Nieuws

Studenten Zuyd Hogeschool met CHILL in de bres voor moeder aarde

Zestien studenten van Zuyd Hogeschool doen in de eerste week van februari mee aan de derde  'Nationale Conferentie Circulaire Economie' van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eerst gaan de studenten in een hackathon brainstormen over de vraag: hoe stimuleer je consumenten om producten te hergebruiken, te recyclen en/of gerecyclede producten te kopen? Dit doen ze in groepjes samen met Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL). Het winnende groepje neemt het op vrijdag op tegen de winnaars verschillende andere hbo-instellingen uit het land.

Recycling is hot

De conferentie vindt plaats in de Week van de Circulaire Economie, daarom is het thema: 'het kantelpunt naar een circulaire economie'. Consumenten overtuigen is een pittige klus, want wie wil er nou op een tweedehands matras slapen? Veel mensen gruwelen al bij de gedachte en hoe kun je hen dan toch overtuigen? Daar gaat het om. 

Wellicht helpt het dat team Zuyd uit een multidisciplinair gezelschap bestaat: Applied Science (Chemie en Chemical Engineering), Commerciële Economie, de Kunsten, Facility Management, Finance and Control, Business StudiesHotel Management School Maastricht en International Business. De studenten krijgen versterking van één Young Professional van CHILL en drie Young Professionals van woningcorporatie ZOwonen met een bouwtechnische achtergrond.  

De jury

Elk groepje presenteert hun geniale oplossing aan de regionale jury op donderdag 4 februari. Die jury wordt bemand door: Saskia Brand (lid College van Bestuur van Zuyd), Ruud Burlet (gedeputeerde provincie Limburg), Dorothe van den Bosch (programmamanager MKB bij economische samenwerking Zuid-Limburg), Pedro Nijssen (maatschappelijk verantwoord ondernemer van VANDAAG) en Diederik Barendsz (regisseur duurzaamheid ZOwonen).

De finale

Het winnende groepje moet de volgende dag in de landelijke finale strijden tegen de winnaars uit de andere regio’s. Al deze ideeën moeten helpen om Nederland in 2050 volledig circulair te maken. Zodat grondstoffen en energie hergebruikt worden. Eén ding is zeker: zonder deelname van de consument, zal er niet genoeg materiaal zijn om een effectieve circulaire economie te stimuleren.

Mocht Zuyd de landelijke finale onverhoopt niet winnen, dan zullen de ideeën van de studenten niet weggegooid worden. Integendeel. Ze worden net als spullen hergebruikt en doorontwikkeld aan de versnellingstafels van Zuyd en CHILL. Maar zover is het nog niet. Eerst vertellen de juryleden en enkele Zuyd-studenten waarom ze willen helpen moeder aarde te redden:  

Julius van Binsbergen (20)

Deelnemer en vierdejaars student Hotel Management School Maastricht: “Ik heb zojuist de pre-master van International Business afgerond en hier ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met het concept circulaire economie door de lessen van dr. Daniëlle Twardy. Zij heeft me geïnspireerd deel te nemen aan deze conferentie. Verder heb ik een paper geschreven over de rol van marketing bij de beïnvloeding van consumentengedrag als het gaat om circulaire economie. Op dit moment ben ik me verder aan het verdiepen in het onderwerp om zo, samen met anderen, tot nieuwe en innovatieve ideeën te komen.”

Ruud Burlet

Gedeputeerde provincie Limburg: “Circulariteit is wat mij betreft de nieuwe economische motor voor de regio. Limburg wil toonaangevend zijn als het gaat om de transitie naar een duurzamere maatschappij. Dat doen we bijvoorbeeld door samen met marktpartijen te zoeken naar innovatieve oplossingen voor de industrie en hun grondstoffengebruik. Maar ik vind dat we ook veel dichter bij huis moeten kijken naar hoe we kunnen bijdragen aan een toekomstbestendig Limburg. Door beter stil te staan bij ons consumptiegedrag en scherp te kijken naar wat we weggooien. Daarom ben ik blij dat slimme studenten zich nu over circulair bewustzijn gaan buigen. En als er bij mij thuis - het dak ligt sowieso vol zonnepanelen - iets kapot gaat, ren ik echt niet meteen naar de winkel voor een vervangend exemplaar. Ik vind het leuk om in de avonduren kapotte apparaten te repareren!”

Koen Vranken

Deelnemer en derdejaars student Human Resource Management bij Business Studies: “Ik wil graag aan de conferentie over circulaire economie meedoen omdat ik een duurzame wereld belangrijk vind. Daarnaast zie ik dit als een mogelijkheid om mijn bijdrage te kunnen leveren aan belangrijke oplossingen en mij verder te ontwikkelen. Binnen mijn studie vind ik het onderwerp employability erg interessant. Dit gaat over de duurzame inzetbaarheid van personeel. Die interesse komt terug in mijn motivatie om deel te nemen aan dit evenement.”

