Accountancy
Accountancy hbo-opleiding

Accountancy

Vind jij het leuk om te puzzelen met cijfers en los je graag problemen op? Is jouw werk betrouwbaar en nauwkeurig? Werk je daarnaast graag met mensen? Volg dan de opleiding Accountancy en duik in de financiën van ondernemers, bedrijven en overheid. Als accountant ben je niet alleen bezig met cijfers, je bent ook de vertrouwenspersoon die organisaties financiële en fiscale adviezen geeft.

 • Locatie Sittard
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Afstudeertitel Bachelor of Science
 • Eerstejaars studenten 53
 • Taal Nederlands
 • Studenttevredenheid 7,3
De eerste twee jaar van deze opleiding en Finance & Control zijn hetzelfde. Pas na twee jaar maak je een definitieve keuze. 

De opleiding Accountancy in beeld

Over de opleiding

Over de opleiding

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding Accountancy leer je méér dan het opstellen van een jaarrekening. Je leert risico’s signaleren die mogelijk invloed hebben op het bedrijf van je klant. Daarnaast leer je adviezen opstellen en onderbouwen aan de hand van cijfers.

Belangrijke vakken in het eerste jaar zijn:

 • Finance
 • Ondernemerschap
 • Bedrijfsadministratie
 • ICT
 • Management en Communicatieve Vaardigheden
 • Recht
 • Organisatiekunde
 • Marketing

Hoe ziet je week eruit?

Je rooster verandert per blok. Het ene blok heb je meer verplichte lesuren dan het andere blok, maar gemiddeld heb je ongeveer 18 uur per week les. De overige uren besteed je aan zelfstudie en samenwerking met andere studenten aan opdrachten. Je bent ongeveer 40 uur per week met je studie bezig.

Tijdens elk blok krijg je hoor-, werk- en instructiecolleges. Daarnaast werk je aan verschillende praktijkcases. Docenten met praktijkervaring in het vakgebied geven je lessen, practica en trainingen.

Je werkt in groepjes aan een praktijkcase die centraal staat in dat thema, zoals het opstellen van een jaarrekening, adviesrapport, onderzoeksrapportage, jaarplan of risicoanalyse. Omdat je vaak in kleine groepen werkt, is het contact met je docenten informeel. Ook krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen die jou tijdens je hele studie volgt en begeleidt.

Werkvormen

 • Hoorcolleges: les waarin je luistert naar een docent.
 • Werkcolleges: les waarin je onder begeleiding aan opdrachten werkt.
 • Instructiecolleges: les waarin je uitleg krijgt over een onderwerp.
 • Practica: praktische opdrachten die je helpen om bepaalde lesstof beter te begrijpen.
 • Trainingen: tijdens een training oefen je aan een bepaalde vaardigheid.
 • Groepsprojecten: samen met andere studenten werk je aan een opdracht.

Praktijkcases
In elk blok staat een thema centraal. Voorbeelden zijn:

 • Hoe start ik succesvol een onderneming (in de Euregio)?
 • Hoe zorg ik voor betrouwbare informatie over mijn onderneming?
 • Hoe leg ik verantwoording af richting mijn stakeholders (extern)?
 • Hoe beheers ik financiële risico’s van mijn onderneming?
 • Op welke informatie moet ik sturen en beslissingen nemen?
 • Met welke wet- en regelgeving krijg ik te maken bij het afleggen van verantwoording aan mijn stakeholders?
 • Hoe laat ik de waarde van mijn onderneming toenemen?
 • Hoe kun je me helpen om ervoor te zorgen dat het gedrag van mijn medewerkers bijdraagt aan de doelen van het bedrijf?
 • Hoe kom ik ‘in control’ door middel van de meest recente technologische innovaties?
Lees meer Lees minder

Excellence! programma voor getalenteerde studenten

Excellence! geeft bovengemiddeld gemotiveerde en getalenteerde studenten de kans het maximale uit zichzelf te halen. In dit programma werken teams van studenten uit verschillende disciplines samen aan real-life-cases uit het Limburgse bedrijfsleven. 

