European Studies
European Studies

European Studies

Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis, cultuur, politiek, economie en het recht in Europa? En wil je communiceren in een Europese taal? Combineer je interesse voor Europa, je liefde voor het buitenland en je talent voor samenwerking in European Studies. De opleiding is geheel Engelstalig.

Wat leer je?
Je leert welke belangrijke historische gebeurtenissen het Europese continent hebben gevormd, hoe de politiek, economie en het recht in de Europese Unie functioneert en je leert, naast Engels, een andere Europese taal. Je kunt kiezen uit Duits, Frans of Spaans.

 • Locatie Maastricht
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Taal Engels

De opleiding in beeld

Over de opleiding

Wat ga je leren bij European Studies in Maastricht?

 • Je leert welke politieke en culturele gebeurtenissen hebben geleid tot de vorming van Europa.
 • Je bestudeert Europese instituten, Europees beleid en cultuur en de invloed hiervan op nationale en lokale overheden, bedrijven en de maatschappij.
 • Je ontwikkelt interculturele communicatieve vaardigheden, je verbetert je Engels en leert daarnaast ook Frans, Duits of Spaans.
 • Je ontwikkelt praktische vaardigheden die goed van pas komen in je werk.

Het studieprogramma van European Studies hbo in Maastricht is afgestemd op het werk dat je na je afstuderen kunt verwachten. Je doet theoretische kennis op, die je meteen toepast in opdrachten. Je werkt aan taken die je in je baan ook kan tegenkomen zoals het geven van strategisch communicatie- en beleidsadvies, het ontwikkelen van de bijbehorende plannen, het organiseren van evenementen en het vertegenwoordigen van organisaties.

Vaardigheden
Teamwerk is een belangrijk onderdeel van de bachelor hbo opleiding European Studies. Je ontwikkelt essentiële vaardigheden zoals het organiseren en plannen van je projecten, communiceren in vreemde talen, schrijven, presenteren en (interculturele) communicatieve vaardigheden. Tijdens de opleiding ga je bovendien nieuwe talenten en interesses bij jezelf ontdekken!

Coaching
In de vier jaar dat je bij ons studeert begeleidt een mentor jou waar nodig, ook op persoonlijk vlak. Daarnaast coachen docenten jou en je medestudenten bij de uitvoering van opdrachten voor Europese Studies. Naast de reguliere lessen zijn er supervisie sessies: daarin werk je aan een project en kun je bij je docent terecht voor advies, tips en begeleiding.

Begeleiding
Een internationaal docententeam begeleidt jouw ontwikkeling. Wij coachen jou en je medestudenten bij de uitvoering van de opdrachten; ieder individueel, maar we begeleiden ook het groepsproces. Je krijgt een mentor toegewezen die gedurende de hele studietijd bij European Studies in Maastricht jouw ontwikkelingen volgt en waar nodig bijstuurt.

Studielast
De hbo European Studies is een full-time studie. Je besteedt gemiddeld 40 uur per week aan groepswerk, individuele opdrachten, examenvoorbereidingen en klassikale lessen.  

 • Collegegeld en overige kosten

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding. 

  Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor boeken en ander studiemateriaal.

   

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld.

  Meer weten over het programma? Bekijk dan ook de studiegids.  

 • Studie in cijfers

  Wil je weten hoe huidige studenten deze opleiding beoordelen? En wat je kansen zijn op een baan? Bekijk dan de objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen op Studiekeuze123. Hier kun je onze opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde. Bekijk de informatie over European Studies.


   

Kom online kennismaken

Het hele jaar door kun je online kennismaken met onze opleiding. In een online sessie hoor je alles wat je moet weten over European Studies. Onze docenten en studenten zitten voor je klaar om je vragen te beantwoorden.