Saskia Brand-Gruwel

Jurylid en lid van het College van Bestuur Zuyd Hogeschool: “Gegeven de klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan voor ons ecosysteem ontkomen we er niet aan om duurzaam en circulair te gaan produceren en om onze economie er ook op in te richten. Ik keek laatst nog eens naar de documentaire ‘A Life on Our Planet’ van David Attenborough. Indrukwekkend en het maakt duidelijk waar we staan en wat de ‘sense of urgency’ is. Ik draag zelf in het dagelijks leven graag bij aan een betere wereld, zo zijn we thuis met onze zonnepanelen zelfvoorzienend wat betreft stroom en fiets ik naar mijn werk. Ook vanuit mijn rol als bestuurder bij Zuyd zet ik in op duurzaam onderwijs.”

Tim Geesink (21)

Deelnemer en derdejaars student Chemical Engineering bij Applied Science: “Circulaire economie is een onderwerp dat vooral de laatste jaren heel erg in de spotlights staat. Ik voel me erg betrokken bij het onderwerp en vind het goed dat er veel aandacht naar uitgaat. Daarnaast ga ik het volgend blok stage lopen bij Quality Circular Polymers. Dit bedrijf houdt zich al veel bezig met circulaire plastics en ik denk dat deze conferentie mij goed kan voorbereiden op deze stage. Ik heb me niet specifiek voorbereid voor de hackathon. Wel is het onderwerp duurzaamheid bij Applied Science vaak aan bod gekomen. Dus zowel mijn opleiding als mijn eigen interesse geven een goede basis om mee te praten over circulaire economie.”

Pedro Nijsen

Jurylid en managing director van het bedrijf VANDAAG: “Toen ik gevraagd werd voor de jury van de 'Nationale Conferentie Circulaire Economie' kon ik alleen maar volmondig ‘ja’ zeggen. De missie van mijn bedrijf VANDAAG is ‘Passie omzetten in waardevol ondernemen’ en dat sluit volledig aan bij de doelstelling van de conferentie. Bij waardevol ondernemen hoort in onze ogen dat je naast economische waarden ook invulling geeft aan ecologische en maatschappelijke waarden. Op dit moment geven we hier concrete invulling aan door onder meer het volledig verduurzamen van ons kantoor. We verbouwen een monumentaal pand tot een duurzaam kantoor dat volledig van het gas af is. Hiermee geven we een oud gemeentehuis in het hart van de dorpsgemeenschap een nieuw leven.”

Bas Latten

Eigenaar en oprichter van Wheat Straws. Bas geeft op dinsdag 2 februari eenmalig een  gastcollege voor team Zuyd over marketing en circulaire economie: “Als je binnen één generatie een plasticvrije planeet wilt hebben, is het belangrijk door te dringen tot de kern van onze samenleving. De impact van vele individuele ondernemers levert een veel groter resultaat op dan één enkele multinational die zich inzet voor een groene toekomst. Door afval te 'upcyclen’ naar een eersteklas wegwerpproduct ontstaat een betrouwbare en transparante waardeketen van akker tot composteerbak. Als ik wel eens ga duiken, zie ik hoe groot de plasticsoep is die wij mensen in de oceanen hebben veroorzaakt. Afval dat niet in die soep eindigt, wordt verbrand of het eindigt op de stranden van ontwikkelingslanden. Zo verplaatsen we het probleem terwijl we het juist bij de bron moeten aanpakken. Neem nou papieren rietjes. Die zijn gemaakt van bomen. Bomen absorberen 33 procent koolstofdioxide. Daarom moeten we bomen beschermen en agrarisch restafval ’upcyclen’ om er rietjes van te maken. Zo draag je vandaag bij aan een groener morgen.”

Dorothe van den Bosch

Programmamanager MKB Economische Samenwerking Zuid-Limburg: “Of het nu gaat over grote systeemveranderingen of de individuele bijdrage van elke burger. Als we een wereld willen waarin het ontwikkelen van verdienmodellen niet alleen op winst en korte termijn, maar op brede welvaart voor iedereen en de lange termijn gericht is, wat is er dan nodig om de ‘bronnen’ die wij hiertoe nodig hebben op een duurzame wijze te benutten? Op weg naar een samenleving waarin ons denken en doen als vanzelfsprekend wordt gestuurd vanuit de grondbeginselen van circulariteit en inclusiviteit. Dit houdt me bezig in zowel mijn werk als privéleven. Privé zoeken wij dat bijvoorbeeld in het verduurzamen van ons huis: isoleren, zonnepanelen, gasverbruik minimaliseren.”

Diederik Barendsz

Regisseur duurzaamheid ZOwonen: “Het engagement vanuit ZOwonen op het gebied van circulariteit is zeer groot. In Limburg zijn we bekend met de gevolgen van de mijnbouw, maar in rest van de wereld zijn de gevolgen van grondstoffendelving nog veel groter, ook op sociaal gebied. We moeten hiervan af en grondstoffen meer hergebruiken. Vanuit dit perspectief sluit ZOwonen heel graag aan bij deze conferentie en hackathon. Ik woon in een CO2-neutrale woning en zet vier keer per jaar de container met restafval aan de straat. Verder rij ik sinds 2000 hybride. Allemaal om een bijdrage aan een duurzame planeet te leveren. Daarom spreekt de conferentie waar Zuyd en CHILL aan meedoen mij ook heel erg aan.” 

Wie de regionale pitch op 4 februari wil bijwonen, is van harte welkom! Stuur dan een mail naar danielle.twardy@zuyd.nl.