Finance & Control
Finance & Control

Finance & Control

Als afgestudeerde Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie) weet jij waar het geld in een bedrijf naartoe gaat en kun je moeiteloos samenwerken met collega’s uit allerlei vakgebieden. Je kunt doorgroeien tot functies als business analist, financieel adviseur en financial controller. Bij al deze functies werk je mee aan de financiële gezondheid van een organisatie.

 • Locatie Sittard
 • Duur 4 jaar, start in sept. en feb.
 • Afstudeertitel Bachelor of Science
 • Eerstejaars studenten 92
 • Taal Nederlands
 • Studenttevredenheid 6,9
De eerste twee jaar van deze opleiding en Accountancy zijn hetzelfde. Pas na twee jaar maak je een definitieve keuze. 

De opleiding in beeld

Over de opleiding

Over de opleiding

Wat ga je leren?

Je leert veel op het gebied van financiën, processen en management. Je leert onderzoeken, analyseren, rapporteren, adviseren en presenteren: de belangrijkste skills van een bedrijfseconoom. Deze vaardigheden heb je bijvoorbeeld nodig voor het maken van begrotingen, jaarstukken, investeringsplannen en businessplannen. Daarnaast kun je jezelf persoonlijk ontwikkelen zodat je breed inzetbaar bent.

Belangrijke vakken in het eerste jaar zijn:

 • Bedrijfseconomie
 • Bedrijfsadministratie
 • ICT
 • Management en Communicatieve Vaardigheden
 • (Belasting)recht
 • Organisatiekunde
 • Marketing

Hoe ziet je week eruit?

Je rooster verandert per blok. Het ene blok heb je meer verplichte lesuren dan het andere blok, maar gemiddeld heb je ongeveer 18 uur per week les. De overige uren besteed je aan zelfstudie en samenwerking met andere studenten aan opdrachten. Je zult ongeveer 40 uur per week met je studie bezig zijn.

Tijdens de opleiding werk je aan verschillende praktijkcases. Docenten met praktijkervaring in het vakgebied geven je lessen, practica en trainingen. Daarnaast werk je in groepjes aan een case die centraal staat in dat thema, zoals het opstellen van een jaarrekening, adviesrapport, onderzoeksrapportage, jaarplan of risicoanalyse.

Je krijgt daarnaast een studieloopbaanbegeleider toegewezen die jou tijdens je hele studie volgt en begeleidt. Ook het contact met je docenten is informeel, want je werkt vaak in kleine groepen.

Werkvormen

 • Hoorcolleges: les waarin je luistert naar een docent.
 • Werkcolleges: les waarin je onder begeleiding aan opdrachten werkt.
 • Instructiecolleges: les waarin je uitleg krijgt over een onderwerp.
 • Practica: praktische opdrachten die je helpen om bepaalde lesstof beter te begrijpen.
 • Trainingen: tijdens een training oefen je aan een bepaalde vaardigheid.
 • Groepsprojecten: samen met andere studenten werk je aan een opdracht.

Praktijkcases
In elk blok staat een praktijkcase centraal. Voorbeelden zijn:

 • Hoe start ik succesvol een onderneming (in de Euregio)?
 • Hoe leg ik verantwoording af richting mijn stakeholders (extern)?
 • Hoe beheers ik financiële risico’s van mijn onderneming?
 • Op welke informatie moet ik sturen en beslissingen nemen?
 • Met welke wet- en regelgeving krijg ik te maken bij het afleggen van verantwoording aan mijn stakeholders?
 • Hoe laat ik de waarde van mijn onderneming toenemen?
 • Hoe kom ik ‘in control’ door middel van de meest recente technologische innovaties?
Lees meer Lees minder

Met teams van studenten uit verschillende disciplines voeren we real life cases uit voor het Zuid-Limburgse bedrijfsleven.Ik doe mee aan Excellence!, het honoursprogramma voor getalenteerde studenten. Daarbij zoeken we zoveel mogelijk zelf uit en nemen we in overleg beslissingen, zoals in een kleine onderneming. We doen bijvoorbeeld samen met technische studenten mee aan de internationale competitie ‘Formula Student’. Zij bouwen een racewagen, terwijl wij ons focussen op het business plan en de kostencalculatie.

Qendrim Berisha
Derdejaarsstudent

Excellence! programma voor getalenteerde studenten

Excellence! geeft bovengemiddeld gemotiveerde en getalenteerde studenten de kans het maximale uit zichzelf te halen. In dit programma werken teams van studenten uit verschillende disciplines samen aan real-life-cases uit het Limburgse bedrijfsleven. 

Door Excellence! ontdekte ik hoe innovatief het Limburgse bedrijfsleven is.

Je wordt toegelaten tot het Excellence! programma als de opleiding verwacht dat je de verzwaring van je studie aankan. Op basis van je studieresultaten vindt de selectie plaats.

Traject voor vwo'ers

Met een vwo-diploma kun je in februari starten. Je krijgt dan een half jaar vrijstelling van het eerste jaar en stroomt in februari in bij studenten van de vierjarige opleiding. De opleiding in deze variant duurt 3,5 jaar.

Kom proefstuderen

Wil je écht ervaren hoe het is om een bepaalde studie te volgen? Kom dan Proefstuderen! Tijdens het proefstuderen volg je samen met andere studiekiezers een lesprogramma voor een dag of dagdeel. Je verdiept je in de opleiding, kunt studiemateriaal inzien en ontmoet docenten en studenten. 

Bekijk de data en meld je aan
 • Collegegeld

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding.  Via onze website kan je de hoogte van het collegegeld berekenen.

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld. 

  • Bekijk de actuele OER (pdf). 
 • Studie in cijfers

  Wil je weten hoe huidige studenten deze opleiding beoordelen? En wat je kansen zijn op een baan? Bekijk dan de objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen (zie Studiekeuze123). Hiermee kun je onze opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde. Bekijk de informatie over Finance & Control

studieopbouw

Studieopbouw

Vanaf dag één maak je kennis met het werkveld van de financiële professional. Een afgestudeerde bedrijfseconoom krijgt te maken met uiteenlopende onderwerpen en organisatieontwikkelingen. Jij als student dus ook.

Jaar 1 en 2 volg je samen met studenten van de opleiding Accountancy. De programma’s zijn precies hetzelfde. Pas na jaar 2 maak je definitief een keuze.

In de eerste helft van het vierde jaar werk je veel in groepjes aan casussen uit de praktijk”, vertelt Jelle Buis. “Zo’n casusdag begint met een hoorcollege en sluit je af met een prestentatie voor de groep en (gast)docent. Toen het onderwerp ‘corporate finance’ was, was dat bijvoorbeeld een adviseur van EY Montesquieu: een in financiering gespecialiseerde dienstverlener. Dat zijn mensen van wie je veel kunt leren.

Jelle Buis
4e jaars student
 • Jaar 1

  Jaar 1 bestaat uit 4 blokken van 10 weken.

  Blok 1 en 2: Ondernemerschap
  Blok 1 en 2 staan in het teken van ‘Ondernemerschap’. Je werkt aan de vraag: ‘Hoe start ik succesvol een onderneming?’, die je beantwoordt in een ondernemingsplan dat je schrijft voor een beginnend ondernemer. Zo’n plan is belangrijk, want een ondernemer kan een briljant idee hebben maar het is de vraag of het uitvoerbaar is. Dit plan schud je niet zomaar uit je mouw. Daarom volg je tegelijkertijd vakken die je daarbij helpen, zoals:

  • Bedrijfseconomie: je leert een investerings- en financieringsplan, een begroting en winst- en verliesrekening maken.
  • Bedrijfsadministratie: je leert een eenvoudige boekhouding te voeren.
  • Organisatiekunde: hoe ontwerp je een organisatie en waarom?

  Omdat je moet communiceren in het Nederlands en het Engels komen ook die vakken aan bod. Bovendien krijg je trainingen op het gebied van managementvaardigheden, onderzoeksvaardigheden en studieloopbaanbegeleiding. Ook leer je ethisch verantwoord omgaan met financiële gegevens.