Bekijk snel de data en meld je aan.

studieopbouw

Studieopbouw

 • Jaar 1

  Elk studiejaar is opgebouwd uit vier blokken van tien weken. Binnen elk blok komt een ander thema aan bod. Je bestudeert de theorie en oefent de vaardigheden die nodig zijn om de projectopdracht tot een goed einde te kunnen brengen. Daarnaast krijg je Engels (verplicht) en Frans, Duits of Spaans (keuze).   

  • Get to know Europe
   Je schrijft een plan voor een stad die zich kandidaat wilt stellen als Europese Culturele Hoofdstad. Ook organiseer je een promotie evenement voor die stad.
  • Cooperation in the EU
   Je schrijft een plan om financiële middelen te werven voor een actueel Europees thema.
  • Lobbying in the EU
   Je schrijft een advies om te lobbyen voor een eenvoudig wets- of beleidsvoorstel op het gebied van milieu, transport of migratie.
  • Cooperative citizenship 
   Je schrijft een beleidsadvies om de gezondheid en het welzijn van (internationale) studenten van Zuyd Hogeschool te bevorderen. 

   

 • Jaar 2

  In het tweede jaar van de bachelor European Studies bouw je voort op de basis die in het eerste jaar is gelegd. Je gaat je kennis en begrippen van de Europese Unie en haar instellingen verder verdiepen. Het tweede jaar van European Studies in Maastricht bereid je verder voor verdere studies en carrière in het echte werkveld.

  • European Competitiveness
   Je verdiept je in de economische positie van een Europees land en formuleert beleidsspeerpunten.
  • Democracy in Europe
   Je ontwikkelt een campagne en organiseert een evenement voor een nieuwe politieke partij in verschillende EU landen.

  • EU in a globalised world
   Je leert alles over de historische ontwikkeling van diplomatie en over de moderne inzet van diplomatie in Europa en de Europese lidstaten. Aan het eind van dit blok formuleer je een diplomatiek advies over een bepaald onderwerp. 

  • Civil society in Europe
   Je bedenkt in dit blok van European Studies in Maastricht een campagne voor de bescherming van mensenrechten in Europa voor een niet-gouvernementele organisatie.

 • Jaar 3

  In het derde jaar verlaat je Maastricht voor een semester en ga je een half jaar studeren bij een buitenlandse partner hogeschool of universiteit. Er zijn mogelijkheden in bijna alle landen van Europa en buiten Europa. Je gaat daar uiteraard studeren, maar de ervaring is minstens net zo belangrijk. Je woont in het buitenland, ontmoet studenten uit andere landen, communiceert in verschillende talen, gebruikt je interculturele skills en staat op eigen benen. In de tweede helft van het derde jaar van de hbo opleiding European Studies zet je met een aantal medestudenten een communicatie-advies bureau op.

 • Jaar 4

  In het vierde jaar van Europese Studies hbo richt jij je op het toepassen van je opgedane kennis en vaardigheden op echte problemen en uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd. Via keuzevakken verdiep je je in de Europese publieke of private sector. Je bestudeert thema’s als Nederland en Buitenlandse Zaken, veiligheidsbeleid, Europese ontwikkelingshulp en wereldconcurrentie. Je kiest een minor (een groot keuzevak) en loopt stage. Met de minor verdiep je je een heel trimester in een keuzevak. Je kunt je minor volgen binnen European Studies in Maastricht of je gaat naar het buitenland. Zo kun je kennis in de praktijkomgeving toepassen, nieuwe inzichten opdoen en waardevolle vaardigheden en connecties in het veld ontwikkelen.Het volgen van een minor onderscheidt je straks van andere studenten. 

  Stage
  Je sluit je opleiding af met een internationale stage van 5 à 6 maanden in Europese context. Je gaat bijvoorbeeld stage lopen bij:

  • een Europese instelling of instituut, bijv. Europees Parlement
  • een overheidsinstelling, bijvoorbeeld bij een provincie
  • een non-gouvernementele organisatie bijv. Amnesty International
  • een intergouvernementele organisatie zoals United Nations
  • een ambassade of consulaat

  Afstudeertitel
  Na het afronden van je bachelor European Studies mag je de titel Bachelor of Arts gebruiken.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Havo

  Je wordt toegelaten met alle profielen.

