Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Satijnwit

Collegegeld betalen

Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt.

Wanneer betalen?
Het collegegeld moet vóór 1 september betaald zijn. Nadat Zuyd Hogeschool je collegegeld heeft ontvangen, krijg je aan het begin van je studiejaar een bewijs van inschrijving toegestuurd. Ben je een nieuwe student dan ontvang je ook een collegekaart.

Betaalmogelijkheden
Er zijn verschillende mogelijkheden om het collegegeld te betalen:

Je betaalt zelf je collegegeld in één keer via een machtiging
Met een digitale machtiging in Studielink machtig je Zuyd Hogeschool om het collegegeld in één keer van je rekening af te schrijven. De incasso vindt plaats omstreeks 27 september. Let op:

  • Digitale machtiging is alleen mogelijk als je een bank- of girorekening hebt in een SEPA land*. 
  • Zie voor meer info de handleiding (pdf).

Je betaalt zelf je collegegeld in termijnen via een machtiging
Met een digitale machtiging in Studielink machtig je Zuyd Hogeschool om het collegegeld in termijnen van je rekening af te schrijven. Let op:

  • Digitale machtiging is alleen mogelijk als je een bankrekening hebt in een SEPA land*.
  • Je betaalt eenmalig € 24 administratiekosten. Deze incasseren we meteen bij de eerste termijn.
  • De incasso’s vinden plaats rond de 27e van elke maand (van september tot en met juni).
  • Zie voor meer info de handleiding (pdf).

Iemand anders betaalt jouw collegegeld via een machtiging
Met een digitale machtiging in Studielink machtigt de ander – bijvoorbeeld een van je ouders – Zuyd Hogeschool om het collegegeld, ineens of in termijnen, van zijn of haar rekening af te schrijven.

  • Dit is alleen mogelijk als de betaler een bankrekening in een SEPA land* en een DigiD heeft.
  • Zie voor meer info de handleiding (pdf).

Let op: na de bevestiging in Studielink kan een digitale machtiging voor de betaling van het collegegeld niet meer worden gewijzigd of ingetrokken. Wel kun je een termijnbetaling wijzigen naar incasso in één keer. Stuur hiervoor een mail naar collegegeld@zuyd.nl.  


Je werkgever betaalt je collegegeld 
Werk je al en volg je daarnaast een opleiding? Dan kan het zijn dat je werkgever jouw collegegeld betaalt. Die wil dan graag een factuur ontvangen. Daarvoor is het nodig dat je een garantieverklaring laat tekenen. Download de garantieverklaring werkgever.

 

Je hebt geen bankrekening in een SEPA land*?
Als je geen bankrekening hebt in een SEPA land*, kun je niet via een digitale machtiging of in termijnen betalen. Je boekt dan het totale collegegeldbedrag in één keer over. Zorg ervoor dat het hele bedrag vóór 1 september op de rekening van Zuyd Hogeschool staat. Betaal op tijd, internationale betalingen duren vaak langer. Gebruik daarvoor het volgende rekeningnummer:

IBAN: NL 62 RABO 0311 0781 33 
BIC: RABONL2U

Zelf verantwoordelijk voor betaling
Het kan soms gebeuren dat een incasso niet helemaal goed verloopt. Er wordt bijvoorbeeld geen geld afgeschreven. In dat geval blijf je zelf verantwoordelijk voor het betalen van je collegegeld. Neem zo snel mogelijk contact op met de financiële afdeling.

* SEPA landen zijn: alle landen binnen de EU aangevuld met Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco.

Meer informatie

Meer informatie over het collegegeld in het jaar 2017-2018 vind je in de Regeling Toelating en Inschrijving.

 

De Regeling voor 2018-2019 kun je ook al inkijken.

Contact

Stuur een e-mail