Nieuws
Nieuws

Studenten werken in de praktijk samen aan gezonder en vitaler Zuyd

Al jaren werken studenten in het Preventiecentrum Gezondheid en Welbevinden van Zuyd volop mee om de vitaliteit en gezondheid van mensen te bevorderen, zowel binnen als buiten de hogeschool. En met veel enthousiasme. “Werken bij het preventiecentrum is leuk en uitdagend. Het verruimt je blik, je krijgt veel verantwoordelijkheid en vrijheid”, vindt Julia Veth, 4e-jaars student Verpleegkunde en stagiaire. “Je leert over de grenzen van je eigen vak heen kijken, bent continu bezig met nieuwe dingen ontwikkelen en dat is erg inspirerend”, vult Senn Mullenders, 4e-jaars student Ergotherapie en collega-stagiaire bij het preventiecentrum aan.

Bijzondere stageplek

Het Preventiecentrum Gezondheid en Welbevinden (zie kader) is als leerwerkbedrijf een bijzondere stageplek. Senn legt uit: “Studenten van verschillende studierichtingen werken er samen aan grote en kleinere projecten op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Het werk is gevarieerd omdat je in wisselende samenstellingen aan oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken werkt.” Julia: “Er hangt een positieve sfeer, iedereen staat klaar voor elkaar, ook de docenten. Je bent meer medewerker dan stagiaire.” “Je werkt zelfstandig en krijgt veel eigen verantwoordelijkheid”, vindt Senn. “Er is ruimte voor je eigen inbreng en expertise. Alle aspecten van mijn toekomstig beroep komen hier aan bod. Bovendien vind ik het fijn dat de docenten onze stagebegeleiders zijn. Zij kennen zowel de hogeschool als het preventiecentrum goed, weten wat er speelt en dat maakt de begeleiding extra goed.”

Werkplek- en vitaliteitschecks

Senn en Julia werken mee aan diverse projecten, zowel binnen de hogeschool als bij externe opdrachtgevers. Senn: “Bij Zuyd houd ik mij bijvoorbeeld bezig met werkplekchecks en -onderzoeken. De checks zijn preventief, denk aan het instructies geven aan medewerkers over een comfortabele instellingen van hun bureau of stoelen. Bij een werkplekonderzoek is er al sprake van fysieke of mentale klachten, of van beide. Dan geven we advies over wat nodig is om die klachten weg te nemen of te minimaliseren.” Julia: “Vanuit mijn opleiding Verpleegkunde zijn wij betrokken bij de jaarlijkse vitaliteitschecks. Studenten en medewerkers kunnen zich hiervoor opgeven en wij meten dan hoe het met de vitaliteit is gesteld en geven advies over leefstijl.”

Studentcoördinator

Studenten hebben een belangrijke rol in de organisatie van het preventiecentrum. Senn en Julia hebben allebei de rol van studentcoördinator op zich genomen, waarin ze verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een aantal taken. Senn: “Denk aan het voorbereiden en voorzitten van werkoverleg, zorgen voor een goede bezetting, beheer van de mailbox, eerste aanspreekpunt en luisterend oor voor docenten en studenten.” Julie: “Een leerzame rol waarin je leert prioriteiten én grenzen stellen. Daarnaast beheer ik de sociale mediakanalen. Via interessante weetjes proberen we de zichtbaarheid van het preventiecentrum te vergroten.”

De wijk in

Een van de externe projecten waarbij het preventiecentrum betrokken is, is de beschikbaarheid van (openbare) toiletten. Senn: “Uit landelijk onderzoek blijkt dat mensen met maag-darm-leverklachten een drempel ervaren om naar buiten te gaan omdat ze onderweg niet naar een toilet kunnen. Onze opdracht is hiervoor een oplossing te bedenken. Dat betekent bijvoorbeeld dat we in verschillende gemeenten in gesprek gaan met ondernemers met het verzoek hun toilet open te stellen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Tijdens de opleiding hebben we ‘motiverende gespreksvoering’ gehad. Die kennis komt nu goed van pas.”

Alle disciplines komen samen

Julia doet haar afstudeerstage bij het preventiecentrum. “Ik doe onderzoek naar het ontwikkelen van een interprofessionele integrale wijkanalyse. In het project werken opleidingen van het domein Gezondheidszorg (onder andere Verpleegkunde en Ergotherapie) en Welzijn (Social Work) en de opleiding Built Environment (bouwkunde, civiele techniek en ruimtelijke ontwikkeling) samen om tot een totaalbeeld van een wijk te komen. In deze wijkanalyse komen alle disciplines samen. Vanuit het preventiecentrum heb ik met 2 collega-studenten studenten van Built Environment feedback gegeven op hun (her)ontwerp van steden in Zuid-Limburg met meer oog voor inclusiviteit. Daarnaast draai ik mee in allerlei projecten bij onder meer het Wijkleercentrum in Meerssen.”

Wat is en doet het Preventiecentrum Gezondheid en Welbevinden van Zuyd precies?

Het Preventiecentrum Gezondheid en Welbevinden is een interprofessioneel leerwerkbedrijf. Studenten uit het domein gezondheidszorg- en welzijnsdomein, en de opleidingen Facility Management, Commerciële Economie en Communication and Multimedia Design werken er interprofessioneel samen aan uitdagende interne en externe opdrachten op het gebied van duurzame inzetbaarheid, gezondheid, vitaliteit en welbevinden. Ze worden daarin begeleid door een team docenten. Karin van Soest is coördinator van het preventiecentrum: “Studenten kunnen hier full- of parttime aan de slag, voor een stage- en/of afstudeeropdracht. Onze stagiaires opereren in de voorhoede van het preventiecentrum. Docenten van de betrokken opleidingen coachen en begeleiden hen daarbij. We werken vanuit een opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie nauw samen met de diensten HR, Studentzaken en het Facilitair bedrijf. Voor externe opdrachten werken we samen met een aantal lectoraten en met het programma LIME (Limburg Meet). Recent zijn we gestart met de ontwikkeling van een Living Lab over duurzame inzetbaarheid. Binnenkort kunnen studenten hierin aan de slag met innovatievraagstukken van bedrijven en instellingen die willen vernieuwen op dit thema.

Claudia Puts, teamleider Arbo en Loopbaan en programmamanager Vitaliteit bij het programma Duurzaam Zuyd: “Zuyd zet sterk in op de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers en studenten. Het preventiecentrum speelt daarin een centrale rol door verschillende diensten aan te bieden die onze medewerkers en studenten gezond en vitaal houden. Denk bijvoorbeeld aan de werkplek- of vitaliteitscheck, advies over aanschaf van hulpmiddelen, betere inrichting van de (thuis)werkplek of tips en oefeningen om actief te bewegen gedurende de dag. Ook is er aandacht voor mentale gezondheid via onder meer het programma Zuyd Luister waarin studenten hun verhaal op een laagdrempelige manier kwijt kunnen aan collega-studenten, die hiervoor speciaal getraind zijn.”

Meer weten over het Preventiecentrum? Ga naar deze pagina.

Karin van Soest (l) en Claudia Puts (r)

Zo werken wij aan een duurzamere wereld

Bij Zuyd Hogeschool gonst het van de ideeën en initiatieven die bijdragen aan een duurzamere wereld. Met het programma Duurzaam Zuyd bieden we hieraan richting en ondersteuning. In dit programma geven wij onze duurzaamheidsambities vorm: we zorgen voor een integrale plaats van duurzaamheid in ons onderwijs, we verduurzamen onze bedrijfsvoering en we investeren in de vitaliteit van onze studenten en medewerkers. We zijn er nog niet, maar we werken hier iedere dag keihard aan. Op die manier zorgen we er als hbo-instelling voor dat onze studenten zich ontwikkelen tot goed opgeleide professionals. Professionals die de kennis en de vaardigheden hebben om vanuit hun vakgebied bij te dragen aan een duurzamere wereld.