Blog
Blog

De gezondheidscampus

Collegevoorzitter André Postema geeft maandelijks te denken over ontwikkelingen bij Zuyd, in de regio, maatschappij en onderwijsland. Deze keer gaat André in op de toekomstverkenning van de Brightlands Maastricht Health Campus. In deze nieuwste blog aandacht voor de successen tot nog toe. Maar ook aandacht voor wat “de lakmoesproef van het succes is”, als het gaat om gezondheid in onze regio. “Er moet (en kan) nog veel gebeuren.”

Afgelopen vrijdag boog in het MECC Maastricht een breed gezelschap van bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, buurtbewoners en gemeentelijke en provinciale bestuurders zich over de toekomst van de Brightlands Maastricht Health Campus. En op zo’n moment is het goed om eerst maar eens de zegeningen te tellen en stil te staan bij wat er zoal is bereikt, daar op de campus in Randwyck.

Successen
Een toonaangevend Maastricht Universitair Medisch Centrum, dat zich nationaal en internationaal onderscheidt door zich niet alleen op het gezondheidsherstel te richten, maar evenzeer op gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering. Bij het herdopen van het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) heb ik nog mijn best gedaan voor de naam Maastricht University Centre of Health, maar dat bleek too MUCH (het werd MUMC+).

De Universiteit Maastricht, van oudsher ijzersterk op het gebied van onderwijs en onderzoek in het gezondheidsdomein en sinds een decennium ook zeer succesvol in de natuurwetenschappen. In het voormalige pand van De Limburger zijn de drukpersen inmiddels vervangen door een proefopstelling van de Einstein Telescope Pathfinder. Daar wordt echt gebouwd aan een nieuwe banenmotor voor de Euregio Maas-Rijn.

Een paar straten verderop werkt Mosa Meat, eveneens van eigen kweek, aan de hamburger van de toekomst. En naast andere spin-offs vanuit het universitaire cluster zijn ook wereldspelers als Medtronic, Bayer Healthcare en Pie Medical Imaging actief op de campus en zijn directe omgeving.

Ook het beroepsonderwijs laat zich op de campus niet onbetuigd. Zuyd Hogeschool staat met de Academie Verloskunde Maastricht sinds jaar en dag in de (inter)nationale top en is afgelopen september gestart met een geheel nieuw masterprogramma. En komend studiejaar start Zuyd, pal naast de faculteit Science & Engineering van de Universiteit Maastricht, met een grote nieuwe opleiding Applied Data Science & Artificial Intelligence. Komt dat zien!

Alle reden dus om met gepaste trots te kijken naar wat voor moois de Maastricht Health Campus te bieden heeft. Met de complimenten die daar bijhoren voor ziekenhuis, universiteit, gemeente en provincie als initiatiefnemer en aandeelhouder van de campus.

“Nee, Brightlands Maastricht Health Campus impliceert de belofte dat daar aan onze gezondheid wordt gewerkt. De lakmoesproef voor het succes? Een aantoonbaar gezondere samenleving. En (daarmee) een campus voor iedereen. Voor minder moeten we het niet willen.”

Maar ook ongeduld en bezorgdheid
Naast de lof was er die vrijdag ook ongeduld en bezorgdheid te horen. Ondanks – of misschien wel juist – doordat inmiddels een beeldende toekomstvisie voor de campus is ontwikkeld. Precies een jaar eerder was tijdens een vorige bijeenkomst geconstateerd dat het verhaal beter verteld moet worden. Zodat het ook voor de gewone burger duidelijk wordt wat nu eigenlijk de betekenis en de toekomst van de campus is. Zo’n verhelderend verhaal heet tegenwoordig “narratief”. Waarmee het direct weer een stuk minder helder wordt, maar dat terzijde.

Gezegd moet worden dat de moderne verhalenvertellers vanuit de buurt, de bedrijven, de kennisinstellingen en de politiek daar bijzonder goed in zijn geslaagd. De Maastricht Health Campus als living lab voor onderwijs, onderzoek en praktijktoepassing. Een campus die door zijn fysieke inrichting uitnodigt tot gezond gedrag in termen van bewegen, eten, ontspanning. Een magneet voor iedereen die werk wil maken van gezondheidsbevordering in brede zin. Waar kennis wordt ontwikkeld, overgedragen, toegepast en verzilverd.

Lakmoesproef
Juist door dat lonkende perspectief wordt ook duidelijk dat er nog veel moet (en kan) gebeuren. Daar zat dan ook de bezorgdheid en het ongeduld. Betere ontsluiting door een upgrade van station Maastricht Randwyck, logischer aanrijroutes, afscheid van het maaiveldparkeren en het doortrekken van de Groene Loper. Het transparant maken van de plint van bestaande gebouwen en investeren in nieuwe, multifunctionele faciliteiten voor onderwijs, onderzoek en ontmoeting, zodat het gesloten karakter verdwijnt. Verbinding met de omliggende buurten, met het Provinciehuis en met de Maas (“al komt die vanzelf naar ons toe”, grapte een van de bestuurders). Maar bovenal: de naam van de campus (nog) beter waarmaken. Het heet geen “Maastricht Grondpositie Campus”, al ging het gesprek daar de afgelopen jaren heel vaak over. Evenmin de “Maastricht Vastgoed Campus”. Zelfs niet de “Bedrijven Campus” of de “Valorisatie Campus”. Nee, Brightlands Maastricht Health Campus impliceert de belofte dat daar aan onze gezondheid wordt gewerkt. De lakmoesproef voor het succes? Een aantoonbaar gezondere samenleving. En (daarmee) een campus voor iedereen. Voor minder moeten we het niet willen.

André PostemaAndré Postema is sinds 1 juni 2023 voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool.