Vertaalacademie
Vertaalacademie

Vertaalacademie

Heb je een talenknobbel, is Nederlands je lievelingsvak, ben je een pietje precies en vind je het leuk om over veel verschillende onderwerpen te lezen? Kies dan voor de Vertaalacademie.

Je wordt opgeleid tot technisch-wetenschappelijk vertaler of tolk. De onderwerpen komen uit het recht, economie en techniek, zodat je de vaktaal leert en zoveel inzicht krijgt in een vakgebied dat je ontbrekende kennis snel kan aanvullen. Voor de uitoefening van je vak word je ondersteund door nieuwe technologieën en ICT-oplossingen, zoals databases en geautomatiseerde vertaalprogramma’s.

 • Locatie Maastricht
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Afstudeertitel Bachelor of Arts
 • Eerstejaars studenten 121
 • Taal Nederlands
 • Studenttevredenheid 7
De Vertaalacademie is uniek in Nederland. 

De opleiding in beeld

Over de opleiding

Over de opleiding

Wat ga je leren?

Je krijgt Nederlands, Engels en één keuzetaal: Duits, Frans of Spaans. Een vertaler vertaalt meestal vanuit een andere taal naar zijn moedertaal, dus Nederlands is erg belangrijk tijdens de opleiding. Je leert niet alleen correct en aantrekkelijk formuleren, maar ook teksten analyseren, samenvatten, structureren en verbeteren.

Een vertaler krijgt teksten over de meest uiteenlopende onderwerpen op zijn bureau. Jij als student dus ook. Teksten die je tijdens je studie vertaalt zijn meestal juridisch, economisch of technisch van aard. We maken natuurlijk geen jurist, econoom of technicus van je, maar wel iemand met inzicht in deze toepassingsgebieden, die zich snel kan inlezen en die de vaktaal kent. Als je een tekst niet goed begrijpt, kun je hem ook niet goed vertalen.

Wat mij zo goed bevalt, is dat ik bij de Vertaalacademie echt een vak leer. Je leert niet zozeer één taal, je leert vertalen. Nederlands is het belangrijkst, want je moet uiteindelijk een goed lopend verhaal op papier kunnen zetten. En als je te letterlijk vertaalt, zet één van de docenten zelfs een hoed op, met de opdruk: loslaten die brontekst.

Ramon van Vuuren
Eerstejaars student

Hoe ziet je week eruit?

De opleiding is praktijkgericht: de opdrachten komen uit de beroepspraktijk, er worden gastdocenten uit het werkveld ingezet en de vertaalstages zijn verplicht. De computer is  een onmisbaar hulpmiddel in de moderne vertaalpraktijk en de internationale communicatie.

Lesuren
Het studiejaar is verdeeld in vier blokken met elk een eigen lesrooster. Je rooster verandert dus vier keer per jaar. Soms hoef je maar 3 of 4 dagen per week aanwezig te zijn, tijdens een volgend blok elke dag. Naast de verplichte college-uren werk je aan groepsopdrachten, projecten, individuele taken en toetsstudie. 

Begeleiding
Tijdens de opleiding ontwikkel je de kennis en vaardigheden die bij het beroep horen en de houding die in vertaalwereld belangrijk is. Als vertaler werk je in een zeer dynamische en internationale omgeving, waarin deadlines heilig zijn en aan je communicatieve vaardigheden hoge eisen worden gesteld.

We gaan daarom al in het eerste jaar van start met het ontwikkelen van die beroepshouding, tijdens de (ver)taallessen en tijdens de studieloopbaanbegeleiding. Zo heb je in het eerste jaar bijvoorbeeld ieder blok een zogenaamd “functioneringsgesprek” met je mentor.

Werkvormen

 • Hoor-, gast- en werkcolleges
 • Groepsprojecten
 • Trainingen en workshops
 • Excursies en stages
 • Practica
 • Spreekuren
Lees meer Lees minder

Specialisaties 

Vanaf het tweede studiejaar maak je kennis met de specialisaties binnen het vertaalvak. In het derde jaar kies je er één als afstudeerspecialisatie:

 • Vertalen

  Een vertaler vertaalt geschreven teksten. De teksten zijn zeer divers van aard - rapporten, handleidingen, jaarverslagen, bijsluiters, websites - en ook de onderwerpen van deze teksten lopen erg uiteen. Je kunt het zo gek niet bedenken of het komt een keer langs: yoghurt, led-verlichting, roltrappen of juridische procedures.

  Zelfs als je een hele brede interesse hebt, kun je niet van alle markten thuis zijn. Je zult betrouwbare bronnen voor achtergrondinformatie en termen moeten kunnen vinden als je ergens te weinig van weet. Je komt bij het vertalen allerlei problemen tegen die je moet kunnen herkennen, analyseren en oplossen.

 • Lokaliseren (software vertalen)

  Lokaliseren is het vertalen en aanpassen van handleidingen en helpbestanden van softwarepakketten. Je moet hiervoor de talen goed beheersen en over veel ICT-kennis beschikken. Je leert bijvoorbeeld hoe je moet 'resizen' (lay-out aanpassen) en 'bug fixen' (fouten in software verhelpen). 

