Vertaalacademie
Vertaalacademie

Vertaalacademie

Op de Vertaalacademie leer je niet alleen talen. Je leert er het vak vertalen. Dat is veel meer dan een tekst woord voor woord omzetten in een andere taal. Je verdiept je in het onderwerp van je tekst en je leert je te verplaatsen in de cultuur van de landen waarvan jij de taal leert. 

 • Locatie Maastricht
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Taal Nederlands
Online kennismaken in 60 minuten
Di. 4 april, di. 9 mei, di. 13 juni
  Meld je aan

De opleiding in beeld

Over de opleiding

Over de opleiding

Wat ga je leren?

Nederlands is erg belangrijk op de Vertaalacademie. Daarnaast studeer je Engels en kies je één van de drie keuzetalen: Duits, Frans of Spaans. Aan het einde van het tweede jaar kies je een hoofdtaal. Dat mag Engels of je keuzetaal zijn. In jaar drie en vier gaat de meeste aandacht uit naar de hoofdtaal en het Nederlands. Je leert dus niet één taal, je leert vertalen.

Ook kies je een vakgebied: juridisch, economisch of technisch. De grote vertaalopdrachten tijdens de opleiding hebben met dit vakgebied te maken.

Je moet wel wat perfectionistisch zijn – niet zo erg dat je continu alle potloden recht legt, maar wel dat je gewoon de mooiste vertaling wilt vinden. Verder moet je over een redelijke mate van creativiteit beschikken om de ene taal überhaupt in de andere te kunnen omzetten.

Milou Cremers
Vierdejaarsstudent

Hoe ziet je week eruit?

Je volgt lessen om je talenkennis te verbeteren en lessen om te leren vertalen. Het tempo van de opleiding ligt hoog daarom is het belangrijk dat je de lesstof bijhoudt. In de lessen maak je opdrachten en bespreek je eerder gemaakte opdrachten. Op die manier leer je van elkaar en van je eigen fouten. Aan het einde van de les kun je huiswerk verwachten. Dit maak je in je eigen tijd en telt dus als zelfstudie. 

Lesuren
Het studiejaar is verdeeld in vier blokken met elk een eigen lesrooster. Je rooster verandert dus vier keer per jaar. Naast de verplichte college-uren (ongeveer 12-18 uur per week) werk je individueel of in kleine groepjes aan vertaalopdrachten en projecten.

Begeleiding
De Vertaalacademie is een kleinschalige opleiding en je krijgt intensieve begeleiding. Je ontwikkelt de kennis en vaardigheden die bij het beroep horen en de houding die in de vertaalwereld belangrijk is. Als vertaler werk je in een zeer dynamische en internationale omgeving, waarin deadlines heilig zijn en je zeer goede communicatieve vaardigheden nodig hebt.

We gaan daarom al in het eerste jaar van start met het ontwikkelen van die beroepshouding, tijdens de (ver)taallessen en tijdens de studieloopbaanbegeleiding. Zo heb je in het eerste jaar bijvoorbeeld ieder blok een zogenaamd “functioneringsgesprek” met je mentor.

Werkvormen

 • Werkcolleges, waarin je in groepen van 10 tot 25 studenten werkt aan vertalingen. 
 • Practica, waarin je bijvoorbeeld werkt in een tolkcabine. 
 • Gastcolleges
 • Groepsprojecten
 • Trainingen en workshops
 • Excursies en stages
Lees meer Lees minder

Wat mij zo goed bevalt, is dat ik bij de Vertaalacademie echt een vak leer. Je leert niet zozeer één taal, je leert vertalen. Nederlands is het belangrijkst, want je moet uiteindelijk een goed lopend verhaal op papier kunnen zetten. En als je te letterlijk vertaalt, zet één van de docenten zelfs een hoed op, met de opdruk: loslaten die brontekst.

Ramon van Vuuren
Eerstejaarsstudent

Specialisaties 

Vanaf jaar twee maak je kennis met de specialisaties binnen het vertaalvak. Aan het eind van jaar 2 kies je er één als afstudeerspecialisatie:

 • Vakspecifiek vertalen

  Een vertaler vertaalt geschreven teksten. De teksten zijn zeer divers - rapporten, handleidingen, jaarverslagen, bijsluiters, websites - en ook de onderwerpen van deze teksten lopen erg uiteen. Je kunt het zo gek niet bedenken of het komt een keer langs: yoghurt, ledverlichting, roltrappen of juridische procedures.

  Zelfs als je een hele brede interesse hebt, kun je niet van alle markten thuis zijn. Je zult betrouwbare bronnen voor achtergrondinformatie moeten zoeken als je ergens te weinig van weet. Je komt bij het vertalen allerlei problemen tegen die je moet herkennen, analyseren en oplossen.

 • Tolken

  Bij tolken vertaal je uitsluitend mondeling. Je leert te tolken in verschillende situaties. Je maakt kennis met beroepshouding, notatietechnieken, beroepsethiek en het omgaan met klanten. Aan het eind van het programma kun je aan de slag als tolk.

  Je maakt kennis met de volgende manieren van tolken: 

  • Consecutief tolken, waaronder gesprekstolken
   Hierbij kun je denken aan een ondervraging of verhoor bij de politie, een zaak bij de rechtbank of een gesprek bij een arts. Je maakt aantekeningen en je tolkt nadat de spreker zijn toespraak, verhaal of zin heeft beëindigd. 
  • Simultaan tolken, waaronder fluistertolken
   Hierbij kun je denken aan grote congressen met deelnemers uit verschillende landen en aan toespraken van politici. Je werkt voornamelijk in een tolkcabine en je tolkt de spreker direct, dus simultaan.
  • A vue tolken
   A vue tolken gebeurt bijvoorbeeld bij de rechtbank of als een klant inzicht wil krijgen in een document in een vreemde taal. Je bent in staat om een geschreven tekst na een korte voorbereidingstijd zin voor zin in een vertolking weer te geven. 
 • Ondertitelen

  Ondertitelen is een vak apart en moeilijker dan je denkt. Er komen veel dingen bij kijken. Zo moet een ondertitelaar goede kennis van beide talen hebben. Je kijkt naar het filmfragment en luistert zin voor zin wat er gezegd wordt. Omdat je vertaling in 2 regels van 37 karakters moet passen, vat je veel tekst samen. Je vertaalt dus niet letterlijk maar geeft de betekenis weer. 

  Je leert de theorie van het ondertitelen en bent vooral bezig met de praktijk. Je leert omgaan met de software en strategieën voor het maken van een goede ondertiteling. Je krijgt te maken met verschillende filmgenres en je maakt kennis met nasynchronisatie.

 • Software vertalen (Lokaliseren)

  Lokaliseren is het vertalen en aanpassen van handleidingen en helpbestanden van softwarepakketten. Je moet hiervoor de talen goed beheersen en over veel ICT-kennis beschikken. Je leert bijvoorbeeld hoe je moet 'resizen' (lay-out aanpassen) en 'bug fixen' (fouten in software verhelpen). 

Stage (in het buitenland)

In het derde jaar van de opleiding ga je vijf maanden op taalstage in een land waar je hoofdtaal wordt gesproken om te werken of te studeren en werken. Je spreekt de taal dagelijks en leert de cultuur van het land kennen. Juist in het buitenland word je een expert van je gekozen taal. Het is dus niet specifiek een vertaalstage, want die krijg je in leerjaar 4.

In het vierde jaar werk je twee maanden voor Zuyd Vertalingen, het vertaalbureau van de Vertaalacademie. Je houdt je dan bezig met vertalen en met alles dat met ondernemen te maken heeft: van facturatie tot projectmanagement. Er kloppen regelmatig klanten aan met echte opdrachten. Ook doe je tijdens een beroepsstage twee maanden praktijkervaring op bij een vertaalbureau.

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld.

  • Bekijk de actuele OER
 • Collegegeld en overige kosten

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding.  

  Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor boeken, printen en ander studiemateriaal.

 • Studie in cijfers

  Wil je weten hoe huidige studenten deze opleiding beoordelen? En wat je kansen zijn op een baan? Bekijk dan de objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen op Studiekeuze123. Hier kun je onze opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde. Bekijk de informatie over Vertaalacademie

Kom proefstuderen

Wil je écht ervaren hoe het is om deze studie te volgen? Kom dan Proefstuderen! Bekijk het programma en meld je aan.

Meer informatie
studieopbouw

Studieopbouw

 • Jaar 1

  Het eerste jaar staat grotendeels in het teken van taalbeheersing. Een vertaler beheerst de talen namelijk op een hoog niveau. Je leert vertalen met Engels en Nederlands. Je keuzetaal (Duits, Frans of Spaans) komt aan bod in werkcolleges, die gericht zijn op het verbeteren van de taalbeheersing. Ook zijn er meerdere projectweken waarin je kennis maakt met ondertitelen, vertalen van software, tolken en projectmanagement, als voorbereiding op de specialisatie in jaar drie.