Door Excellence! ontdekte ik hoe innovatief het Limburgse bedrijfsleven is.

Je wordt toegelaten tot het Excellence! programma als de opleiding verwacht dat je de verzwaring van je studie aankan. Op basis van je studieresultaten vindt de selectie plaats.

Traject voor vwo'ers

Heb je een vwo-diploma? Dan kun je de opleiding ook in 3,5 jaar doorlopen. Je krijgt dan een half jaar vrijstelling in het eerste jaar. In februari stroom je in bij de studenten van de vierjarige opleiding. Zo heb je in kortere tijd je bachelordiploma. Vervolgens kun je gaan werken of doorstuderen aan een (pre)master. 

Kom proefstuderen

Wil je écht ervaren hoe het is om een bepaalde studie te volgen? Kom dan Proefstuderen! Tijdens het proefstuderen volg je samen met andere studiekiezers een lesprogramma voor een dag of dagdeel. Je verdiept je in de opleiding, kunt studiemateriaal inzien en ontmoet docenten en studenten. 

Bekijk het programma en meld je aan
 • Collegegeld en overige kosten

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding.  

  Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor boeken en ander studiemateriaal.

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld. 

  • Bekijk de actuele OER (pdf). 
 • Studie in cijfers

  Wil je weten hoe huidige studenten deze opleiding beoordelen? En wat je kansen zijn op een baan? Bekijk dan de objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen (zie Studiekeuze123). Hiermee kun je onze opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde. Bekijk de informatie over Accountancy

   

studieopbouw

Studieopbouw

Vanaf dag één maak je kennis met het werkveld. Een Accountancy-afgestudeerde krijgt te maken met de financiële, economische en administratieve zaken van verschillende bedrijven. Jij als student dus ook.

Jaar 1 en 2 volg je samen met studenten van de opleiding Finance & Control. De programma’s zijn precies hetzelfde. Pas na jaar 2 maak je definitief een keuze.

Het vierde jaar staat in het teken van samenwerken en presenteren. Je bereidt je voor op de verplichte OverAll Toets en je bent bezig met je afstudeeeropdracht. Die moet uitdagend zijn en van toegevoegde waarde voor je stagebedrijf. In mijn geval is dat Deloitte, waar ik na mijn vorige stage ben blijven werken. De hele klas is nu druk met time management. Want naast stage en scriptie hebben we nog één dag les en sommigen moeten nog vakken afronden uit het derde leerjaar.

Chayen Peeters
4e jaars studente
 • Jaar 1

  Jaar 1 bestaat uit 4 blokken van 10 weken waarin je werkt aan beroepsvragen.

  Blok 1 en 2
  Blok 1 en 2 staan in het teken van ‘Ondernemerschap’. Je werkt aan de vraag: ‘Hoe start ik succesvol een onderneming?’, die je beantwoordt in een ondernemingsplan dat je schrijft voor een beginnend ondernemer. Zo’n plan is heel belangrijk, want een ondernemer kan een briljant idee hebben maar het is de vraag of het uitvoerbaar is. Dit plan schud je niet zomaar uit je mouw. Daarom volg je tegelijkertijd vakken die je daarbij helpen, zoals:

  • Bedrijfseconomie: je leert een investerings- en financieringsplan, een begroting en winst- en verliesrekening maken.
  • Bedrijfsadministratie: je leert een eenvoudige boekhouding te voeren.
  • Organisatiekunde: hoe ontwerp je een organisatie en waarom?

  Omdat je moet communiceren in het Nederlands en het Engels, komen deze vakken aan bod. Bovendien krijg je trainingen op het gebied van managementvaardigheden, onderzoeksvaardigheden en studieloopbaanbegeleiding. Ook leer je ethisch verantwoord omgaan met financiële gegevens.

