Studiefaciliteiten
Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking

Heb je dyslexie, een functiebeperking of chronische ziekte en heb je extra voorzieningen of begeleiding nodig om je studie succesvol te kunnen doorlopen? Meld je dan bij een van de studentendecanen van jouw opleiding.

Melding
Bij je aanmelding kun je in Studielink aangeven dat je informatie over studeren onder bijzondere omstandigheden wilt ontvangen. Je ontvangt dan een algemene informatiebrief over dit onderwerp en de contactgegevens van de studentendecanen. Als je jouw situatie wilt bespreken of voorzieningen aan wilt vragen, kun je een persoonlijk gesprek laten inplannen met de studentendecaan van jouw opleiding.

Intakegesprek 
Tijdens het intakegesprek met je studentendecaan bespreek je jouw situatie en welke voorzieningen voor jou nodig zijn om succesvol te kunnen studeren. Op grond hiervan wordt er een ‘verzoek voorzieningen’ opgesteld en ingediend bij de examencommissie of teamleider van je opleiding. Deze beoordeelt het verzoek en informeert vervolgens alle betrokkenen. Verandert je situatie tijdens je studie, dan kun je in overleg met je studentendecaan een nieuwe aanvraag doen. Ook als je (nog) geen voorzieningen nodig hebt, kan het verstandig zijn dat je je beperking meldt. De studentendecaan kan je informatie geven over allerlei mogelijkheden die Zuyd biedt. Je melding kan bovendien een rol spelen bij een Bindend Studie Advies en allerlei financiële regelingen. 

Voorzieningen 
In het 'verzoek voorzieningen' dat wordt opgesteld, staan de voor jou noodzakelijke voorzieningen opgenomen. Hieronder vind je een paar voorbeelden:

  • Verlenging tentamentijd, andere tentamenvorm, tentamen in een aparte ruimte
  • Extra begeleiding door jouw studieloopbaanbegeleider
  • Extra ICT hulpmiddelen zoals het gebruik van een laptop en/of voorleessoftware
  • Materiële aanpassingen: gereserveerde parkeerplaats, liftpas, aangepaste stoel

ECIO (Expertisecentrum Inclusief Onderwijs)
Het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs is een expertisecentrum op het gebied van studeren met een functiebeperking. Op hun website www.ecio.nl vind je verdere informatie, zoals studietips en oplossingen voor jouw studieprobleem.

Hoger onderwijs toegankelijk
Op de website www.hogeronderwijstoegankelijk.nl vind je alle informatie voor hoger onderwijsstudenten met een ondersteuningsvraag. Welke voorzieningen, aanpassingen en regelingen zijn er speciaal voor jou? Hier lees je ook de ervaringen van andere studenten.

Vragen? 
Maak een afspraak met een van de studentendecanen. Ben je al student bij Zuyd? Maak dan zelf een afspraak via Osiris Zaak. Ben je nog geen student bij Zuyd? Mail je vraag naar studentservices@zuyd.nl en een van de decanen neemt contact met je op.