  Vakken

  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  • Vertalen
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Nederlands
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Engels en tolkvaardigheden
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Keuzetaal
   Frans, Duits of Spaans
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
 • Jaar 2

  In het tweede jaar ga je vertalen van en naar beide vreemde talen. De aandacht gaat nu meer uit naar de vaktaal en in de colleges Nederlands naar doelgericht en correct formuleren. De opdrachten worden complexer en je duikt dieper in de materie van het vakgebied. Je leert omgaan met specifieke computerprogramma's voor vertalers zoals voor het beheer van terminologiebestanden en het toepassen van vertaalgeheugens en vertaalsoftware. Ook maak je kennis met ondertitelen, vertalen van software, tolken en projectmanagement, als voorbereiding op de specialisatie in jaar drie.

 • Jaar 3

  In het derde jaar ga je verder met Nederlands en één vreemde taal, jouw hoofdtaal. Dat mag Engels zijn, maar ook je keuzetaal. Voor die hoofdtaal doe je een groot vertaalproject en je krijgt vakken als terminologie en vertaalwetenschap. In de tweede vreemde taal krijg je minder les. Je kiest een specialisatie:

  • Vakspecifiek vertalen
  • Tolken
  • Software vertalen (lokaliseren)
  • Ondertitelen

  Als je de specialisatie Vakspecifiek vertalen kiest, blijf je met beide vreemde talen vertalen. De nadruk ligt op je hoofdtaal. Bij de specialisaties Lokaliseren en Ondertitelen wordt grotendeels met Engels gewerkt, ook als dit niet je hoofdtaal is. 

  Taalstage
  In de eerste helft van het derde jaar ga je op taalstage in een land waar je hoofdtaal wordt gesproken. Je gaat daar vijf maanden werken, of studeren en werken. Je mag je eigen stageplaats zoeken of kiezen uit het bestand van stageplaatsen van de Vertaalacademie.

 • Jaar 4

  In het laatste jaar verschuift de nadruk van leren vertalen naar werken als vertaler. Je maakt je klaar voor de arbeidsmarkt. Voor je eindwerkstuk maak je onder andere een vertaling in de taal die jij gekozen hebt. In blok 2 volg je een minor (keuzevak) om je verder te specialiseren in het vertalersvak. Je mag je minor ook volgen bij een andere opleiding of op een andere hogeschool.

  Vertaalstages
  Je loopt dit jaar twee keer stage: 

  • interne vertaalstage van acht weken bij het vertaalbureau van de Vertaalacademie dat volledig door studenten wordt gerund.
  • externe stage van acht weken, meestal bij een Nederlands vertaalbureau. 

  Afstudeertitel
  Na je afstuderen mag je de titel Bachelor of Arts in Translation gebruiken.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Havo

  Je wordt toegelaten met alle profielen én naast Engels een tweede vreemde taal in je eindexamenpakket. 

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij  

  Frans of Duits op eindexamenniveau is verplicht als je deze taal op de Vertaalacademie als keuzetaal kiest. Maakt deze keuzetaal geen deel uit van je eindexamenpakket, dan moet je een toelatingstest doen, of een officieel taalcertificaat op B1-niveau kunnen voorleggen (Goethe voor Duits, DELE voor Spaans of DELF-DALF voor Frans).

  Voor Spaans is geen voorkennis vereist. Een tweede vreemde taal in je eindexamenpakket blijft wel een pré. Heb je deze niet, dan is een toelatingsgesprek met iemand van de opleiding verplicht.

 • Vwo

  Je wordt toegelaten met alle profielen én naast Engels een tweede vreemde taal in je eindexamenpakket. 

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij  

  Frans of Duits op eindexamenniveau is verplicht als je deze taal op de Vertaalacademie als keuzetaal kiest. Maakt deze keuzetaal geen deel uit van je eindexamenpakket, dan moet je een toelatingstest doen of een officieel taalcertificaat op B1-niveau kunnen voorleggen (Goethe voor Duits, DELE voor Spaans of DELF-DALF voor Frans).

  Voor Spaans is geen voorkennis vereist. Een tweede vreemde taal in je eindexamenpakket blijft wel een pré. Heb je deze niet dan, is een toelatingsgesprek met iemand van de opleiding verplicht.

 • Mbo

  Je kunt worden toegelaten met een mbo-diploma op niveau 4.

