Finance & Control
Finance & Control

Finance & Control

Financials doen veel meer dan het vullen van spreadsheets en controleren van cijfers. Je leert in deze opleiding om je te verdiepen in het verhaal achter de cijfers en op de niet-financiële kant van een bedrijf. Wat betekenen de cijfers? Hoe verhouden die zich tot trends in de markt? Welke investeringen zijn verstandig? Welke niet-financiële impact heeft het bedrijf op milieu en maatschappij?

Wij leiden op tot ‘future proof financial’: je leert financiële kennis te combineren met de nieuwste bedrijfsinzichten. Op basis van data-analyse schrijf je (financiële) rapportages en adviezen voor het management van je bedrijf over de meest uiteenlopende zaken.

Na de opleiding kun je aan de slag als (assistent) controller, business analist, consultant of financieel adviseur.

 • Locatie Sittard
 • Duur 4 jaar, start in sept. en feb.
 • Taal Nederlands

De opleiding in beeld

Over de opleiding

Over de opleiding

Wat ga je leren?

Je leert het verhaal achter de cijfers te lezen en te vertalen naar een goed managementadvies. Je maakt daarbij gebruik van financiële kennis én van kennis van IT tools. Daarnaast leer je bij ons analyseren, rapporteren, adviseren en presenteren: skills die je nodig hebt voor het maken van begrotingen, jaarstukken, investerings-en businessplannen. Ook leer je hoe je als financial een positieve bijdrage kan leveren aan duurzaamheidsvraagstukken, denk aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, de circulaire economie, gezondheid van medewerkers en eerlijke prijzen.

Belangrijke vakken in het eerste jaar zijn:

 • Bedrijfseconomie
 • Bedrijfsadministratie
 • IT tools: Power BI, Bizagi, Excel, Exact Online
 • Management en Communicatieve Vaardigheden
 • (Belasting)recht
 • Organisatiekunde

Hoe ziet je week eruit?

Je rooster verandert per blok. Het ene blok heb je meer verplichte lesuren dan het andere blok, maar gemiddeld heb je ongeveer 18 uur per week les. De overige uren besteed je aan zelfstudie en werk je samen met andere studenten aan opdrachten. Je bent ongeveer 40 uur per week bezig met je studie.

In elk blok komt een beroepsvraag aan bod. Dat zijn voorbeelden van werkzaamheden die je later in je beroep tegenkomt. Je volgt lessen, practica en trainingen bij docenten met veel praktijkervaring of mensen uit een bedrijf. Daarnaast werk je in groepjes aan een product dat hoort bij die beroepsvraag: een jaarrekening, een business plan, een advies- of onderzoeksrapport, of een dashboard met managementinformatie.

Werkvormen

 • Werkcolleges: les waarin je onder begeleiding aan opdrachten werkt.
 • Instructiecolleges: les waarin je uitleg krijgt over een onderwerp.
 • Trainingen: tijdens een training oefen je aan een bepaalde vaardigheid.
 • Community: samen met andere studenten werk je aan een beroepsvraag (opdracht) ondere leiding van meerdere docenten of mensen uit een bedrijf.


Beroepsvragen
In elk blok staat een beroepsvraag centraal. Dat is een vraag zoals die voorkomt in de praktijk van een financial:

 • Hoe start ik succesvol een onderneming (in de Euregio)?
 • Hoe leg ik verantwoording af richting mijn externe stakeholders (bijvoorbeeld aandeelhouders of financiers)?
 • Hoe beheers ik financiële risico’s van mijn onderneming?
 • Op welke informatie moet ik sturen en beslissingen nemen?
 • Hoe laat ik de waarde van mijn onderneming toenemen?
 • Hoe kom ik ‘in control’ door middel van de meest recente technologische innovaties?


Begeleiding
Je krijgt een studieloopbaanbegeleider toegewezen die jou tijdens je hele studie volgt en begeleidt. Het contact met je docenten is informeel, want je werkt vaak in kleine groepen.

Lees meer Lees minder

Studenten aan het woord

Derdejaars Britt en eerstejaars Lucas vertellen over de opleiding. Wat kun je verwachten?