  Blok 3 en 4
  In blok 3 onderzoek je hoe je aan betrouwbare informatie over je onderneming kunt komen. Welke analysemethodes zijn bijvoorbeeld het meest geschikt voor het nemen van passende beslissingen voor de organisatie?

  In blok 4 leer je hoe je verantwoording kunt afleggen aan je stakeholders (belanghebbenden), zoals aandeelhouders, de Belastingdienst en banken. Op basis van welke trends neem jij bijvoorbeeld beslissingen voor de organisatie? En houd je daarbij ook rekening met fiscale en financiële risico’s?

  Vakken

  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  • Bedrijfseconomie
   Je leert een investerings- en financieringsplan, een begroting en winst- en verliesrekening maken
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Bedrijfsadministratie
   Je leert een eenvoudige boekhouding te voeren
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • ICT
   Je leert werken met de programma’s Excel, Exact (boekhoudsoftware) en Power Bi (tool voor data analyse)
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Management en Communicatieve vaardigheden
   Je leert enerzijds rapporteren en presenteren, samenwerken, reflecteren en feedback geven
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Recht
   Hoe gebruik je de regels van de wet en zorg je dat je aan de regels voldoet
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Organisatiekunde
   Hoe ontwerp je een organisatie en waarom?
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Marketing
   Hoe bevorder je de verkoop van producten en diensten?
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Nederlands
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Engels
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
 • Jaar 2

  In jaar 2 ga je dieper in op de stof uit het eerste jaar. Je leert bijvoorbeeld hoe je financiële risico’s in kaart brengt en daarvoor oplossingen aandraagt, of hoe je een managementinformatiesysteem opzet. Dit systeem gebruik je om informatie over een bedrijf te verzamelen en te analyseren. Je gaat aan de slag met informatie uit de vakgebieden Bedrijfsadministratie, Management Accounting, Financiering, Administratieve Organisatie en Belastingrecht. Daarnaast lopen er praktijkgerichte projecten.

  Ook wordt er aandacht besteed aan je onderzoeksvaardigheden en krijg je skills trainingen (zoals assertiviteit, onderhandelen, vergaderen, solliciteren).

  Je werkt aan beroepsvragen, zoals:

  • Hoe beheers ik de financiële risico’s van mijn onderneming?
  • Op welke informatie moet ik sturen en beslissingen nemen?
  • Een eigen onderzoeksvraag.

  Na dit jaar kies je definitief voor de opleiding Finance & Control of Accountancy.  

 • Jaar 3

  Het derde jaar start met een stage waarin je laat zien dat je de theorie kunt toepassen in de praktijk. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen op de financiële afdeling van een bedrijf of andere organisatie. Je krijgt individuele opdrachten, bijvoorbeeld het in kaart brengen van de administratie in de organisatie of het maken van financiële analyses. Ook maak je van dichtbij mee hoe bedrijfsprocessen lopen of beslissingen worden genomen. Daarna kom je terug naar de opleiding voor verdieping en verbreding van je kennis in Financial Accounting en Management Control.

  Je gaat aan de slag met beroepsvragen, zoals:

  • Hoe leg ik bij een grote onderneming verantwoording af aan de stakeholders en blijf ik voldoen aan de geldende wet- en regelgeving?
  • Hoe kun je helpen om ervoor te zorgen dat het gedrag van mijn medewerkers bijdraagt aan de doelen van het bedrijf?
 • Jaar 4

  In het vierde jaar werk je aan beroepsvragen en volg je een keuzevak. In blok 3 en 4 maak je een afstudeeropdracht die bestaat uit een stage van twintig weken. Je voert zelfstandig een opdracht uit voor je werkgever, waarin je een complex probleem oplost.

  Doorstroomminor
  Je kunt in plaats van een afstudeerstage ook kiezen voor een doorstroomminor aan de universiteit om daarna goed voorbereid aan een masteropleiding te beginnen.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Havo

  Je wordt toegelaten met de profielen:

  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Techniek

  Voor deze profielen gelden specifieke eisen:

  • Natuur en Gezondheid: je moet het vak Economie of Management en Organisatie in je pakket hebben.
  • Cultuur en Maatschappij: je moet het vak Economie of Management en Organisatie, aangevuld met Wiskunde A of B in je pakket hebben.
 • Vwo

  Je wordt met alle profielen toegelaten. 

