0)43 3466498
E: martine.prins@zuyd.nl

Student training ondernemerschap voor vluchtelingen