Excellence! programma voor getalenteerde studenten

Excellence! geeft gemotiveerde en getalenteerde studenten in leerjaar 2 de kans het maximale uit zichzelf te halen. In dit programma werken teams van studenten uit verschillende disciplines samen aan real-life-cases uit het Limburgse bedrijfsleven.

Door Excellence! ontdekte ik hoe innovatief het Limburgse bedrijfsleven is.

Je wordt toegelaten tot het Excellence! programma als de opleiding verwacht dat je de verzwaring van je studie aankan. Op basis van je studieresultaten vindt de selectie plaats.

Traject voor vwo'ers

Met een vwo-diploma kun je in februari starten. Je krijgt dan een half jaar vrijstelling van het eerste jaar en stroomt in februari in bij studenten van de vierjarige opleiding. De opleiding in deze variant duurt 3,5 jaar.

 • Collegegeld

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding.  Via onze website kan je de hoogte van het collegegeld berekenen.

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld. 

  • Bekijk de actuele OER
 • Studie in cijfers

  Wil je weten hoe huidige studenten deze opleiding beoordelen? En wat je kansen zijn op een baan? Bekijk dan de objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen op Studiekeuze123. Hier kun je onze opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde. Bekijk de informatie over Finance & Control

Chat met een student

Heb je vragen over de opleiding Finance & Control? Wil je weten hoe het is om de opleiding te volgen? Ga via de chat in gesprek met onze studenten. Deze studenten hebben zich aangemeld omdat ze studiekiezers zoals jij willen helpen met hun ervaringen. 

studieopbouw

Studieopbouw

Vanaf dag één maak je kennis met het werkveld van de financieel professional. Als je bent afgestudeerd, krijg je te maken met uiteenlopende onderwerpen en organisatieontwikkelingen. Als student krijg je ook veel wisselende thema's aangeboden.

Jaar 1 en 2 volg je samen met studenten van de opleiding Accountancy. De programma’s zijn precies hetzelfde. Na jaar 2 maak je definitief een keuze voor één van beide opleidingen.

In de eerste helft van het vierde jaar werk je veel in groepjes aan casussen uit de praktijk”, vertelt Jelle Buis. “Zo’n casusdag begint met een hoorcollege en sluit je af met een prestentatie voor de groep en (gast)docent. Toen het onderwerp ‘corporate finance’ was, was dat bijvoorbeeld een adviseur van EY Montesquieu: een in financiering gespecialiseerde dienstverlener. Dat zijn mensen van wie je veel kunt leren.

Jelle Buis
 • Jaar 1

  Blokken 1 en 2: Businessplan
  Je werkt aan de vraag: ‘Hoe start ik succesvol een onderneming?’, die je beantwoordt in een businessplan dat je schrijft voor een beginnend ondernemer. Zo’n plan is belangrijk, want een ondernemer kan een briljant idee hebben maar het is de vraag of het uitvoerbaar is. Dit plan schud je niet zomaar uit je mouw. Daarom volg je tegelijkertijd vakken die je daarbij helpen, zoals:

  • Bedrijfseconomie: je leert een investerings- en financieringsplan, een begroting en winst- en verliesrekening maken.
  • Bedrijfsadministratie: je leert een eenvoudige boekhouding te voeren.

  Omdat je moet communiceren in het Nederlands en het Engels, komen ook die vakken aan bod. Bovendien krijg je trainingen op het gebied van managementvaardigheden, Excel en studieloopbaanbegeleiding.

  Blokken 3 en 4
  In blok 3 onderzoek je hoe je aan betrouwbare informatie over je onderneming kunt komen. Je maakt met Power BI een dashboard, een visuele weergave van de belangrijkste financiële en niet-financiële gegevens voor een modezaak. Met Bizagi maak je voor datzelfde bedrijf een grafische beschrijving van de inkoop- en verkoopprocessen.

  In blok 4 leer je hoe je verantwoording kunt afleggen aan je stakeholders, dat zijn belanghebbenden zoals aandeelhouders, de Belastingdienst en banken. Op basis van welke trends neem jij bijvoorbeeld beslissingen voor de organisatie? En houd je daarbij ook rekening met fiscale en financiële risico’s? Je stelt een jaarrekening en een BTW-aangifte op voor een bedrijf en laat dat controleren door een accountantskantoor.

 • Jaar 2

  In jaar 2 ga je dieper in op de stof uit het eerste jaar. Je leert bijvoorbeeld hoe je financiële risico’s in kaart brengt en daarvoor oplossingen aandraagt, of hoe je een managementinformatiesysteem opzet. Dit systeem gebruik je om informatie over een bedrijf te verzamelen en te analyseren. Je gaat aan de slag met informatie uit de vakgebieden Bedrijfsadministratie, Management Accounting, Financiering, Administratieve Organisatie en Belastingrecht.

  Je traint je onderzoeksvaardigheden en krijgt ‘skills-trainingen’ op het gebied van assertiviteit, onderhandelen, vergaderen, solliciteren, etc.

  Je werkt aan beroepsvragen, zoals:

  • Hoe beheers ik de financiële risico’s van mijn onderneming?
  • Op welke informatie moet ik sturen en beslissingen nemen?
  • Je sluit het jaar af met een eigen onderzoeksvraag en meerdere keuzemodules.

  Na dit jaar kies je definitief voor de opleiding Finance & Control of voor Accountancy. 

 • Jaar 3

  Het derde jaar start met een stage waarin je laat zien dat je de theorie kunt toepassen in de praktijk. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen op de financiële afdeling van een bedrijf of andere organisatie. Je krijgt individuele opdrachten, bijvoorbeeld het in kaart brengen van de administratie in de organisatie of het maken van financiële analyses. Ook maak je van dichtbij mee hoe bedrijfsprocessen lopen of beslissingen worden genomen. Daarna kom je terug naar de opleiding voor verdieping en verbreding van je kennis in Financial Accounting en Management Control.

  Je gaat aan de slag met beroepsvragen, zoals:

  • Hoe leg ik bij een grote onderneming verantwoording af aan de stakeholders en blijf ik voldoen aan de geldende wet- en regelgeving?
  • Hoe kun je helpen om ervoor te zorgen dat het gedrag van mijn medewerkers bijdraagt aan de doelen van het bedrijf?
 • Jaar 4

  In het vierde jaar werk je één blok aan beroepsvragen waarin je ook stilstaat bij de niet-financiële impact van het bedrijf en hoe je dat betrouwbaar in kaart kan brengen. Daarna volg je een minor (keuzeblok) en vervolgens ga je afstuderen in een bedrijf waar je werkt aan de oplossing van praktijkvraagstukken.

  Doorstroomminor
  Je kunt in plaats van een afstudeerstage ook kiezen voor een doorstroomminor aan de universiteit om daarna goed voorbereid aan een masteropleiding te beginnen.

  Afstudeertitel
  Na je afstuderen mag je de titel Bachelor of Science gebruiken.


   

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Havo

  Je wordt toegelaten met de profielen:

  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Techniek

  Voor deze profielen gelden specifieke eisen:

  • Natuur en Gezondheid: je moet het vak Economie of Management & Organisatie of Bedrijfseconomie in je pakket hebben.

  • Cultuur en Maatschappij: je moet het vak Economie of Management & Organisatie of Bedrijfseconomie, aangevuld met Wiskunde A of B in je pakket hebben.

 • Vwo

  Je wordt met alle profielen toegelaten. 

  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij
  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid
 • Mbo

  Je wordt toegelaten tot de opleiding als je een mbo-4 diploma hebt. De richtingen Administrateur en Assistent-Accountant sluiten het beste aan.

 • 21+

  Als je 21 jaar of ouder bent, kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling van de vooropleidingseisen. Je moet hiervoor wel een bindende toelatingstoets afleggen, waar kosten aan verbonden zijn. Voor inlichtingen of aanmelding voor deze toets kun je contact opnemen met het secretariaat via accountancy.bedrijfseconomie@zuyd.nl of via +31 (0)46 420 70 21.

Past deze opleiding bij jou?