 • Ondertitelen

  Als ondertitelaar moet je gesproken tekst eerst 'timen' of 'spotten': het opdelen in blokjes van anderhalve tot zeven seconden, de minimale en maximale 'lengte' van een ondertitel.  Niet alles wat gezegd wordt, kan letterlijk in woorden worden weergegeven. Die passen namelijk zelden in de twee regels die daarvoor op het scherm beschikbaar zijn. Je leert bij deze specialisatie dus niet alleen de technische kant van het ondertitelen, er wordt ook een groot beroep gedaan op je creativiteit en taalkundige vindingrijkheid.

 • Tolken

   Er zijn drie tolktechnieken:

  • Simultaantolken: is de meest gebruikte vorm. De tolk werkt in een tolkencabine en vertaalt, terwijl de spreker spreekt, wat deze zegt. Dit zie je vooral bij grote congressen en internationale bijeenkomsten van bijvoorbeeld de Europese Commissie.
  • Consecutief tolken: vindt meestal plaats tijdens vergaderingen. Na vijf tot twintig minuten vertolk je datgene wat gezegd is in een andere taal, op basis van aantekeningen die je tijdens het luisteren hebt gemaakt.
  • Chuchotage: is een technische term voor fluistertolken. Wanneer het niet mogelijk is om met cabines te werken, zit de tolk achter twee of meer toehoorders en tolkt simultaan op fluistertoon.

Je moet wel wat perfectionistisch zijn – niet zo erg dat je continu alle potloden recht legt, maar wel dat je gewoon de mooiste vertaling wilt vinden. Verder moet je over een redelijke mate van creativiteit beschikken om de ene taal überhaupt in de andere te kunnen omzetten.

Milou Cremers
Vierdejaars student

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld.

  • Bekijk de actuele OER (pdf). 
 • Collegegeld en overige kosten

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding.  

  Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor boeken en ander studiemateriaal.

 • Studie in cijfers

  Wil weten hoe huidige studenten deze opleiding beoordelen? En wat je kansen zijn op een baan? Bekijk dan de objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen (zie Studiekeuze123). Hiermee kun je onze opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde.

   

studieopbouw

Studieopbouw

 • Jaar 1

  Je leert vertalen met de talen Engels en Nederlands. Je keuzetaal (Duits, Frans of Spaans) komt aan bod in werkcolleges, die gericht zijn op het verbeteren van de taalbeheersing. Ook is er veel aandacht voor het ontwikkelen van een professionele beroepshouding. In de (ver)taallessen, maar ook tijdens de studieloopbaanbegeleiding. Zo heb je in het eerste jaar bijvoorbeeld ieder blok een functioneringsgesprek met je mentor.

  Vakken

  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  • Nederlands voor vertalers
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Engels
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Tolkvaardigheden
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Keuzetaal
   Je kiest één taal: Duits, Frans of Spaans
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • ICT
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Inleiding Economie
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Inleiding Recht
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Inleiding Techniek
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Praktijksimulatie
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
 • Jaar 2

  In het tweede jaar ga je vertalen van en naar beide vreemde talen. De aandacht gaat nu meer uit naar vaktaal en in de colleges Nederlands naar doelgericht en correct  formuleren. De opdrachten worden complexer en je duikt dieper in de materie van het vakgebied. Je leert omgaan met specifieke computerprogramma's voor vertalers zoals voor het beheer van terminologiebestanden en het toepassen van vertaalgeheugens en vertaalsoftware. Andere programmaonderdelen zijn: ondertitelen, lokaliseren (vertalen van software), tolken en projectmanagement, als voorbereiding op de specialisaties in jaar drie.

 • Jaar 3

  In het derde jaar ga je verder met Nederlands en één vreemde taal, jouw hoofdtaal. Dat mag Engels zijn, maar ook je keuzetaal. Voor die hoofdtaal doe je een groot vertaalproject. Ook je tweede vreemde taal gebruik je nog, maar in mindere mate. Daarnaast krijg je vakken als terminologie en vertaalwetenschap, en kies je een specialisatie:

  • Vertalen
  • Tolken
  • Lokaliseren (software vertalen)
  • Ondertitelen

  Taalstage
  Tijdens de eerste helft van het derde jaar ga je op taalstage in een land waar je hoofdtaal wordt gesproken. Je gaat daar vijf maanden werken, of werken en studeren. Je mag je eigen stageplaats zoeken maar je kunt er ook een kiezen uit het bestand van stageplaatsen van de Vertaalacademie.

 • Jaar 4

  In het vierde jaar kies je één van de vakgebieden (recht, economie of techniek) en maak je daarover een eindwerkstuk op dat gebied in de taal die je hebt gekozen. In het tweede blok volg je een keuzevak waarmee je je verder kunt specialiseren binnen het vertalersvak. Als je graag je kennis wilt verbreden dan kun je een keuzevak volgen bij een andere opleiding. 

