Nieuws
Nieuws

Start Europees Centrum voor Circulair Bouwen en Transformatie en haalbaarheidsonderzoek Circular Cities and Communities

Met een druk op de knop door demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat en wethouder Casper Gelderblom is op 6 maart in de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen het Europees Centrum voor Circulair Bouwen en Transformatie (ECCBT) van start gegaan. Tegelijkertijd werd een haalbaarheidsonderzoek aangekondigd naar de ontwikkeling van de internationale, Engelstalige opleidingstraject Circular Cities and Communities, als onderdeel van de bestaande opleiding Built Environment van Zuyd. Zuyd is nauw betrokken bij het ECCBT als kennispartner.

Het ECCBT richt zich op expertise over circulariteit in de bouwsector met als uiteindelijk doel een brede circulaire transitie te stimuleren, zowel binnen als buiten de regio Parkstad en de Euregio Maas-Rijn. Initiatiefnemer van het ECCBT is Casper Gelderblom, wethouder Wonen, Milieu en Circulariteit van gemeente Heerlen. Circular Cities and Communities richt zich de ontwikkeling van kennis en tools voor studenten uit binnen- en buitenland om circulaire concepten voor steden en gemeenschappen beter te begrijpen en te ontwikkelen. Belangrijk aspect hierbij is dat de student leert om vanuit verschillende invalshoeken – bijvoorbeeld techniek, milieu, duurzaamheid, economie en sociale cohesie – naar de thematiek te kijken.

Professionals en leiders van morgen

Het ECCBT en Circular Cities and Communities passen goed bij de verantwoordelijkheid van Zuyd om studenten van nu op te leiden tot de professionals en leiders van morgen. De initiatieven sluiten bovendien aan op de transitiethema’s Waardevolle Wijken en Circulair Produceren van Zuyd. Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van duurzaamheid, waaronder circulariteit, is daar niet los van te zien. Een van de kwartiermakers van het ECCBT is Nurhan Abujidi. Zij is lector Smart Urban Redesign bij Zuyd en de drijvende kracht achter Circular Cities and Communities.

“Essentieel om letterlijk en figuurlijk over grenzen heen te kijken”

In Limburg is sprake van een toenemende vraag naar professionals met diepgaande en geïntegreerde kennis van circulariteit in de gebouwde omgeving. “Om aan deze vraag te kunnen voldoen is het essentieel om letterlijk en figuurlijk over grenzen heen te kijken. Daarom is Zuyd Hogeschool – nauw betrokken bij het ECCBT als kennispartner – een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de ontwikkeling van de internationale, Engelstalige opleidingstraject Circular Cities and Communities, als onderdeel van de bestaande opleiding Built Environment. Circular Cities and Communities sluit naadloos aan bij de ambities van het ECCBT. Afgestudeerden van deze opleidingstraject zullen over de kennis en vaardigheden beschikken waarmee zij veranderingen in gang kunnen zetten voor de gebouwde omgeving van morgen”, zegt André Postema, voorzitter College van Bestuur van Zuyd Hogeschool.

Circulariteit steeds belangrijker

Circulariteit is een thema dat steeds belangrijker wordt binnen het onderwijs en onderzoek van Zuyd, en in de regio. Zo is het onderwerp bij meerdere opleidingen in het curriculum geïntegreerd. Niet alleen bij de ‘usual suspects’ in de techniek, maar ook bij sommige economische en zelfs beeldende kunstenopleidingen. Daarnaast biedt Zuyd meerdere minoren aan (Circulaire Economie, Circulair Productontwerp, Circulaire Productie en Circulaire Materialen) die om circulariteit draaien en heeft lectoraten waarin duurzaamheid en circulariteit een belangrijke rol spelen (Circular Product Engineering, Duurzame Energie, Material Sciences, Smart Urban Redesign, Creatief en Circulair Ondernemen, en Sustainable International Business). Ook is Zuyd initiatiefnemer en naamgever van Zuyd Perron Circulair Weert, in samenwerking met de NS en gemeente Weert. Onder het motto ‘Samen zetten we de circulaire economie op de rails’ werken ondernemers, studenten, overheden en docent-onderzoekers samen aan circulaire oplossingen en innovaties in een monumentale, voormalige wachtruimte op station Weert.

Lees hier het persbericht over de lancering van het ECCBT. Ga voor meer informatie ook naar Home - ECCBT.

Zo werken wij aan een duurzamere wereld

Bij Zuyd Hogeschool gonst het van de ideeën en initiatieven die bijdragen aan een duurzamere wereld. Met het programma Duurzaam Zuyd bieden we hieraan richting en ondersteuning. In dit programma geven wij onze duurzaamheidsambities vorm: we zorgen voor een integrale plaats van duurzaamheid in ons onderwijs, we verduurzamen onze bedrijfsvoering en we investeren in de vitaliteit van onze studenten en medewerkers. We zijn er nog niet, maar we werken hier iedere dag keihard aan. Op die manier zorgen we er als hbo-instelling voor dat onze studenten zich ontwikkelen tot goed opgeleide professionals. Professionals die de kennis en de vaardigheden hebben om vanuit hun vakgebied bij te dragen aan een duurzamere wereld.