Naast de juiste vooropleiding, is het belangrijk dat je je herkent in de volgende eigenschappen:

 • Je bent geïnteresseerd in financiën en business.
 • Je bent nieuwsgierig naar het verhaal achter de cijfers.
 • Je vindt het interessant om nieuwe IT tools te ontdekken.
 • Je bent gemotiveerd, kritisch en zelfstandig.
 • Je vindt het leuk om advies te geven.
 • Je kunt goed samenwerken.

Schrijf je in voor deze opleiding

Salah helpt politie met boeven vangen

Stel je voor, je bent vierdejaars student Finance & Control en je gaat stage lopen bij de politie om financiële transacties van bedrijven in kaart te brengen. Dit is binnenkort realiteit voor Salaheddine Saadan (Salah voor vrienden). “Tenminste, ik moet eerst nog door de screening komen. Maar voor zover ik weet, heb ik geen strafblad”, lacht hij. De politie wil van Salah weten hoeveel bewijslast de rechercheurs boven water moeten krijgen om verdachte transacties aan te tonen. “Nu is dat soms onzeker, omdat de ene rechter strenger is dan de andere”, legt Salah uit.

Beroep

Beroep

Met je diploma op zak kun je aan de slag bij veel verschillende bedrijven en in verschillende functies. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken op de financiële afdeling van een groot bedrijf, bij de overheid, bij banken, bij accountantskantoren en bij het midden- en kleinbedrijf. De finance professional ondersteunt organisaties bij het bereiken van hun doelen en zet daarbij actuele slimme technologie, data-analyse en kennis van nieuwe businessmodellen in.

Veel voorkomende beroepen zijn: 

 • Assistent-controller

  Als assistent-controller ben je de rechterhand van de controller. Je ondersteunt de controller en de financiële afdeling bij financiële controles, rapportages en procesverbeteringen binnen de organisatie.

  Je taken
  Je bent een sparringpartner voor het management en begeleidt eigen (deel)projecten. Ook zijn er volop doorgroeimogelijkheden. Het is belangrijk dat je goed kunt omgaan met verantwoordelijkheden, stressvolle periodes en deadlines en veel cijfermatig werk. Jij bent ook het aanspreekpunt voor bijvoorbeeld andere collega’s en externe partijen. Je beantwoordt binnenkomende vragen en plant afspraken.

   

 • Financieel consultant

  Als financieel consultant adviseer je je klanten op het gebied van financiële processen, risicomanagement, optimalisatie van de financiële afdeling, corporate finance en meer Daarnaast doe je onderzoek, bedenk je creatieve oplossingen en help je de klant bij het in de praktijk brengen van je advies.

   

 • Financieel adviseur

  Als financieel adviseur analyseer je de financiële situatie van je klanten. Vaak ben je in dienst van een organisatie, bijvoorbeeld een bank, maar je kunt ook zelfstandig werken. Als financieel adviseur kun je met producten werken, zoals hypotheken of verzekeringen, maak je risicoanalyses en stel je financiële planningen op.

  Je taken
  Met je klanten voer je vaak verschillende gesprekken. Je brengt de wensen van je klant in kaart en probeert een goed beeld van hen te krijgen. Hoeveel risico wil (en kan) je klant nemen? Je voert ook wettelijke controles uit. Je controleert bijvoorbeeld of je klant een strafblad heeft of ooit fraude heeft gepleegd.

Andere voorbeelden van functies waarin je terecht kunt komen, zijn:

 • Hoofd financiële administratie
 • Kredietadviseur
 • Risicomanager
 • Projectmanager

Wat verdien je?
Afgestudeerden Finance & Control zijn gewild op de arbeidsmarkt.  Sterker nog: financiële beroepen staan in de top 10 van beste verdieners. Je salaris als startend hbo’er is ongeveer € 2500,- bruto per maand.

Verder studeren

Je kunt bijvoorbeeld een universitaire master of post-hbo opleidingen volgen. Als je een doorstroomminor doet in plaats van een afstudeerstage, kun je een aantal masters aan Maastricht University in één jaar afronden. Je wordt dan toegelaten zonder schakelprogramma of toelatingsexamen.

Secretariaat Finance & Control
Ligne 1
6131 MT Sittard