Nieuws

Mbo-studenten proeven aan hoger onderwijs bij zorgopleidingen van Zuyd Hogeschool

Een warm welkom was er voor de ruim 97 studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs die op maandagmiddag 20 mei sfeer kwamen proeven bij de zorgopleidingen van Zuyd Hogeschool in het kader van een door hun gekozen ‘doorstroom hbo-keuzedeel’. Tijdens de oriëntatiemiddag was er gelegenheid om meer te weten te komen over studeren aan het hbo, over Zuyd Hogeschool en de studiefaciliteiten en om in gesprek te gaan met zittende hbo-studenten van de hbo-zorgopleidingen Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Mens en Techniek l Biometrie, Vaktherapie en Verpleegkunde van Zuyd Hogeschool.

Eerste stap richting hbo

In hun voorlaatste leerjaar kunnen mbo-studenten een ‘doorstroom hbo-keuzedeel’ kiezen. Dit doorstroom hbo-keuzedeel is enigszins vergelijkbaar met een minor in het hbo en is ontwikkeld door docenten uit het mbo, in samenwerking met docenten en studenten van de faculteit Gezondheidszorg van Zuyd Hogeschool. Het keuzedeel bestaat uit vier onderdelen waarvan het eerste bestaat uit een oriëntatie op hbo-opleidingen en beroepen. Deze eerste stap is nu dus gezet tijdens de oriëntatiemiddag – en tevens kick-off – op 20 mei bij Zuyd.

Vervolg in september

In september krijgt de oriëntatie in het hbo een vervolg. De mbo-studenten, afkomstig van de richtingen Verpleegkunde en Assisterende gezondheidszorg van Leeuwenborgh Opleidingen* en Arcus College* volgen vanaf dan twintig weken lang op dinsdagmiddag onderwijs bij Zuyd Hogeschool in Heerlen. Op die manier kunnen de mbo-studenten alvast intensiever kennismaken met studeren in het hoger beroeps onderwijs.

Ervaringsdeskundigen

De mbo-studenten werden maandag welkom geheten door Ellen Domhof (docent bij de opleiding Ergotherapie) en Miekie van Heugten (docent bij de opleiding Fysiotherapie), allebei zijn ze nauw betrokken bij de opzet van het programma. Na een interactief welkomstcollege in de collegezaal zijn de studenten rondgeleid door studenten van de zorgopleidingen van Zuyd. De meeste studenten die meehelpen bij de organisatie hebben zelf ook een mbo-opleiding als vooropleiding en zijn zodoende ‘ervaringsdeskundigen’. Daardoor kunnen ze zich goed inleven in de vragen die mbo-studenten mogelijk hebben over studeren aan het hbo. Na de rondleiding was er tijd voor een lunch in het restaurant en konden de mbo-studenten in een meet and greet op een informele manier met hun vragen terecht bij studenten van de zorgopleidingen Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Mens en Techniek l Biometrie, Vaktherapie en Verpleegkunde van Zuyd Hogeschool.

Inspirerend

Docente Ellen Domhof: “We kijken terug op een inspirerende middag waarin we de mbo studenten met een warm welkom hebben ontvangen. Het gebouw en de drukte maakten op sommigen al grote indruk. Een deel van de studenten gaf aan al na te denken over verder studeren aan het hbo en had ook gerichte vragen over opleidingen en studietrajecten voor mbo’ers. We zien uit naar de start van het keuzedeel in september.”

 

 

*Leeuwenborgh Opleidingen en Arcus Collega gaan vanaf 1 september 2019 samen verder als VISTA College.