Nieuws
Nieuws

Wisselingen Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool

Per 1 januari 2024 zijn drs. Beatrice Boots en drs. Hans Vossen toegetreden tot de Raad van Toezicht van Zuyd Hogeschool. Beatrice is onder meer directeur-bestuurder van Platform Talent voor Technologie. Hans is toezichthouder in onder meer het primair en voortgezet onderwijs. Zij volgen prof. dr. Jan Harm Zwaveling en drs. Luvic Janssen op, die per 31 december 2023 zijn teruggetreden vanwege het bereiken van hun maximale benoemingstermijn.

Beatrice Boots (1967) richt zich op het profiel onderwijs en onderzoek binnen de Raad, waarmee ze vanuit verschillende invalshoeken ervaring heeft. Zo heeft zij binnen haar studie Sociale Geografie en Ruimtelijke Ordening de lerarenopleiding gevolgd en was zij beleidsmedewerker onderwijs en internationalisering bij de Universiteit van Amsterdam. Mede vanuit haar huidige functie als directeur-bestuurder bij Platform Talent voor Technologie (de fusieorganisatie van Platform Bèta Techniek, Stichting Techniektalent.nu, Stichting Tecwijzer en Stichting Beeldbank), haar eerdere toezichthoudende rol bij Nuffic en haar betrokkenheid bij tal van initiatieven en programma’s, is Beatrice goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het hoger onderwijs.

Hans Vossen (1963) vult binnen de Raad van Toezicht het financiële profiel in, inclusief bedrijfsvoering (huisvesting en ict). Hij is zijn loopbaan begonnen als auditor bij KPMG en heeft daarna verschillende financiële directiefuncties bij DSM vervuld, waaronder Vice President Treasury, CFO bij DSM Innovation Center en lid van de Venturing Board van DSM. Hans is momenteel toezichthouder bij de Veluwse Onderwijsgroep, Brightlands Venture Partners en onderwijsstichting Movare.

De zittingstermijn voor leden van de Raad van Toezicht van Zuyd bedraagt vier jaar en kan eenmaal met eenzelfde periode worden verlengd.

De Raad van Toezicht van Zuyd staat onder voorzitterschap van prof. dr. Marja van Dieijen-Visser, oud-voorzitter van Maastricht UMC+, en bestaat, naast de nieuw toegetreden leden Beatrice Boots en Hans Vossen, uit drs. Theo Bovens en drs. Hans Dijkman.