  Blok 3 en 4
  In blok 3 geef je antwoord op de vraag: Hoe zorg ik voor betrouwbare informatie over mijn onderneming? Welke analysemethodes zijn bijvoorbeeld het meest geschikt voor het nemen van passende beslissingen voor de organisatie?

  In blok 4 leer je hoe je verantwoording kunt afleggen aan je stakeholders (belanghebbenden), zoals aandeelhouders, de Belastingdienst en banken. Op basis van welke trends neem jij bijvoorbeeld beslissingen voor de organisatie? En houd je daarbij ook rekening met fiscale en financiële risico’s?

  Vakken

  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  • Bedrijfseconomie
   Je leert een investerings- en financieringsplan, een begroting en winst- en verliesrekening maken
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Bedrijfsadministratie
   Je leert een eenvoudige boekhouding te voeren
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Management en Communicatieve Vaardigheden
   Je leert enerzijds rapporteren en presenteren, anderzijds samenwerken, reflecteren en feedback geven
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Organisatiekunde
   Hoe ontwerp je een organisatie en waarom?
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Marketing
   Hoe bevorder je de verkoop van producten en diensten?
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Recht
   Hoe gebruik je de regels van de wet en zorg je dat je aan de regels voldoet?
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • ICT
   Je leert werken met de programma’s Excel, Exact (boekhoudsoftware) en Power Bi (tool voor data analyse)
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Nederlands
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Engels
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
 • Jaar 2

  In jaar 2 ga je dieper in op de stof. Je leert bijvoorbeeld hoe je financiële risico’s in kaart brengt en daarvoor oplossingen aandraagt of hoe je een managementinformatiesysteem opzet. Dit systeem gebruik je om informatie over een bedrijf te verzamelen en te analyseren. Je gaat aan de slag met informatie uit de vakgebieden Bedrijfsadministratie, Management Accounting, Financiering, Administratieve Organisatie en Belastingrecht en met praktijkgerichte projecten.

  Daarnaast wordt aandacht besteed aan je onderzoeksvaardigheden en krijg je skillstrainingen zoals assertiviteit, onderhandelen, vergaderen en solliciteren.

  In jaar 2 werk je aan beroepsvragen, zoals:

  • Hoe beheers ik de financiële risico’s van mijn onderneming?
  • Op welke informatie moet ik sturen en beslissingen nemen?
  • Een eigen onderzoeksvraag.

  Na dit jaar kies je definitief voor de opleiding Accountancy of Finance & Control.

 • Jaar 3

  Vanaf jaar 3 kom je in aanraking met de karakteristieke Accountancyvakken, de zogenaamde ‘controlevakken’. Denk aan:

  • Administratieve Organisatie

  • Controlebeginselen
  • Externe Verslaggeving

  Stage
  In de tweede helft van het derde jaar ga je stage lopen bij een bedrijf naar keuze en kun je de opgedane kennis toepassen in de praktijk. Je werkt bijvoorbeeld mee aan de accountantscontrole en gaat met controleteams mee naar klanten.

 • Jaar 4

  In jaar 4 ga je afstuderen. Je afstudeeropdracht bestaat uit een stageperiode, waarbij je zelfstandig een complex probleem oplost voor je werkgever. Over deze onderzoeksopdracht schrijf je vervolgens je afstudeerscriptie.

  Je bereidt je ook voor op de OverAll Toets (OAT), een landelijke toets gebaseerd op verschillende vakken die specifiek gericht zijn op het accountantsberoep.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Havo

  Je wordt toegelaten met de profielen: 

  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Techniek

  Voor deze profielen gelden specifieke eisen:

  • Natuur en Gezondheid: je moet het vak Economie of Management en Organisatie in je pakket hebben.
  • Cultuur en Maatschappij: je moet het vak Economie of Management en Organisatie, aangevuld met Wiskunde A of B in je pakket hebben.
 • Vwo

  Je wordt met alle profielen toegelaten.  

  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij
  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid
 • Mbo

  Je wordt toegelaten tot de opleiding als je een mbo-4 diploma hebt. De richtingen Administrateur en Assistent-Accountant sluiten het beste aan.