  Vertaalstages
  Je loopt dit jaar twee keer stage: 

  • interne vertaalstage van acht weken bij het vertaalbureau van de Vertaalacademie dat volledig door studenten wordt gerund.
  • externe stage van acht weken, meestal bij een Nederlands vertaalbureau. 
Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Havo

  Je wordt toegelaten met alle profielen én naast Engels een tweede moderne taal in je eindexamenpakket. 

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij  

  Frans of Duits op eindexamenniveau is verplicht als je deze taal op de Vertaalacademie als keuzetaal neemt. Maakt deze keuzetaal geen deel uit van je eindexamenpakket, dan moet je een toelatingstest doen.

  Voor Spaans is geen voorkennis vereist. Een tweede taal in je eindexamenpakket blijft wel een toelatingsvoorwaarde.

  Voor studenten met een diploma van vóór 2009 zijn deel 1 en 2 van een tweede taal (naast Engels) vereist.

 • Vwo

  Je wordt toegelaten met alle profielen én naast Engels een tweede moderne taal in je eindexamenpakket. 

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij  

  Frans of Duits op eindexamenniveau is verplicht als je deze taal op de Vertaalacademie als keuzetaal neemt. Maakt deze keuzetaal geen deel uit van je eindexamenpakket, dan moet je een toelatingstest doen.

  Voor Spaans is geen voorkennis vereist. Een tweede taal in je eindexamenpakket blijft wel een toelatingsvoorwaarde.

  Voor studenten met een diploma van vóór 2009 zijn deel 1 en 2 van een tweede taal (naast Engels) vereist.

 • Mbo

  Je kunt worden toegelaten met een mbo-diploma op niveau 4. Je kans op succes is groter als je op het mbo ten minste twee vreemde talen (waaronder Engels) op niveau 4 hebt afgerond. Soms word je opgeroepen voor een toelatingstoets en/of een intakegesprek. 

  Heb je geen of beperkte voorkennis van het Engels, Duits of Frans dan raden we je  af om voor deze opleiding te kiezen.

 • 21+

  Ben je 21 jaar of ouder (bij de start van het nieuwe schooljaar), dan kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling van de vooropleidingseisen. Je moet hiervoor wel een toelatingstoets doen. Op het moment dat jouw aanmelding via Studielink bij ons binnenkomt, ontvang je automatisch een uitnodiging voor de toets.

  De toelatingstoets bestaat uit twee rondes:

  • Eerste ronde: een algemene kennis- en vaardighedentoets
  • Tweede ronde: een aantal taaltoetsen in schrijf-, lees-, luister- en spreekvaardigheid in de gekozen talen (Nederlands, Engels en keuzetaal) en eventueel een motivatiegesprek. 

  De  algemene kennis- en vaardighedentoets leg je af bij een extern bedrijf. De kosten hiervoor (ongeveer € 120,-) betaal je zelf. Je kunt je op de toets, die vergelijkbaar is met een IQ-test, niet echt voorbereiden. 

  Als de uitslag van de eerste ronde positief is, stuur je een kopie van de uitslag voor eind maart naar de Vertaalacademie. Wij delen je in voor de tweede ronde, die plaatsvindt op Vertaalacademie.

 • Buitenlands

  Met een gelijkwaardig buitenlands diploma kun je worden toegelaten tot de opleiding. Je kunt de toelatingscommissie schriftelijk verzoeken om te beoordelen of je diploma gelijkwaardig is aan een havo-, vwo- of mbo-diploma op niveau 4.

  Je moet Nederlands en Engels op havo-eindexamenniveau beheersen en Duits, Engels, Frans of Spaans als moedertaal hebben. De examencommissie kan besluiten dat je een toelatingstoets moet doen.

Past deze opleiding bij jou?

Je kans op succes in deze opleiding is het grootst als je je herkent in de volgende eigenschappen:

 • Je bent goed in Nederlands.
 • Je werkt nauwgezet en gestructureerd met oog voor detail.
 • Je kunt logisch denken.
 • Je bent leergierig en breed geïnteresseerd.
 • Je kunt gedisciplineerd en zelfstandig werken.
 • Je hebt gevoel voor talen.
Beroep

Beroep

Afgestudeerden van de Vertaalacademie komen terecht op uiteenlopende plekken zoals vertaalbureaus, de media, internationaal opererende bedrijven, banken, verzekeringsmaatschappijen of overheidsinstanties als ambassades, ministeries en universiteiten.  Voorbeelden van functies waarin je terecht kunt komen, zijn:

 • Vertaler
 • Tolk
 • Ondertitelaar
 • Gespreksbemiddelaar
 • Lokaliseerder (softwarevertaler)
 • Corrector / revisor
 • Projectmanager
 • Copywriter, tekstschrijver
 • Taaltrainer
 • Medewerker internationale betrekkingen
 • Communicatiemedewerker
 • Helpdesk medewerker buitenland
 • Account manager bij een internationale onderneming

Secretariaat Vertaalacademie
Brusselseweg 150
6217 HB Maastricht