Programma Duurzaam Zuyd
Programma Duurzaam Zuyd

Studenten van Zuyd zijn de leiders van de toekomst. De context van vandaag en zeker die van morgen vraagt om duurzame organisaties. Tegelijkertijd zijn er veel maatschappelijke vraagstukken die om een duurzame oplossing vragen. We geven onze studenten de tools in handen hier antwoorden op te vinden.

Het programma Duurzaam Zuyd jaagt aan om duurzaamheidsambities van Zuyd te behalen. We doen dit door kennisdeling, bewustwording, activering en verbinding van initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

Ons gezamenlijke doel

Het behalen van de duurzaamheidsambities van Zuyd en belofte 4 van de strategie van Zuyd.

Hoe doen we dat?

  • We adviseren diensten en academies over hoe duurzaamheid geïntegreerd kan worden. Dit advies kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanreiken van best practices op het gebied van duurzaamheid en het geven van inzicht in de impact van handelen op het milieu en de maatschappij.
  • We creëren bewustwording onder studenten, medewerkers en andere belanghebbenden van onze hogeschool. Hiervoor organiseren we bijvoorbeeld workshops, lezingen en evenementen om duurzaamheid onder de aandacht te brengen.
  • We verbinden mensen horizontaal en verticaal. Om ons programma succesvol te laten zijn is er een sterke focus op het verbinden van onze diensten en academies. Zo wordt kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid gedeeld en synergie gecreëerd. Dit betekent bijvoorbeeld het samenbrengen van studenten en medewerkers van verschillende academies om ervaringen uit te wisselen, maar ook het betrekken van het management bij de uitvoering van het programma. Ook wordt er samengewerkt met externe partners, zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties om duurzaamheid verder te bevorderen.
  • Om monitoren of ons programma succesvol is, meten we de voortgang die er wordt geboekt op het gebied van de duurzaamheidsdoelen. Dit gebeurt door het opstellen van gezamenlijke meetbare doelstellingen en het bijhouden van de voortgang op basis van deze doelstellingen. Zo kan er onder andere gekeken worden naar energie- en waterverbruik, afvalproductie en duurzame inkoop.
  • Naast adviseren, bewustwording creëren, verbinden en monitoren, is het programma er ook op gericht om de uitvoering van duurzame initiatieven en projecten te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door het leveren van expertise en kennis.
  • We stimuleren, initiëren en activeren studenten en medewerkers om zelf actief bij te dragen aan het verduurzamen van onze community.

Programmaplan

Ons programmaplan geeft richting aan de duurzaamheidsambities van onze hogeschool. Het doel is om duurzaamheid in alle aspecten van het onderwijs en de bedrijfsvoering te integreren en zo een voorbeeld te zijn voor studenten en medewerkers.

Downloaden

Green Office

De Green Office is een samenstelling van enthousiaste medewerkers bij wie duurzaamheid nauw aan het hart ligt. Samen zorgen zij voor het begeleiden van workshops en worden bewustwordingscampagnes georganiseerd. Ook is de Green Office onderdeel van projectgroepen waar duurzaamheid een belangrijk thema is.

Ook koppelen de Green Office leden centraal terug wat er leeft binnen onze community op het gebied van duurzaamheid. Op die manier worden verbeterpunten en mooie voorbeelden gesignaleerd. Binnen onze Green Office wordt er gestreefd naar een brede afspiegeling van onze diensten en academies. Meedenken? Dat kan. Medewerkers kunnen contact opnemen via duurzaam@zuyd.nl.

Studenten Green Office

De Studenten Green Office is de studententak van de Green Office en wordt geleid door Daan Goossens. De Studenten Green Office bestaat uit een team studenten dat duurzaamheid op school wil promoten en faciliteren. Soms doen ze dat samen met de Green Office en soms op eigen initiatief.

Blijf op de hoogte

We versturen 2-4 keer per jaar een nieuwsbrief over Programma Duurzaam Zuyd, interessante ontwikkelingen en events.

Blijf op de hoogte