 • 21+

  Als je 21 jaar of ouder bent, kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling van de vooropleidingseisen. Je moet hiervoor wel een toelatingstoets afleggen. Neem voor meer informatie over de 21+ toets contact met ons op.

Past deze opleiding bij jou?

Naast de juiste vooropleiding, is het belangrijk dat je je herkent in de volgende eigenschappen:

 • Je hebt gevoel voor cijfers.
 • Je bent gemotiveerd, zelfstandig en leergierig. 
 • Je werkt nauwkeurig. 
 • Je bent klantgericht. 
 • Je bent integer en flexibel. 
 • Je bent onderzoekend en kritisch. 
 • Je vindt het leuk om advies te geven. 
 • Je bent communicatief sterk.

 

Schrijf je in voor de opleiding

Beroep

Beroep

Met het hbo-diploma Accountancy op zak ben je assistent-accountant. Behalve in de accountantspraktijk worden onze afgestudeerden veel gevraagd voor bedrijfseconomische functies zoals administrateur, auditor, hoofd financiële administratie, interne of externe accountant, bedrijfsadviseur/consultant, financial controller en data/process analist. Om de titel accountant-administratieconsulent (AA) of registeraccountant (RA) te krijgen, moet je doorstuderen.

Wat kun je worden? 
Na de opleiding Accountancy start je als assistent-accountant bij een accountantskantoor.

 • Assistant-accountant

  Als assistent-accountant lever je een bijdrage aan de controle van jaarrekeningen of stel je zelf jaarrekeningen samen. Daarnaast adviseer je de ondernemer en word je gezien als zijn vertrouwenspersoon/sparringpartner. Na een aantal jaren werkervaring is het ook mogelijk om je eigen accountantskantoor te beginnen.

  Je kunt gaan werken bij de “big four”: PWC, KPMG, Deloitte en EY. Accountants van deze kantoren controleren meestal de jaarrekeningen van grote klanten. Werk je bij een kleiner kantoor dat gespecialiseerd is in het mkb, dan stel je de jaarrekeningen ook samen, adviseer je de ondernemer op allerlei gebieden en ben je zijn vertrouwenspersoon.

  Veel contact met de klant
  Je klant wil goed op de hoogte worden gehouden en je bent met meerdere klanten tegelijk bezig. Je moet dus snel kunnen schakelen en het overzicht kunnen bewaren. Daarnaast is het belangrijk dat alles op tijd geregeld wordt, bijvoorbeeld de belastingaangifte. Hierdoor zijn er vaak piekmomenten in je werk. Van januari tot april is het de drukste tijd op een accountantskantoor: die van de eindejaarscontrole. Accountants en assistent-accountants werken dan lang en hard om alle deadlines te halen. Een 9-tot-5-mentaliteit past niet bij dit vakgebied.

  Goede baankans
  Op de arbeidsmarkt is een schaarste aan financiële professionals op een junior niveau. Hierdoor is er extra vraag naar hbo-financials met groeipotentie en heb je als afgestudeerde assistent-accountant uitstekende carrièremogelijkheden. Je eerste salaris als assistent-accountant is ongeveer € 2000,- tot € 2500,- bruto per maand. Dit salaris stijgt naarmate je meer ervaring opdoet of als je doorgroeit naar een hogere functie.

 • Accountant-administratieconsulent (AA) of Registeraccountant (RA)

  Om de titel accountant-administratieconsulent (AA) of registeraccountant (RA) te krijgen, moet je doorstuderen. Na de opleiding kun je doorstuderen op post-hbo en op universitair niveau voor de titel ‘accountant’. Hierbij heb je de keuze tussen een studie die opleidt tot mkb-accountant (accountancy-variant) en een studie die opleidt tot wettelijk controleur (assurance-variant). Je volgt dan ook nog een praktijkstage van een aantal jaren.

Secretariaat Accountancy
Ligne 1
6131 MT Sittard