Nieuws
Nieuws

DUFE op bezoek bij Zuyd

Van zaterdag 18 tot en met maandag 20 november brengt een delegatie van Dongbei University of Finance and Economics uit Dalian (DUFE) een bezoek aan Zuyd Hogeschool in Maastricht. Op het programma staan ook ontmoetingen met Universiteit Maastricht en het LIOF.

DUFE en Zuyd werken sinds 2015 samen. Onderdeel van de samenwerking is onder meer dat studenten International Business en Communicatie, ICT en andere academies van Zuyd kennis in China opdoen op het gebied van de Chinese taal en (zaken)cultuur. Daarnaast vinden er uitwisselingsprogramma’s en summer study camps plaats en zijn de twee onderwijsinstellingen sinds 2017 partner in het Confucius Instituut Maastricht.

Mede gelet op de ligging van Limburg en het feit dat de Nederlandse economie zich sterk richt op handel met het buitenland, vindt Zuyd het belangrijk dat studenten zich tijdens hun opleiding ook internationaal kunnen ontplooien en internationale competenties opdoen.

De delegatie bestaat onder meer uit de heer Fang Hongxing, President, Donbei University of Finance and Economics | Professor of Accounting & Auditing, en mevrouw Lili Deng, Director of de School of International Education. Behalve Zuyd werkt DUFE ook met andere internationale onderwijsinstellingen samen. Zo zijn er programma’s met Tilburg University, Technische Hogeschool Keulen (Duitsland), University of North Florida (VS), Singapore Management University (Singapore) en met University of Queensland (Australië).

Internationale ontplooiing

Mede gelet op de ligging van Limburg en het feit dat de Nederlandse economie zich sterk richt op handel met het buitenland, vindt Zuyd het belangrijk dat studenten zich tijdens hun opleiding ook internationaal kunnen ontplooien en internationale competenties opdoen. Die internationale oriëntatie is ook voor de bedrijven en instellingen in de (Eu)regio waardevol. Daarom bieden bijna alle opleidingen van Zuyd hun studenten mogelijkheden om deel te nemen aan uitwisselingsprogramma's met buitenlandse hogescholen en universiteiten. Ook zijn er veel internationale stagemogelijkheden.

Belang buitenlandse instroom en Engelstalig onderwijs

De internationale dimensie vertaalt zich onder meer in opleidingen die sterk internationaal georiënteerd zijn zoals International Business, European Studies, de Vertaalacademie, Internationale Communicatie, Hotel Management School Maastricht en Conservatorium Maastricht, in diverse Engels- en Duitstalige opleidingen, en in internationale onderzoeksgroepen zoals Global Minds @ Work en Sustainable International Business. De nabijheid van Duitsland, België en Frankrijk en de specifieke behoeften van de regio maken ook dat buitenlandse instroom van studenten en Engelstalig onderwijs voor een hogeronderwijsinstelling als Zuyd van groot belang blijven.

Lees meer hierover op deze pagina: Reactie Zuyd Hogeschool op conceptwetsvoorstel Internationalisering in balans: “Grensregio’s onevenredig zwaar getroffen.”