  • Kies je voor Frans of Duits als keuzetaal, dan moet je kunnen aantonen dat je de taal op minstens B1-niveau (havo eindexamenniveau) beheerst. Dit kan via een toelatingstoets of het voorleggen van een certificaat of diploma.
  • Voor Spaans is geen voorkennis vereist. Een tweede vreemde taal in je eindexamenpakket blijft wel een pré. Heb je deze niet, dan is een toelatingsgesprek met iemand van de opleiding verplicht.
  • Heb je beperkte kennis van het Nederlands, Engels, Duits of Frans, dan raden we je af om voor deze opleiding te kiezen.
 • Hbo-propedeuse

  Ben je in het bezit van een Hbo-propedeuse, dan ben je toelaatbaar tot de opleiding.

  • Kies je voor Frans of Duits als keuzetaal, dan moet je kunnen aantonen dat je de taal op minstens B1-niveau (havo eindexamenniveau) beheerst. Dit kan via een toelatingstoets of het voorleggen van een certificaat of diploma.
  • Voor Spaans is geen voorkennis vereist. Een tweede vreemde taal in je eindexamenpakket blijft wel een pré. Heb je deze niet, dan is een toelatingsgesprek met iemand van de opleiding verplicht.
 • Anders

  Ben je niet in het bezit van een havo-, vwo- of mbo4 diploma, of een hbo-propedeuse, dan moet je een toelatingstoets doen. Op het moment dat jouw aanmelding via Studielink bij ons binnenkomt, ontvang je automatisch meer informatie over de toets. 

  De toelatingstoets bestaat uit twee rondes:

  1. een algemene kennis- en vaardighedentoets
  2. een aantal taaltoetsen in schrijf-, lees-, luister- en spreekvaardigheid in de gekozen talen (Nederlands, Engels en keuzetaal) en eventueel een motivatiegesprek. 

  De  algemene kennis- en vaardighedentoets leg je af bij een extern bedrijf. De kosten hiervoor (ongeveer € 159,50) betaal je zelf. Je kunt je niet echt voorbereiden op de toets die vergelijkbaar is met een IQ-test. Zodra de uitslag bekend is, ontvangen jij en de Vertaalacademie hier bericht over vanuit Profiel ASL. Bij een positieve uitslag nemen we contact met je op voor het inplannen van een tweede toetsronde bij de Vertaalacademie

 • Buitenlands

  Met een gelijkwaardig buitenlands diploma kun je worden toegelaten tot de opleiding. Je kunt de toelatingscommissie schriftelijk verzoeken om te beoordelen of je diploma gelijkwaardig is aan een havo-, vwo- of mbo-diploma op niveau 4.

  Je moet Nederlands en Engels op havo-eindexamenniveau beheersen en Duits, Engels, Frans of Spaans als moedertaal hebben. De examencommissie kan besluiten dat je een toelatingstoets moet doen.

Past deze opleiding bij jou?

Je kans op succes in deze opleiding is het grootst als je je herkent in de volgende eigenschappen:

 • Je bent goed in Nederlands.
 • Je bent leergierig en hebt een brede interesse.
 • Je bent nauwkeurig en hebt oog voor detail.
 • Je kunt logisch denken.
 • Je kunt gedisciplineerd en zelfstandig werken.
 • Je hebt gevoel voor talen.
Beroep

Beroep

Als afgestudeerde van de Vertaalacademie ben je een breed opgeleide, in binnen- en buitenland inzetbare taaldienstverlener. Je bent iemand die dankzij een uitstekende talenkennis bijdraagt aan optimale internationale communicatie. Onze afgestudeerden komen bijvoorbeeld terecht bij vertaalbureaus, de media, internationaal opererende bedrijven, banken, verzekeringsmaatschappijen of overheidsinstanties als ambassades, ministeries en universiteiten. Functies waarin je terecht kunt komen, zijn: 

 • Vertaler
 • Tolk
 • Ondertitelaar
 • Gespreksbemiddelaar
 • Lokaliseerder (softwarevertaler)
 • Corrector / revisor
 • Projectmanager
 • Copywriter, tekstschrijver
 • Taaltrainer
 • Medewerker internationale betrekkingen
 • Communicatiemedewerker
 • Helpdesk medewerker buitenland
 • Account manager bij een internationale onderneming

Secretariaat Vertaalacademie
Brusselseweg 150
6217 HB Maastricht

Je kunt een persoonlijk gesprek aanvragen via: