Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
paars 2

Zichtlijnen

Peter Peters (red.), 2013. ISBN: 978-94-90302-00-9
Dit boek is de weerslag van het onderzoek zoals dat in de afgelopen jaren verricht is binnen het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten van Zuyd Hogeschool. Het boek zoekt een oplossing voor het duivelse dilemma van autonomie en marktdenken in de kritische ontrafeling van de notie van “publiek.” De aanpak en inzet van het boek is typerend voor het onderzoek dat onder leiding van lector Peter Peters de afgelopen jaren in het lectoraat is gedaan. Het boek markeert zijn afscheid als lector.
Het boek is verkrijgbaar via aok@zuyd.nl