  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij
  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid
 • Mbo

  Je wordt toegelaten tot de opleiding als je een mbo-4 diploma hebt. De richtingen Administrateur en Assistent-Accountant sluiten het beste aan.

 • 21+

  Als je 21 jaar of ouder bent, kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling van de vooropleidingseisen. Je moet hiervoor wel een bindende toelatingstoets afleggen, waar kosten aan verbonden zijn. Voor inlichtingen of aanmelding voor deze toets kun je contact opnemen met het secretariaat via accountancy.bedrijfseconomie@zuyd.nl of via +31 (0)46 420 70 21.

Past deze opleiding bij jou?

Naast de juiste vooropleiding, is het belangrijk dat je je herkent in de volgende eigenschappen:

 • Je bent geïnteresseerd in financiën en business.
 • Je hebt gevoel voor cijfers en bent nieuwsgierig naar het verhaal achter de cijfers. 
 • Je bent gemotiveerd, kritisch en zelfstandig.
 • Je vindt het leuk om advies te geven.
 • Je kunt goed samenwerken.
 • Je bent communicatief sterk. 

Schrijf je in voor deze opleiding

Beroep

Beroep

Afgestudeerden Finance & Control komen na de opleiding terecht bij veel verschillende bedrijven en functies. Zo werken ze bijvoorbeeld op de financiële afdelingen van grote bedrijven, bij de overheid, bij banken, bij accountantskantoren en bij het midden- en kleinbedrijf. Veel voorkomende beroepen zijn: 

 • Assistent-controller

  Als assistent-controller ben je de rechterhand van de controller. Je ondersteunt de controller en de financiële afdeling bij financiële controles, rapportages en procesverbeteringen binnen de organisatie. 

  Je taken
  Je bent een sparringpartner voor het management en begeleidt eigen (deel)projecten. Ook zijn er volop doorgroeimogelijkheden. Het is belangrijk dat je goed kunt omgaan met verantwoordelijkheden, stressvolle periodes en deadlines en veel cijfermatig werk. Jij bent ook het aanspreekpunt voor klanten. Je beantwoordt binnenkomende vragen en plant afspraken.

   

 • Financieel consultant

  Als financieel consultant adviseer je je klanten op het gebied van financiële processen, risicomanagement, optimalisatie van de financiële afdeling, corporate finance en meer. Je zorgt voor naamsbekendheid en werft nieuwe klanten. Daarnaast doe je onderzoek, bedenk je creatieve oplossingen en help je de klant bij het in de praktijk brengen van je advies.

   

 • Financieel adviseur

  Als financieel adviseur analyseer je de financiële situatie van je klanten. Vaak ben je in dienst van een organisatie, bijvoorbeeld een bank, maar je kunt ook zelfstandig werken. Als financieel adviseur verkoop je producten, zoals hypotheken of verzekeringen, maak je risico-analyses en stel je financiële planningen op.

  Je taken
  Met je klanten voer je vaak verschillende gesprekken. Je brengt de wensen van je klant in kaart en probeert een goed beeld van hen te krijgen. Hoeveel risico wil (en kan) je klant nemen? Je voert ook wettelijke controles uit. Je controleert bijvoorbeeld of je klant een strafblad heeft of ooit fraude heeft gepleegd.

Andere voorbeelden van functies waarin je terecht kunt komen, zijn:

 • Hoofd financiële administratie
 • Accountmanager
 • Kredietadviseur
 • Risicomanager
 • Projectmanager

Wat verdien je?
Je salaris als startend hbo’er is ongeveer € 2500,- bruto per maand.

Verder studeren

Je kunt bijvoorbeeld een universitaire master of post-hbo opleidingen volgen. Als je een doorstroomminor doet in plaats van een afstudeerstage kun je een aantal masters aan Maastricht University in één jaar afronden. Je wordt dan toegelaten zonder schakelprogramma of toelatingsexamen.

Secretariaat Finance & Control
Ligne 1
6131 MT Sittard