 • Vwo

  Je wordt toegelaten met alle profielen.

 • Mbo

  Je kunt worden toegelaten met een mbo-diploma op niveau 4. Bij  voorkeur heb je Engels ook op niveau 4 afgerond. 

 • 21+

  Als je ouder bent dan 21 en niet aan de genoemde toelatingseisen voldoet, kun je een toelatingstoets aanvragen. Voor meer informatie kun je een mail sturen naar europeanstudies@zuyd.nl.

 • Buitenlands

  Generally speaking, a secondary school diploma will give access to our study programme, e.g.:

  • Abitur
  • Fachhochschulreife
  • International baccalaureate

  Extra requirement
  Prove of a good command of the English language. A secondary school graduation level is required for EU-students. Students from outside of the EU are required to take an IELTS (score at least 6) or TOEFL test (computer-based score at least 213).

  Immigration regulations
  Don't forget to check the immigration regulations imposed by the Dutch authorities. Depending on your nationality, you may need to apply for a visa (MVV) for The Netherlands. This can be a time-consuming and expensive process; start your application process well in advance to avoid disappointment. 


  Deadline for application
  Applications for enrolment should be in our possession before the deadline. They differ for EU- and non-EU students:

  • EU students: 1st July
  • Non-EU students: 1st June


  Diploma recognition
  In co-operation with the NUFFIC, The Dutch Organisation for Internationalisation in Education, we will assess the value of foreign diplomas. Information on recognition of diplomas for admission to Dutch universities of applied sciences can be found on the NUFFIC website.

Past deze opleiding bij jou?

Je kans op succes in de hbo opleiding European Studies is het grootst als je je herkent in de volgende eigenschappen:

 • Je bent geïnteresseerd in de Europese Unie.
 • Je kunt je gemakkelijk aanpassen in nieuwe situaties.
 • Je wilt graag een internationale carrière.
 • Je bent geïnteresseerd in andere landen en culturen.
 • Je hebt gevoel voor taal en houdt van communiceren.
 • Je bent zelfstandig, maar houdt ook van samenwerken.
 • Je vindt het leuk om in het buitenland te studeren.

Schrijf in voor de opleiding

Beroep

Wat kun je worden met European Studies?

Is een carrière als beleidsadviseur bij de Europese Unie misschien iets voor jou? Of een baan in de PR of communicatie? Misschien weet je nog niet wat je na je afstuderen wilt worden. Er zijn in elk geval heel veel mogelijkheden. Wat te denken van een baan als:

 • PR manager
 • communicatie adviseur
 • woordvoerder
 • lobbyist
 • medewerker bij het Europees Parlement, een ministerie, een ambassade, de Tweede Kamer
 • of bij een niet-gouvernementele organisatie zoals Amnesty International of een intergouvernementele organisatie zoals United Nations.

Via één van mijn docenten kreeg ik een stageplaats bij het Europees Parlement waar ik vervolgens mocht blijven.

Mickèl Magnus
Alumnus

Verder studeren

Als jij je diploma European Studies hbo hebt behaald, kun je ook verder studeren aan een masteropleiding. Bijvoorbeeld:

 • Internationale Betrekkingen
 • Political Science
 • European Studies
 • Public Administration
 • Rechten
 • Communication and Information Sciences

Voor sommige masters moet je eerst een premaster volgen. Wij bieden een doorstroomminor waarmee je een aantal masters aan Maastricht University in één jaar kunt afronden. Je wordt dan toegelaten zonder een schakelprogramma of toelatingsexamen te doen. Zonder doorstroomminor duurt een master twee jaar.

Meer over de doorstroomminor

Brusselseweg 150
6217 HB Maastricht

Je kunt een persoonlijk gesprek aanvragen via: